"Službeni glasnik BiH", broj 43/17 16.6.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 43/17 [16.6.2017.]

Akti iz ovog broja:

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
NAREDBU O DOPUNI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
NAREDBU O DOPUNI NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA ZA UPOTREBU ELEKTRONSKOG POTPISA U POSTUPKU REALIZACIJE FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE SA SVJETSKOM BANKOM I DRUGIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA ANALIZU PRIMJENE ZAKONA O JAVNOM RADIOTELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU DRŽAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O MINISTARSKIM KONFERENCIJAMA U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O STANDARDIMA I USLOVIMA IZGRAĐENOSTI I OPREMLJENOSTI GRANIČNIH PRELAZA
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKU O ODOBRENJU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNJE ZA PERIOD 2018 – 2027. GODINA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI MERITUMU
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SOCIJALNU POMOĆ OSOBA KOJIMA JE PRIZNATA MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!