Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 6/23

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTARA, ZAMJENIKA MINISTARA I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT "SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA" ZA 2022. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA HORIZONT" ZA 2022. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PODRŠKA TEHNIČKOJ KULTURI I INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2022. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI PREVENCIJE HIV-A, TUBERKULOZE I ZAVISNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2022. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 5/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORIJA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, IZVOZNO KREDITNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 4/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU, ISPORUKU I KORIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA EVROPA KUP TAKMIČENJE 2023.
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORICE KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KS
UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 8/22

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU ODRICANJA I IZMJENA I DOPUNA, U VEZI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, MEDITERANSKI KORIDOR (R2A): BOSNA I HERCEGOVINA - CESTOVNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM "IZGRADNJA PREKOGRANIČNOG MOSTA U GRADIŠCI" (WB-IGOO-BIH-TRA-02)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVOĐENJE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!