Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 47/14), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. oktobra 2015. godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 14. oktobra 2015. godine, donijela je


ODLUKU


O IMENOVANJU DVA ČLANA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BiH I ČLANOVA FILIJALA U BANJOJ LUCI I MOSTARU


I.


1) Jelena Gotovac imenuje se za članicu Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, stručnjak upravnog prava i/ili upravnog postupka iz reda naroda u BiH iz Republike Srpske.

2) Dragana Sobot imenuje se za članicu Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, stručnjak u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja.

3) Slaviša Bjelogrlić, Samir Buljina i Mirjana Antunović imenuju se za članove Ureda za razmatranje žalbi u filijali Mostar, stručnjaci iz upravnog prava i/ili upravnog postupka.

4) Radomir Pašić, Arif Nanić i Marko Kolobarić imenuju se za članove Ureda za razmatranje žalbi u filijali Banja Luka, stručnjaci iz upravnog prava i/ili upravnog postupka.

5) Tomislav Čužić i Alma Salkić-Mijić imenuju se za članove Ureda za razmatranje žalbi u filijali Mostar, stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja.

6) Ismet Bećiragić i Dragan Ilić imenuju se za članove Ureda za razmatranje žalbi u filijali Banja Luka, stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja.

II.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-14-470,8/15
14. oktobra 2015. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bariša Čolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!