Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 14.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14) i člana 73. Pravilnika o načinu provođenja izbora u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 37/14 i 38/14), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 08.10.2015. godine, donijela


UPUTSTVO


O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKO GRAHOVO I OPĆINE MILIĆI


Član 1.


(1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) je na 54. sjednici, održanoj dana 08.10.2015. godine, donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Bosansko Grahovo i Općine Milići (u daljem tekstu: izbori).

(2) Izbori će se održati u nedjelju, 06.12.2015. godine.

Član 2.


(1) Rokovi teku od 09.10.2015. godine.

(2) Prijave za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u periodu od 09.10.2015. godine zaključno sa 13.10.2015. godine, do 16.00 sati.

(3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno zaključno sa 20.10.2015. godine, do 16.00 sati.

(4) Krajnji rok za registraciju novih birača koji glasaju putem pošte je 20 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno ističe 28.10.2015. godine.

(5) Prijavu kandidata ovjereni politički subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno zaključno sa 28.10.2015. godine, do 16.00 sati.

(6) Žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima obavit će se u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu, Danijela Ozme br. 7, dana 29.10.2015. godine, u 12.00 sati.

(7) Odluku o ovjeri kandidata za učešće na izborima Centralna izborna komisija BiH donosi najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja prijava, odnosno najkasnije do 11.11.2015. godine.

(8) Objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima obavit će se najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 16.11.2015. godine.

(9) Centralni birački spisak se zaključuje 20 dana prije dana održavanja izbora, odnosno zaključno sa 16.11.2015. godine.

(10) Objavljivanje broja upisanih birača u Centralni birački spisak za općinе za kojе se provode izbori obavit će se u roku 17 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 19.11.2015. godine.

(11) Imenovanje članova biračkih odbora vrši nadležna općinska izborna komisija u skladu sa sljedećim rokovima:

a) Nadležna općinska izborna komisija imenuje članove biračkih odbora i dostavlja akte o imenovanju članova biračkih odbora Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 21.11.2015. godine.

b) Obuka članova biračkih odbora održat će se u periodu od 15 dana do 7 dana prije dana održavanja izbora, odnosno od 21.11.2015. godine do 29.11.2015. godine.

(12) Određivanje lokacija biračkih mjesta, objavu i dostavu podataka o određenim lokacijama Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nadležna općinska izborna komisija obavit će najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 21.11.2015. godine.

(13) Medijsko predstavljanje političkih subjekata počinje 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno od 21.11.2015. godine.

(14) Neposredno obraćanje političkih subjekata putem elektronskih medija počinje 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno od 21.11.2015. godine.

(15) Zahtjevi za akreditiranje posmatrača političkih subjekata podnose se izbornim komisijama najkasnije 7 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 29.11.2015. godine.

(16) Zahtjevi za akreditiranje posmatrača udruženja podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 7 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 29.11.2015. godine.

(17) Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja počinje 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od 04.12.2015.godine u 07,00 sati do 06.12.2015. godine do zatvaranja biračkih mjesta.

(18) Zahtjevi za akreditiranje međunarodnih posmatrača podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 1 dan prije dana održavanja izbora, odnosno do 05.12.2015. godine.

(19) Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od 05.12.2015. godine u 07,00 sati do 06.12.2015. godine do zatvaranja biračkih mjesta.

(20) Centralna izborna komisija BiH će posebnom odlukom formirati Glavni centar za brojanje za izbore najkasnije do 04.12.2015. godine.

(21) Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vrši se od 06.12.2015. godine u sljedećim rokovima:

a) prikupljanje obrazaca sa biračkih mjesta od 21,00 do 21,30 sati

b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 sata

c) objava preliminarnih nezvaničnih i nekompletnih rezultata izbora do 22,30 sati.

(22) Birački odbori vrše dostavu rezultata glasanja i kompletan izborni materijal do nadležne općinske izborne komisije, najkasnije u roku od 12 sati po zatvaranju biračkih mjesta, odnosno do 07.12.2015. godine do 7,00 sati.

(23) Općinska izborna komisija dostavlja zapisnike sa objedinjenim zbirnim rezultatima glasanja na nivou općine Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 24 sata po zatvaranju biračkih mjesta, odnosno najkasnije do 07.12.2015. godine, do 19,00 sati.

(24) Preliminarne nezvanične i nekompletne rezultate izbora Centralna izborna komisija BiH objavit će 24 sata po zatvaranju biračkih mjesta i po dobijanju rezultata od nadležne općinske izborne komisije, odnosno 07.12.2015. godine u 19,00 sati.

(25) Krajnji rok za prijem glasačkog materijala za glasače putem pošte, je dva dana od dana održavanja izbora, odnosno zaključno sa 08.12.2015. godine, sa otiskom pečata pošte sa datumom održavanja izbora.

(26) Utvrđivanje i objavu rezultata izbora Centralna izborna komisija BiH obavit će najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 16.12.2015. godine.

(27) Podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića vrši se u roku od 3 dana od dana objave utvrđenih rezultata izbora.

(28) Nakon isteka roka i pravosnažnosti odluka po žalbama, Centralna izborna komisija BiH će potvrditi rezultate izbora i objaviti ih u službenim glasilima.

Član 3.


Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske", "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 06-1-07-1-675-1/15
08. oktobra 2015. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!