Službeni glasnik BiH, broj 95/12

Na osnovu člana V.4. Ustava Bosne i Hercegovine, člana 9. stav 3. i člana 10h. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), te člana 79. i 142. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je, na nastavku 36. sjednice, održanom 22. novembra 2012. godine, donio


ODLUKU


O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTARA I ZAMJENICE MINISTRA U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Potvrđuje se imenovanje ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine:

1. Fahrudina Radončića - za ministra sigurnosti

2. Zekerijaha Osmića - za ministra odbrane

II.


Potvrđuje se imenovanje zamjenice ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine:

1. Edite Đapo - za zamjenicu ministra finansija i trezora.

III.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-34-1-1294/12
22. novembra 2012. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Dr. Božo Ljubić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!