Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 3.6 stav (2) tačka e) a u vezi sa članom 4.2 i članom 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13) i člana 2. stav (1) tačka a) Pravilnika o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska ("Službeni glasnik BiH", broj 37/14), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 80. sjednici, održanoj dana 04.12.2014. godine, donijela


ODLUKU


O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE ISTOČNI DRVAR SA STANJEM NA DAN 01.12.2014. GODINE U 24.00 SATA


Član 1.


(1) Ovom odlukom utvrđuje se broj birača upisanih u izvode iz Centralnog biračkog spiska za prijevremene izbore za načelnika Općine Istočni Drvar koji će se održati 01.02.2015. godine, sa stanjem na dan 01.12.2014. godine u 24.00 sata.

(2) U izvod iz Centralnog biračkog spiska, zaključno sa podacima na dan 01.12.2014. godine u 24.00 sata, upisano je ukupno 179 birača od toga:

a) u izvod iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnim biračkim mjestima i biračkim mjestima za glasanje u odsustvu i lično upisano je 164 birača

b) u izvоd iz Cеntrаlnоg birаčkоg spiskа zа birаčе kојi glаsајu izvаn Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа Lоkаlnе izbоrе 2012. gоdinе upisano je 15 birača.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske", "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 06-1-07-1-1406-1/14
04. decembra 2014. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stjepan Mikić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!