"Službeni glasnik BiH", broj 4/18 24.5.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 4/18 [24.5.2018.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA POTPISANOG 16. OKTOBRA 2004. GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SDC SPORAZUMA O GRANTU BR. TF0A4795 (PROJEKAT SMANJENJA FAKTORA ZDRAVSTVENIH RIZIKA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O OSNIVANJU PROMETNE ZAJEDNICE IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I STRANA POTPISNICA IZ JUGOISTOČNE EVROPE: REPUBLIKA ALBANIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, CRNE GORA, REPUBLIKA SRBIJA I KOSOVO $$$Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti$$$
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
Potpoglavlje 4: Finansijske ispravke i povrat koji vrše zemlje učesnice O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SARADNJE CCI 2014TC16M4TN002, IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I ITALIJE, KOJU PREDSTAVLJA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE "INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI (ADRION)"
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!