Službeni glasnik BiH, broj 76/22

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 42/22) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2022. godinu, broj 01-50-1-2232-36/22 od 22. jula 2022. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u iznosu od 3.000,00 KM Muftijstvu mostarskom, u vidu finansijske pomoći za izdavanje monografije Muftije Mostara.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro - račun Mufitijstva mostarskog.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Muftijstvo mostarsko, da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-2522-59/22
27. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predsjedništva BiH
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!