Međunarodni ugovori, broj 8/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( Odluka broj: 01,02-05-2-1343/18 od 26. jula 2018. godine ), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 50. redovnoj sjednici, održanoj 1. augusta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT RESTRUKTURIRANJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 6. marta 2018.godine, u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2899-34/18
1. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!