"Službeni glasnik BiH", broj 3/19 30.12.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 3/19 [30.12.2019.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O AMANDMANU I PRISTUPANJU UGOVORU O GRANTU OD 15.2.2011. IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, VODOVODA I KANALIZACIJE BIJELJINA A. D., OPĆINE BIJELJINA, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PODRŠKU PROJEKTU BIJELJINA FAZA 2 - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PROŠIRENJE MREŽE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006., ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, I KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC-ovog FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) ZA PROJEKAT AUTOPUTA NA KORIDORU 5C, PODDIONICA NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) (KOMPONENTA A)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C - DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.8.2007, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, I KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA KREDITNI GARANTNI FOND III. ZA PROMOVIRANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU, ZAKLJUČENOG 16.12.2013. IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJAI TREZORA BiH (ZAJMOPRIMAC), FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE BiH D.D. SARAJEVO (EPBiH) (AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA) U IZNOSU OD 65.000.000,00 EURA - VJETROELEKTRANA PODVELEŽJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC-ovog FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) ZA PROJEKAT AUTOPUTA NA KORIDORU 5C, PODDIONICA NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) (KOMPONENTA B)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BOLNICI ZENICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BOLNICI ZENICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 5. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - PROJEKATBOLNICE U RS/A (FI 31.243)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 22. SEPTEMBRA 2010. U LUKSEMBURGU/SARAJEVU - VODOVOD I KANALIZACIJA RS (FI 25.741)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU (KORIDOR 5C, POČITELJ - BIJAČA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 29. OKTOBRA 2014. U SARAJEVU 111. NOVEMBRA 2014. U LUKSEMBURGU (FI 83975-SERAPIS 2013-0476)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA UGOVOR O KREDITU BR. BH-P2, ZAKLJUČEN 20. OKTOBRA 2009. ZA PROJEKAT IZGRADNJE SISTEMA ZA ODSUMPORAVANJE DIMNIH GASOVA ZA TERMOELEKTRANU UGLJEVIK U VEZI S PRODUŽENJEM ROKA ISPLATE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JAPANSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU (JICA)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM - BIH 5 (2017)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2017. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BIH
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 1 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU SIDA BiH MUNIC WA TSAN-INVEST GRANT, ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) 30. APRILA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU 114. MAJA 2013. GODINE U SARAJEVU (SPORAZUM O GRANTU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOJE PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, I VLADE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, KOJU PREDSTAVLJA DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA EKONOMSKE POSLOVE, KOJI SE ODNOSI NA ODOBRAVANJE FINANSIJSKOG DOPRINOSA U FORMI DONACIJE ZA PROJEKAT PRIKUPLJANJA OTPADNIH VODA U ZENICI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, GRADA ZENICE (AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA), KOJU PREDSTAVLJA GRADONAČELNIK, I KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI, U IZNOSU OD 4.750.000,00 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA ZENICA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2017. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O IZMJENI SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA "IPA JADRANSKI PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE" U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 1 NA SPORAZUM O GRANTU ZA PODRŠKU DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM CHP BiH-1 (2016)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C - OBILAZNICA DOBOJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU KREDITNOG SPORAZUMA - PROJEKATAUTOPUTA NEMILA-DONJA GRAČANICA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU DRUGOG AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU I NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU/HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A-FI 31.529/(UGOVOR O FINANSIRANJU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O PROVOĐENJU INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE 2014 - 2020.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2015 - 2017, ZA 2017. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!