Međunarodni ugovori, broj 8/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-967/17 od 29. maja 2017. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 27. juna 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, potpisan u Sarajevu 13. decembra 2016. godine, na bosanskom, hrvatskom i srpskom, te na službenom jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:
Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2297-44/17
27. juna 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Mladen Ivanić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!