Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj 69

KAZALO

Broj/Broj 66/10

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (član 10. stav 1. tačka

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST

MINISTARSVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE PORESKA UPRAVA BANJA LUKA

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANIČNA POLICIJA SARAJEVO - ILIDŽA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA  "KAKANJ" DOO KAKANJ

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

DOM ZDRAVLJA NEUM

OPŠTINA DOBOJ

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RADNIK" DOO ZAVIDOVIĆI

OPŠTA BOLNICA ZVORNIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA ISTOČNO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH SARAJEVO AGENCIJA ZA FOREZNIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA ISTOČNO SARAJEVO

MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JP "GRADSKA TOPLANA" BIJELJINA

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OPĆINA GRAČANICA

OPŠTINA BRATUNAC

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO

ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD - SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" DOO  ZENICA

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGLJEVIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRNA "KAKANJ" KAKANJ

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU BiH SARAJEVO

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

JKP "VODOGRAD" DD PROZOR-RAMA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHAĆ

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI", DD BANOVIĆI

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA   OPERATIVNO PODRUČJE MOSTAR

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

JU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

BH TELECOM DD SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" DOO SARAJEVO

KJKP "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO

JP "KOMUNALAC" DD GRADAČAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ŠĆONA" DOO FOJNICA

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM INŽENJERING SARAJEVO

JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA ISTOČNO SARAJEVO

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

OPĆINA VITEZ

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA SARAJEVO

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OPŠTINA BIJELJINA

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

OPĆINA FOJNICA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE BUSOVAČA

KANTONALNA DIREKCIJA CESTA ZENICA I OPĆINA OLOVO

OPŠTINA GLAMOČ

OPĆINA GRADAČAC

OPĆINA GRAČANICA

OPŠTINA ČAJNIČE

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OPĆINA KISELJAK

OPŠTINA VIŠEGRAD

GRAD MOSTAR

OPŠTINA UGLJEVIK

OPŠTINA DERVENTA U IME MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH I FONDA ZA POVRATAK DERVENTA

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

MINSTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

OPĆINA TRAVNIK

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ  BANJA LUKA

DIREKCIJA ZA CESTE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ

OPŠTINA PRIJEDOR

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA OPĆINA KONJIC

OPĆINA DOBOJ ISTOK

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNA USTANOVA "KOMUNALNO-STAMBENI FOND" CAZIN

OPŠTINA HAN PIJESAK

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO, PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA   

2 - JANAB
OGRANIČENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (član 10. stav 1. tačka b) i član 29. stav 1. tačka b)
UBRZANI OGRANIČENI POSTUPAK (član 2. stav 1., član 21. stav 6. tačka c) 

BH TELECOM DD SARAJEVO

 5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (član 20. i član 40. stav 1.) 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARJEVO

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

OPĆINA  LJUBUŠKl

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RMU "ĐURĐEVIK" DOO ĐURĐEVIK

JP "KOMUNALAC" DD GRADAČAC

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

VLADA TUZLANSKOG KANTONA-MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK TUZLA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE BANJA LUKA

GRAD MOSTAR

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

KANTON SARAJEVO STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RMU "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA RS ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE, AD DOBOJ

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

JP ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA RS REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BANJA LUKA

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

GRAD BANJALUKA

GRAD BANJALUKA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

 BH TELECOM DDSARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OPŠTINA BIJELJINA

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

OPŠTINA TESLIĆ

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

DOM ZDRAVLJA VLASENICA

OPŠTINA SRBAC

OPŠTINA ŠIPOVO

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OPĆINA TUZLA

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/ UNUTARNJIH POSLOVA SBK/KSB TRAVNIK

6 - JANAB
ODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 46. stav 2. uz član 45. stav 1. tačka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST

KLINIČKI CENTAR BANJALUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA  "KAKANJ" DOO KAKANJ

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OPŠTINA UGLJEVIK

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERTIVNO PODRUČJE TUZLA

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH SARAJEVO

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OPĆINA KLADANJ

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

DOM ZDRAVLJA ZVORNIK

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRAS" DOO SARAJEVO

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

OPĆINA BUŽIM

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH SARAJEVO

JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ŠG "BANJA LUKA" BANJA LUKA

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA  BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH BANJA LUKA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BiH SARAJEVO

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA RS AD BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" DOO SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR BANJALUKA

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

JAVNA USTANOVA KULTURNO SPORTSKI CENTAR "MLADOST" VlSOKO

GRAD BANJALUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP ŠPD ZDK DOO ZAVIDOVIĆI

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIRKCJE JPŠ - BANJA LUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ  BANJA LUKA

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 45. sa čl. 10. i 11. stav 3.) 

DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA

RMC "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR

OPĆINA LUKAVAC

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

 BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC  ŠUMSKO GAZDINSTVO "VISOČNIK" HAN PIJESAK

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ŠUMSKO GAZDINSTVO "VISOČNIK" HAN PIJESAK

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

BH TELECOM DD SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

 BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP "LUKA BRČKO" DOO BRČKO

BH TELECOM DD SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVIREDA RS ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

GRAD BANJALUKA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

OPŠTINA DOBOJ

9 - JANAB
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONIŠTENJU (član 20. i član 12. stav 2.)

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

MH ERS AD TREBINJE ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VIŠEGRAD

JP "KOMUNALNO BRČKO" DOO BRČKO DISTRIKT BiH

JP "KOMUNALNO BRČKO" DOO BRČKO DISTRIKT BiH

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ŠĆONA" DOO FOJNICA

JP "GRADSKA TOPLANA" BIJELJINA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELEKOM INŽENJERING SARAJEVO

JAVNO PREDUZEĆE RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNA USTANOVA "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO"

OPŠTINA UGLJEVIK

OPŠTINA DERVENTA

GRAD BANJALUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH DD  SARAJEVO

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" DOO ZENICA

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO, PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JKP "VODOGRAD" DD PROZOR-RAMA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO TELEKOM INŽENJERING SARAJEVO

OPĆINA TUZLA-KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA TUZLA U IME UGOVORNIH STRANA (MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH, FOND ZA POVRATAK BiH) TUZLA

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SLUŽBA PREDSJEDNIKA BANJA LUKA

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SLUŽBA PREDSJEDNIKA BANJA LUKA

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJAŠNJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(član 13. stav 6. i član 21. stav 8.) 

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

DIONIČNO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

JU BOLNICA TRAVNIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

Stara verzija
 Broj 69

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIV/VI
Ponedjeljak, 23. 8. 2010. godine
 

Broj/Broj
69 

Godina XIV/VI
Ponedjeqak, 23. 8. 2010. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (član 10. stav 1. tačka a) i član 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvršenje radova 

2 - JANAB 

OGRANIČENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (član 10. stav 1. tačka b) i član 29. stav 1. tačka b)
UBRZANI OGRANIČENI POSTUPAK (član 2. stav 1., član 21. stav 6. tačka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za izvršenja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograničenom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (član 10. stav 1. tačka c) i član 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za izvršenje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA (član 10. stav 1. tačka e) uz član 2. stav 3. i čl. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRAĐEVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rješenja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (član 20. i član 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvršenje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 46. stav 2. uz član 45. stav 1. tačka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvršenje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 45. sa čl. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod domaćih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod domaćih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvršenje radova ispod domaćih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(član 40. stav 2. i član 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potrošne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge čije se cijene često mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na održavanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za više identičnih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONIŠTENJU (član 20. i član 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavještenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJAŠNJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(član 13. stav 6. i član 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o pojašnjenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavještenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju, koji se objavljuju u "Službenom glasniku BiH", je: 

Jedna stranica odštampanog teksta na dva stupca    290,00 KM
Od toga PDV 17%     42,14 KM 

Jedan stubac visine 22 cm    145,00 KM
Od toga PDV 17%     21,07 KM 

Jedan cm jednog stupca    6,60 KM
Od toga PDV 17%     0,96 KM 

Uplate se vrše u korist računa: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BRČKO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasiŽsllist.ba - redakcijaŽsllist.ba - slistŽbih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba 

– OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Službenog glasnika BiH" – Pretplata  na "Službeni glasnik BiH", za I polugodište iznosi 120,00 KM (u cijenu uračunata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narudžbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovlaštene osobe ugovornog organa, dostavljaju se lično, putem faksa ili poštom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit će objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predviđenog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su dužni izvršiti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJEŠTENJE 

Obavještavaju se ugovorni organi iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridržavati se Uputstva (Naputka) o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce možete naći na našem web siteu pod AKTUELNO. 

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Računovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED  - Tisak: GIK "OKO" d. d. Sarajevo  - Za tiskaru: Fehim Škaljić  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sanski Most 

Kontakt osoba: Mušić Ejub 

Adresa: Meše Selimovića bb 

Poštanski broj: 79260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263417280001 

Telefon: 062/513-828 

Fax: 037/685-067 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vodomjera 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenederskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sanski most, Prvomajska bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Godinu dana od dana zaključenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.9. USLOVI ZA UČEŠĆE-DISKVALIFIKACIJU PO OSNOVU SUKOBA INTERESA: 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena     učešće 50% 

    2. kvalitet     učešće 20% 

    3. rok isporuke     učešće 10% 

    4. uslovi plaćanja     učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 17. 9. 2010. godine. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se može obezbijediti kod ovog ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 14, 00 sati, u roku navedenom u tački IV.6. Sve ponude pristigle nakon označenog roka neće se uzeti u razmatranje. 

Obrazce izjava ponuđači dobivaju od ugovornog organa uz tendersku dokumentaciju. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnose se lično ili putem faksa 037/685-067 uz dokaz o uplati iznosa od 30, 00 KM na Ž-R 1990440003144935 kod Sparkasse Banke Poslovnica Sanski Most. Ponude se dostavljaju poštom u zapečaćenoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u obavijesti. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi predstavnici na osnovu punomoći. 

O rezultatima javnog nadmetanja , svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni. 

JKP "VIK" d.o.o. Sanski Most ne snosi nikakve troškove u ovom postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poništi otvoreni postupak za dostavljanje ponuda ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu člana 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. Tekst javnog obavještenja je objavljen u "Službenom glasniku BiH". 

(1-11-12195-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE
PORESKA UPRAVA
BAWA LUKA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Republika Srpska, Ministarstvo finansija Poreska uprava 

Kontakt osoba: Dragana Radić i Žeqana Bilbija 

Adresa: Mladena Stojanovića 45-51 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 332-380, 332-339 

Faks: 332-309, 332-336 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org  

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka kancelarijskog materijala i poreskih obrazaca za potrebe Poreske uprave Republike Srpske. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Poreska uprava, Sjedište Bawa Luka i po područnim centrima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT I  -  Kancelarijski materijal i 

LOT II - Poreski obrasci 

Ponuđači mogu dostaviti ponude za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Ugovor će se zakqučiti na period od jedne godine od dana potpisivawa ugovora.  

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Odgovarajući dokazi da ponuđač nema smetwi za učešće u smislu člana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća imaju svaki dobavqač koje je registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke što dokazuju ovjerenim rješewem o registraciji, izuzev onih subjekata koji su iskqučeni iz nadmetawa prema članu 23. stav 1. tačka a), b), c) i d) Zakona. 

Ponuda treba da sadrži naziv i tačnu adresu ponuđača, JIB, telefon i kontakt lice. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    dokaz o uspješnom poslovawu u protekloj godini 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da je ponuđač izvršio najmawe 1-2 ista ugovora 

-    da je tehnički opremqen i osposobqen za obavqawe ove djelatnosti 

Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, brojčano označena po redosqedu iz ponude. 

U slučaju nedostataka, neistinitosti ili nepotpunog sadržaja dokumenata ponuđača, naručilac neće ni razmatrati ponudu. 

Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoqnija ponuda: 

    - cijena      čija je vrijednost 80% 

    - rok isporuke     čija je vrijednost 15% 

    - kvalitet      čija je vrijednost   5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponuđača uz podnošewe dokaza o uplati troškova tendera u iznosu od 100,00 KM, na račun 5620990000055687, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije može se izvršiti stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu u Poreskoj upravi Republike Srpske. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude dostaviti do 22. 9. 2010. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti na adresu Ministarstvo finansija - Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovića 45-51, Bawa Luka, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PORESKIH OBRAZACA (navesti za koji lot) - NE OTVARATI do 22. 9. 2010. godine do 12,00 ili 14,00 sati" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otarawe ponuda izvršiće se u prostorijama Poreske uprave, Mladena Stojanovića 45-51, Bawa Luka, 22. 9. 2010. godine u 12,00 sati za LOT 1 i 14,00 sati za LOT II. 

(1-11-12209-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
GRANIČNA POLICIJA
SARAJEVO - ILIDŽA 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija 

Kontakt osoba: Alajbegović Elvir 

Adresa: Reufa Muhića 2-A 

Poštanski broj: 71212 

Grad: Sarajevo-Ilidža 

Identifikacioni broj: 4200416170006 

Telefon: 033/755-221, 755-239 

Fax: 033/755-236 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovljeni otvoreni postupak za zaključivanje ugovora za isporuku opreme za provođenje policijskih istraga. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehnički podaci i količine za tražene proizvode dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

a)  Informatička oprema 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količine su kao pod tačkom II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladište Granične policije BiH, Sarajevo-Ilidža. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema ugovorenom roku isporuke. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od vrijednosti ponude. Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: 

a) bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Za izvršenje ugovora izabrani ponuđač dužan je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom dospijeća prema roku isporuke plus 30 dana. 

Ukoliko se vrši avansno plaćanje, isporučilac je obavezan dostaviti neopozivu bankarsku garanciju na ukupan iznos avansa sa rokom dospijeća prema datumu isporuke plus 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za učešće dostaviti ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca: 

1.    uvjerenje od nadležnog suda - organa da ponuđač/ kandidat nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude 

2.    uvjerenje nadležnog  suda - organa da ponuđač nije pod stečajem  ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadležnog organa uprave da nije izdato rješenje o zabrani rada 

3.    a) potvrdu nadležne poreske uprave da ponuđač nema 

          neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

    b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 

4.    potvrdu nadležnog organa da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

5.    potvrdu nadležnog organa da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 

1. ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

2. ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra odnosno  rješenja o obavljanju djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dostaviti potvrdu o solventnosti izdatu od matične poslovne banke. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Za dokazivanje uslova iz tačke III.8. dostaviti: 

1.    tehnička specifikacija iz koje se može vidjeti da ponuđeni proizvod ispunjava tehničke zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljedećih kriterija: 

    1. ponuđena cijena     učešće    90% 

    2. uslovi plaćanja     učešće     5% 

    3. rok isporuke     učešće    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-Ilidža, Reufa Muhića 2-A, soba 122, radnim danom u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, uplatu izvršiti na račun JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, budžetska organizacija 0703999. 

SVRHA UPLATE: TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BiH - OPREME ZA PROVOĐENJE POLICIJSKIH ISTRAGA. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za prijem ponuda je 21. 9. 2010. godine do 11,00 sati, bez obzira na način dostave (lično ili poštom preporučeno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 21. 9. 2010. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama glavnog sjedišta GP BiH, Sarajevo-Ilidža, Reufa Muhića 2-A, sala za sastanke. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za isporuku opreme za provođenje policijskih istraga, ne otvaraj" na adresu: GP BiH, Reufa Muhića 2A, Sarajevo-Ilidža. 

Ugovorni organ zadržava pravo da okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. ZJN. 

(1-11-12213-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNICI MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO
KAKANJ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Amir Mufizović, dipl. ing. maš., Mladen Glušac, dip. ecc.  

Adresa: Alije Izetbegovića 17 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4128055050007 

Telefon: Amir Mufizović, dipl. ing. maš. 032/777-714; Mladen Glušac, dipl. ecc. - 032/552-540 

Fax: 032/552-530, 032/552-531, 032/552-540 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rješenje o o formiranju Komisije za provođenje otvorenog postupka javne nabavke roba broj: 9369/10 od 6. 8. 2010. godine - Nabavka klobnjeva, kopči za spajanje gumenih traka i lanaca za grabuljare 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka klobnjeva, kopči za spajanje gumenih traka i lanaca za grabuljare: 

LOT 1 Nabavka klobnjeva 

LOT 2 Nabavka kopči za spajanje gumenih traka K-27 

LOT 3 Nabavka lanaca za grabuljare 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količina prema tehničkoj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, pogon "Haljinići" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do realizacije predmeta nbavke, ali ne duže od jedne godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač je dužan predočiti dokaze iz člana 23. stav 1. tačke: 

a)    da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom 

b)    da ponuđač nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina 

d)    da ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponuđač ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa 

Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

-    naziv i tačna adresa ponuđača, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu da tačkom. 6.4. i 6.5. ternderske dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu da tačkom. 6.6. ternderske dokumentacije 

Kandidati koji zadovolje kvalifikacione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1.    ponuđena cijena     maksimalno 70% 

    2.    uvjeti i način plaćanja     maksimalno 20% 

    3.    vremenski rokovi realizacije ponude     maksimalno 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vijeća ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM+PDV po lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ će ponuđaču izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponuđača kod Edina Kaspera, dipl. pravnik, a ugovorni organ će u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču. Uz podnošenje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate troškova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vrši na račun broj: 

-    IK BANKA d-d. ZENICA 1340200000009427 

-    UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO 3389002208041953 

sa naznakom: "Za  izuzimanje tenderske dokumentacije - Nabavka klobnjeva, kopči za spajanje gumenih traka i lanaca za grabuljare LOT br.__. 

Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper, dipl. pravnik, tel/faks: 

032/552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

Komercijalna služba Rudnika Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti riječi: "PONUDA ZA NABAVKU KLOBNJEVA, KOPČI ZA SPAJANJE GUMENIH TRAKA I LANACA ZA GRABULJARE LOT broj___ . Ne otvarati do 20. 9. 2010. godine do 13,00 sati. 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traženih dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili nepotpunog sadržaja. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. ZJN. 

(1-11-12231-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA  "KAKANJ" DOO KAKANJ  

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Mladen Glušac, dip.. ecc., Ezedin Haračić, ing. maš. 

Adresa: Alije Izetbegovića 17 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218055050007 

Telefon: Mladen Glušac, dipl. ecc. 032/552-540, Ezedin Haračić, ing. maš. 032/553-471 

Fax: 032/552-530, 032/552-531, 032/552-540 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rješenje o formiranju Komisije za provođenje otvorenog postupka javne nabavke roba broj; 9372/10 od 6. 8. 2010. godine - Nabavka čeličnih limova i profila i zupčaste robe. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka čeličnih limova i profila i zupčaste robe: 

LOT 1 Nabavka čeličnih limova, profila i sigma profila 

LOT 2 Nabavka zupčaste robe 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količina prema tehničkoj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, pogon "Haljinići" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do realizacije predmeta nabavke, ali ne duže od jedne godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač je dužan predočiti dokaze iz člana 23. stav 1. tačke: 

a)    da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom 

b)    da ponuđač nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina 

d)    da ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponuđač ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem  poreza (uvjerenje nadležnog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadležne poreske uprave) 

Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i tačna adresa ponuđača, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa tačkom 6.4 i 6.5. tenederske dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa tačkom 6.6. tenederske dokumentacije 

Kandidati koji zadovolje kvalifikacione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) ponuđena cijena     maks. 70% 

    2) uvjeti i način plaćanja     maks. 20% 

    3) vremenski rokovi realizacije ponude     maks. 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vijeća ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 21. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM sa PDV-om po lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ će ponuđaču izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponuđača kod Edina Kaspera, dipl. pravnik, a ugovorni organ će u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču. Uz podnošenje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate troškova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepvoratna. Uplata se vrši na račun broj: 

-    IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 

-    UNICREDIT BANKA d.d. SARAJEVO 3389002208041953 

sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAVKA ČELIČNIH LIMOVA I PROFILA I 

ZUPČASTE ROBE LOT br. ___ 

Kontakt osoba za izuzimanje tcnderske dokumentacije je Edin Kasper, broj tel/fax: 032/552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

Prostorije Komercijalne službe Rudnika "Kakanj"   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti riječi: "PONUDA ZA NABAVKU ČELIČNIH LIMOVA I PROFILA I ZUPČASTE ROBE LOT broj: ___ Ne otvarati do 21. 9. 2010. godine, do 13,00 sati. 

Stranice ponude ( s dodacima ) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od traženih dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili nepotpunog sadržaja. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. ZJN. 

(1-11-12238-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: gosp. Mirza Ćizmić, dipl. oec, gosp. Sulejman Abazović, dipl. oec., gosp. Željko Perić, dipl. ing. 

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-543, 286-545, 286-546 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodajaŽmod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci software-a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za nabavku slijedećeg software-a: Microsoft ISA Server 2006 Enterprise edition, za dva procesora (trajna licenca), GFI WebMonitor 2009 for ISA Server-Unified Protection (licenca u trajanju 24 mjeseca), Kaspersky antivirus add-on za GFI Web Monitor (licenca u trajanju 24 mjeseca), Symantec Endpoint Protection i 11.0 Corporate Edition (licenca u trajanju 12 mjeseca), Symantec Endpoint Protection 11.0 (renewal 12 mjeseca). 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo odbrane BiH, Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Završava ispunjenjem dužničko-povjerilačkih odnosa 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

Red. br. 

 

Procenat učešća Maks 100% 

Broj bodova maks. 100 

1. 

Cijena 

do 90 % 

do 90 

2. 

Rok plaćanja (iskazati u danima) 

do 5 % 

do 5 

3. 

Rok isporuke (iskazati u danima) 

do 5 % 

do 5 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Primjena člana 20 UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 17. 9. 2010. godine do 12,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 98 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: gosp. Mirza Ćizmić, dipl. oec, gosp. Sulejman Abazović, dipl. oec., gosp. Željko Perić, dipl. ing. 

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98 - soba protokola-pisarnica 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-581 lok. 6587 i 6586 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodajaŽmod.gov.ba 

(1-11-12258-10) 

11 - JANAB 

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 

Kontakt osoba: Boris Zubac 

Adresa: Kraljice Jelene 88 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200947700000 

Telefon: 033/707-500 

Fax: 033/707-550 

E-mail: boris.zubacŽhjpc.ba 

Internet adresa: www.hjpc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka softvera prema lotovima: 

LOT 1     Help desc bundle licence 

LOT 3     Nove Symantec licence 

LOT 4     Sistemski softver 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 05-16-2038-41/10. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka softvera prema lotovima kao u tački II.3. obavještenja 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto pružanja usluga: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Rok za puštanje u funkciju robe iz LOT 1. je 9 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu. 

Robe iz LOT 3. će  biti isporučene najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Robe iz LOT 4. će biti isporučene najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u članu 23. stav 1, tačke a), b), c), d), e) i f) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Uslov iz člana 24. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 

Napomena: Svi uslovi navedeni u odjeljku III će se morati dokazati odgovarajućom dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja će biti obavezna i eliminatoma. Također će se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (po članu 27. ZJN, stav (1) i (2). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Član 34. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista može podići svakim radnim danom u službenim prostorijama VSTV BiH u periodu od 10,00 do 15,00 sati ili može biti dostavljena putem e-maila, najkasnije do 20. 9. 2010. godine, kontakt osoba Boris Zubac, 033/707-500, uz prethodnu najavu mail-om ili telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od zvničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude - 60 dana nakon kranjeg roka za podnošenje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 10,45 sati 

VTSV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Dobavljači su dužni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznačenom adresom, telefonom i kontakt osobom ponuđača i obaveznim navođenjem naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom:"NE OTVARATI - PONUDA - 2038", sa posebnom naznakom na koji lot se ponuda odnosi. 

