Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 74/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONAVLJANJU KOLIČINA TARIFNIH KVOTA U 2019. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UVOZ SIROVOG ŠEĆERA OD ŠEĆERNE TRSKE ZA RAFINISANJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLANA PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Službene novine Federacije BiH

broj 83/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI NEPOSREDNO SAZVANOJ OD STRANE OVLAŠTENOG DIONIČARA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 44/19

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODRICANJU PRAVA PREČE KUPNJE ZAŠTIĆENOG DOBRA BAŠTINE

Međunarodni ugovori

broj 2/19

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U SKLADU SA DEFINICIJOM TEHNIČKOG PROTOKOLA ZA PROVOĐENJE DOGOVORENIH ZAKLJUČAKA O UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM GRANICAMA DIJALOGA OD 2. DECEMBRA 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!