Službeni glasnik BiH, broj 28/14

Na osnovu člana 31. stav 8., a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 19. marta 2014. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA


Član 1.


U Pravilniku o higijeni hrane životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12), u članu 14. tač. a) i b) mijenjaju se i glase:

a) proizvode koji se izvoze, od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika;

b) proizvode koji se ne izvoze, od 01. januara 2015. godine.".

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 43/14
19. marta 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!