2.    Ponudu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, najkasnije do 21. 9. 2010. godine u 10,30 sati. 

3.    Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati po jedan ovlašteni predstavnik (pismeno ovlaštenje) svakog ponuđača koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

4.    Neblagovremene ponude će se vratiti neotvorene, ponude obavezno dostaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. 

5.    Ugovorni organ neće snositi troškove ponuđača po ovom javnom pozivu.  

(1-11-12271-10) 

11 - JANAB 

DOM ZDRAVLJA NEUM 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Dom zdravlja Neum 

Kontakt osoba: Ivica Karačić 

Adresa: Zagrebačka bb 

Poštanski broj: 88390 

Grad: Neum 

Identifikacijski broj: 4227104270009 

Telefon: 036/880-094 

Fax: 036/885-094 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka Ravnatelja Doma zdravlja, o nabavi Hematološkog analizatora i nabavi Endovaginalne sonde koja je kompaktibilna za ultrazvučni aparat Toschiba SSA-220A 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

LOT 1 Hematološki analizator - 1 kom. 

LOT 2 Endovaginalna sonda 1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja Neum, Zagrebačka bb, 88390 Neum 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

-    uvjerenja o izmirenim poreskim obvezama (direktnim i indirektnim porezima), ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje koje je izdao nadležni organ o izmirenim obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

-    izvod iz sudskog registra ili odgovarajući drugi dokument koji je izdao nadležni sudski ili upravni organ, ne starije od tri mjeseca, a kojim se dokazuje da ponuditelj nije u postupku stečaja ili likvidacije. da nije ušao u određeni aranžman sa povjeriteljima ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz stočnog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u BiH(čl 23. stavak 1. točka a, Zakona o javnim nabavama BiH) 

-    ostali uvjeti definirani zakonom o javnim nabavama (biti će naznačeni u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    naziv i točna adresa ponuditelja 

-    izvod ili ovjerenu fotokopiju sudskog rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačnu ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Potvrda o solventnosti izdanu od matične banke 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    referenc lista 

-    fotografije sa detaljnim opisom predmeta ponude 

-    potvrda nadležnog organa o kvaliteti robe 

-    rok isporuke robe 

-    izjava o prihvaćanju opcije ponude i prihvaćanju tenderskih uvjeta 

-    garantni rok 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 40% 

    2) kvalitet     učešće 30% 

    3) grarantni rok     učešće 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 22. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi 10,00 KM. 

Na slijedeći transakcijski račun: 3381702200044668, otvoren kod Unikredit banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

24. 9. 2010. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

Do zaključenja ugovora o nabavi 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

28. 9. 2010. godine 

LOT 1 u 10,00 sati 

LOT 2 u 10,30 sati 

Dom zdravlja Neum, Zagrebačka bb, u prostorijama Uprave 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama Uprave Doma zdravlja u vremenu od 7,00 -14,00 sati. 

Na otvaranju ponuda može nazočiti po jedan ovlašteni predstavnik ponuditelja, koji svoje ovlaštenje dokazuje u pismenoj formi. Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. Ugovorno tijelo zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ponudu, odbiti ponudu, poništiti postupak javne nabave ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Za sve dodatne informacije moguće nejasnoće može te se obratiti na tel. 036/880-094 svakim radnim danom od 7,00 - 14,00 sati. O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuđača, ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni odnosno u skladu sa Zakonom o javnim nabavama. 

(1-11-12282-10) 

11 - JANAB 

OPŠTINA DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Doboj 

Kontakt osoba: Novak Božičković 

Adresa: Hilandarska 1 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/236-097 

Faks: 053/236-097 

E-mail: opstinaŽdoboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci pogonskog goriva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka pogonskog goriva za potrebe izborne komisije za opšte izbore 3. 10. 2010. godine 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost nabavke je oko 10.000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne traži se garancija za izvršewe posla 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se podići u zgradi Opštine Doboj, soba 15 svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova. 

Tenderska dokumentacija se naplaćuje u iznosu od 50,00 KM. Uplatu izvršiti na račun broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jezici konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

Opština Doboj, Hilandarska 1, sala 28 

(1-11-12294-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK 

Kontakt osoba: Edin Dervišević i Anto Bosankić 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 2 

Poštanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209420370009 

Telefon: 035/251-292 

Fax: 035/251-293 

Internet adresa: www.vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

1.5.a upravni organ 

1.5.b na lokalnom nivou - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite 

         okolice Tuzlanskog kantona 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Izdaci za tekuće održavanje - konto 613700 

LOT 2 Nabavka opreme - konto 821300 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova za potrebe Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu 

LOT 2 

Nabavka opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkim specifikacijama iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar imisionih mjerenja u prostorijama Ministarstva, 5 stacionarnih stanica Sistema su locirane na području općine Tuzla, mobilna stanica locirana je na području neke od općina Tuzlanskog kantona. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

LOT 1 - Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova za potrebe Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu 

LOT 2 - Nabavka opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

LOT 1 

Trajanje ugovora: šest (6) mjeseci od dana potpisivanja ugovora. 

LOT 2 

Rok izvršenja ugovora je najviše 90 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava o obezbjeđenju bezuslovne bankovne garancije na 10% od vrijednosti ponude za izvršenje ugovora u slučaju dodjele ugovora za svaki lot 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankovna garancija za dobro izvršenje posla, sa 

rokom važnosti: rok izvršenja posla + 30 (trideset) dana 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

LOT 1 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. ponuđena cijena     90 bodova 

    2. garancijski period     10 bodova 

LOT 2 

a)    Najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. ponuđena cijena     90 bodova 

    2. garancijski period     5 bodova 

    3. rok isporuke     5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se obezbijediti svakim radnim danom od 23. 8. 2010. godine do 20. 9. 2010. godine na web adresi Vlade Kantona www.vladatk.kim.ba. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Zvanični jezici BiH, za dobavljače iz inostranstva obavezan prevod na jedan od zvaničnih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine, do 16,00 sati. 

Ponude se predaju neposredno na adresu: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Slatina 2. (Protokol Vlade TK) 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina 

Ponude prispjele nakon utvrđenog vremena u obavještenju bit će vraćene dobavljaču u skladu sa odredbama ZJN. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

120 (stotinu i dvadeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 sati, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Aleja Alije Izetbegovića 2. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje. 

Ukupna budžetska sredstva za LOT 1 iznose 99.000,00 KM. 

Ukupna budžetska sredstva za LOT 2 iznose 80.000,00 KM. 

Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-12306-10) 

11 - JANAB 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RADNIK" DOO ZAVIDOVIĆI 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduzeće "RADNIK" d.o.o. 

Kontakt osoba: Branka Kadić, dipl. ecc.; Amer Halilović, dipl. ing. maš.; Mirsada Odžečkić ili Alma Mujanović, dipl. pravnik 

Adresa: Podubravlje 3 

Poštanski broj: 72220 

Grad: Zavidovići 

Identifikacioni broj: 218260220004 

Telefon: 032/870-445, 032/870-441 (lokal 111) ili 032/870-442 

Fax: 032/870-441 

E-mail: kpradnikŽbih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci mašine za suho čišćenje ulica-čistilica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka mašine za suho čišćenje ulica-čistilica 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Zavidovići 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća ne mogu ostvariti ponuđači koji su po članu 23. ZJN isključeni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponuđač će biti odbijen ukoliko ne predoči sljedeće dokaze: 

-    uvjerenje od nadležnog suda da dobavljač nije pod stečajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadležnog suda da dobavljač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude, koje nije starije od tri mjeseca  

-    uvjerenje nadležnog suda da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalan prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadležne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadležnog organa da je dobavljač ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) i za zdravstveno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća mogu ostvariti ponuđači koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke. 

-    naziv i tačna adresa ponuđača 

-    rješenje o upisu u sudski registar sa svim pojedinačnim prilozima (original ili ovjerena kopija), ne starije od 90 dana 

-    porezni i identifikacioni broj ponuđača 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjereni obrasci bilans stanja - bilans uspjeha za period posljednje tri godine ili od datuma registracije ako je dobavljač počeo sa radom prije manje od tri godine 

-    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu da račun nije blokiran u zadnja tri mjeseca 

-    izjava o ukupnom prometu dobavljača u posljednje tri godine ili od dana posljednje registracije 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista glavnih i isporuka dobavljača izvršenih u posljednje dvije - tri godine sa vrijednostima i datumima 

-    opis tehničke opremljenosti dobavljača 

-    uzorci, opis ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke 

-    uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija 

    Kriteriji navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti  od 24. 8. 2010. godine na osnovu pismenog zahtjeva.  

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Uplatu izvršiti na račun kod IK banke Zenica broj 1340300000007288. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 24. 9. 2010. godine, na protokol JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići do 11,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo poštom ili kurirom) biće vraćene ponuđaču neotvorene i neće se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 24. 9. 2010. godine u zgradi JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići, prvi sprat, kancelarija direktora sa početkom u 11,15 sati. 

24. 9. 2010. godine u 11,15 sati. 

Zgrada JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići, prvi sprat, kancelarija direktora. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku javne nabavke, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimično svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa  članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sva priložena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija. 

Tenderska dokumentacija može se uplatititi na račun kod IK Banke Zenica broj 1340300000007288 ili na blagajni Preduzeća. 

Ponuđači koji dostavljaju ponude za više lotova, mogu dostaviti u zasebnoj koverti jedan primjerak opće dokumentacije (original ili ovjerene kopije) koja se odnosi na lotove za koje se dostavljaju ponude, na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za lotove ___ (naznačiti brojeve lotova) ne otvaraj", a u drugoj koverti finansijski dio ponude za svaki lot od ponuđenih lotova.  

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. 

O rezultatima postupka javne nabvke ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni. 

(1-11-12311-10) 

11 - JANAB 

OPŠTA BOLNICA ZVORNIK 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 975/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opšta bolnica Zvornik 

Kontakt osoba: Radović Željko 

Adresa: Sime Perića 2 

Poštanski broj: 75400 

Grad: Zvornik 

Identifikacioni broj: 4401544420002 

Telefon: 056/213-950 

Fax: 056/211-110 

E-mail: obzvtehnikaŽteol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 975/10 Nabavka roba za potrebe magacina OB Zvornik: Kancelarijski materijal, štamparski materijal, sredstva za održavanje čistoće, prehrambene namirnice, hljeb i svježe meso za potrebe bolničke kuhinje. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Sredstva za održavanje čistoće 

LOT 2     Prehrambene namirnice za snabdijevanje bolničke             kuhinje 

LOT 3     Hljeb 

LOT 4     Svježe meso 

Detaljan opis lotova je naveden u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U krugu Opšte bolnice Zvornik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 meseci od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa članom 23. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa članom 24. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa članom 25. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa članom 26. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1.    cijena     80% 

    2.    uslovi plaćanja (izraženi u broju dana)
        (najmanje 60 dana odloženo)     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 18. 5. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično ili poštom od ugovornog organa, od dana objavljivanja obavještenja o postupku javne nabavke u "Službenom glasniku BiH". Da bi se preuzela tenderska dokumentacija potrebno je da ponuđač podnese pismenu prijavu i priloži uplatnicu na    nepovratan iznos od 50,00 KM uplaćen na račun 5520200001803671 kod Hypo Alpe Adria Bank Zvornik, svrha plaćanja:  "Otkup tenderske dokumentacije broj 975/10 za lotove br._____". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

28. dana od dana objavljivanja obaveštenja, 23. 8. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,15 časova 

Zgrada Dijaznog centra, IV sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadrži tražene dokumente navedene u ovom obavještenju, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

2.    Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazivom ponuđača i naznakom: "Ponuda za tender 975/10 za lotove br.:___". Ne otvarati do 20. 9. 2010. godine u 12,15 časova. 

3.    Ugovomi organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obaveštenju o javnoj nabavci. 

4.    Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u članu 12. ZJN. 

(1-11-12314-10) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-5683-1/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Spahić Slavica 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: slavica.spahicŽbhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo - PROTOKOL 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5.- 6.6.- 5683/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe: 

Nabavka materijala i opreme sa puštanjem u rad mašinskih i elektro instalacija u ATC Alipašino Polje, ATC Baščaršija i TKC Dolac Malta u Sarajevu, prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1 

Ispravljačko postrojenje ATC Alipašino Polje 

LOT 2 

Dogradnja sistema Emerson ATC Baščaršija 

LOT 3 

Klimatizacija PCM-ova TKC Dolac Malta 

LOT 4 

Nabavka invertora 24 DC/220 AC i 48DC/220 AC 

Potpuni opisi, količine i tehničke specifikacije traženih roba dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavještenja i prema tenderskoi dokumentaciji. Ponuda treba da sadrži sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista će biti odbačena kao nepotpuna. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovlaštene osobe. Sve stranice ponude moraju biti numerisane. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Alipašino polje, općina Novi Grad, Baščaršija, općina Stari Grad, Dolac Malta, općina Novo Sarajevo - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da: 

LOT 1 Ispravljačko postrojenje ATC Alipašino Polje 

LOT 2 Dogradnja sistema Emerson ATC Baščaršija 

LOT 3 Klimatizacija PCM-ova TKC Dolac Malta 

LOT 4 Nabavka invertora 24 DC/220 AC i 48DC/220 AC 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom obostranog potpisivanja 

Završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom važnosti: opcija ponude plus 60 dana za LOT 1 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom važnosti: opcija ponude plus 60 dana za LOT 2 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000.00 KM sa rokom važnosti:  opcija ponude plus 60 dana za LOT 3 

Ne zahtijeva se za LOT 4 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

1.    Ovjerena izjava ponuđača da će dostaviti bezuslovnu originalnu garanciju za dobro izvršenje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 60 dana (LOT 1, 2, 3, 4) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuđač dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijainog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 50/05, 24/09, 29/09). Visina preferencijainog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II/III  spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sačinjavanje ponude. 

(1-11-12316-10) 

11 - JANAB 

RRC "FOJNICA" U FOJNICI 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RRC "Fojnica" u Fojnici 

Kontakt osoba: Sijarić Rasim, 030/838-837 

Adresa: Banjska 1 

Poštanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236046390006 

Telefon: 030/838-804 

Fax: 030/838-900 

E-mail: reumalŽfojnica.ba 

Internet adresa: www.reumal.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Za LOT 4 - Da, za ostale lotove - Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Svježe pileće meso 

LOT 2 Svježe juneće meso 

LOT 3 Svježe teleće i jagnjeće meso i suhomesnati proizvodi 

LOT 4 Svježe voće i povrće 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan, više ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Jedna godina, a najduže do zaključenja novog ugovora u skladu sa ZJN BiH. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - cijena     80% 

    - rok plaćanja     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu s Odlukom VM i Uputstvom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se preuzeti svaki radni dan do 15,00 sati uz predočenje dokaza o uplati 50,00 KM (za jedan lot) na blagajni ugovornog organa ili račun br. 3389002207997527 UniCredit Bank d.d. Mostar. Plaćanja su oslobođeni ponuđači koji su u prethodnom otvorenom postupku otkupili TD za lotove 1 i 4. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 9,00 sati    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine RRC "Fojnica" u Fojnici Banjska 1, kancelarija 01, sljedećim redosljedom: 

LOT 1 u 9,15 sati 

LOT 2 u 9,30 sati 

LOT 3 u 9,45 sati 

LOT 4 u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA LOT broj___ NE OTVARAJ". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača. 

Ponude se dostavljaju za svak lot posebno. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda.                             

(1-11-12323-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA
ISTOČNO SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 

Kontakt osoba: Milidragović Dragana 

Adresa: Nikole Tesle bb 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Telefon: 057/320-300 

Fax: 057/320-303 

E-mail: d.milidragovicŽafiv.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za forenzičku grafoskopiju 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka laboratorijske opreme u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedan ugovor 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedište ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT I     Prenosni komparativni uređaj za vještačenje             dokumenata 

LOT II     Stacionarni komparativni uređaj za vještačenje             dokumenata 

LOT III     Uređaj za elektrostatičko izazivanje reljefnih tragova 

LOT IV     Pribor za forenzičku grafoskopiju 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisivanjem ugovora i završava isporukom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

1) cijena učešće 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

Mjesto: Na adresi ugovornog organa 

(1-11-12327-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektrorpivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla 

Kontakt osoba: Midhat Fazlić, dipl. ing. maš. (za tehnička pitanja), tel. 035/813-047, mob. 061/142-227, Mersad Kikanović, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja) tel. 035/280-083 

Adresa: Mije Keroševića Guje 1 

Poštanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: 035/813-047, 035/280-083 

Fax: 035/813-047, 035/287-460 i 035/280-083 

E-mail: husejnovic.lejlaŽkreka.ba, kikanovc.mersadŽkreka.ba 

Internet adresa: www.kreka.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Odjeljku V 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluke Uprave Društva br. 2035/10 od 9. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabavka roba- Rezervni dijelovi za bagere (LOT 1 - LOT 6), po sljedećim lotovima: 

LOT 1 Rezervni dijelovi za bager RH 40 

LOT 2 Rezervni dijelovi za bager RH 30 

LOT 3 Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45 

LOT 4 Rezervni dijelovi za bandwagen Brs 1400 

LOT 5 Hidrodinamičke spojke 

LOT 6 Rezervni dijelove za tekuće održavanje 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, Rudnik "Dubrave" u Dubravama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili više lotova. Ponuda mora sadržavati sve tražene pozicije iz tehničke specifikacije. Ponuda koja ne bude sadržavala sve tražene pozicije iz tehničke specifikacije neće biti uzeta u razmatranje 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do realizacije ugovorenih obaveza obje ugovorne strane 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM za svaki lot posebno. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    period važenja garancije je 90 dana 

-    garancija se dostavlja uz ponudu, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije 

-    realizaciji garancije se pristupa u slučaju ispunjenja uslova navedenih u članu 16. tačka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bankarske garancije na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a za svaki lot posebno. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Period važenja garancije je za period važenja ugovora. 

Garancija se dostavlja neposredno prije zaključivanja ugovora, a obavezno mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije. 

Realizaciji.garancije se pristupa u slučaju ispunjenja uslova navedenih u članu 16. tačka 3. UPZ. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca: 

a)    da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom 

b)    da ponuđač nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina 

d)    da ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina 

e)    da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (direktnih poreza od Porezne uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadležnog organa uprave) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko-fmansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    da je ponuđač solventan (da mu račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za    dostavljanje ponuda 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da ponuđač dostavi naziv i sjedište proizvođača 

-    da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je predmet bio isporuka roba koje su predmet javne nabavke za predmetni lot u posljednje dvije godine 

-    da ponuđač dostavi atestnu dokumentaciju proizvođača za robe koje su predmet nabavke kako je naznačenom u tehničkim specifikacijama tenderske dokumentacije 

-    da ponuđač dostavi potpisanu i  ovjerenu Izjavu da će prilikom isporuke robe dostaviti katalošku dokumentaciju i odgovarajuće certifikate odnosno ateste proizvođača najednom od službenih jezika BiH 

-    da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu izjavu da je minimalna vremenska garancija godinu dana od dana isporuke za predmetni lot 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni u okviru domaćih vrijednosnih razreda 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće    96% 

    2) rok plaćanja     učešće    4% 

Napomena: Minimalni rok plaćanja je 90 (devedeset) dana od dana nastanka DPO. Ponuda ponuđača u kojoj se zahtijeva obezbjeđenje bankovne garancije za odgođeno plaćanje od strane Društva će biti odbijena. Društvo će obezbijediti drugu vrstu garancije.Maks. rok isporuke za sve robe koje su predmet nabavke je 120 (stotinudvadeset) dana. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, 10% 

Za primjenu preferencijalnog faktora 10% ponuđač su obavezni dostaviti potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Generalna direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZP Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, Mije Keroševića.-Guje 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Lejla Husejnović, dipl.ecc. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, ul. Mije Kerošavića- Guje 1, Tuzla. Dobavljač će dostaviti 1 (jednu) ponudu sa dokumentima iz tacki 6.2.1., 6.3., 6.5. i 6.7. tenderske dokumentacije u originalu i 1 (jednu) kopiju ponude sa dokumentima iz tački 6.2.1., 6.3., 6.5. i 6.7. tenderske dokumentacije na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: "Ponuda za javnu nabavku roba -Rezervni dijelovi za bagere LOT ____ ne otvarati do 20. 9. 2010. godine u 12,00 sati". 

Dokazi iz tačke 6.2.1. Tenderske dokumentacije (član 23 ZJN) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Ponuda ino dobavljača sa kompletnom dokumentacijom mora biti dostavljena na jednom od službenih jezika u BiH i prevedena od strane sudskog tumača. 

Ponuđači su dužni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (domaći ponuđači), odnosno na patitetu DDU (ino ponuđači). 

Ponuđači su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata priloženih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio dobavljač. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numemane i uvezane, garancije za osiguranje ponude i za izvršenje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija može zatražiti dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponuđača, a koje ne može uticati na predloženu ponudu na način da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponuđače. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i priloženu dokumentaciju utvrdi da neki od traženih dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili nepotpunog sadržaja. 

(1-11-12329-10) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH SARAJEVO
AGENCIJA ZA FOREZNIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA
ISTOČNO SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za foreznička ispitivanja i vještačenja 

Kontakt osoba: Milidragović Dragana 

Adresa: Nikole Tesle bb 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Telefon: 057/320-300 

Fax: 057/320-303 

E-mail: d.milidragovicŽafiv.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za vještačenje kompjuterskog kriminala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedan ugovor po lotu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedište ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

LOT I      Forensic Recovery of Evidence Device 

LOT II     Radna stanica i storidž sistem 

LOT III     Foreznički softver 

LOT IV     Mrežni printeri 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisivanjem ugovora i završava isporukom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijjeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a)    Samo najniža cijena 

    1) cijena     učešće 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

Mjesto: Na adresi ugovornog organa 

(1-11-12330-10) 

11 - JANAB 

MJEŠOVITI HOLDING
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBIWE
ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBIWE 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Nebojša Rikalo, Predrag Kundačina 

Adresa: Trg Jovana Raškovića 6 

Poštanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/(279-829, 279-841, 279-829) 

Faks: 059/260-678 

E-mail: nrikaloŽers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Nebojše Rikala, dipl. inž. el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka goriva za preduzeće i RJ "Elektro-Trebiwe"             Trebiwe 

LOT 2     Nabavka goriva za preduzeće i RJ "Elektro-Bileća"             Bileća 

LOT 3     Nabavka goriva za preduzeće i RJ "Elektro-Gacko"             Gacko 

LOT 4     Nabavka goriva za preduzeće i RJ "Elektro-Nevesiwe"             Nevesiwe 

LOT 5     Nabavka goriva za preduzeće i RJ "Elektro-Qubiwe"             Qubiwe 

LOT 6     Nabavka goriva za Poslovnicu Berkovići 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinska pumpa na teritoriji Radne jedinice ili poslovnice 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Rok izvršewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti do 15. 9. 2010. godine u kancelariji 26. kod Nebojše Rikalo, dipl. inž. el. (ili slawem na dostavqenu E-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 časova od dana objavqivawa obavještewa u "Službenom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 40,00 (četerdeset) KM po lotu. Primalac: "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na račun 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Takođe, potrebno je dostaviti ID broj i tačnu adresu i naziv firme. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konsitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 21. 9. 2010. godine do 12,00 časova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana oda dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama MZ ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, dana 21. 9. 2010. godine u 13,00 časova. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo poštom ili kurirom) biće vraćene ponuđaču neotvorene i neće se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE".  

