Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 9. stava (2) Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03), a u vezi sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 19. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 25.7.2023. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 23. augusta 2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVEDBU KONKURSNOG POSTUPKA ZA IZBOR I IMENOVANJE KOORDINATORA I ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


I


Imenuje se Komisija za provedbu konkursnog postupka za izbor i imenovanje koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave (u daljnjem tekstu: Komisija) koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u sastavu od pet članova te zapisničara, i to:

1. Niko Duvnjak, savjetnik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH;

2. Nemanja Gojković, pomoćnik generalnog sekretara;

3. Samir Čorović, pomoćnik generalnog sekretara;

4. Bojana Vujičić, pomoćnik generalnog sekretara;

5. Dario Perić, pomoćnik generalnog sekretara i

6. Samra Pršeš, zapisničar.

II


U skladu s članom 9. stavom 1. i čl. 10., 11. i 12. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03) Komisija iz tačke 1. ovog rješenja izvršit će pregled svih prijava koje stignu u propisanom roku te će, na osnovu načela iz člana 3. Zakona, sastaviti spisak s užim odabirom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i obaviti razgovor s kandidatima, utvrditi prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima i dostaviti je predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine radi dostavljanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na daljnje razmatranje.

III


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 217/23
23. augusta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!