Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 57/20

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE ŽALBI U POSTUPKU SIGURNOSNOG PROVJERAVANJA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O PRVOM PRIVREMENOM PORAVNANJU IZMEĐU KORISNIKA RASPODJELE INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA 2020. GODINU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU KULTURNOG PEJZAŽA - SRPSKE TOPLICE (BANJE U GORNJEM ŠEHERU), GRAD BANJA LUKA, NACIONALNIM SPOMENIKOM BIH

Službene novine Federacije BiH

broj 66/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O USPOSTAVI, PROCEDURI I KRITERIJIMA DODJELE FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2019. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU TABAKPLAST D.O.O. TOMISLAVGRAD U IZNOSU OD 300.000,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA ZA 2020. GODINU
FINANSIJSKO - INFORMATIČKA AGENCIJA
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 37/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I PRAVILIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U INSTITUCIJAMA U KANTONU SARAJEVO, GRADU SARAJEVO I OPĆINAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 14/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U POREZNIM STVARIMA (MAC)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2018. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PROJEKT ŽIVINICE - REGIONALNA DEPONIJA ZA KRUTI OTPAD) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLOMAK 8.07 PRAVA, PRAVNI LIJEK I ODRICANJE OD PRAVA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ SIDA-EBRD II PROGRAMA ZA KOMUNALNI OKOLIŠ I KLIMU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!