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slučajevima navedenim članom 12. ZJN. 

(1-11-12331-10) 

11 - JANAB 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 33/10-P-2 LOT 2 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softić Višnja, dipl. ecc. 

Adresa: J. Černija 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjasŽviksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Esnef Puriš, dipl. ing. maš. 

Adresa: Gliše Jankovića 8 

Telefon: 033/774-923 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Kadrić Amel, dipl. pravnik 

Adresa: Terzije 38, soba broj 38 

Telefon: 033/204-575 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Terezije 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba: 

Rezervni dijelovi za uređaje za ispitivanje i kalibraciju vodomjera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: 

33/10-P-2 LOT 2 - Rezervni dijelovi za uređaje za ispitivanje i kalibraciju vodomjera 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i količine su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladište ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    dokazi iz člana 23. (stav 1) tačka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponuđač nema ograničenja za učešće u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavljača obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

    Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (aktuelni izvod iz sudskog retistra) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koje nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja (čl. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2009. godine (član 25. stav 1. tačka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Ponuđač je uz ponudu obavezan priložiti original ili ovjerenu fotokopiju certifikata o akreditaciji laboratorije koja će kalibrisati opremu i potvrdu Instituta za mjeriteljstvo BiH o ispunjavanju mjeriteljskih uslova (za pozicije pod rednim br. 8, 9, 21, 22 i 23 tehničke specifikacije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 29/09 od 14. 4. 2009. godine). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 14. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplatu izvršiti u korist UniCredit banka na ‘iroračun broj 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. Černija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godne do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine od 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude. 

(1-11-12341-10) 

11 - JANAB 

JP "GRADSKA TOPLANA" BIJELJINA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Gradska toplana" 

Kontakt osoba: Dušan Ilić 

Adresa: M. Crnjanskog bb 

Poštanski broj: 76300 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4402021610009 

Telefon: 055/211-640, 055/207-125 

Fax: 055/211-641 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2010/2011. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovljeni postupak za nabavku i isporuku uglja za grijnu sezonu 2010/2011. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadržani u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ul. Sremska, Bijeljina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom zaključenja ugovora i završava se 30. 4. 2011. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz prema članu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tendeskoj doumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tendeskoj doumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tendeskoj doumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 80% 

    2) uslovi plaćanja     učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije. 

Novčana naknda za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na žiro račun 154-800-20003315-82 INTESA SANPAOLO BANKA. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. u 11,30 časova 

M. Crnjanskog bb, Bijeljina 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pečatom na koverti uz punu adresu ponuđača naznačiti: "PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU UGLJA - NE OTVARATI". 

2.    Ponuđači ili ovlašteni njihovi predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda. 

3.    Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. 

4.    U cilju eventualnih razrješenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

(1-11-12342-10) 

11 - JANAB 

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Klinička bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Tea Primorac, dipl. iur. Služba za pravne poslove 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

Žiro račun: 3381002200717786 

Telefon: 336-529, 

Fax: 322-712 

E-mail: pravnasluzbaŽkb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 4093/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava digitalnog radiografskog sustava za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju Kliničke bolnice Mostar 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz natječajne dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukladno natječajnoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do ispunjenja uvjeta iz ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Ponuditelj je obavezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograničenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno članku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz čl. 25 ZJN uključujući i referentne liste 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim točkama iz članka 26. ZJN. 

Potrebno je da ponuditelj obvezno dostavi: 

1.    izjavu o osiguranju edukacije kadra u trajanju od (dva) dana ili više dana 

2.    suglasnosti i odobrenja: CE i prodajne preporuke u OECD ili EU zemljama 

3.    jamstveni period: najmanje 1 (jedna) godina nakon datuma puštanja aparata u rad 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalificira ponuditelja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija prema opadajućem redoslijedu 

Red. br. 

Kriterij 

 

Bodovi 

1. 

Cijena 

učešće 

60 

2. 

Rok isporuke i instalacije 

učešće 

20 

3. 

Postprodajni servis 

učešće 

10 

4. 

Tehničke karakteristike 

učešće 

10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se preuzeti od tri dana od dana objave obavijesti o nabavi. 

Novčana naknada za natječajnu dokumetnaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 9,30 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 14,00 u Službi za pravne poslove Kliničke bolnice Mostar uz dokaz o novčanoj uplati od 50,00 KM nepovratnog iznosa. Uplata se vrši na ‘iro račun KB Mostar: 338 1002200717786 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar. Sva uz ponudu priložena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, složena i označena rednim brojevima, počevši od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene. 

Ponude se dostavljaju na Protokol Kliničke bolnice Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar, u zapečaćenom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Nabava digitalnog radiografskog sustava za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju KB Mostar, NE OTVARATI - OTVARA POVJERENSTVO". 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja. 

(1-11-12344-10) 

11 - JANAB 

 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zeničko-dobojski kanton, Služba za zajedničke poslove 

Kontakt osoba: Enesa Nadarević 

Adresa: Kučukovići 2 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-597 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Sjedište Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2, Zenica, kancelarija 009 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci goriva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka goriva putem benzinskih pumpi za potrebe putničkih vozila Zeničko-dobojskog kantona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 2% od ukupnog iznosa iz ponude 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - ponuđena cijena     učešće    78% 

    - uslovi i način plaćanja     učešće    20% 

    - iznos operativnih troškova preuzimanja goriva    učešće    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Na zahtjev ponuđača. 

Novčana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. Uplatu izvršiti na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612-prihodi od pružanja usluga pravnim licima, budžetska organizacija broj 13010001, općina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Zaključno sa 22. 9. 2010. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Datum javnog otvaranja ponuda: 22. 9. 2010. godine u 13,30 sati. 

Mjesto otvaranja ponuda je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2 u Zenici, sala broj 109. 

(1-11-12350-10) 

11 - JANAB 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Svjetlana Doko-Mitrović 

Adresa: Kučukovići 2 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-597 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., kancelarija 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalni organ na području Zeničko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Sukcesivno u toku godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji (ovjerene fotokopije). 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena     70% 

    2. uslovi i način plaćanja     25% 

    3. rok isporuke     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Novčana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvršiti na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612- prihodi od pružanja usluga pravnim licima, budžetska organizacija broj 1301001, općina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Zaključno sa 21. 9. 2010. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Datum javnog otvaranja ponuda: 21. 9. 2010. godine. 

Mjesto otvaranja ponuda: Sjedište Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići 2 u Zenici, sala 109 a početkom u 13,30 sati. 

(1-11-12351-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-8531/10-89 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda, el. tehn. - opći dio 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 

Fax: 036/335-787 i 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave I-8531/10-89 od 16. 7. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prilagođavanje opreme zatvarača ulazne građevine za prijenos podataka do uklopnice HE Jajce I 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Proizvodnja električne energije-HE Jajce I 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u postupku ostvaruje ponuđač koji dokaže da se na njega ne donosi niti jedan slučaj iz čl. 23 ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    da dobavljač nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci 

-    da dobavljač ima pozitivno poslovanje u 2009. godini 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    da je ovlašten za prodaju predmetne robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 20. 9. 2010. godine 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 9. 2010. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-736. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 30,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagrebačke banke, za firme izvan BiH na ‘iro račun broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom:  Prilagođavanje opreme zatvarača ulazne građevine za prijenos podataka do uklopnice HE Jajce I. 

(1-11-12355-10) 

11 - JANAB 

OPĆINA GRAČANICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Gračanica 

Kontakt osoba: Nermina Subašić i Zijad Dedić 

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 1 

Poštanski broj: 75320 

Grad: Gračanica 

Identifikacioni broj: 4209387060007 

Telefon: 035/700-834i 035/700-803 

Fax: 035/700-854, 035/706-679 i 035/702-222 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, izgradnja i tehničko opremanje sedam stanica za protivgradnu zaštitu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, izgradnja i tehničko opremanje sedam automatskih protivgardnih stanica za rad sistema protivgradne zaštite na teritoriji Općina Gračanica i Doboj Istok, te osnivanje opertaivnog centra - FAZA 1 (nabavka tehničkih sredstava za automatske protivgardne stanice, izgradnja APGS, montaža tehničke opreme, održavanje, povezivanje i puštanje u rad - prema tendorskoj dokumentaciji, osnivanje opertativnog centra - FAZA 1 - izbor lokacije, provjera komunikacionih mogućnosti sa lokacije) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predmjeru i predračunu roba i usluga iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Protivgardne stanice na teritoriji Općina Gračanica i Doboj Istok 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Rok za izvođenje radova je: 

-    90 dana od dana zaključenja ugovora 

U pogledu roka i načina plaćanja za izvedene radove uslovi su: 

-    50% avansa 

-    50% po ispostavljenim fakturama 

ponuđač dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu da prihvata navedene uslove plaćanja (ili nudi povoljnije uslove u pogledu načina plaćanja). 

U pogledu garantnog roka za isporučenu robu i izvršene usluge zahtjevamo garanciju minimalno 60 mjeseci, a prema važećoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti prema pravilnicima i normativima koji važe za pojedine vrste usluga i nabavku roba, ponuđač dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu da prihvata navedeni garantni rok za isporučenu robu i izvršene usluge (ili nudi povoljnije uslove u pogledu roka garancije). 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne traži se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od ugovorene cijene, odnosno vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izjava ponuđača da će dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla ukoliko bude izabran, u iznosu od 10% od ugovene cijene 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač će biti odbijen ukoliko ne predoči dokaze po članu 23. ZJN BiH (detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo na učešće mogu ostvariti ponuđači koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke uz pružanje dokaza o registraciji (detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Da je ponuđač solventan, što dokazuje potvrdom poslovne banke. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1.    lista-referense za najmanje dva isporučenih roba i izvršenih sličnih usluga u posljednjih 5 godina u vrijednosti ne manjoj od 50.000,00 KM pojedinačno. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak uz zaključivanje okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnije ponude, a (na osnovu evaluacije utvrđenih kriterija): po slijedećem redoslijedu: 

    1. cijena     60 bodova 

    2. kvalitet isporučene robe i izvršenih usluga     30 bodova 

    3. uslovi plaćanja     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana ("Službeni glasnik BiH", broj 105/06) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati najkasnije do 21. 9. 2010. godine (utorak), u zgradi Općine Gračanica-Prijemna kancelarija. 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dostavljanje kopije uplatnice o plaćenoj novčanoj naknadi za tendersku dokumentaciju koja iznosi 30,00 KM. 

Uplata se može izvršiti na blagajni Općine ili na račun Općine, broj: 1321800295500089, vrsta prihoda 722 439 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, uz naznaku: "Nabavka, izgradnja i tehničko opremanje sedam stanica za protivgradnu zaštitu". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se dostavljaju najkasnije do 24. 9. 2010. godine (petak) do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 (tri)  mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. 9. 2010. godine (PETAK) u 11,15 sati, u Gračanici,  Mula Mustafe Bašeskije 1, zgrada Općine, kancelarija 11 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svi zainteresovani kandidati prije podnošenja ponude i prije otkupa tenderske dokumentacije, mogu ostvariti uvid u tendersku dokumentaciju "Nabavka, izgradnja i tehničko opremanje sedam stanica za protivgradnu zaštitu" i zatražiti obilazak lokacija za postavljanje automatskih protivgardnih stanica radova uz prethodnu najavu i dogovor sa kontakt osobom. 

Ponuđači su obavezni u skladu sa tenderskom dokumentacijom pripremiti svoju ponudu i dostaviti sve priloge, dokaze i dokumente koji se traže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca. 

Ponude se predaju lično na protokol Općine Gračanica ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Gračanica-Prijemna kancelarija, Mula Mustafe Bašeskije l, 75320 Gračanica, sa naznakom "Nabavka, izgradnja i tehničko opremanje sedam stanica za protivgradnu zaštitu" - "NE OTVARATI" do 24. 9. 2010. godine (PETAK) u 11,15 sati, a na poleđini koverte obavezno naznačiti adresu ponuđača. Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, a ponude prispjele nakon utvrđenog roka bit će vraćene ponuđaču u skladu sa odredbama ZJN. 

(1-11-12371-10) 

11 - JANAB 

OPŠTINA BRATUNAC 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Bratunac 

Kontakt osoba: Radić Jovo 

Adresa: Svetog Save bb 

Poštanski broj: 75420 

Grad: Bratunac 

Identifikacioni broj: 4401444710003 

Telefon: 056/411-085, lokal 118 

Fax: 056/410-337 

E-mail: bratopstŽteol.net 

Internet adresa: www.bratunacopstina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom  nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak javne nabavke roba i usluga za potrebe Opštine Bratunac. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT br. 1 Nabavka materijala za higijenu i namirnica za bife 

LOT br. 2 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT br. 3 Nabavka štampanog kancelarijskog materijala 

LOT br. 4 Osiguranje i tehnički pregled motornih vozila 

LOT br. 5 Osiguranje imovine i lica 

LOT br. 6 Održavanje javne rasvjete 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Definisana prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Opštine Bratunac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Dvatesetčetiri (24) mjeseca od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti od 23. 8. 2010. godine uz novčanu naknadu od 20,00 KM koja se treba uplatiti na Budžet Opštine ‘iro račun 55103900011916-55, šifra prihoda 729124, budžetska organizacija 9999999, opština 015. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Ponude će se otvarati 21. 9. 2010. godine u13,00 časova u zgradi Opštine Bratunac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod kontakt osobe na telefon 056/411-085, lokal 118. 

(1-11-12372-10) 

11 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikta 

Adresa: Bulevar mira 1 

Grad: Brčko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Brčko Distrikta, Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_draganŽnet.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. (odnosno na web.stranici: www.nabavka.bdcentral.net) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Vlada Brčko Distrikta BiH 

Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, Bulevar mira 1, 76100 Brčko. 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavu motornog vozila za potrebe Odjela za obrazovanje - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporučenom pošiljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava motornog vozila za potrebe Odjela za obrazovanje. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod 2.3. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Odjel za obrazovanje, Bulevar mira 1, Brčko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz točke III.5., 6, 7 i 8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, uz priloženu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa službene web stranice Vlade Brčko Distrikta: www.nabavka.bdcentral.net. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21. 9. 2010. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 21. 9. 2010. godine u prostorijama Doma kulture u Brčkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuditelju neotvorene. 

(1-11-12376-10) 

11 - JANAB 

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

Kontakt osoba: mr. sci.  Amir Mujetić, tel. 037/223-333 lok. 205 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: 037/223-333 

Fax: 037/223-880 

E-mail: amir.mujeticŽkbbihac.ba 

Internet adresa: www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj: 1501-1/10 od 22. 6. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRANSFUZIJU  za period od godinu dana. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim godišnjeg ugovora je dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Apoteku Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Započinje sklapanjem ugovora i završava istekom ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija u visini 10% vrijednosti dodijeljenog ugovora bez PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izjava da će obezbijediti bankovnu garanciju u visini 10% dodijeljenog ugovora ukoliko bude izabran kao ekonomski najpovoljniji ponuđač. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u članu 23. stav 1. tačke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista kupaca u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponuđača o posjedovanju vlastitih prostornih i tehničkih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponuđača što ima značaj dokaznog sredstva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 70% 

    2) uslovi plaćanja     učešće 20% 

    4) rok isporuke     učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost će imati roba proizvedena u BiH u skladu sa članom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg u visini od 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do pet dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda.    

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

29. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca  ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

29. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Sjedište ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tendersku dokumentaciju vršiti na ‘iro račun broj: 

Transakcijski račun kod UniCredit banke Sarajevo, Filijala Bihać broj 338-900-220-782-7195 ili transakcijski račun kod Union banke Sarajevo, Filijala Bihać broj 102-022-00000030-19 

ili lično na blagajnu Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. 

Bolnica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjene, propisno zatvorene, zapečaćene, putem pošte ili lično na protokol Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. Na koverti obavezno naznačiti naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za - POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU" - "Ne otvaraj - otvara Komisija". 

(1-11-12380-10) 

11 - JANAB 

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

Kontakt osoba: mr.sci. Amir Mujetić, tel. broj 037/223-333, lok. 205 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: 037/223-333 

Fax: 037/223-880 

E-mail: amir.mujeticŽkbbihac.ba 

Internet adresa: http:// www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj: 1499-1/10 od 22. 6. 2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku MEDICINSKOG PLINA. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim godišnjeg ugovora je dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladište Kantonalne bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora. Započinje sklapanjem ugovora i završava istekom ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bezuvjetna bankovna garancija u visini 10% vrijednosti dodijeljenog ugovora bez PDV-a sa dužinom trajanja dodijeljenog ugovora + 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi člana 23. stav 1. tačke a,.b, c, d, e, f  Zakona o javnim nabavkama BiH ("SIužbeni glasnik BiH", broj: 49/04). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri njeseca od dana otvaranja ponuda ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazmje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponuđača o posjedovanju vlastitih prostornih i tehničkih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponuđača, što ima značaj dokaznog sredstva 

-    certifikat o garanciji kvalitete ponuđene robe prema standardima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće     80% 

    2) uslovi plaćanja     učešće    15% 

    3) rok isporuke     učešće    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost će imati roba proizvedena u BiH u skladu sa članom 20 UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg u visini od 10% u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH ("Službenom glasniku BiH", broj 29/09) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti pet dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda. 

Novčana nakanda za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

-Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

29. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

29. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Sjedište ugovorenog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tendersku dokumentaciju vršiti na ‘iro račun broj: 

Transakcijski račun kod Unikredit banke Sarajevo, filijala Bihać: 338-900-220-762-7195 ili Transakcijski račun kod Union banke Sarajevo, filijala Bihać: 102-022-00000030-19 ili lično na blagajnu Kantonalne bolnica "Dr. Irfan ljubijankić" Bihać. 

Bolnica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjena, propisno zatvoren", zapečaćene, putem pošte ili lično na protokol Kantonalne bolnice" dr. Irfan Ljubijankić" 

Bihać. Na koverti obavezno naznačiti: Naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za - "MEDICINSKI PLIN", "Ne otvaraj - otvara Komisija". 

(1-11-12381-10) 

11 - JANAB 

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 10.1-4.3-7587/4-10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Vranjača 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/723-440 

Fax: 033/723-444 

E-mail: amirvŽbhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci koverata za mašinsko i ručno pakovanje za potrebe Hibridne pošte. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka koverata za mašinsko i ručno pakovanje za potrebe Hibridne pošte.  

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Glavni poštanski centar - Hibridna pošta - DDP Skladište GPC 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankovna bezuslovna garancija za ozbiljnost ponude, u iznosu od 1% ukupne vrijednosti ponude, uz uslov da ista ne može biti manja od 2000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnihmaraka), a u skladu sa članom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, sa rokom važnosti opcija ponude + trideset dana (120 dana). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava dobavljača da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla u visini 10% vrijednosti ugovorenog posla, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, sa rokom važnosti: rok važnosti ugovora + 30 dana. 

Garancija pokriva naknadu svake štete i troškova koje može imati ugovorni organ u slučaju da izabrani dobavljač prekrši ugovor o nabavci i isporuci za vrijeme perioda važenja ugovora + 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponuđač dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u čl. 23. Zakona o javnim nabavkama, na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadležnih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    Dokumenti o registraciji dobavljača kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (IDB) 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Ugovorni organ će vršiti primjenu - koristiti preferencijalni tretman domaćeg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj: 29/09) i uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 12,00 sati    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8.- sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se može dobiti na Protokolu "JP BH POŠTA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM u koji je uračunat PDV. Plaćanje je potrebno izvršiti na račun broj: 3389002208285423 UniCredit Bank d.d. Sarajevo, u korist "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku koverata za potrebe Službe Hibridna pošta". Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju Uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zapečaćenu ponudu sa punom adresom ponuđača sa naznakom: "Ponuda za nabavku koverata za potrebe Službe Hibridna pošta "JP BH  POŠTA" d.o.o. Sarajevo - "NE OTVARATI" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporučenom pošiljkom na adresu: "JP BH POŠTA" d.o.o.  Sarajevo,  Obala Kulina bana 8,  71000 Sarajevo,  Bosna i Hercegovina, najkasnije do 21. 9. 2010. godine, do 12,00 sati. 

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 21. 9. 2010. godine, do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i bit će vraćene na adresu ponuđača neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sala III. sprat dana 21. 9. 2010. godine, u 12,15 sati. 

Predstavnici ponuđača mogu prisustovati javnom otvaranju ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponuđači će biti naknadno obaviješteni. 

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom člana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda naknadno pisanim putem zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti, a da se time ne mijenja bitni aspekt ponude niti narušava konkurencija. 

Zainteresovani ponuđači mogu u pisanoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponude tj. do 12. 9. 2010. godine putem faksa broj: 033/723-444 sa naznakom za "Tim za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku koverata za potrebe Službe Hibridna pošta". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih  u članu 12. Zakona o javnim  nabavkama,  o čemu  će objaviti obavještenje o otkazivanju. 

Tekst obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u "Službenom glasniku BiH" od 23. 8. 2010. godine, na web stranici www.bhp.ba, web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-12384-10) 

11 - JANAB 

ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Siniša Lazić 

Adresa: Nikole Pašića 77 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-700 

Faks: 053/209-701, 053/241-344 

E-mail: infoŽelektro.doboj.net 

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka teretnih vozila 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Premdet nabavke je 7 mawih kamiona sa pogonom 4x4 i 4x2 sa duplim kabinama i dizalicama za obavqawe elektrodistributivne djelatnosti. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedište naručioca u Doboju 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Rok isporuke je do 90 dana od dana zakqučewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

-    garanciju banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude čija je validnost usklađena sa validnošću ponude 

-    izjavu o namjeri da će dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju, u vrijednosti 10% od ukupno ponuđene vrijednosti robe, za slučaj naknade štete kod nekvalitetne robe ili neblagovremene isporuke robe (penali). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Prije zakqučewa ugovora, najpovoqniji ponuđač je dužan naručiocu dostaviti bankovnu garanciju prihvatqivu za naručioca u vrijednosti 10% od ugovrene isporuke robe, a naručilac vraća najpovoqnijem ponuđaču garanciju banke datu za ponudu. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi prema članu 23. ZJN BiH-naznačeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće    86% 

    2) kvalitet     učešće    10% 

    3) rok isporuke     učešće    2% 

    4) način plaćawa     učešće    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 21. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, uplaćuje se na račun broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

Tendersku dokumentaciju dostavqamo poštom ili e-mailom. 

