Službeni glasnik BiH, broj 60/22

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA PRI UVOZU NOVIH ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH AUTOMOBILA DO 31.12.2022. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu novoproizvedenih električnih i hibridnih automobila koji će se uvoziti do 31.12.2022. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije").

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovoj Odluci dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Spisak roba)

(1) Robe koje će se do 31.12.2022. godine uvoziti u Bosnu i Hercegovinu uz korištenje tarifnih suspenzija i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti su, kako slijedi:

RB

Tarifna oznaka

Naimenpvanje

Carinska stopa %

1

8703 80 10 00

Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena za prevoz lica (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prevoz lica i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i vozila za trke; ostala vozila, samo sa električnim motorom za pogon; nova

0

2

ex 8703 40 10 10

Putnički automobili i druga motorna vozila ilglavnom namijenjena za prevoz lica (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prevoz lica i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i vozila za trke; ostala vozila, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjećice, sa pravolinijskim kretanjem klipa i sa električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije; nova; putnički automobili

5

3

ex 8703 60 10 10

Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena za prevoz lica (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prevoz lica i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i vozila za trke; ostala vozila, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjećice, sa pravolinijskim kretanjem klipa i sa električnim motorom kao pogonskim motorima, koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije; nova; putnički automobili

5

 (2) Carinske stope na robe navedene u stavu (1) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

(3) Ukoliko novoproizvedeni automobili nemaju preferencijalni status robe iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu primjenjuju se carinske stope navedene u stavu (1) ovog člana.

(4) Za potrebe Kombinovane nomenklature/Carinske tarife izraz "nova vozila" označava vozila koja nisu nikad bila registrovana.

(5) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (1) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u zemlji.

Član 4.
(Preispitivanje Odluke)

(1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu.

(2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke.

(3) U svrhu praćenja primjene ove Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 3. ove Odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 87/22
28. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!