Službeni glasnik BiH, broj 66/17

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2017. GODINE


I


1. Nebojša Lajić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za opće i pravne poslove u Sektoru za opće, pravne i finansijsko-materijalne poslove - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 28.08.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Vedrana Krajišnik, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za monitoring u RC u Odsjeku za razvoj i monitoring Sektora za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 28.08.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Dino Borovina, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom centru u Odsjeku za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda Sektora za ljudska prava - Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 14.08.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Alma Jašarević, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za stručno-operativne poslove u Uredu sekretara ministarstva - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 21.08.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-130-14/17
05. septembra 2017. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!