Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu čl. 17. i 27. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 15. stava 2. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 31.8.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA ODBORA ZA EKONOMIJU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/23) u članu 1. stavu (1) tački a) riječi "Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa" zamjenjuju se riječima "Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora" i u tački c) riječi "Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora" zamjenjuju se riječima "Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 210/23
31. augusta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!