Službeni glasnik BiH, broj 87/15

Na osnovu člana 31. stav 8., a u vezi s članom 27. stav 1. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 21. januara 2015. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA


Član 1.


U Pravilniku o higijeni hrane životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 103/12 i 28/14), u Prilogu III., Odjeljak IX., Poglavlje I., Dio I., stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Sirovo mlijeko i kolostrum svih životinja koje ne ispunjavaju zahtjeve iz st. (1) do (4) ovog Dijela, a posebno životinja s pozitivnom reakcijom na profilaktičke testove na tuberkulozu i brucelozu, u skladu s posebnim propisima, ne smiju se koristiti za ishranu ljudi.

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 159/15
21. januara 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!