Ponuđač treba jasno naznačiti predmet nabavke za koju ‘eli TD, kako ‘eli da mu ona bude dostavqena, te priloži kopiju naloga kao dokaz o izvršenom plaćawu. Zahtjev za dobijawe TD može se plati faksom ili predati lično u sjedištu naručioca. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od jezika naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

Upravna zgrada ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nikole Pašića 77 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Siniša Lazić 

Adresa: Nikole Pašića 77 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-736 

Faks: 053/209-701, 241-344 

E-mail: infoŽelektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Dragica Ristić   

Adresa: Nikole Pašića 77 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-734 

Faks: 053/209-700, 241-344 

E-mail: infoŽelektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj"a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Dragica Ristić 

Adresa: Nikole Pašića 77 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-734 

Faks: 053/209-701, 241-344 

E-mail: infoŽelektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

(1-11-12409-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD - SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"ZENICA" DOO  ZENICA 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: Nurija Džuzdanović, dipl. ing. rud. (za tehnička pitanja), Sedin Kaknjo, dipl. oec. (za komercijalna pitanja) 

Adresa: Stjepana Radića 2 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218116700000 

Telefon: 032/406-688 

Fax: 032/242-861 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ROBE: 

LOT 1     Rezervni dijelovi za mjerništvo 

LOT 2     Stožno tanjirasti zupčanici 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količine i tehnička specifikacija su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. - Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do 31. 12. 2010. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos od 2.000 KM po lotu za vremenski period od 90 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla na 3% iznosa ugovora, na period trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze predviđene članom 23. tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama, koji nisu stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra, sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, ne stariji od tri mjeseca 

-    naziv i tačna adresa ponuđača, porezni i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    potvrda banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za PDV kod UIO 

-    bilans stanja i uspjeha za 2009. godinu 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    izjava kojom ponuđač potvrđuje spremnost sukcesivne isporuke prema dinamici kupca 

-    referenc-lista za 2009. godinu, realizirani ugovori 

-    da uz svaku ponuđenu robu navede naziv proizvođača robe 

-    da uz svaku ponuđenu robu dostavi odgovarajuće dokaze o kvaliteti, certifikat, atest 

Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije (III.5., III.6., III.7. i III.8.) ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) ponuđena cijena     učešće    90% 

    2) uvjeti i način plaćanja     učešće    7% 

    3) rok isporuke     učešće    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine do 15,00 sati. 

Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije: Petrović Milica, pravnik, tel. 061/363-679. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu sa PDV. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

"Dom rudara" u Zenici 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: "Ponuda za ponovni postupak nabavke roba", naziv i broj lota sa naznakom: "NE OTVARAJ". 

Uz podnošenje ponude dostaviti i primjerak uplate troškova za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM po lotu sa PDV. 

Uplata se vrši na transakcijski račun Društva broj: 1340100000171519 kod IK banka d.d. Zenica, ili na blagajni Društva, sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku roba, s tim što je tenderska dokumentacija besplatna za ponuđače koji su učestvovali u prethodnom postupku nabavke. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici. 

(1-11-12410-10) 

11 - JANAB 

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petričević, Milenko Radišić, Nedeqko Stojanović 

Adresa: Ugqevik bb 

Poštanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak - nabavka tehničkih hemikalija T-32/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka tehničkih hemikalija 

LOT 1 

A)        "Turbaniana BRN"  ili ekvivalent
        (aktivator neorganskog biocida)
        natrijum hipohlorita     800 kg 

B)        Organski  algicid "DILURIT 808"
        ili ekvivalent (algicid sa
        intenzivnim dejstvom na alge)     1000 kg 

LOT 2     Tehnička so (NaCl)     20 tona 

LOT 3     Hidratni kreč     1000 tona 

LOT 4     Hlorovodonična kiselina     480 tona 

LOT 5     Sumporna kiselina     100 tona 

LOT 6     Natrijum hidroksid NaOH      470 tona 

LOT 7     Amonijačna voda NH40H.     9 tona 

        Natrijumhipohlorit     10 tona 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

HPV RJ "Termoelektrana" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Obrazloženo u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora ako su se stekli uslovi za potrebu obezbjeđewa garancije 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Obrazloženo u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Morjau biti solventni 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokazi po članu 26. ZJN BiH, detaqno obrazloženo u tenderskom dokumentu  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

    1) cijena     učešće 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za iskup tenederske dokumentacije sa uračunatim PDV-om iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

"Rudnika i TE" a.d. Ugqevik 

21. 9. 2010. godine u 11,00 časova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak tender broj: 32/09 - Nabavka tehničkih hemikalija - ne otvaraj". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

- Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na slijedeće račune: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni račun 

FIELD 32 (AMOUNT)         EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)               DEUTSCHE BANK AG 

                                              FRANKFURT/M 

                                              FRANKFURT AM MAIN 

                                              SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)   936 2419 00 

                                              Nova banka AD BIJELJINA 

                                              SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59
(BENEFICIARY)                 /54000-01-000074/ 

                                                         RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK 

                                             UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petričević i Dragan Miqanović 

Poštanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-179, 055/774-422 

Faks: 771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kontakt osoba: Milka Perić 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-12415-10) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-5.2.-9000/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Spahić Slavica 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: slavica.spahicŽbhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5.- 5.2.- 9000/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe: 

Nabavka i isporuka opreme mrežni preklopnici(switch). 

Potpuni opisi, količine i tehničke specifikacije tražene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavještenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuda treba da sadrži sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista će biti odbačena kao nepotpuna. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovlaštene osobe. Sve stranice ponude moraju biti numerisane. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladište Alipašino Polje BH Telecom RD Sarajevo, Džemala Bijedića 177 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom obostranog potpisivanja 

Završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000.00KM sa rokom važnosti, opcija ponude plus 60 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

1.    Ovjerena izjava ponuđača da će dostaviti bezuslovnu originalnu garanciju za dobro izvršenje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 60 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuđač dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", br. 50/05, 24/09, 29/09). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II/III spratu u BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji date su sve neophodne informacije za sačinjavanje ponude. 

(1-11-12424-10) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za komunikacioni sistem si 2000 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja rezervnih dijelova za komunikacioni sistem si 2000 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema podacima u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuđača. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine) tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni dostaviti original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti:   

-    bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaču registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjere za obezbjeđewe kvaliteta i wegova opremqenosti i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 50 bodova)     učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. - Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                        HAABAT 22 

F56A
INTERMEDIARY:         HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KALGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBOJ 

Može se obezbijediti do 21. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

21. 12. 2010. godine      

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. - Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske"  a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-12427-10) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-5.2.-8999/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Spahić Slavica 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: slavica.spahicŽbhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5.- 5.2.-8999/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe: 

Nabavka i isporuka opreme multiservisni terminalni uređaji. 

Potpuni opisi, količine i tehničke specifikacije tražene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom  obavještenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuda treba da sadrži sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista će biti odbačena kao nepotpuna. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovlaštene osobe. Sva stranice ponude moraju biti numerisane. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladište Alipašino Polje BH Telecom RD Sarajevo, Džemala Bijedića 177 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom obostranog potpisivanja, završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000.00KM sa rokom važnosti: opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

1.    Ovjerena izjava ponuđača da će dostaviti bezuslovnu originalnu garanciju za dobro izvršenje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 60 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. Mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuđač dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 50/05, 24/09, 29/09). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,15 sati u sali na II/III spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sačinjavanje ponude. 

(1-11-12429-10) 

11 - JANAB 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE RS
BAWA LUKA  

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske-Služba za zajedničke poslove Vlade RS 

Kontakt osoba: Dragana Aleksić, Olivera Dodik, Renata Zucchiatti 

Adresa: Administrativni centar Vlade Republike Srspke, Trg Republke Srpske 1 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402752740009 

Telefon: 051/338-579; 338-580; 338-581 

Faks: 051/338-550 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A, Kao pod II.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka potrošnog materijala za održavawe higijene i potrošni toaletni materijal 

- Tenderska dokumentacija broj 04/2.2.2-404-155/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka potrošnog materijala za održavawe higijene 

LOT 2     Nabavka potrošnog toaletnog materijala 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Administrativni centar Vlade RS 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Okvirni sporazum će se sklopiti na period od godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi ponuđača da nema smetwi za wegovo učestvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u članu 23. stav (1) tačke, a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadležnih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rješewa iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima; ovim rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2009. godinu, uslov pozitivno poslovawe 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, ukoliko je primjenqivo. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je dostupna od 27. 8. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokuemntaciju po lotovima pojedinačno iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine od 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 (šezdeset) dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,30 časova - LOT 1 

21. 9. 2010. godine u 13,00 časova - LOT 2 

Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, IX sprat, Lamela A - kancelarija 32, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija 

Kompletnu tendersku dokuemntaciju po lotovima pojedinačno ponuđači mogu preuzeti u prostorijama Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, 78000 Bawa Luka (Lamela A, IX sprat, kancelarija 27), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 12,00-15,00 časova, počev od 27. 8. 2010. godine. 

Broj računa na koji će se uplaćivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro-račun Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda 722511, šifra opštine 022 i šifre Buxetske organizacije 0420001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.  

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Služba za zajedničke poslove Vlade 

Kontakt osoba: Dragana Aleksić, Dodik Olivera, Renata Zucchiatti 

Adresa: Trg Republike Srpske 1, Lamela A, V sprat, kancelarija 23, Protokol Službe 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402752740009 

Telefon: 051/338-579; 338-580; 338-581 

Faks: 051/338-550 

(1-11-12434-10) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Ilić Mira 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 428 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji novih šina-S-49 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja novih šina-S-49 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj i Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Sukcesivno u toku jedne godine, računajući od datuma zakqučewa ugovora, a prema dinamici ugovornog organa. 

Započiwe 15.10. 2010. godine i završava 15. 10. 2011. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 4.950,00 KM (za ponuđače iz BiH), odnosno orginalna bezuslovna bankarska garanicija na iznos od 2.530,89 EUR (za ponuđače iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2007, 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007, 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjerama obezbjeđewa kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original). 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 50 bodova)     učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                       HAABAT 2B 

F56A
INTERMEDIARY:        HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KLAGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBOJ 

Može se obezbijediti do 22. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena.          

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 22. 12. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

Žeqeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Ilić Mira 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1 

Telefon: 053/209-000, lok. 428 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-12439-10) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za uređaje putnih prelaza 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja rezervnih dijelova za uređaje putnih prelaza 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema podacima u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuđača. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.100,00 KM (za ponuđače iz BiH), odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.073,71 evra (za ponuđače iz inostranstva). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva). 

Ponuđači su obavezni da, uz originalnu ponudu i dvije kopije ponude, kao i uz ostalu zahtijevanu dokumenaciju dostave i izjavu da će pri eventualnom zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora (original). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti  dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originali ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenost i osposobqenosti dobavqača, mjere za obezbjeđewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 50 bodova)     učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 evra, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                      HAABAT 22 

F56A
INTERMEDIARY:        HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KALGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN BA 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBO 

Može se obezbijediti do 23. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 23. 12. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala broj 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Fax: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-12440-10) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji boja, lakova, alata i potrošnog materijala za bojewe za lokomotive, putnička i teretna kola 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja boja, lakova, alata i potrošnog materijala za bojewe za lokomotive, putnička i teretna kola 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj, Bawa Luka i Prijedor 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Sukcesivno u toku jedne godine, računajući od datuma zakqučewa ugovora, a prema dinamici ugovornog organa. 

Započiwe 15. 10. 2010. godine i završava 15. 10. 2011. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija na iznos od 3.750,00 KM (za ponuđače iz BiH), odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.917,34 eura (za ponuđače iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine) tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni dostaviti original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti:   

-    bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjere obezbjeđewa kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 50 bodova)     učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. - Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 evra, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                       HAABAT 22 

F56A
INTERMEDIARY:        HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KALGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBOJ 

Može se obezbijediti do 23. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

23. 12. 2010. godine      

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 09,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. - Doboj, Svetog Save 71, sala broj 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Fax: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske"  a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-12442-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRNA "KAKANJ" KAKANJ  

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-019/10-TK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203-019/10-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

10203-019/10-TK - Nabavka alata u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacijie 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ponudu je 1,5% od ponuđene vrijednosti bez uračunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (ili odgovarajuća vrijednost u eurima preračunata po srednjem kursu Centralne Banke BiH sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana  računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponudač obavezuje da će ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. stav (1) tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, original ili ovjerene fotokopije ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija kompletnog rješenje o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuđač registrovan za obavljenje djalatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku, u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Odgovarajuća bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, račun ponuđača nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponuđača: 

-    dostaviti ponudu za sve pozicije iz specifikacije (kompletnost ponude) 

-    dostaviti izjavu o porijeklu alata 

-    dostaviti tehnički opis ili kataloške oznake za slučaj da se nudi "ekvivalent" u odnosu na traženo u specifikaciji 

-    dostaviti kataloške listove za ponuđene pozicije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena   

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju na ovlašteni faks broj 032/771-025. 

Tenderska dokumentacija se može se obezbijediti do petka 17. 9. 2010. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, na adresi kao pod I.1. u Službi za komercijalne poslove (Kancelarija 27), uz podnošenje potvrde o uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tenderska dokumentacija se preuzima lično ili šalje poštom na navedenu adresu na zahtjevu. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM (sa uračunatim PDV-om) ili odgovarajuća vrijednost u eurima preračunata na dan uplate po srednjem kursu Centralne Banke BiH. 

Plaćanje izvan BiH vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na račun 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije: Ponovljeni tender broj 10203-019/10 -TK, valuta EUR. 

Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank d.d. Mostar - Poslovnica Kakanj na račun 338-900-22080909-38 za Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo - Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije: Tender broj 10203-119/09 - TK. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 9. 2010. godine (četvrtak), do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

10203-019/10 - TK - 23. 9. 2010. godine (četvrtak) u 11,30 sati 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehnička pitanja: 

- Ponovljeni 10203-019/10-TK - Ekrem Šabanović, dipl. ing. maš., tel. 032/771-048. 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz člana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz odjeljka 1 (tačka I.1) 

Ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvrđen u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Protokol Termoelektrane "Kakanj" Kakanj   

Kontakt osoba: Edina Sikirić 

Adresa: Kakanj-Ćatići 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

(1-11-12448-10) 

11 - JANAB 

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU BiH
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Državana agencija za istrage i zaštitu 

Kontakt osoba: Mičić Olga 

Adresa: Adema Buće 102 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 057/326-375 

Fax: 057/326-409 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 

Odluka o javnoj nabavci broj 17-11-16-2- 2751 -1/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka softvera dokument menadžment sistema za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Istočno Sarajevo: Nikole Tesle 59 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu u iznosu od 2% ukupne procijenjene vrijednosti nabavke, a koja ne može biti manja od 2.000,00 KM u skladu sa članom 16. ZJN i članom 16. UPZ. 

Vrijeme važnosti bankovne garancije za ponudu određuje se prema opciji ponude, a koja ne može biti kraća od 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

POvrat garancije izvršit će se u skladu sa članom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

Rok važenja garancije je najmanje 15 dana od roka ugovorenih obaveza. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvrienje posla će se obaviti u skladu sa članom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem će se detaljnije regulirati prava i obaveze između ponuđača i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 dana po ispunjenju obaveza. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponuđača u skladu sa članom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    dostaviti identifikacioni i PDV broj 

-    ždostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji preduzeća ili radnje (ovjera kopije ne starija od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponuđača u skladu sa članom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Da, dostaviti relevantne dokaze kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da dostaviti relevantne dokaze kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 17. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godne u 13,00 časova 

Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na naznačenoj adresi uz piseni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i uz dokaz o uplati sredstava za otkup tenderske dokumentacije. Uplatu izvršiti na Jedinstveni račun Trezora BiH - depozitni račun kod UniCredit Bank broj 3380002210018390, sa svrhom doznake - otkup tenderske dokumentacije za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Uplatu popuniti na sljedeći način: 

-    broj poreskog obveznika: Trinaestocifreni identifikacijski broj pravnog lica ukoliko uplatu vrši pravno lice ili jedinstveni matični broj građana ukoliko uplatu vrši fizičko lice 

-    vrsta uplate: "0" 

-    vrsta prihoda: 722153 

-    općina: šifra općine prebivališta-sjedišta uplatioca 

-    porezni period: treba da odgovara datumu uplate 

-    poziv na broj: "0" 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke, zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poništi javnu nabavku u skladu sa čl. 12. ZJN. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovorni organ će dostaviti svim ponuđačima. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponuđača, lot na koji se odnosi ponuda, sa naznakom: "Ponuda za nabavku softvera dokument menadžment sistem - ne  otvarati" do 21. 9. 2010. godine do 13,00 časova i bez prisustva Komisije za javne nabavke. 

Otvaranje ponuda je javno. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene ponuđaču. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Državna agencija za istrage i zaštitu 

Kontakt osoba: Mičić Olga 

Adresa: Nikole Tesle 59 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 057/326-375 

Faks: 057/326-409 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Državana agencija za istrage i zaštitu 

Kontakt osoba: Mičić Olga 

Adresa: Vuka Karadžića 30 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 057/326-375 

Fax: 057/326-409 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Državana agencija za istrage i zaštitu 

Kontakt osoba: Mičić Olga 

Adresa: Nikole Tesle 59 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 057/326-375 

Fax: 057/326-409 

(1-11-12450-10) 

11 - JANAB 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH 

Kontakt osoba: dr. Lidija Ljubojević i Emir Hajdarević dipl. pravnik 

Adresa: Vuka S. Karadžića 4 

Poštanski broj: 76120 

Grad: Brčko Distrikt Bi H 

Identifikacioni broj: 4600222830003 

Telefon: 049/211-102 

Fax: 049/216-115 

E-mail: fzo-brekoŽbdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju liste lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom lijekova, a služe za liječenje određenih vrsta hroničnih oboljenja, broj: 015-180/7-40/10 od 29. 4. 2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lijekova sa liste lijekova utvrđene Odlukom o utvrđivanju liste lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom lijekova, a služe za liječenje određenih vrsta hroničnih oboljenja, broj: 015-180/7-40/10 od 29. 4. 2010. godine, u periodu od zaključenja ugovora do kraja 2011. godine. 

Ugovor će regulisati sljedeće elemente: 

-    obavezu dobavljača da u cijelom periodu trajanja okvirnog sporazuma raspolaže potrebnim količinama robe 

-    odgovornost dobavljača za kvalitet 

-    nemogućnost mijenjanja odredaba okvirnog sporazuma 

-    obavezu dobavljača da isporučuje robu koja je registrovana za promet u BiH od strane nadležnih agencija za lijekove u entitetima BiH ili koja ima odobrenje za interventni uvoz od strane nadležnih organa. 

Lijekovi koji se nabavljaju: 

1.    Copegus 200 mg. tbl. 

2.    Budenofalc cap. 3 mg. tbl. 

3.    Levodopa+carbidopa 15 mg. tbl. 

4.    D Pencillamin tbl. 250 mg. tbl. 

5.    Stokrin 600 mg. tbl. 

6.    Budosan 3 mg. tbl. 

7.    Tenofovir 245 mg. tbl.  i 

8.    Mitoxantron 10 mg. amp. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Apoteke sa područja Brčko Distrikta BiH sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH ima zaključen ugovor o pružanju farmaceutskih usluga. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

od dana opotpisivanja ugovora do 31. 12. 2011. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakog rodnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 časova na adresi iz tačke I.1. 

počev od dana objave u "Službenom glasniku BiH" do 21. 9. 2010. godine, uz potvrdu o uplati 20,00 KM i prethodnu najavu. 

Broj računa: 5520250002561287, otvoren kod Hypo Alpe Adria Bank, Filijala Brčko. 

Svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije 

Primalac: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikt BiH. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine, do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,15 časova u prostorijama ugovornog organa, na adresi iz tačke I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefon, br. faksa, sa naznakom: "Ponuda za nabavku lijekova sa liste lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom lijekova, a služe za liječenje određenih vrsta hroničnih oboljenja, za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikt BiH - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Ponude se mogu dostavljati lično na adresu iz tačke I.1. ili poštom preporučeno. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može prisustvovati po jedan predstavnik ponuđaču. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku i zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije ponudu u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa čl. 12. ZJN. 

Sva uz ponudu priložena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, složena i označena rednim brojevima. 

(1-11-12451-10) 

11 - JANAB 

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije d.o.o. BiH 

Kontakt osoba: Senad Beširević, tel. 033/568-498, faks 033/563-495, Branka Mujezinović, tel. 033/563-511, e-mail: bmujezinovicŽjpdcfbh.ba 

Adresa: Terezija 54 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

E-mail: bmujezinovicŽjpdcfbh.ba 

Internet adresa: www.jpdcfbh.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putničkih automobila prema uslovima iz tenderske dokumentacije/ Ref. JPDCFBH-1/01.1-.5917-Ro/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka putničkih automobila po sistemu staro za novo 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

3 putnička automobila prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do potpune realizacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Odredbe člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Registracija za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Da račun nije bio u blokadi tokom prethodna tri mjeseca u odnosu na rok za dostavu ponude. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Počev od 24. 8. 2010. godine, uz potvrdu o uplati 50,00 KM, na adresi pod I.1. ili putem poštanske ili elektronske pošiljke, na zahtjev ponuđača. 

Broj računa: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK DD Sarajevo 

Svrha doznake: Otkup TD nabavka putničkih automobila 

Primalac: JP Direkcija cesta Federacije BiH, Vrsta prihoda: 722565 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,45 sati na adresi pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih roba provede u skladu sa članom 11. ZJN. 

(1-11-12456-10) 

11 - JANAB 

JKP "VODOGRAD" DD PROZOR-RAMA 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JKP "Vodograd" d.d. Prozor-Rama 

Kontakt osoba: Jure Jurić, dipl. ing. stroj. 

Adresa: Jire Truhelke bb 

Poštanski broj: 88440 

Grad: Prozor-Rama 

Identifikacijski broj: 4227274600003 

Telefon: 036/771-053 

Fax: 036/771-378 

E-mail: vodogradŽtel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ponovljeni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za nabavu robe za potrebe JKP "Vodograd" d.d. Prozor - 

Rama, broj 01/1-158-01/10 od 17. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Radni stroj: ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Jedan komad 

Detaljni podaci i ostali uvjeti sadržani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Vodovod" d.d. Prozor-Rama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo sa rokom važnosti 30 dana duže od datuma važenja ponude. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obvezuje da će osigurati jamstvo za dobro izvršenje posla u vidu bezuvjetnog bankovnog jamstva na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Dokaz ponuđača da nema smetnji za učešće u smislu odredaba članka 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabave, sukladno sa važećim propisima zemlje u kojoj je registriran. 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i financijsko stanje ponuđača garantira uspješnu realizaciju ugovora 

-    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" 

-    da je ponuđač pozitivno poslovao u 2009. godini 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    autorizacija proizvođača ponuđene opreme 

-    uspješna realizacija minimalno 3 (tri) ugovora u posljednje tri godine čiji je predmet isporuke istoimene robe ili slične robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) ponuđena cijena     60% 

    2) tehničke karakteristike     30% 

    3) rok isporuke     10% 

Detaljan način evaluacije dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati od dana 27. 8. 2010. godine. 

Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/771-053 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/771-378. 

Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/771-053. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljači su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela broj 3382102200208093 kod UniCredit banke, Filijala Prozor-Rama, ili na blagajni poduzeća s naznakom za tendersku dokumentaciju (nabava radnog stroja: ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se dostavljaju do 20. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka podnošenja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,30 sati u upravi JKP "Vodovod" d.d. Jire Truhelke bb, Prozor-Rama 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zapčaćene ponude (koverte) sa punom adresom ponuđača dostavljaju se osobno u razdoblju od dvadeset osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu JKP "Vodograd" d.d. Prozor-Rama, Jire Truhelke bb, sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ - OTVARA POVJERENSTVO", gdje će se izvršiti komisijsko otvaranje ponuda. 

JKP "Vodograd" d.d. ne snosi nikakve troškove u otvorenom postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomično svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da nazoči jedan predstavnik ponuđača. 

Nekompletne ponude neće se razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude će se vratiti ponuđaču neotvorene. 

Samo oni ponuđači koji preuzmu dokumentaciju moći će podnijeti ponude. 

(1-11-12463-10) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske, a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji signalnih i telefonskih kablova i kablovskih pribora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja signalnih i telefonskih kablova i kablovskih pribora 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema podacima u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuđača. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija na iznos od 2.000,00 KM (za ponuđače iz BiH), odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.022,58 EUR (za ponuđače iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine) tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni dostaviti original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti:   

-    bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqaču registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije  obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjere obezbjeđewa kvaliteta i wegova opremqenosti i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 50 bodova)     učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)     učešće 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. - Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                        HAABAT 2B 

F56A
INTERMEDIARY:         HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KLAGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBOJ 

Može se obezbijediti do 21. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 21. 12. 2010. godine      

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 9,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. - Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske  a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-12465-10) 

11 - JANAB 

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

PONOVNO OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Petričević Rado, dipl. ecc.; Tomić Milan, dipl. maš. ing. 

Adresa: Ugqevik bb 

Poštanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/774-382 

Internet adresa: www.riteugljevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka uqa i maziva i permanta za potrebe ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik, u 2010. i 2011. godini.T-34/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka uqa, maziva i permanta u 2010. i 2011. godini u količini od 265.970 kg. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladište ugovornog organa u Ugqeviku. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Za LOT 1 sukcesivno u 2010. i 2011. godini. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Garancija banke na iznos od 1% od vrijednosti ponude sa rokom važewa do validnosti opcije ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, 5% od ugovorenog iznosa 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za dostavu ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    a) cijena robe     učešće    95% 

    b) otkupna cijena rabqenog uqa     učešće    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objavqivawa ovog obavještewa u "Službenom glasniku BiH". 

-    Novčana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM. 

-    Žiro-račun za uplatu u KM: 55500100000074-38 kod Nove banke a.d. Bawa Luka - Filijala Bijeqina, sa naznakom "Troškovi tenderske dokumentacije za uqa i maziva". 

-     Mjesto preuzimawa: Sjedište ugovornog organa u Ugqeviku, lično ili putem e-maila, uz prezentaciju dokaza o uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 4. 10. 2010. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

4. 10. 2010. godine u 11,00 časova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak, Tender broj 34/10 - Nabavka  uqa i maziva - ne otvaraj". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sledeće račune: 

u KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeqina 


Na devizni račun:           

FIELD 32 (AMOUNT)         EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)               DEUTSCHE BANK AG 

                                              FRANKFURT/M 

                                              FRANKFURT AM MAIN 

                                              SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)   936 2419 00 

                                              Nova banka AD BIJELJINA 

                                              SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59
(BENEFICIARY)                 /54000-01-000074/ 

                                                         RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK 

                                             UGLJEVIK 76330 


REPEATED PROCUREMENT NOTICE 

Goods 

Part I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: ZP Rudnik i TE Ugljevik a.d. Ugljevik 

Contact person: Petričević Rado, graduated. ecc., Tomić Milan, graduated mechanical engineer 

Address: Ugljevik bb 

Zip code: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification number: 4400449490005 

Telephone: 055/774-600 

Fax: 055/774-382 

Inernet addres (web): www.riteugljevik.com 

I.2. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED 

Same as under I.1. 

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTS CAN BE OBTAINED 

Same as under I.1. 

I.4. ADDRESS WHERE BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE TO BE SUBMITTED 

Same as under I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of LPP3) 

I.5.a public company 

I.5.b at the entity level 

Part II: SUBJECT OF CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. WHETHER CONCLUSION OF FRAMEWORK AGREEMENT IS INTENDED? (Article 32 of LPP) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH IS ACTUAL CONTRACT RECORDED WITH CONTRACTING AUTHORITY 

Procurement of oils and lubricants and permant for needs of ZP "RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik, in the years 2010 and 2011. T-34/10 

II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT: 

Supply of oils, lubricants and permant in the years 2010 and 2011 in quantity of 265.970 kg. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

According to tender documentation. 

II.6. LOCATION OF DELIVERY OF GOODS OR PLACE OF CARRYING OUT OF SERVICES OR WORKS 

Warehouse of the Contracting Authority in Ugljevik. 

II.7. DIVISION TO LOTS 

Yes, bids can be submitted for one or both lots. 

II.8. ACCEPTABILTY OF ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 of LPP) 

No 

II.9. CONTRACT DURATION OR EXECUTlON DEADLINE 

For LOT 1 succesively in the years 2010 and 2011. 

Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF GUARANTEE FOR BID (Article 16 of LP) 

Bank guarantee to the amount of 1% of bid value with validity period to the end of bid validity option. 

III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO GUARANTEE FOR BID (Article 16-17. of ILI) 

No 

III.3.  AMOUNT OF GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION (Article 16. of LPP) 

Yes, 5% of contracted amount. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23. of LPP) 

Proofs from the Article 23 of the Law on public procurement, not older than 3 months from Bid submission date. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY FOR PROFESSIONAL JOB PERFORMANCE (Article 24 of LPP) 

Defined in tender documents. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25. of LPP) 

Defined in tender documents. 

III.8.CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26. of LPP) 

Defined in tender documents. 

Part IV: PROCEDURE 

IV.I. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (Article 34. of LPP) 

b)    Economically most favourable Bid in the sense of below listed criteria: 

    a)    price of goods     participation    95% 

    b)    purchase price of used
        (secondhand) oil     participation    5% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCE (Article 20 of ILI) 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR GETTING OF TENDER DOCUMENTATION (Article 18 of LPP) 

-    Documents may be taken over every working day from 7,00 to 15,00 hrs starting from the day of publishing this Notice in "BiH Official Gazette". 

-    Price of tender docurnentation amounts 117,00 KM 

-    Giro-account for payment in KM: 55500100000074-38 at Nova banka a.d. Banja Luka - Branch office Bijeljina, with designation "Troškovi tenderske dokumentacije za ulja i maziva". 

-    Place of taking over: Headquarters of the Contracting Authority in Ugljevik, in person or by e-mail, presenting payment evidence. 

IV.5. REQUESTS REGARDING LANGUAGE OF TENDER 

One of the official languages in BiH 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Till 4. 10 .2010. 10,00 (hours) 

IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF THE BID VALIDITY  WHICH IS BIDDER OBLIGATED TO PROVIDE 

90 days after Bid opening date. 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

Date: 4. 10. 2010. at 11,00 hours 

Place: Same as under I.1. 

Part V: ADDITIONAL INFORMATION 

Tenders are to be submitted in a sealed envelope with label "Bid for Open Procedure Tender No 34/10 Procurement of oils and lubricants - do not open". 

Name of the Bidder should compulsory be labeled on the envelope. Bids which are incomplete or which are not in time will not be considered. 

Contracting Authority do not bear any expenses of Bidders in open procedure for bid submission. 

Banking fee costs related to Tender documentation purchase will be borne by candidates. 

Purchase of Tender documents is done based upon written request which is to be submitted to the Contracting Authority. 

Payment of Tender documents purchase can be done to the following accounts: 

In KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeljina 

To the foreign account 

FIELD 32 (AMOUNT)         EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)               DEUTSCHE BANK AG 

                                              FRANKFURT/M 

                                              FRANKFURT AM MAIN 

                                              SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)   936 2419 00 

                                              Nova banka AD BIJELJINA 

                                              SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59
(BENEFICIARY)                 /54000-01-000074/ 

                                                         RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK 

                                             UGLJEVIK 76330 

(1-11-12467-10) 

11 - JANAB 

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 

PONVONO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Novi Grad   

Kontakt osoba: Zlatka Pločo za proceduralna pitanja, tel. 033/291-247 

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 97 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

Telefon: 033/291-247 

Fax: 033/291-247 

E-mail: ngsaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka terenskog vozila tipa Pick-Up 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka jednog novog terenskog vozila tipa Pick-Up za potrebe Službe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo namijenjenog za potrebe izvršavanja redovnih i vanrednih poslova i zadataka iz oblasti zaštite i spašavanja. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Općine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema ponuđenom roku 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% od ugovorenog iznosa 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća u otvorenom postupku imaju svi ponuđači koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim ponuđača čije učešće nije dopušteno prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04). 

Ponuđači su dužni dokazati da se nijedan slučaj ne odnosi na njih tako što će dostaviti dokaze pobliže navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti za što će dostaviti dokaze pobliže navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - ponovni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće    80% 

    2) garantni rok     učešće    10% 

    3) rok isporuke     učešće    5% 

    4) način plaćanja     učešće    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 13,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 14,00 sati 

Općina Novi Grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju može se uplatiti na transakcijski račun općine broj 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu šifra prihoda je 722631 i šifra općine 108. 

Svi ponuđači koji su učestovovali u prvom postupku oslobođeni su plaćanja novčane naknade za tendersku dokumentaciju. 

(1-11-12470-10) 

11 - JANAB 

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 28/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Kontakt osoba: Rajko Komljenović 

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/246-037 

Tel/fax:  051/215-570 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka službene odjeće 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Okvirni sporazum o nabavci službene odjeće 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Okvirne količine: 

-    Muške košulje     4.200 kom. 

-    Ženske košulje     2.680 kom. 

-    Ešarpe     670 kom. 

Detaljno navedeno u TD. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Počinje danom potpisivanja i traje do roka trajanja uniformi prema pravilniku. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u članu 23. stav l tačka a), b) c), d), e), f) g) ZJN BiH (detaljno navedeni u TD) 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Pozitivan bilans uspjeha za 2009. godini 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1)    uspješno iskustvo, realizacija najmanje 3 ugovora u posljednje dvije godine, čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor 

2)    ponuđači su dužni dostaviti tražene uzorke; u slučaju nedostavljanja uzoraka do dana otvaranja ponuda, ponuda neće biti uzeta u razmatranje 

3)    ponuđač je dužan dostaviti atest o kvalitetu i sastavu materijala korištenog za izradu košulja 

4)    ponuđač je dužan dati izjavu kojom se obavezuje da će isporuku završiti u roku od 120 dana od dana dostavljanja narudžbenice 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - cijena     učešće 70% 

    - kvalitet i način izrade     učešće 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova u Službi za logistiku, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i može se uplatiti lično na blagajni preduzeća ili na ‘iro račun broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 10,30 časova 

Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 11,00 sati 

Kancelarija za tendere, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene elemente, biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

Rok isporuke: maksimalno 120 dana od dana ispostavljanja narudžbenice. 

Uslovi i način plaćanja: 15 dana nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema. 

(1-11-12472-10) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA BIHAĆ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 11.3.2-10020/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać 

Kontakt osoba: Amir Biščević i Amir Dedić 

Adresa: Bosanska 5 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4200211100072 

Telefon: 037/229-933 

Fax: 037/229-919 

E-mail: amir.biscevicŽbhtelecom.ba, amir.dedicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 11.5-9447/10 od 29. 7. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka, montaža i puštanje u rad klima uređaja, kancelarijskog namještaja i opreme, foto opreme opreme za održavanje i ostale opreme. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1     Isporuka, montaža i puštanje u rad klima uređaja na             području Direkcije Bihać 

LOT 2     Isporuka i montaža kancelarijskog namještaja na             području Direkcije Bihać 

LOT 3     Isporuka foto opreme i ostalog 

LOT 4     Isporuka opreme za održavanje 

LOT 5     Isporuka, montaža i puštanje u rad klima uređaja na             lokacijama u općini Bosanska Krupa- IPS Zalin i             IPS Jasenica, i u općini Bihać IPS Pritoka i IPS             Lohovo 

LOT 6     Isporuka i puštanje u rad kancelarijske opreme 

LOT 7     Isporuka i montaža metalnog namještaja i ostalog 

U tenderskoj dokumentaciji su navedeni svi uslovi i tehnički podaci za pripremu ponude 

Ukupno procijenjena vrijednost nabavke iznosi 69.910,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać, objekti Direkcije: Vedro Polje i Hadžiabdića Mahala, IPS Pritoka i IPS Lohovo u općini Bihać, te općini Bosanska Krupa: IPS Zalin i IPS Jasenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje momentom potpisivanja, a završava najkasnije 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, u visini 2% od ukupne vrijednosti ponude (KM), minimalno 2.000,00 KM, sa rokom važnosti 120 dana od otvaranja ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, izjava ponuđača da će dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora, ukoliko bude izabran u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti sa rokom važnosti rok isporuke plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Da, izjava ponuđača da će dostaviti originalnu bankarsku garanciju za garantni period, ukoliko bude izabran u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti sa rokom važnosti garantni rok plus 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuđači, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuđača koji su isključeni iz prava učešća u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa članom 23. ZJN ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04), što ponuđači dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. 

Ponuđač je dužan pružiti dokaze da se niti jedan slučaj iz člana 23. ZJN-a ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadržaju ne bude imala tražene dokumente biće odbačena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako ja to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah, a najkasnije do 14. 9. 2010. godine na pismeni zahtjev dobavljača. 

Uz ovjeren dokaz o uplati iznosa od 20,00 KM + PDV u iznosu od 3,40 KM na transakcijski račun kod UNICREDIT BANKA d.d. Mostar na račun 3385002200167887 u korist Direkcije Bihać, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za kancelarijski i drugi namještaj i opremu". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 21. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

Bosanska 5 (zgrada Direkcije Bihać), 77000 Bihać, Kancelarija protokola, I sprat 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

Bosanska 5 (novi objekt JP BH Pošte), III sprat, koferencijska sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Ponuda treba da sadrži dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponude koje ne budu sadržavala i zadovoljavala sve tražene elemente iz tenderske dokumentacije neće se razmatrati i biće odbačene kao nepotpune. 

Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za NAMJEŠTAJ I OSTALO - NE OTVARAJ do 20. 9. 2010. godine do 13,00 sati. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Bihać 

Kontakt osoba: Vezirka Pejković, Protokol 

Adresa: Bosanska 5 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4200211100072 

Telefon: 033/229-920 

Fax: 037/229-919 

E-mail: blŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

(1-11-12475-10) 

11 - JANAB 

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD BANOVIĆI 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovići" d.d. Banovići 

Kontakt osoba: Mirela Zejnilović, dipl. ecc. 

Adresa: Armije BiH 52 

Poštanski broj: 75290 

Grad: Banovići 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600, 870-404 

Fax: 035/876-734, 870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj: 78C/10 od 16. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: RUDNO DRVO broj lota: C-R 33/10 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU Banovići 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude datu na iznos 1% visine ponude, sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi: 

- Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi: 

- Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1)    ponuđena cijena     učešće     97% 

    2)    uvjeti i način plaćanja     učešće    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija br. 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM na račun: -1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla - 1610250007190075 - kod Reiffeisen Bank Tuzla 

Za INO ponuđače; 

Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 

SWIFT code RZBABA2S 

Beneficiary d.d. Rudnici mrkog uglja "Banovići" 

Account No: 501012000-22678 

IBAN: BA 391611250000210002 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 13,00 sati 

U sali br. 34 - ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-12491-10) 

11 - JANAB 

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI", DD BANOVIĆI 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovići", d.d. Banovići 

Kontakt osoba: Mirela Zejnilović, dipl. ecc 

Adresa: Armije BiH 52 

Poštanski broj: 75290 

Grad: Banovići 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/876-734, 870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 76C/10, 77C/10 od 16. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: Čelično ‘ičano pletivo broj lota: C-R 31/10 

Naziv lota: Konzervirane mesne prerađevine broj lota: C-R 32/10 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehničkj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladište Društvenog standarda RMU Banovići (za lot C-R 32/10) 

- RMU Banovići (za LOT C-R 31/10) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Dva lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1%, visine ponude sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ponuđač treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - ponuđena cijena     učešće    97% 

    - uvjeti i način plaćanja     učešće    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa  kancelarija 61, uz prethodnu uplatu od 100,00 KM/ po lotu na račun 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075 - kod Reiffaisen Bank Tuzla 

Za INO ponuđače: 

Raiffaisen Bank d.d. BiH Sarajevo 

SWIFT code RZBABA2S 

Beneficiary: DD Rudnici mrkog uglja "Banovići" 

Account No. 501012000-22678 

IBAN: BA391611250000210002 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 sati  za lot C-R 31/10 

22. 9. 2010. godine do 11,00 sati  za lot C-R 32/10 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010 .godine u 12,00 sati za lot C-R 31/10 

22. 9. 2010 .godine u 12,00 sati za lot C-R 32/10 

u sali 34 -  ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-12492-10) 

11 - JANAB 

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA   OPERATIVNO PODRUČJE MOSTAR  

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar 

Kontakt osoba: Mirko Ćorluka 

Adresa: Blajburških ‘rtava bb 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: mirko.corlukaŽopmostar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na državnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj: 01- 3508/10 od 5. 7. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1: 

Oprema i materijal za SCADA, automatiku i informacijske sisteme, proizvođača Siemens - rezervni dijelovi 

LOT 2: 

Oprema i materijal za SCADA, automatiku i informacijske sisteme, proizvođača ABB - rezervni dijelovi 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Pema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno područje Mostar - Skladište Raštani 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

10 % 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) ukupna cijena     učešće    80% 

    2) rok isporuke     učešće    15% 

    3) jamstveni rok     učešće    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 15. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Operativno područje Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji dužni su dostaviti na faks 036/316-531 pismeni zahtjev za učešće u otvorenom postupku, te izvršiti uplatu nepovratne naknade od 58,50 KM na ‘iroračun kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj računa 1610450028020039 sa naznakom predmet nadmetanja. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj računa 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka) Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc 51010 444901 29,90 EUR sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije". 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u poslovnom prostoru naručitelja - Blajburških ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna služba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu za telefon 036/326-023 (024), a najkasnije do 15. 9. 2010. godine, uz predočenje dokaza o uplati nepovratne naknade od 58,50 KM. 

(1-11-12494-10) 

11 - JANAB 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za vodno područje rijeke Save 

Kontakt osoba: Sofović Ibro 

Adresa: Grbavička 4/III 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/565-411 

Fax: 033/565-423 

E-mail: sofovicŽvoda.ba 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Troškovi poslovanja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema sjedištu ponuđača 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     80% 

    2) lokacija pumpe     10% 

    3) broj benzinskih pumpi     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Pregled i preuzimanje tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se može izvršiti u prostorijama ugovornog organa svakog radnog dana uz naknadu od 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 11,15 časova 

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, Grbavička 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Službenom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo (www.voda.ba). 

(1-11-12496-10) 

11 - JANAB 

JU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Travnik 

Kontakt osoba: Goran Imanić 

Adresa: Vezirska 1 

Poštanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236357980001 

Tel/faks: 030/540-981, mobitel 061/143-775 

E-mail: dom_zdravlja_travnikŽhotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka roba na osnovu odluke Upravnog vijeća/odbora broj 05-554/10. od 14. 7. 2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Ampulirani lijekovi 

LOT 2     Sanitetski i medicinski potrošni materijal 

LOT 3     Stomatološki materijal i lijekovi 

LOT 4     Kancelarijski materijal i toneri 

LOT 5     Gorivo, mazivo, lož-ulje i plin 

LOT 6     Rezervni dijelovi i potrošni materijal za automobile,             različitih proizvođača 

LOT 7     Elektro materijal, vodovodni i ostali materijal za             održavanje poslovnih objekata 

LOT 8     Grafičke usluge štampanja obrazaca 

LOT 9     Sredstva za održavanje čistoće i higijene 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Općina Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Za sve lotove 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. 

Svi ugovori (okvirni sporazumi) će se izvršavati sukcesivno prema potrebama ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. ZJN ne stariji od 3 mjeseca. 

(da nije pod stečajem ili likvidacijom, dokazi o nekažnjavanju za privredni prestup i dr.) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1.    najniža cijena     60% 

    2.    rok plaćanja     30% 

    3.     rok isporuke od dana narudžbe     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah, uz predočenje potvrde o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Tenderska dokumentacija se može dobiti i putem pošte, na pismeni zahtjev uz predočenje dokaza o uplati naknade. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je uračunat PDV. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

30. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit će se dana 1. 10. 2010. godine u prostorijama Uprave JU Dom zdravlja Travnik, II sprat, sa početkom: 

Za LOT 1 u   8,30 sati 

Za LOT 2 u   9,00 sati 

Za LOT 3 u 10,30 sati 

Za LOT 4 u 11,00 sati 

Za LOT 5 u 11,30 sati 

Za LOT 6 u 12,00 sati 

Za LOT 7 u 12,30 sati 

Za LOT 8 u 13,00 sati 

Za LOT 9 u 13,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Tenderska dokumentacija se može preuzeti na naznačenoj adresi svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz predočenje dokaza o uplati 50,00 KM po jednom lotu. Uplatu treba izvršiti putem UniCredit Bank d.d. na tr. račun 3386702200028122 u korist JU Dom zdravlja Travnik, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

(1-11-12502-10) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 08-201/0010/10:A 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Kontakt osoba: Amir Nukić 

Adresa: 21. aprila 4, Bukinje 

Poštanski broj: 75203 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-009 

E-mail: a.nukicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Komercijalna služba 

Poštanski broj: 75203 Bukinje 

Grad: Tuzla    

Telefon: 035/305-131 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Komercijalna služba 

Adresa: Bukinje 

Poštanski broj: 75203 

Grad: Tuzla 

Telefon: 035/305-131 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.2. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rezervni dijelovi sistema za dogorijevanje šljake i pepela 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji i tehničkom opisu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

31. 12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da - iznos tražene garancije za ponudu je 1,5% od ponuđene vrijednosti bez uračunatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom važnosti 30 dana od opcije ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava ponuđača za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    rješenje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti 

-    uvjerenje o registraciju PDV obveznika - ovjerene fotokopije 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Potvrda banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tački 6.6. tenderske dokumentacije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Dodjela ugovora će se vršiti na osnovu najniže cijene tehnički prihvatljive i kompletne ponude (kompletnost ponude je eliminatorni kriterij).      

