"Službeni glasnik BiH", broj 30/18 11.5.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 30/18 [11.5.2018.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU ROBE DVOJNE NAMJENE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU POVELJE INTERNE REVIZIJE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNI UPUTSTVA O CARINSKOM POSTUPKU U POŠTANSKOM PROMETU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O CARINSKOM POSTUPKU U PUTNIČKOM PROMETU
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA KONTROLE SALMONELOZE KOD PERADI VRSTE GALLUS GALLUS U BOSNI I HERCEGOVINI
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O STATUSU DRŽAVA ILI REGIJA U ODNOSU NA BOVINU SPONGIFORMNU ENCEFALOPATIJU
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA APRIL 2018. GODINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2018. GODINE
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU OBAVLJANJA STRUČNIH POSLOVA DIREKTNO VEZANIH ZA FUNKCIJU REGULATORA ZAPOSLENIH U REGULATORNOJ AGENCIJI ZA KOMUNIKACIJE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
UPUTSTVO O UVJETIMA ZA IZDAVANJE I SADRŽAJU POTVRDE O SIGURNOSTI ZA SIGURNO ODVIJANJE PRIJEVOZA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU TUŽIOCA U KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU TUŽIOCA U KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU TUŽIOCA U KANTONALNO TUŽILAŠTVO BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OKRUŽNI SUD U BANJOJ LUCI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SUDIJE U OSNOVNI SUD U GRADIŠCI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUTKINJI U KANTONALNOM SUDU U TUZLI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUTKINJI U OSNOVNOM SUDU U DOBOJU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUTKINJI U OSNOVNOM SUDU U DOBOJU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM SUDSKOM POSLOVANJU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!