Službeni glasnik BiH, broj 95/12

Na osnovu člana 2.5 stav (2) i (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i člana 79. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon rasprave o listama kandidata za članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda, na nastavku 36. sjednice, održanom 22. novembra 2012. godine, donio je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Novak Božičković imenuje se za člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda.

II.


Ahmet Šantić imenuje se za člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda.

III.


Stjepan Mikić imenuje se za člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda.

IV.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01/а-50-1-15-36/12
22. novembra 2012. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Dr. Božo Ljubić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!