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuđene robe na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ponuđači su obavezni dostaviti dokaz da imaju sjedište u BiH, odnosno u zemlji koja je potpisnica CEFTA u skladu sa zakonima pojedine zemlje. Pored toga ponuđači su obavezni dostaviti i slijedeće dokumente: 

1.    izjavu ponuđača da najmanje 50% od vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH ili iz zemalja potpisnica CEFTA 

2.    potvrda Vanjsko trgovinske komore BiH, odnosno nadležnog organa zemlje potpisnice CEFTA. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 23. 8. 2010. godine do 20. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se na račun broj 1321000108050151 (NLB Tuzlanska banka) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenh jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 11,30 sati 

TE "Tuzla" u Tuzla, sala za sastanke 

(1-11-12504-10) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 8737/10 C.K. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Cepić Kenan 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: kenan.cepicŽbhtelecpm.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 02.5 - 7.5-8737/3-10 od 4. 8. 2010. godine     

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka Security licenci. 

LOT 1: VMWARE support i licence 

LOT 2: IRONPORT support i licence 

LOT 3: TIPPING POINT support i licence 

Detaljni opisi i količine su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa obrascem za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije. 

Cijena ponude mora biti izražena u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno naznačenim PDV-om (za domaće ponuđače) 

Cijena ponude mora biti izražena u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponuđače). 

Plaćanje: po isporuci robe, 30 dana od dana prijema računa na Protokol BH Telecoma, uz obostrano potpisan zapisnik o kvantitativnom prijemu robe, bez primjedbi. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1: VMWARE support i licence 

LOT 2: IRONPORT support i licence 

LOT 3: TIPPING POINT support i licence 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisivanjem ugovora i završava izvršenjem ugovornih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude za svaki lot zasebno, za koji se podnosi ponuda (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) i to kako slijedi: 

-    Za LOT 1 i LOT 2 u iznosu 2% od ukupne vrijednosti lota za koji se podnosi ponuda (napomena: u slučaju da iznos od 2% ponude za određeni LOT bude manji od 2.000,00 KM, potrebno je dostaviti garanciju u iznosu 2.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti za inostrane ponuđače prema kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja predmetne garancije) sa rokom važnosti: 28. 1.2011. godine 

-    Za LOT 3 u iznosu od 2.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti za inostrane ponuđače prema kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja predmetne garancije sa rokom važnosti: 28. 1. 2011. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

-    potrebno je dostaviti izjavu ponuđača da će, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važnosti: 15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

-    ponuđač je dužan dostaviti i izjavu da će ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% vrijednosti opreme, sa rokom važnosti garancije: do kraja garantnog roka plus 15 dana. Garanciju je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana prije završetka ugovorenih obaveza. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 8737/10 CK, sa tačnom adresom, kontakt-telefonom, PDV brojem ponuđača i dostavljanje istog na faks 033/224-536. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač ‘eli da tenderska dokumentacija bude poslana na njegovu adresu brzom poštom, isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti ne pristizanje tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM i uplaćuje se na račun 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača), ili za inostrane ponuđače iznos od 15,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 sa naznakom: "Tenderska dokumentacija broj 8737/10 CK (Nabavka Security licenci)". 

Smatrat će se da je ponuđač momentom plaćanja izvršio i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za troškove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuđaču ispostaviti fakturu.                      

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ponuđači iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 21. 9. 2010. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 21. 1. 2011. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 10,20 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente. Svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve dokumente tražene po predmetnom pozivu /tenderskoj dokumentaciji/, biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehničke zahtjeve biće ocjenjivane prema kriterijama iz tačke IV.2. ovog postupka. 

Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Nabavka Security licenci br: 8737/10 CK za lot/lotove broj: ___ -  NE OTVARAJ" 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćene na adresi/ kandidata neotvorene. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 11. 9. 2010. godine do 16,00 sati dostavljen na faks: 033/224-536. 

(1-11-12509-10) 

11 - JANAB 

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" DOO SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ema Nukica, tel. 033/293-132, Izo Kukan, tel. 033/293-284 

Adresa: Velika drveta 1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

E-mail: grasŽgras.co.ba 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

II.4.1. Nabavka roba 

MOBILNI KOMPRESOR 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Maksimalno prema specifikaciji iz priloga tendera. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do 31. 12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija u iznosu od 5% od ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ponuđač će ukoliko bude odabran obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, naplativu na prvi poziv, u iznosu 5% vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od dana zaključivanja ugovora do isteka važenja ugovora +30 dana. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuje svoju ličnu situaciju: 

1.    da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    da ponuđač i odgovorno lice ponuđača nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u proteklih 5 godina 

3.    da ponuđač i odgovorno lice nije proglašeno krivim za ozbiljni profesionalni prekršaj u proteklih 5 godina 

4.    uvjerenje nadležne poreske uprave o izmirenim direktnim porezima 

5.    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da je ponuđač izmirio svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

7.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

8.    izjava o nepromjenjivosti cjena 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

9.    naziv i tačna adresa ponuđača, identifikacioni broj te uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

10.    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet postupka) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2009. godinu 

12.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje račun nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

13.    referenc lista izvršenih isporuka u 2009. godini 

14.    opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti dobavljača, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove opremljenosti kao i obezbjeđenje optimalnih količina roba na skladištu 

Poželjno je da ponuđač dostavi opise ili fotografije proizvoda koji su predmet nabavke. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu). Jedinična cijena i ukupna vrijednost ponuđenih usluga mora biti izražena u KM (konvertibilna marka) 

Kriterij za dodjelu ugovora: 

R.b. 

Naziv kriterijuma 

Maksimalno bodova 

1. 

Cijena bez PDV-a sa uračunatim popustom 

70 

2. 

Rok isporuke 

10 

3. 

Garantni rok 

10 

4. 

Uslovi plaćanja 

10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Služba za komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 40,00 KM po lotu. Uplatu izvršiti na račun broj 1610000033890065 kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Rok važenja obavještenja za otvoreni postupak je 28 od dana objavljivanja u "Službenom glasnik BiH", tj. zaključno sa krajnjim rokom do 22. 9. 2010. godine do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog roka bilo poštom ili predajom na protokol ugovornog organa biće vraćene ponuđačima neotvorene. Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača sa naznakom "NE OTVARAJ - OTVARA TENDERSKA KOMISIJA" i nazivom nabavke roba na adresu ugovornog organa kao pod I.1. - Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod tačkom IV.6. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do zaključenja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Datum otvaranja ponuda 

Br. lota 

Vrijeme otvaranja ponuda 

22. 9. 2010. godine 

Mibilni kompresor 

11,00 

Mjesto otvaranja ponuda: Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 3 mjeseca). Svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponuđač je dužan opštu tendersku dokumentaciju i ponudu sa ostalom dokumentacijom priložiti u jednu kovertu. 

Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku. 

Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene dokumente-elemente kao i neblagovremeno dostavljene ponude biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u tački I.1. Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH" , web stranici kao pod I.1. i na stranici www.javnenabavke.ba. 

(1-11-12511-10) 

11 - JANAB 

KJKP "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI
(MEĐUNARODNI VRIJEDNOSNI RAZRED) NAFTA 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobraćaj" Sarajevo 

Kontakt osoba: Služba za komercijalne poslove, tel: 033/293-132 

Adresa: Velika drveta 1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

E-mail: grasŽgras.co.ba 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da - na period od dvije godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci tečnih goriva (DIZEL BAS EN 590) - LOT - 2042 za potrebe KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je: 

-    Nabavka i sukcesivna isporuka dizel goriva (DIZEL BAS EN 590) prema opisanim karakteristikama u tehničkoj specifikaciji Anexu 3. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO na benzinsku pumpu KJKP "GRAS" d.o.o Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Okvirni sporazum na dvije godine sa zaključenjem pojedinačnog ugovora.  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2.000,00 KM u obliku i sadržaju bezuslovne bankovne garancije prema TD 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

U obliku i sadržaju bezuslovne bankovne garancije prema TD 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednost ugovora kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni (međunarodni vrijednosni razred) 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih potkriterija: 

    1.     cijena     80 bodova 

    2.    uslovi plaćanja     20 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, na način utvrđen u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 - Služba za Komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 100,00 KM. Ponuđači koji su u prethodnom otvorenom postupku otkupili dokumentaciju mogu preuzeti istu bez uplate - uz dokaz o ranijoj uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

4. 10. 2010. godine do 10,00 sati, na protokolu KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta 1 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Važnost ponude: 90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

4. 10. 2010. godine u  11,00 sati 

Sarajevo u prostorijama KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i formi utvrđenoj u TD, u suprotnom ponuda može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka 

2.    Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale u ovom postupku, te zadržava pravo da prekine postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u članu 12. ZJN BiH. 

(1-11-12514-10) 

12 - JANAB 

JP "KOMUNALAC" DD GRADAČAC 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalac" d.d. Gradačac 

Kontakt osoba: Huseinbašić Fuad 

Adresa: H. K. Gradaščevića 114 

Poštanski broj: 76250 

Grad: Gradačac 

PDV broj: 20952390002 

Telefon: 035/817-219 

Fax: 035/816-106 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nalog za javne nabavke roba br. 02-942/10 od 31. 5. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT V - Održavanje vozila i radnih mašina 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do 31.12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka, osim onih koja su isključena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

1.    naziv i tačna adresa ponuđača 

2.    porezni i identifikacioni broj ponuđača 

3.    rješenje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika PDV (kopija) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

1.    uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana) 

2.    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja (ne starije od 90 dana) 

3.    izjava ponuđača da nije u postupku stečaja ili likvidacije 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1.    referens lista ovakvih ili sličnih poslova u posljednje tri godine 

2.    izjava ponuđača o nepromjenjivosti jediničnih cijena 

3.    finansijska ponuda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija cijena u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena      maksimalno 80 bodova (80%) 

    2. način plaćanja     maksimalno 10 bodova (10%) 

    3. garantni rok     maksimalno   6 bodova   (6%) 

    4. rokovi izvršenja     maksimalno   4 boda       (4%) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti po objavljivanju obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH" u prostorijama ugovornog organa u vremenu od 7,00 do 15,00 sati uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratne novčane naknade u iznosu 100,00 KM. 

Uplatu izvršiti na račun broj 161-025-00126500-11 kod Raiffeissen Bank sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju za robe" ili na blagajni JP "Komunalac" d.d. Gradačac, H. K. Gradaščevića 114. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Svi dokumenti propisani ZJN moraju biti sačinjeni na jednom od zvaničnih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

28 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" do 21. 9. 2010. godine do 12,0 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Uprava JP "Komunalac" d.d. Gradačac 

(1-12-12227-10) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 104-015/10 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Mediha Oručević 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-759 

E-mail: m.orucevicŽelektroprivreda.ba   

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

104-015/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II kod Termoelektrane "Tuzla" 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkom opisu iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci od zaključivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    ukupan promet ponuđača za posljednje 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 300.000,00 KM odnosno ako je počeo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine 150.000,00 KM 

-    da je ponuđač bio solventan u posljednjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje što dokazuje potvrdom svoje poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora od kojih je: 

-    ugovor za izradu najmanje jednog prostornog ili urbanističkog plana grada ili gradskog područja 

-    ugovor za izradu najmanje dva regulaciona plana nekog industrijsko - energetskog kompleksa kao registriranog zagađivača 

-    ispunjavanje uslova iz čl.26 Zakona o prostornom planiranju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br.02/06 od 18. l. 2006. godine) 

-    posjedovanje Saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja za upis u sudski registar za obavljanje djelatnosti izrade planskih dokumenata u skladu sa Uredbom Federalne vlade ("Službene novine Federacije BiH", br. 02/06, 72/07,32/08, 04/10) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 23. 8. 2010. godine u zgradi JP EPBiH d.d. Sarajevo (Zgrada ED Sarajevo) Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje je 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije br. 104-015/10. 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu: "Sve troškove snosi nalogodavac" (our...). 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine se vrši preko UniCredit Bank d.d. Mostar na račun broj 3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo-Otkup tenderske dokumentacije br.104-015/10. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine 

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada JPEPBiH (sala 145) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda. 

23. 9. 2010. godine u 13,00 sati. 

(1-12-12253-10) 

12 - JANAB 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ŠĆONA" DOO FOJNICA 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduzeće "Šćona" d.o.o.  Fojnica 

Kontakt osoba: Bejtić Selma, dip. prav. 

Adresa: Hadrovići 15 

Poštanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Telefon: 030/544-171 

Fax: 030/544-172 

E-mail: sconaŽbih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku robe. 

LOT 1 Materijal za vodovod i kanalizaciju 

LOT 2 Materijal za izvođenje grubih građevinskih radova 

 • Elektromaterijal 
 • Usluge izvođenja i održavanja elektroinstalacija 
 • LOT 3 Materijal za usluge stolarske radionice 
 • Boje i lakovi 
 • Materijal za staklorezačke radove 
 • LOT 4 Materijal za usluge bravarske radionice 
 • LOT 5 Alati 
 • Građevinska oprema 
 • Usluge održavanja i nabavke električnih ručnih alata i aparata 
 • LOT 6 HTZ oprema 
 • LOT 7 Goriva i maziva 
 • LOT 8 Autodijelovi i oprema 
 • Automehaničarske usluge 
 • Usluge tokarenja 
 • Izrada hidrauličnih crijeva 
 • Autodijelovi i oprema za vozilo TAM 130 
 • Autodijelovi i oprema za vozilo FIAT DUCATO 
 • Autodijelovi i oprema za vozilo DAF (smećar) 
 • Autodijelovi i oprema za nadgradnju vozila DAF GESINK 
 • Autodijelovi i oprema za vozilo VOLVO 
 • Teretno vozilo Volkswagen LT 45. (narandžasta obična) 
 • Teretno vozilo Volkswagen 245 
 • Kompresor DEMAG (Mannesmann) 1991. god. AC 125 
 • Agregat LISTER PETTER ALPHA 10 KW 
 • LOT 9   Usluge građevinskih mašina 
 • LOT 10 Usluge za izvođenje asfalterskih radova 
 • LOT 11 Nabavka i rezanje trupaca 
 •   Nabavka i rezanje trupaca J/S i hrast 
 • LOT 12 Opravka motornih pila, kosilica i trimera 
 • LOT 13 Limarske usluge 
 • LOT 14 Održavanje programa (finansijsko knjigovodstvo, plaće 
 •               i materijalno knjigovodstvo) 
 •   Održavanje programa komunalija 
 •   Održavanje kompjuterske opreme 
 • LOT 15 Nabavka kompjuterske opreme 
 • LOT 16 Oštrenje alata 
 • LOT 17 Prevoz tereta 
 • Naručilac će robe nabavljati i koristiti usluge sukcesivno tokom perioda važenja ugovora zavisno od potrebe, što će se definisati pojedinačnim narudžbama, a količine mogu biti i manje u odnosu na količine u lotu, s napomenom da se zaitneresovani mogu prijaviti za više lotova ili dijelove jednog lota. 
 • Pojedinačni opisi materijala opreme i usluga koji su predmet javnog nadmetanja sadržani su u tenderskoj dokumentaciji. 
 • II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
  OBIM UGOVORA 
 • Količina i cijene prema po satu, za usluge prema podacima iz lotova 
 • II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 
 • JKP "Šćona" d.o.o. Fojnica, u Fojnici, Hadrovići 15 
 • II.7. PODJELA NA LOTOVE 
 • Ponude se mogu dostavljati i za dio lota 
 • II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
  PONUDA? (član 17. ZJN) 
 • Ne 
 • II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 
 • Počinje: 23. 8. 2010. godine i završava 23. 8. 2011. godine 
 • Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 
 • Ne traži se garancija 
 • III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 
 • Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isljučena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema čl. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). 
 • Ponuđač treba dostaviti kako slijedi: 
 • 1)    uvjerenje od nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca 
 • 2)    uvjerenje da odgovorno lice u periodu od pet godina nije osuđivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja, ne starije od tri mjeseca 
 • 3)    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca (samo za domaće ponuđače) 
 • 4)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca (samo za domaće ponuđače)   
 • III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
  OBAVLJANJE PROFESIONALNE
  DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 
 • -    naziv ponuđača sa tačnom adresom, identifikacionim i poreznim brojem, broj telefona, faksa i imenom i prezimenom ovlaštenih kontakt osoba 
 • -    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, ne starija od tri mjeseca 
 • -    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 
 • III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
  FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 
 • Potvrda poslovne banke o solventnosti ne stariju od 30 dana 
 • III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
  PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 
 • - Referenc lista glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine sa svim kupcima 
 • Odjeljak IV: POSTUPAK 
 • IV.1. VRSTA POSTUPKA 
 • Otvoreni-ponovni 
 • IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 
 • b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 
 •     1) cijena     relativno poređenje 40% 
 •     2) kvaltiet opreme i materijala     relativno poređenje 15% 
 •     3) uslovi plaćanja     relativno poređenje 20% 
 •     4) rok isporuke     relativno poređenje 10% 
 •     5) reference     relativno poređenje 5% 
 •     6) mjesto isporuke     relativno poređenje 10% 
 • IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
  TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 
 • Da 
 • IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
  DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 
 • Novčana naknada za tendersku dokumentaciju: 20,00 KM. 
 • IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 
 • Službeni jezici u BiH 
 • IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
  UČEŠĆE 
 • 20. 9. 2010. godine u 12,00 sati 
 • IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
  OBEZBIJEDITI 
 • 28 dana od dana objavljivanja 
 • IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 
 • Lotovi od 1-10: 20. 9. 2010. godine  u 12,15 sati 
 • Lotovi od 11-17: 21. 9. 2010. godine  u 12,00 sati 
 • Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 
 • Novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM, uplatiti na račun br: 1990470004017885 kod Sparkasse banke Visoko, Filijala Fojnica. 
 • Ponudu dostavili u zatvorenoj koverti sa naznakom za JKP "Šćona" d.o.o. Fojnica, Hadrovići 15, "NE OTVARAJ", putem pošte ili lično na adresu naručioca. Na koverti treba biti naznačena puna adresa ponuđača i broj telefona i faksa. 
 • Napomena:Ponuđači koji su učestovali u otvorenom postupku su oslobođeni plaćanja  naknade za tendersku dokumentaciju. 
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030/544-171, a kontakt osoba je Bejtić Selma, dipl. prav. 
 • (1-12-12264-10) 
 • 12 - JANAB 
 • UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
  OPOREZIVANJE BiH
  BANJA LUKA 

DODATNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH 

Kontakt osoba: Čatak Ervina 

Adresa: Bana Lazarevića bb 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401711930000 

Telefon: 051/335-100 i 051/335-123 

Fax: 051/335-304 

E-mail: infomanŽuino.gov.ba 

Internet adresa: www.uino.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Vršenje usluga ručnog pranja motornih vozila 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 01-16-12-1663/10 od 3. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u pozivu za učešće 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u pozivu za učešće 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u pozivu za učešće 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

1.000,00 KM 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kao u pozivu za učešće 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Rok za prijem zahtjeva za učešće: do 27. 8. 2010. godine do 14,00 sati. 

Rok za prijem ponuda: 15. 9. 2010. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

15. 9. 2010. godine u 12,15 sati, Središnji ured UIO BiH, Banja Luka 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH - Središnji ured Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtjev za učešće u konurentskom postupku dostaviti na broj faksa 051/335-304 ili 051/335-101. 

Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: UIO BiH Banja Luka, Bana Lazarevića bb, najkasnije do 15. 9. 2010. godine do 12,00 sati, uz naznaku: "Ponuda za vršenje usluga ručnog pranja motornih vozila" - Ne otvaraj".  

(1-12-12272-10) 

12 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 15-24-1/10 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. - Telecom Inženjring Sarajevo 

Kontakt osoba: Mahir Kalisi i Rade Vujadinović 

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 18 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100102 

Telefon: 033/466-954 i 460-540 

Fax: 033/460-974 

E-mail: mahir.kalisiŽbhtelecom.ba, i
rade.vujadinovicŽbhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovni otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj 15-24-1/10 od 23. 8. 2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Iznajmljivanje radnih mašina za potrebe BH Telecoma na području Tuzlanskog kantona po lotovima kako slijedi. 

LOT 1 

Najam mini bagera-rovokopača 2,5-3.5t sa rukovaocem 

LOT 5 

Najam bagera-rovokopača 3,5-7t sa rukovaocem 

LOT 7 

Najam bagera-rovokopača sa hidrauličnim čekićem i sa rukovaocem 

LOT 8 

Najam bagera-rovokopača sa hidrauličnim čekićem i sa rukovaocem 

LOT 9 

Najam 

bagera-rovokopača sa hidrauličnim čekićem i sa rukovaocem 

LOT 21 

Najam mašine za bušenje puta ispod asfalta 

Ponude se mogu dostavljati za: jedan (1) lot, više lotova i sve lotove. 

Ponuda mora sadržavati svu dokumentaciju traženu obavještenjem o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovlaštene osobe. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzlanski kanton 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom obostranog potpisivanja 

Završava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 2% vrijednosti ponude (bez PDV-a), uz uslov da ista ne može biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom važnosti 120 dana od dana otvaranja ponuda, za svaki lot posebno. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Da - Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponuđača da će dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom važnosti: rok važnosti ugovora, plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Da. Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne garancije. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

1.    Pismo na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom, kontakt telefonima i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora. 

2.    Pravo učešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuđači koji su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuđača koji su isključeni iz prava učešća u postupku dodjele ugovora o Javnim nabavkama u skladu sa čl. 23. ZJN-a, što ponuđači dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri (3) mjeseca od momenta predaje ponude i to: 

    2.1. uvjerenje nadležnog suda da ponuđač: 

a)    nije pod stečajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za proglašenje stečaja i izdavanja naloga za prisililnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relavantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošenje zahtjeva ili ponude 

d)    nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina 

    2.2. potvrda od nadležne ustanove (ne starije od 3 mjeseca) 

a)    da su izmireni doprinosi PIO/MiO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

    2.3. Ukoliko ponuda u svom sadržaju ne bude imala tražene dokumente biće odbačena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv ponuđača sa tačnom adresom i identifikacionim brojem 

-    uvjerenje o registraciji PDV obveznika ili izjava da kandidat nije poreski obveznik 

-    ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci 

-    izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za period trajanja okvirnog sporazuma 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    originalna specifikacija iz tenderske dokumentacije sa navedenom cijenom 

-    ovjerenu listu pruženih usluga u posljednje dvije godine 

-    obrazovne i stručne kvalifikacije osoblja za pružanje usluga koje se odnose na predmet 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena     90 bodova 

    2. kvalitet (godište) mašine     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. Mogućnost korištenja preferencijalnog tretmana ponuđač dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09). Visina preferencijalnog tremana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

-    Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom Inžinjering Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 18, Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati. 

-    Uplatu izvršiti na račun broj 3389002208635108 kod UniCredit banke d.d. uz naznaku: "Tender broj 15-24-1/10 od 23. 8. 2010". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine do 12,15 sati u sali 100, 

I - sprat, BH Telecom d.d. Telecom Inžinjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka, po tenderu br. 15-24-1/10, su date sve neophodne informacije za sačinjavanje ponude. 

