Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 30/20

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
REZOLUCIJU O POŠTIVANJU ŽRTAVA FAŠISTIČKIH REŽIMA I POKRETA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA ZA PREVOZ ROBE U CESTOVNOM PROMETU U TRANZITU KROZ BOSNU I HERCEGOVINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POSTUPANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU OSIGURANJA ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA ZAPOSLENIH ZBOG OPASNOSTI OD MOGUĆE POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 1. JULA 2020. GODINE DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
PROGRAM POSEBNOG NADZORA (SISTEMSKE KONTROLE) KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA NA KROMPIRU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 33/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 20/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRENJU ISPLATE DIJELA PLAĆE ZA MJESEC MART, NA OSNOVU DODATNIH LISTI ZABRANJENIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA

Međunarodni ugovori

broj 6/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2017. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. GODINE ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW"), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!