Službeni glasnik BiH, broj 39/23

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom iz Informacije o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka u cilju njihove repatrijacije, usvojenoj na 29. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 4. marta 2021. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici održanoj 19.4.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA RAZVIJANJE SISTEMA I PROCEDURA POVRATKA I PRIHVATA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE IZ ZONE SUKOBA SIRIJE I IRAKA


Član 1.


U Odluci o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka ("Službeni glasnik BiH", broj 63/21), član 2. mijenja se i glasi:

"Član 2.

(Sastav Koordinacionog tima)

Koordinacioni tim čine predstavnici sljedećih institucija:

a) Ćazim Hasanspahić, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, predsjedavajući;

b) Violeta Mandić, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dopredsjedavajuća;

c) Ivana Veselčić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, dopredsjedavajuća;

d) Lejla Čopelj, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koordinatorica;

e) Frano Planinić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član;

f) Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica;

g) Dijana Delalić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica;

h) Marijana Mojić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, članica;

i) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;

j) Slađana Milunović, Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, članica; k) Mahmut Berberović, Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, član;

l) Midhat Hasanspahić, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, član;

m) Amer Veiz, Državna agencija za istrage i zaštitu, član;

n) Goran Mandić, Državna agencija za istrage i zaštitu, član;

o) Zdenko Šanje, Granična policija Bosne i Hercegovine, član;

p) Eldan Mujanović, Interresorna radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

r) Nermin Sijamhodžić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, član;

s) Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva, član;

t) Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, članica;

u) Miroslav Jurešić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član;

v) Saša Kablar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, član;

z) Milojko Grujučić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, član;

aa) Igor Tomić, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, član;

bb) Emir Mrkaljević, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

cc) Luka Semizović, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

dd) Mara Matkić, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, članica.".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 103/23
19. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!