Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-213/24 od 31. januara 2024. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 21.februara 2024.godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ( DODATNO FINANSIRANJE ZA PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE PRIMJENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (95670-BA)


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (95670-BA) koji je potpisan dana 21. decembra 2023. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-37/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!