Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 88. stav (1) tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21 i 1/22), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 03.03.2023. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Dupovac Nejri, sudiji Općinskog suda u Sarajevu, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom 18.04.2023. godine, zbog odlaska u mirovinu.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Na osnovu službene evidencije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), konstatovano je da Dupovac Nejra, sudija Općinskog suda u Sarajevu, dana 18.04.2023. godine, navršava starosnu dob od sedamdeset (70) godina života.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV-u BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je kada navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema članu 90. Zakona o VSTV-u BiH, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je navršenih sedamdeset (70) godina života.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a što je u konkretnom slučaju 18.04.2023. godine, te je na osnovu odredbe člana 88. stav (1) tačka a) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika VSTV-a BiH, donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-862-1/2023
03. marta 2023. godine


Predsjednik VSTV-a BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!