Međunarodni ugovori, broj 8/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-885/17 od 4. maja 2017. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 36. redovnoj sjednici, održanoj 27. juna 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA BONN, 23. JUNA 1979. GODINE


Član 1.


Ratifikuje se Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, Bonn, 23. juna 1979. godine.

Član 2.


Tekst Konvencije u prijevodu glasi:
Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2297-40/17
27. juna 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Mladen Ivanić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!