"Službeni glasnik BiH", broj 55/18 10.8.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 55/18 [10.8.2018.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA VOJNIM POSMATRAČIMA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJSKO-STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA GRUPI ŠTABNIH OFICIRA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRIRANOJ STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U REPUBLICI MALI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU DODATNOG ZAPOŠLJAVANJA U DIREKCIJI ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI PREVENCIJE HIV-a I TUBERKULOZE U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2018. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI I OKVIRNIM AKCIONIM PLANOM PROVEDBE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORU U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!