"Službeni glasnik BiH", broj 10/20 11.2.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 10/20 [11.2.2020.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREZENTACIJU UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI - TREĆI CIKLUS
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU KOORDINACIONOG ODBORA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMPLEMENTACIJU PLANA UPRAVLJANJA ZA NEKROPOLE SA STEĆCIMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE UPISANE NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE BIVŠE SFRJ U BONNU NA ADRESI SCHLOSSALLEE 5, 53179 BONN-MEHLEM, SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA (BROJ 54 DODATKA ANEKSA B)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTIMA OD JAVNOG INTERESA KOJE PROVODE UDRUŽENJA I FONDACIJE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O PROVOĐENJU CARINSKOG POSTUPKA PO KARNETU ATA
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA - OFICIRSKA KASINA (DOM VOJSKE FEDERACIJE, DOM ARMIJE) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE – PRAVOSUDNA PALATA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADA MARIJIN-DVORA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU INDUSTRIJSKE GRADITELJSKE CJELINE ELEKTRIČNE CENTRALE NA HRIDU (DUDINOM HRIDU) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE - OFICIRSKI PAVILJONI U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA - CAREVA ĆUPRIJA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "VISOČKA PEČENICA" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "NEVESINJSKI KROMPIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "LIVANJSKI IZVORNI SIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "LIVANJSKI SIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!