Ponuđač je dužan dostaviti specifikaciju priloženih dokumenata. 

Svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje zadovoljavaju sve tehničke zahtjeve biće ocijenjene prema kriteriju iz tačke IV. 2. ovog postupka. 

Po jedan predstavnik ponuđača, uz pismeno ovlaštenje, može prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

Zatvorenu i zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Telecom Inženjering, Protokol, Bulevar Meše Selimovića 18; 71000 Sarajevo sa naznakom: IZNAJMLJIVANJE RADNIH MAŠINA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - "NE OTVARAJ" - "Tender broj 15-24-1/10 od 23.08.2010". 

Na poleđini navesti punu adresu, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponuđača. 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u tački IV.6. i ponude koje nisu predate putem protokola se neće razmatrati i biće vraćene na adresu ponuđača neotvorene. 

Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku nadmetanja, te zadržava pravo da prekine otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. ZJN, o čemu će objaviti obavještenje o otkazivanju. 

Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osobe je 10 dana prije otvaranja ponuda. 

Informacije u vezi predmetne nabavke se mogu dobiti pismenim upitom na faks: 033/460-974. 

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. 

(1-12-12281-10) 

12 - JANAB 

JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA
ISTOČNO SARAJEVO 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 06-191/2010 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduzeće radio i televizija Istočno Sarajevo 

Kontakt osoba: Tawa Ćuković 

Adresa: Stefana Nemawe 134 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400555500001 

Telefon: 057/340-301 

Faks: 057/340-400 

E-mail: marketing-risŽsarajevo-rs.com 

Internet adresa: www.rtvis.tv 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o raspisivawu tendera broj 06-191/2010. od 13. 8. 2010. godine. 

Bankarske usluge, otvarawe i vođewe računa, obavqawe unutrašweg platnog prometa, elektronsko bankarstvo, kreditirawe. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka bankarskih usluga 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost nabavke usluga prometa na godišwem nivou cca 800.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedište Javnog preduzeća radio i televizije Istočno Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Ugovor se zakqučuje na 2 (dvije) godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    za dokazivawe uslova za učešće ponuđača po članu 24. ZJN potrebno je dostaviti sve što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji broj: 06-191/2010. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    izjava ovlaštenog lica da se protiv banke ne vodi prekršajni postupak pred nadležnim sudom, pokrenut na zahtjev Agencija za bankarstvo Republike Srpske, za prekoračewe standarda propisanih Zakonom o bankama Republike Srpske i podzakonskim aktima 

-    ovjerna punomoć za potpisnike ponude od strane lica ovlaštenog za zastupawe banke-original, ako je primjewivo. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda na osnovu niže navedenih kriterija: 

    1.    provizija za platne naloge u
        unutrašwem prometu     maks. 10 bodova ili 10% 

    2.    provizija za plaćawe
        u gotovini     maks. 10 bodova ili 10% 

    3.    provizija na usluge
        bezgotovinskog plaćawa     maks. 10 bodova ili 10% 

    4.    usluge elektronskog
        bankarstva     maks. 35 bodova ili 35% 

    5.    kreditno poslovawe     maks. 35 bodova ili 35% 

    Ukupno:     100 bodova ili 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od dana objave ogalsa. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

23. 8. do 20. 9. 2010. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon isteka krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 11,00 časova 

Javno preduzeće Radio i televizija Istočno Sarajevo, Stefana Nemawe 13, 71123 Istočno Sarajevo 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva u prostorijama Javnog preduzeća radio i televizije Istočno Sarajevo, Stefana Nemawe 13, 71123 Istočno Sarajevo, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 100,00 KM, svakim rdnim danom od 14,00 do 16,00 časova. 

Broj računa na koji se može uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro račun: 5620120000007667 kod NLB Razvojna banka Filijala Istočno Sarajevo. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNOŠEWE PONUDA I ROKOVI 

Zapečaćene i zatvorene ponude sa punom adresom ponuđača i naznakom: Ne otvaraj-otvara komisija, dostavqaju se lično ili putem pošte na adresu: Javno preduzeće Radio i televizija Istočno Sarajevo, Stefana Nemawe 13, 71123 Istočno Sarajevo. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda neće se uzimati i razmatrawe i biće vraćene ponuđaču neotvorene. 

Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponuđači ili wihovi pismeno ovlašteni predstavnici. 

OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

(1-12-12289-10) 

12 - JANAB 

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 01/I-013-811 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Istočno Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Nebojša Xebo 

Adresa: Stefana Nemawe 2 

Poštanski broj: 71123 

Grad: Istočno Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400546420003 

Telefon: 057/342-336 

Faks: 057/340-710 

E-mail: infoŽopstinains.net 

Internet adresa: www.opstinains.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka javne nabavke broj: 01/I-013-811 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoqnije banke za objezbjeđewe i usmjeravawe kreditnih sredstava za podsticaj razvoja malih i sredwih preduzeća i preduzetništa na području opštine Istočno Novo Sarajevo u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovna jedinica banke 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Započiwe zakqučewem ugovora, a završava se nakon otplate kredita 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Nema ih 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Nema ih 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Nema ih 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema ostalih zahtjeva u vezi s garancijom za izvršewe ugovora 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća ne mogu ostvariti ponuđači koji su po članu 23. ZJN iskqučeni iz prava ugovarawa o javnim nabavkama. 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća ne mogu ostvariti ponuđači koji nisu registrovani za obavqawe navedene djelatnosti. 

Da, kao u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena koju čini: 

-    ukupan iznos kamata na kraju ugovorenog perioda, prikazan u anuitetnom planu i 

-    iznos za troškove obrade kredita 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može obezbijediti do 3 dana po zahtjevu. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. 

Žiro račun broj: 568-803-12000002-44, kod Balkan Investment bank a.d. Banja Luka. 

Vrsta prihoda: 722521 

Poziv na broj: 088 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu sačiniti na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 13,00 časova 

Zgrada Opštine Istočno Novo Sarajevo   

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvarawu ponuda može prisustvovati predstavnik ponuđača uz pismeno ovlaštewe. 

Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi: 

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO 

Kancelarija 08 

Stefana Nemawe 2 

71123 Istočno Sarajevo 

(1-12-12303-10) 

12 - JANAB 

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 06-13.14-9827/6-10 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ferid Tabaković 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-791 

Fax: 033/252-784 

E-mail: feridtŽbhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 

Ugovor za nabavku usluga periodičnog pregleda aparata za početno gašenje požara, kontrolnog ispitivanja hidrantske mreže, kontrolnog ispitivanja panik rasvjete i obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara 

LOT 2 

Ugovor za nabavku usluga kontrolnog ispitivanja elektroinstalacija i kontrolnog ispitivanja gromobranskih instalacija 

LOT 3 

Ugovor za nabavku usluga kontrolnog ispitivanja protivprovale i video nadzora 

LOT 4 

Ugovor za nabavku usluga kontrolnog ispitivanja vatrodojave i sistema za detekciju plina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Usluge iz oblasti zaštite od požara 

LOT 2     Usluge iz oblasti zaštite na radu 

LOT 3     Usluge iz oblasti tehničke zaštite 

LOT 4     Usluge kontrolnog ispitivanja vatrodojave i sistema             za detekciju plina 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u specifikaciji (Aneks 3) uz tendersku dokumentaciju. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekti "JP BH POŠTA " d.o.o. Sarajevo (Generalna direkcija i Centri pošta: Sarajevo, Bihać, Travnik, Zenica, Tuzla, Mostar i Goražde 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili više lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema dinamici definisanoj ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Uz ponude za lotove 1, 2, 3 i 4 ponuđač mora dostaviti jednu originalnu bezuslovnu garanciju poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od 2.000,00 KM (u skladu sa članom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama) sa rokom važnosti opcija ponude + 30 dana, a koja će obuhvatiti sve lotove za koje ponuđač dostavlja ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava ponuđača da će, u slučaju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro  izvršenje posla-ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važnosti ugovora + 30 dana,  na način kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u čl. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Napomena: Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadležnih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji dobavljača kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o likvidnosti ponuđača kojom dokazuje da račun dobavljača nije bio blokiran u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana podnošenja ponude. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah po objavi obavještenja o nabavci na Protokolu JP BH Pošta, Obala Kulina bana 8., Sarajevo 

Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, III sprat, velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se može dobiti na Protokolu "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM u koji je uračunat PDV. Plaćanje je potrebno izvršiti na račun broj: 3389002208285423 kod UniCredit bank d.d. Sarajevo, u korist "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku Usluga iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i tehničke zaštite LOT__". Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zapečaćenu ponudu sa punom adresom ponuđača sa naznakom: "Ponuda za nabavku Usluga zaštite na radu, zaštite od požara i tehničke zaštite, za LOT___, LOT___, - NE OTVARATI" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporučenom poštom na adresu: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, najkasnije do 22. 9. 2010. godine do 12,00 sati. 

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 22. 9. 2010. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i biće vraćene na adresu ponuđača neotvorene. 

U slučaju da ponuđač dostavi ponudu za više lotova dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove. 

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama "JP BH POŠTA "d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8., Sarajevo, III sprat-velika sala, dana 22. 9. 2010 godine u 12,15 sati. Ovlašteni predstavnici ponuđača mogu prisustovati javnom otvaranju ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponuđači će biti naknadno obaviješteni. 

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili suštinskih nedostataka. 

Zainteresovani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda tj. do 13. 9. 2010. godine putem telefaksa broj 033/252-784 sa naznakom za: "Tim za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku usluga iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i tehničke zaštite ". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci. 

Tekst obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u "Službenom glasniku BiH" od 23. 8. 2010. godine, na web stranici www.bhp.ba , web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-12-12383-10) 

12 - JANAB 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općinski sud u Sarajevu 

Kontakt osoba: Sanda Kamišević 

Adresa: Šenoina 1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200878030005 

Telefon: 033/567-713, 033/567-700 

Fax: 033/567-730, 033/471-643 

E-mail: sanda.kamisevicŽpravosudje.ba 

Internet adresa: www.oss.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 065-0-SU-10-003210 

Pružanje usluga održavanja higijene prostorija Općinskog suda u Sarajevu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluga svakodnevnog održavanja higijene prostorija Općinskog suda u Sarajevu sa sredstvima za rad i opremom u vlasništvu izabranog ponuđača. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prostorije Općinskog suda u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude     učešće 70% 

    2) uslovi i način plaćanja     učešće 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM.  

Uplata nepovratne novčane naknade za otkup tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM vrši se na račun Budžeta Kantona Sarajevo broj 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, općina 077, budžetska organizacija 0000000. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude i svi dokumenti u vezi sa ponudom moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika koji su u upotrebi u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,30 sati 

Općinski sud u Sarajevu, Šenoina broj 1, Sarajevo sudnica broj VI 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi ugovornog organa kancelarija broj 462/IV sprat - služba računovodstva suda uz pismeni zahtjev i predočenje dokaza o uplati nepovratne naknade. Ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. 

Zatvorenu i zapečaćenu kovertu sa ponudom i pratećom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Općinski sud u Sarajevu, Šenoina broj 1, 71000 Sarajevo, prijemna kancelarija. Na poleđini koverte navesti punu adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponuđača. Ponude dostavljene nakon datuma i sata navedenog za prijem ponuda se neće razmatrati i vratit će se na adresu ponuđača neotvorene. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033/567-713 kontakt osoba: Sanda Kamišević. 

(1-12-12396-10) 

12 - JANAB 

OPĆINA VITEZ 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Općina Vitez 

Kontakt osoba: Rebihić Muhamed 

Adresa: Stjepana  Radića 1 

Poštanski broj: 72250 

Grad: Vitez 

Identifikacijski broj: 4236214280009 

Telefon: 030/718-213, 718-214 

Fax: 030/713-939 

E-mail: lokalni.razvojŽgmail.com 

Internet adresa: www.gradvitez.info 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Sanacija i izgradnja stambenih objekata u naselju Sofa-Kruščica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmjeri u prilogu obavijesti 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Kao u tački II.3. prema projektnom zadatku 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vitez 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1     Predmjer radova za kuću Ahmetović Rukija IZGRADNJA 

LOT 2     Predmjer radova za kuću Šuvalić Devleta SANACIJA 

LOT 3     Predmjer radova za kuću Ahmetović Ramiza SANACIJA 

LOT 4     Predmjer radova za kuću Tahirović Danijel  SANACIJA 

LOT 5     Predmjer radova za kuću Tahirović Aiša SANACIJA 

LOT 6     Predmjer radova za kuću Husić Muhamed IZGRADNJA 

LOT 7     Predmjer radova za kuću Sejdić Salem SANACIJA 

LOT 8     Predmjer radova za kuću Bajrić Sejfo SANACIJA 

LOT 9     Predmjer radova za kuću Ahmetović Zahid IZGRADNJA 

LOT 10     Predmjer radova za kuću Zahirović Zenad IZGRADNJA 

LOT 11     Predmjer radova za kuću Panđić Arif IZGRADNJA 

LOT 12     Predmjer radova za kuću Tahirović Muharem             SANACIJA 

LOT 13     Predmjer radova za kuću Osmanović Ismet SANACIJA 

LOT 14     Predmjer radova za kuću Tahirović Nedžad SANACIJA 

LOT 15     Predmjer radova za kuću Osmanović Elvedin             IZGRADNJA 

LOT 16     Predmjer radova za kuću Fafulović Adil SANACIJA 

Pristigle ponude će se vrednovati po lotovima 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

70 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

-    dokaz o plaćenim porezima (uvjerenje porezne uprave ne starije od 60 dana, original ili ovjerenu kopiju) 

-    dokaz o plaćenom zdravstvenom osiguranju zaposlenika (zavod za zdravstveno osiguranje i potvrda o uplati sa 12. mjesecom 2007. godine, original ili ovjerenu kopiju) 

-    dokaz o plaćenim doprinosima za  mirovinsko/penzijsko osiguranje (zavod za MIO/PIO, uplata sa 12. mjesecom 2009. godine, original ili ovjerenu kopiju) 

-    potvrdu da se ne vodi postupak stečaja, likvidacije ili da nije objavljeno okončanje stečaja ili likvidacije (dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija ne starije od 60 dana) 

-    ovjerenu izjavu ponuditelja da nema smetnji sudjelovanja prema članku 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    naziv i tačnu adresu, broj telefona, faksa i e-maila,  identifikacijski i porezni broj ponuđača (original ili ovjerenu kopiju) 

-    rješenje o upisu u sudski registar (original ili ovjerenu kopiju), ne starije od 90 dana 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    izvještaj o financijskom poslovanju za 2009. godinu (ovjerena kopija) 

-    dokaz da ponuđaču nije blokiran račun u posljednjih šest mjeseci 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista glavnih usluga pruženih u posljednje 2-3 godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pružaoca usluga o izvršenim uslugama 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naročito kvalifikacije osoba, odnosno osoba koje su odgovorne za pružanje konkretnih usluga 

-    navode o angažiranom tehničkom osoblju ili angažiranim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pružaocu usluga 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1. najniža cijena 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u zgradi Općine Vitez svakim radnim danom od osam do deset sati u vremenu od 24. 8. 2010. godine do 17. 9. 2010. godine uz dokaz o uplati 50,00 KM na račun općine Vitez (sa naznakom za dokumentaciju javnog nadmetanja za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u naselju Sofa-Kruščica), na blagajni Općine Vitez ili ‘iro-račun broj: 3380002200025547 sa naznakom vrsta prihoda : 722611, otvoren kod Zagrebačke banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Nema 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja obavijesti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". 

Ponuda za sudjelovanje s traženom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti sa naznačenom punom adresom ponuditelja s naknakom: "PONUDA ZA SANACIJU I IZGRADNJU STAMBENIH OBJEKATA U NASELJU SOFA-KRUŠČICA", na Protokol Općine Vitez, adresa Stjepana Radića br. 1, Komisiji za odabir najpovoljnije ponude, najkasnije do 20. 9. 2010. godine do 10,00 sati. 

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje i iste će biti vraćene ponuditelju neotvorene. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Općine Vitez (kancelarija Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj), 20. 9. 2010. godine u 11,00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili osobe ovlaštene od strane ponuđača. 

Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene elemente bit će odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Samo oni ponuđači koji otkupe tendersku dokumentacije moći će podnijeti svoje ponude. 

Tražena dokumentacija mora biti složena redoslijedom uz obavijest i to od početka do samog kraja i uvezana radi lakše kontrole traženih dokumenata i izjava. 

Općina Vitez zadržava pravo da prilikom pregleda, procjene i upoređivanja ponuda zatraži od ponuđača dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju kojom se utvrđuje validnost ponude. 

Općina Vitez ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimično svaku ponudu u slučajevima navedenim u članku 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04). 

Pismenu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovorno tijelo će dostaviti svim ponuđačima. 

(1-12-12417-10) 

12 - JANAB 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 

Kontakt osoba: Zoran Jelić, Davor Biloš 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200862970008 

Telefon: 033/707-660 

Fax: 033/207-585 

E-mail: zoran.jelicŽmkt.gov.ba 

Internet adresa: www.mkt.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci usluga oglašavanja broj 01-16-3-160-1/10 od 22. 1. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge oglašavanja u dnevnim novinama prema lotovima i to: 

LOT 1 

Oglašavanje u dnevnim novinama čije je sjedište prema registraciji u Banja Luci 

LOT 2 

Oglašavanje u dnevnim novinama čije je sjedište prema registraciji u Mostaru 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Planirana vrijednost okvirnog sporazuma na godišnjem nivou: 

LOT 1 do 6.600,00 KM 

LOT 2 do 6.600,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedištu odabranog ponuđača, a za potrebe i po narudžbi ugovornog organa. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se dostavljaju za svaki lot posebno 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Jedna godina od dana zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačem. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da nema smetnji za učešće u postupku javne nabave u smislu: tač. a, b, c, d, e, f člana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabave, te da ima registrirano sjedište kao pod II. 4 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da dnevni tiraž dnevne novine nije manji od 10.000 brojeva 

-    dostupnost dnevne novine na području cijele Bosne i Hercegovine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b) Najniža cijena tehnički zadovljavajuće ponude predmetnog lota 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju može se preuzeti u sjedištu ugovornog organa (kao pod I.1) nakon objave u "Službenom glasniku BiH", u roku od 25 dana od datuma objave u radnom vremenu od 10 do 14 sati uz prethodno dostavljeni pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici utvrđeni Ustavom BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se primaju do ponedjeljka, 21. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno 60 dana od datuma otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obaviće se u ponedjeljak 21. 9. 2010. godine u prostorijama ugovornog organa, Trg BiH 3, IV kat, soba 404, a prema rasporedu: 

LOT 1 - 11,15 sati 

LOT 2 - 11,45 sati 

Otvaranju ponuda može prisustvovati po jedan predstavnik uz obavezno pismeno ovlaštenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe. Zatvorene i  zapečećene ponude (koverte) sa punom adresom i kontakt telefonom ponuđača dostavljaju se na adresu ugovornog organa (kao pod I.1.) ili putem pošte, uz naznaku: "PONUDA ZA JAVNU NABAVU USLUGA OGLAŠAVANJA ZA LOT___ (navesti broj) - NE OTVARAJ" 

Neblagovremene ponude biće vraćene neotvorene. 

(1-12-12433-10) 

12 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Urumović Boško 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o izvršewu usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Prisoje-Ukrina, Dragalovci-Jošavka, Swegotina-Dragalovci, Ukrina-Umka-Ukrina, Swegotina-Ukrina, Jošavka - Dragalovci i Swegotina-Mlinska Rijeka-Swegotina. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvršewe usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Prisoje-Ukrina, Dragalovci-Jošavka, Swegotina-Dragalovci, Ukrina-Umka-Ukrina, Swegotina-Ukrina, Jošavka-Dragalovci i Swegotina-Mlinska 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema obrascu za cijenu ponude (Aneks 3) u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedene relacije prevoza 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Tri mjeseca, računajući od zakqučewa ugovora, prema dinamici ugovornog organa. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.250,00 KM (za ponuđače iz BiH), odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.150,41 evra (za ponuđače iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvšewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa.      

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobaqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2007., 2008. i 2009. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2007., 2008. i 2009. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2009. godinom 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izjavu o tehničkoj opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršewe zahtijevane usluge i osigurawe kvaliteta (original).    

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena
        (maksimalno 60 bodova)     učešće 60,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

    3)    kvalitet izvršene usluge
        (maksimalno 20 bodova)     učešće 20,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro-račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

                                        HAABAT 22 

F56A
INTERMEDIARY:         HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

                                       INTERNATIONAL AG 

                                       KLAGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT
WITH INSTITUTION:  /AT25 5220 0000 0932 3929 

                                       HAABBA2B 

                                       HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

                                       ALEJA SVETOG SAVE 13 

                                       BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:                IBAN 39 5520 2033 9022 3191 

                                      ŽELJEZNICE RS AD 

                                      SVETOG SAVE 71 

                                      DOBOJ 

Može se obezbijediti do 22. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 22. 12. 2010. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 9,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Urumović Boško 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-12-12438-10) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćorić, tel. 033/776-228 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje po ponovljenom otvorenom postupku broj: 10304-OP-007a/10 broj protokola: 03-4-3463-11812/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Servisiranje, održavanje i registracija vozila Podružnice "Elektrodistribucije" Sarajevo na području kantona Sarajevo 

LOT 1 

Usluge servisiranja i održavanja teretnih vozila ukupne mase do 3,5 tona na području kantona Sarajevo 

LOT 2 

Usluge registracije vozila na području kantona Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacije servisa pružaoca usluge u mjestu djelovanja ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedna lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Za efikasnost (ozbiljnost) i osiguranje ponude obezbijeditit originalnu bankovnu garanciju od prvoklasne poslovne banke sa rokom važnosti: opcija ponude plus 30 dana, za slijedeće lotove: 

LOT 1: 2.000,00 (dvijehiljade) KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnjeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvršenja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana duže od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću 

-    rješenje Federalnog ministrstva za promet i komunikacije za obavljanje navedene djelatnosti - LOT 2 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2008. godine i 2009. godinu (da ekonomsko-finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora) 

-    potvrde banke da račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci  

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa tehničkim uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    dokumenti traženi tačkama III.5., III.6., III.7. i III.8. mogu važiti za više lotova o čemu uz ponude po lotovima treba dostaviti odgovarajuću izjavu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena ponuđene robe     učešće 70% 

    2) ponuđeni tehnički uslovi     učešće 30% 

Tehnički uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehničke zahtjeve iz tendera (učešće 30%), a prema slijedećim tehničkim kriterijima: 

T1 Dodatne tehničke karakteristike roba/izvršenja usluga/ izvođenja radova (za LOT 1) 

- Posjedovanje sopstvene autolakirnice. Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset). 

