Službeni glasnik BiH, broj 25/17

Na osnovu člana 4. stav (2) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", broj 53/16) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donosi


LISTU


ROBA POSEBNE NAMJENE

Robe posebne namjene su nevojna sredstva za komercijalne svrhe koja nisu navedena na Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme ili na Listi roba dvojne namjene. Robe posebne namjene zbog svojih karakteristika mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš, odnosno sigurnost Bosne i Hercegovine, te je stoga potrebno pribavljanje isprave za vanjskotrgovinski promet ovih roba.

PN 1. Oružje i municija, njihovi dijelovi i pribor, kako slijedi:


PN 1.1. Vatreno oružje - puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih plinova, kako slijedi:


a. revolveri i pištolji koji nisu obuhvaćeni u ML1. na Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme, kao što slijedi:

1. poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje;

2. kratkocijevno oružje za pojedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem;

3. kratkocijevno oružje za pojedinačnu paljbu s rubnim paljenjem;

4. pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske (slijepe) municije.

b. puške za sport, lov i streljaštvo, kao što slijedi:

1. lovačko i sportsko poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje zajedno sa spremnikom i ležištem može primiti više od tri metka;

2. poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa spremnikom i ležištem za najviše tri metka, kod kojeg se spremnik, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno, nije sigurno da li je oružje napravljeno tako da se uz obični alat može prepraviti u oružje sa spremnikom i ležištem za više od tri metka;

3. repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi, ukupne dužine do 60 cm;

4. repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u tački 3.;

5. poluautomatsko dugocijevno oružje koje nije obuhvaćeno tač. od 1. do 4.;

6. dugocijevno oružje za pojedinačnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi (npr. sačmarice);

7. dugocijevno oružje za pojedinačnu paljbu s jednom ili više užljebljenih cijevi (npr. kombinirana sačmarica - puška);

8. vatreno oružje koje se puni sprijeda.

PN 1.2. Oružje koje djeluje potiskom komprimiranog zraka ili sabijenog plina, kako slijedi:


a. zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća, ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm.;

b. plinsko oružje.

PN 1.3. Municija i dijelovi municije za oružje navedeno u PN 1.1. i PN 1.2.


PN 1.4. Policijska oprema, npr. pendreci, lisice, štitovi, zaštitni prsluci, policijski šljemovi i dr.


PN 2. "Energetski materijali" i odgovarajuće tvari, kako slijedi:


Napomena: Vidjeti također ML8. na Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme i 1A007, 1A008, 1C011 i 3C239 na Listi roba dvojne namjene.

1. Za potrebe PN 2., pojam smjesa se odnosi na sastav dviju ili više tvari u kojoj barem jedna tvar podliježe kontroli po tačkama PN 2.

2. Bilo koja supstanca navedena u tačkama PN 2. kontrolira se po ovoj Listi čak i kad se koristi za neke druge primjene od onih navedenih (npr. eksplozivi se mogu koristiti i kao gorivo i sl.).

PN 2.1. "Eksplozivi", kako slijedi, i njihove smjese:


a. inicijalni (primarni) eksplozivi:

1. olovoazid CAS 13424-46-9;

2. srebroazid CAS 13863-88-2;

3. natrijazid CAS 26628-22-8;

4. barijazid CAS 18810-58-7;

5. živin fulminat CAS 628-86-4;

6. srebro fulminat CAS 5610-59-3;

7. diazodinitrofenol CAS 4682-03-5 (87-31-0);

8. olovo stifnat (olovo trinitrorezorcinat) CAS 15245-44-0;

9. gvanilnitrozoamino-gvaniltetrazen (tetrazen) (TET) CAS 31330-63-9;

b. brizantni (sekundarni) eksplozivi: nitro-spojevi (veza -C-NO2), nitratni estri (veza -C-O-NO2) i nitramini (veza -C-N-NO2), kako slijedi:

1. dinitrobenzen CAS 99-65-0;

2. heksanitrodifenilamin CAS 131-73-7;

3. dinitrotoluol CAS 99749-33-4;

4. tetranitrometan CAS 509-14-8;

5. tetranitroanilin CAS 53014-37-2 (509-14-8);

6. trinitroanilin CAS 26592-42-1 (489-98-5);

7. trinitrofenol (pikrinska kiselina) CAS 88-89-1;

8. trinitroksilen (TNX) CAS 632-92-8;

9. trinitrotoluen (TNT) CAS 118-96-7;

10. nitroceluloza CAS 9004-70-0;

11. dietilenglikoldinitrat CAS 693-21-0;

12. etilenglikoldinitrat CAS 628-96-6;

13. nitroglicerin (gliceroltrinitrat) (1,2,3-propan-triol trinitrat) CAS 55-63-0; CAS 9010-02-0;

14. pentaeritritoltetranitrat (pentrit) (PETN) CAS 78-11-5 i

15. etilendinitramin (EDNA) CAS 505-71-5;

c. različite eksplozivne smjese (privredni eksplozivi): praškasti, plastični, emulzijski, granulirani (pripremljeni eksplozivi na osnovi amonijevog nitrata, na osnovi klorata i perklorata, na osnovi nitroglicerina, na osnovi dušikovih estera) i

d. plastični eksplozivi na osnovi heksogena, oktogena i pentrita i sl.

PN 2.2. Pogonska goriva (baruti), kako slijedi:


a. bezdimni (koji nisu navedeni na Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme);

b. lovački crni i

c. rudarski crni.

PN 2.3. Linearno oblikovana punjenja:


a. Sporogoreći štapin i

b. Detonirajući štapin sa eksplozivnom jezgrom do 64 g/m.

PN 2.4. Oprema i uređaji za aktiviranje "energetskih materijala":


a. Detonatorske kapisle;

b. Upaljači i

c. Električni i neelektrični detonatori.

PRIJELAZNE ODREDBE


Objavljivanjem Liste roba posebne namjene u "Službenom glasniku BiH" stavlja se van snage Lista roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", broj 40/10).

Broj 03-3-25-1264/17
30. marta 2017. godine
Sarajevo


Ministar
Mirko Šarović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!