T1 Dodatne tehničke karakteristike roba/izvršenja usluga/ izvođenja radova (za LOT2) 

Udaljenost servisa od sjedišta voznog parka ugovornog organa Hifzi Bjelavca 5 Azići 

0-5 km         20 bodova 

5-10 km     10 bodova 

T2 Rok isporuke roba/izvršenja usluga/izvođenja radova 

NIJE PRIMJENLJIVO 

T3 Garancija za izvršene usluge (za LOT 1) 

- Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset) 

3-6 mjeseci     10 bodova 

6-12 mjeseci    20 bodova 

T4 Postprodajni servis 

NIJE PRIMJENLJIVO 

T5 Okolinske karakteristike 

NIJE PRIMJENLJIVO 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00 KM po lotu. Račun za uplatu 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanje unutar BiH, uplata se vrši na račun broj 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na račun broj: 501012000-978-000-13 u kroist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

LOT 1: 23. 9. 2010. godine do 9,00 sati 

LOT 2: 23. 9. 2010. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

23. 9. 2010. godine u 10,00 sati LOT 1 

23. 9. 2010. godine u 11,00 sati LOT 2 

Azići 

Hifzi Bjelevca 15 

Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača. 

2.    Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po oznakama instrukcija za nuđenje. 

3.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponuđača obavezno naznačiti "Javno nadmetanje po ponovljenom otvorenom postupku broj 10304-OP-007A/10" (navesti odgovarajući lot),"ponuda sa cijenama" "ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzima ti u razmatranje. 

6.    Obavještenje ponuđača o rezultatima. 

Svi učesnici uja vnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; faks: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćović, tel. 033/776-463 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba    

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadžida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470, faks 033/751-499 uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-12-12458-10) 

12 - JANAB 

OPŠTINA BIJEQINA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ PP-02/10 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Bijeqina 

Kontakt osoba: Radmila Gardašević 

Adresa: Trg kraqa Petra I Karađorđevića 1 

Poštanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-411 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab.sobnŽgmail.com 

Internet adresa: www.sobijeljina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Vršewe sistematske jesewe deratizacije na području opštine Bijeqina u 2010. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Vršewe sistematske jesewe deratizacije na području opštine Bijeqina u 2010. godini 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Neće se prihvatiti alternativne ponude. 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

20 radnih dana po potpisivawu ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Bankarska garancija za ozbiqnost ponude, u iznosu od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bankarska garancija za dobro izvršewe ugovorenog posla u iznosu od 10% od bruto vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz prema članu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može podići uz prethodnu uplatu od 80,00 KM na račun javnih prihoda Opštine Bijeqina kod Nove banke a.d. Bawa Luka, Filijala Bijeqina broj 555-001-00002959-16 ili Pavlović international Bank Bijeljina broj 554-001-00003953-56, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvaničnih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne službe Opštine Bijeqina zakqučno sa 20. 9. 2010. godine do 13,30 časova, bez obzira na način dostave - vidjeti tačku I.4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period važnosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda će se komisijski izvršiti dana 

20. 9. 2010. godine u 14,00 časova u prostorijama Administrativne službe Opštine Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako što se tražena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Vršewe sistematske jesewe deratizacije na području opštine Bijeqina u 2010. godini" - NE OTVARAJ.    

Otvarawu ponuda može prisustvovati jedan predstavnik ponuđača uz pismeno ovlaštewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku.  

Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakqučno sa 20. 9. 2010. godine do 13,30 časova na pisarnicu Administrativne službe Opštine Bijeqina. 

(1-12-12469-10) 

12 - JANAB 

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 29/10 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Kontakt osoba: Rajko Komljenović 

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/246-037 

Fax: 051/215-570 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka br. 1-3561/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o praćenju vrijednostnih pošiljaka 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim usluge naveden je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Područje Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Trajanje ugovora godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne traži se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u članu 23. stav 1. tačka a), b), c), d), e), f), g) ZJN BiH (detaljno navedeni u TD) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Pozitivno poslovanje u 2009. godini 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da ima na raspolaganju minimum 18 blindiranih vozila 

-    za svako vozilo dostaviti sertifikat na jednom od jezika u BiH, kao dokaz da su vozila blindirana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    - cijena     80% 

    - način plaćanja     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova u Službi za logistiku, Kralja Petra I Karađorevića 93, Banjaluka.  

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i može se uplatiti lično na blagajni preduzeća ili na ‘iro račun broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 9,30 časova 

Pošte Srpske, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 10,00 sati 

Pošte Srpske, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zapečečenoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Rok izvršenja usluge: maksimalno 24 sata nakon nakon dostavljanja pisane najave od strane ugovornog organa. 

(1-12-12471-10) 

12 - JANAB 

OPĆINA FOJNICA 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Fojnica 

Kontakt osoba: Snežana Rajić, tel. 030/831-409,
e-mail: opcina
Žfojnica.ba 

Adresa: Bosanska bb 

Poštanski broj: 71260 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236232930002 

Telefon: 030/831-236 

Fax: 030/831-409 

E-mail: opcinaŽfojnica.ba 

Internet adresa: www.fojnica.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pružanje usluga prijevoza učenika Osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenim više od 4 km na području općine Fojnica. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pružanje usluga prijevoza učenika Osnovne škole na relaciji: 

1. Fojnica - Prokos, Fojnica - Vladića Vrh 

2. Fojnica -Dusina i Gojevići - Otigošće 

3. Fojnica-Pločari Polje i Kačun - Podrizvići 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedišta škole 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Školska 2010/2011. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom izdano od strane nadležne institucije sukladno zakonskim odredbama 

-    uvjerenje da nije u postupku proglašenja stečaja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

-    uvjerenje da nije osuđen u sudskom postupku za korištenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u posljednjih pet godina 

-    uvjerenje da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane suda u periodu od pet godina 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema fondovima PIO/MIO, izdano od nadležne institucije 

-    uvjerenje o plaćenim porezima (izravnim i neizravnim), izdato od strane nadležnih poreznih uprava 

-    potvrda od Centralne banke da Ž-R nije blokiran 

Svi dokazi moraju biti original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    rješenje o upisu u nadležni sudski registar sa svim pojedinačnim prilozima i registrovanom djelatnošću 

-    naziv firme i tačna adresa 

-    poreski ID broj 

-    licenca "A" za obavljanje linijskog prijevoza osoba i licence za sva motorna vozila 

-    rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila i rješenja o tehničkim uvjetima za sva vozila 

-    ovjerene kopije rješenja o trehničkim uvjetima za sve autobuse 

-    kopije iskaznica vozača 

Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    referenc lista usluga prijevoza putnika koje su pružane u periodu zadnjih 12 mjeseci 

-    tehnička mogućnost-specifikacija voznog parka koji ponuđač ima za pružanje usluga koje su predmet javne nabave 

-    dokazi o vlasništvu - vlasničke knjižice 

-    ugovor-polica o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja   

Ponuđači su u ponudi dužni priložiti i: 

-    dokaz o uplati učešća na javnom nadmetanju 

-    u cijelosti ispunjenu originalnu tendersku dokumentaciju (pojedinačne cijene usluga prema pozicijama u tenderu i ukupan iznos, potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i uz pečat ponuditelja). 

Uz ponudu po specifikaciji potrebno je priložiti registrovane redove vožnje po relacijama. 

Napomena: Tražena dokumentacija iz.odjeljka III. je elimmatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena     učešće   90% 

    2. uvjeti plaćanja     učešće   10% 

    UKUPNO     učešće 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", u prostorijama  Općine Fojnica, soba 19. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na transakcijski račun Općine Fojnica, broj: 3389002208367582 - kod Uni Credit Banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. 9. 2010. godine 8,00 sati 

Sve ponude koje prispiju nakon tog termina biće vraćene ponuđaču neotvorene i neće se razmatrati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 20. 9. 2010. godine, u sali za sastanke općine Fojnica, soba 16 u 9,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u propisno zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda  za prijevoz učenika Osnovne škole općine Fojnica, za šk. 2010/2011. godinu -   NE OTVARATI", putem pošte ili osobno na službu protokola, info centar općine Fojnica, Bosanska bb, 71270 Fojnica. 

Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača. 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda i zadržava pravo: prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimično, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poništiti  postupak, ili odbiti sve ponude prije sklapanja.ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-12-12480-10) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-8884/10-64 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pandža, dipl. iur. 

Adresa: Dr. Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-729 

Fax: 036/335-773 

E-mail: ephzhbŽephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

 Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar   

Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec. 

Adresa: Dr. Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-736 

Fax: 036/335-787 

E-mail: ephzhbŽephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

 Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o odobrenju ponovnog provođenja postupka nabave br. I-8884/10-64 od 29. 7. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Servisiranje i održavanje vozila IVECO lociranih na području Hercegovačko-neretvanske ‘upanije i Zapadno-hercegovačke ‘upanije 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema popisu vozila, koji se nalaze u prilogu natječajne dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Servisno-radionički prostor dobavljača koji se nalazi na području Hercegovačko-neretvanske ‘upanije ili Zapadno-hercegovačke ‘upanije. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo, sukladno obrascu iz tendereke dokumentacije. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

3.000,00 KM 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca) kao dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali poduzeće 

-    dokaz o registraciji u poreznoj upravi- ID broj 

-    dokaz o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da dobavljaču račun nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci. 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    ponuditelj raspolaže sa servisno-radioničkim prostorom na području HNŽ ili ZHŽ 

-    uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednje 2 (dvije) godine čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični ponuđenom ugovoru 

-    primjerene profesionalne kvalifikacije pružatelja usluga sukladno zahtjevima tenderske dokumentacije 

-    izjava o tehničkoj opremljenosti servisno-radioničkog prostora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena   

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 10. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Dr. Mile Budaka 106 A, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 9,00 -14,00 sati na adresi iz Odjeljka I, točka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste točke. Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM, sa PDV-om na ‘iro račun naručitelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom: "Natječajna dokumentacija: "Servisiranje i održavanje motornih vozila IVECO za HNŽ i ZHŽ". 

(1-12-12488-10) 

12 - JANAB 

"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "Agencija za vodno područje rijeke Save" 

Kontakt osoba: Selma Merdan, dipl. ing. geol. 

Adresa: Grbavička 4/III 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/565-444 

Fax: 033/565-423 

E-mail: infoŽvoda.ba 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Analiza pritisaka i uticaja te procjena rizika na karakterističnim tijelima podzemnih voda podsliva rijeke Bosne" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Analiza pritisaka i uticaja te procjena rizika na tijela podzemnih voda u pukotinsko-karstnoj sredini: Stupari i Toplica te na tijelima podzemnih voda u intergranularnoj sredini: Sprečko polje i Orašje-Domaljevac 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Knjige I-IVza svako razmatrano tijelo podzemnih voda predstavljat će jedinstven dokument. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podsliv rijeke Bosne na teritoriji Federacije BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

180 kalendarskih dana od potpisa ugovora za realizaciju projektovanih aktivnosti 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Pismo namjere banke da će izdati bankovnu garanciju na 10% vrijednosti ponude ako ponuđač potpiše ugovor. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač će biti odbijen ukoliko ne predoči dokaze u smislu člana 23. ZJN (Službene novine FBiH br. 49/04). 

Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv i tačna adresa, porezni i identifikacioni broj ponuđača 

-    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponuđača u skladu sa članom 25. stav (1) tačke a. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponuđača u skladu sa članom 26. stav (3) tačke a, b, c, d, e, f, g. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a)    Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

    1)    cijena 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Primjenjuje se u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("SIužbeni glasnik BiH", broj 24/09.) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se može izvršiti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu od 23. 8. 2010.- 12. 9. 2010. godine u vremenu od 8,00-10,00 sati. 

Zahtjev za učestvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faksa ili preporučene pošte ugovornom organu najkasnije do 12. 9. 2010. godine do 10,00 sati. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije se može izvršiti do 12. 9. 2010. godine do 10,00 sati. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

Uplata se vrši na ‘iroračun ugovornog organa broj 1540012000133180, INTESA SANPAOLO BANKA BiH Sarajevo ili na blagajni preduzeća. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude moraju biti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2010. godine u 11,00 sati 

Agencija za vodno područje slivova rijeke Save, Sarajevo, Grbavička 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Službenom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (www.voda.ba). 

(1-12-12516-10) 

12 - JANAB 

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP NIO Službeni list BiH   

Kontakt osoba: Edisa Zornić 

Adresa: Magribija 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200226120002 

Telefon: 033/554-160 

Fax: 033/554-161 

E-mail: sllistŽsllist.ba 

Internet adresa: www.sllist.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluga adresiranja službenih glasila za 2010. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ADRESIRANJE SLUŽBENIH GLASILA     

LOT 1 

Adresiranje "Službenog glasnika BiH", 

"Službenog glasnika BiH" - "Međunarodni ugovori" 

LOT 2 

Adresiranje "Službenih novina Federacije BiH" 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Adresiranje 

"Službenog glasnika BiH", 

"Službenog glasnika BiH" - "Međunarodni ugovori" 4.600 - 5.100 

"Službenih novina Federacije BiH" 4.000 - 4.500 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Usluge adresiranja službenih glasila će se obavljati u prostorijama izvršioca usluga. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje po okončanju ovog javnog poziva, i završava 31. 12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Bankovna garancija za ozbiljnost ponude će biti detaljno navedena u tenderskoj dokumentaciji po lotovima i vrijednostima. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Garancija za izvršenje ugovora će biti detaljno navedena u tenderskoj dokumentaciji po lotovima i vrijednostima. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 80% 

    2) način plaćanja     učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 23. 8. 2010. godine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 11,30 sati (za LOT 1 i LOT 2) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,00 sati LOT 1 

20. 9. 2010. godine u 12,30 sati LOT 2 

JP NIO Službeni list, Magribija 3 

(1-12-12521-10) 

13 - JANAB 

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE BUSOVAČA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna direkcija za puteve SBK 

Kontakt osoba: dipl. ing. el. Bečirević Sulejman 

Adresa: 16. august bb 

Poštanski broj: 72260 

Grad: Busovača 

Identifikacioni broj: 4236081460009 

Telefon: 030/733-278 

Fax: 030/732-873 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rekonstrukcija regionalnog puta R413a: Dolac - Ovnak, dionica Kraban - Han Bila, L = 1,2 km (od P 1 do P 45). 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija donjeg stroja trupa regionalnog puta R413a: Dolac - Ovnak, dionica Kraban - Han Bila, L = 1,2 km (od P 1 do P 45), podrazumijeva rekonstrukciju donjeg stroja trupa puta, a sve po projektnoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

300.000 KM 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji (najniža cijena tehnički ispravne ponude) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se preuzeti na navedenoj adresi uz predočenje dokaza o uplati iznosa od 80,00 KM na račun Direkcije broj: 3060480000001886 kod Hypo Alpe Adria Bank, poslovnica Busovača, sa naznakom svrhe uplate: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku radova na R413a, broj: 01-27-391/10 od 10. 8. 2010. godine.  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponudu sa zahtijevanom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ne otvaraj - Ponuda za otvoreni postupak nabavke radova rekonstrukcije R413a dionica Kraban - Han Bila, L= 1,2 km, po postupku broj: 01-27-391/10 od 10. 8. 2010. godine", dostaviti na adresu Kantonalne direkcije za puteve SBK. 

Rok za podnošenje ponuda je 29 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabaci za ustupanje radova u "Službenom glasniku BiH", odnosno do 21. 9. 2010. godine do 11,00 sati. Naknadno pristigle i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se posljednjeg dana određenog za dostavu ponuda, dana 21. 9. 2010. godine, sa početkom u 11,00 sati i 30 minuta. 

Mjesto: sala Opštine Busovača, u Busovači 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđači su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvrđenom u obavještenju i tenderskoj dokumentaciji, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti. 

Kantonalna direkcija za puteve SBK ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomično svaku ponudi, poništi nabavku ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a u skladu sa članom 12. stav 1 pod b) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

(1-13-12223-10) 

13 - JANAB 

KANTONALNA DIREKCIJA CESTA ZENICA I
OPĆINA OLOVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna direkcija cesta Zenica i Općina Olovo 

Kontakt osoba: Ibrahimović Senahid i Behlulović Muharem 

Adresa: Branilaca grada bb 

Poštanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 4218190180000 

Telefon: 032/829-540, 032/829-562, 032/829-571 

Fax: 032/829-568 

E-mail: op.olovo.privredaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.opcina.olovo.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Projekat sanacije i izgradnje individualnih stambenih jedinica povratnika na osnovu Odluke o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica povratnika po područjima povratka ZP 09 Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sanacija i izgradnja individualnih stambenih objekata povratnika po sistemu "ključ u ruke" 

LOT 1 - 14 stambenih jedinica 

LOT 12 - 4 stambene jedinice 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Po Odluci su planirana sredstva u iznosu cca 348.000,00 KM. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Područje općine Olovo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

90 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5 % od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa članom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će tražiti od ponuđača slijedeće dokaze: 

-    da nije pod stečajem ili pred likvidacijom 

-    da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili bilo kojeg drugog sličnog postupka 

-    da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude 

-    da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda, u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja ponude 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za penziono osiguranje 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza 

Za tražene dokaze, dokumenti od nadležnih sudskih ili upravnih organa u BiH ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana objavljivanja obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH" 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN) 

Pravo učešća mogu ostvariti ponuđači koji su registriram za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, uz pružanje dokaza o registraciji ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje dvije finansijske godine ili za manji period ako je ponuđač registrovan prije manje od dvije godine 

-    izjava o ukupnom prometu ponuđača u dijelu koji je predmet javnog poziva, za posljednje dvije finansijske  godine ili za manji period ako je ponuđač registrovan prije manje od dvije godine 

-    izjava ponuđača ovjerena od strane ovlaštenog lica ponuđača o nepromjenjivosti cijena 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponuđača 

Sva priložena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    naziv ponuđača sa tačnom adresom i identifikacijskim brojem 

-    listu najvećih okončanih poslova ponuđača iz oblasti koja je predmet poziva u posljednje dvije godine sa navedenim vrijednostima izvedenih radova, nazivom investitora i potvrdama o kvalitetno, korektno i u roku izvedenim radovima (preporuke). 

-    kadrovska struktura-obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i rukovodećeg osoblja, a naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih radova, s tim da ponuđač mora imati najmanje 15 stalno uposlenih lica, 1 dipl. inžinjera sa položenim stručnim ispitom ili 1 inžinjera sa položenim stručnim ispitom (dokaz: uvjerenje PIO/MIO) 

-    izjavu o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje dvije godine 

-    izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti ponuđača za izvršenje konkretnih radova uz dostavu dokaza o vlasništvu ili zakupu minimalne opreme neophodne za izvršenje predmetnih poslova 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova. 

-    izjava o garantnom periodu 

-    izjava o periodu izvršenja radova 

-    izjava o namjeri angažmana podizvodaća i obimu posla koji će se ustupiti podizvođaču. 

-    izjava o obezbjeđenju garancije za dobro izvršenje ugovora. 

-    izjava sa spiskom bilo kakvih priloga poliričkim strankama koje je preduzeće dalo u prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili članovi poslovodnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, ih su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom prethodne dvije godine, i (član 13. tačka 1. i 2. i član 6. tačka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH) 

Sva priložena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Preferencijalni faktor ("Službeni glasnik BiH", broj 29/09) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah po objavljivanju ovog obavještenja. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine do 13,30 sati 

Olovo, Branilaca grada, zgrada Općine, I sprat-sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Općina Olovo sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisijom za izbjeglice i raseljene osobe BiH, Fondom za povratak, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Vladom Distrikta Brčko potpisala je Memorandum o razumjevanju a u svrhu implementacije zajednički projekata ZP 09 odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, a koji se finansijski realizira kroz Fond za povratak BiH. Nakon provedenog otvorenog postupka zaključit će ugovor sa izabranim ponuđačem. Uplatu tenderske dokumentacije vršiti na transakcijski račun Općine Olovo, UniCredit Bank broj: 3380002210027217, svrha: otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722439, općina 067. Ponude dostavljati u zapečaćenoj koverti na protokol Općine Olovo u Olovu, ulica Branilaca grada bb. ih poštom na istu adresu, sa naznakom "Ponuda za projekat ZP 09 - Ne otvarati" 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača uz prethodno predočenje ovlaštenja. Naručilac posla ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku licitacije. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Općina Olovo 

Kontakt osoba: Ibrahimović Senahid i Behlulović Muharem 

Adresa: Branilaca grada (prvi sprat, kancelarija 27) 

Poštanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 4218190180000 

Telefon: 032/829-540, 032/829-562, 032/829-571 

Fax: 032/829-568 

E-mail: op.olovoŽbih.net.ba, op.olovo.privredaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.opcina.olovo.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Kao pod I.2. 

(1-13-12251-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA GLAMOČ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Glamoč i subjekt iz tačke 1.5. 

Kontakt osoba: Boris Lukajić 

Adresa: Nikole Bojinovića bb 

Poštanski broj: 80230 

Grad: Glamoč 

Identifikacioni broj: 428108788 

Telefon: 034/206-168 

Fax: 034/206-153 

E-mail: borislukajicŽyahoo.com 

Internet adresa: www.opstinaglamoc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sporazum o saradnji na realizaciji Projekta elektrifikacije objekata/lokacija povratka u 2010. godini broj 01-36-2-263/10 od dana 4. 6. 2010. godine i Odluke o izbora prioritetnih lokaliteta u kojima će se realizovati zajednički projekti elektrifikacije povratničkih naselja u 2010. godini br. K-02-50-20-6-3435/10 od 1. 6. 2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Elektrifikacija objekata/lokacija povratka u 2010. godini na području opštine Glamoč 

LOT 1:     NN mreža Hasanbegovci, opština Glamoč 

LOT 2:     10/20 kV DV Odžak - Prijani, NN mreža Prijani,             STS Prijani, opština Glamoč 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predračunu radova koji će činiti sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Naselje Hasanbegovci, opština Glamoč; naselja Odžak - Prijani, opština Glamoč. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

U formi bankovne garancije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10 % od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Garancija za izvršenje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije za dobro izvršenje posla u visini 10% vrijednosti ugovora, koju je dobavljač dužan dostaviti ugovornom organu prije protpisivanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Svi uslovi utvrđeni članom 23. ZJN prema zatjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od nadležnih organa u BiH. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv i tačna adresa, porezni i identifikacioni broj ponuđača 

-    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 70% 

    2) rok izvođenja     učešće 20% 

    3) reference     učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 10. 9. 2010. godine. 

Tenderska dokumentacija uz podnošenje zahtjeva za tendersku dokumentaciju može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00-13,00 časova. Uslov za preuzimanje je bespovratna uplata za tendersku dokumentaciju od 100,00 KM koja se može izvršiti na blagajni Opštine Glamoč ili na ‘iro račun broj: 1549995000159351 kod Intesa Sanpaolo banke BiH, TD broj 428108788, šifra djelatnosti 75114. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

15. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

15. 9. 2010. godine u 13,00 časova 

U zgradi Opštine Glamoč, Nikole Bojinovića bb u Glamoču, sala Opštinsog vijeća Glamoč 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti (original + kopija) u sobu 14 u Opštini Glamoč sa naznakom: "Ponuda za elektrifikaciju objekata/lokacija u 2010. godini na području opštine Glamoč" i obavezno navesti za koji lot. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuđača. 

2.    Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poništi otvoreni postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu odredbi člana 12. ZJN. 

3.    Ukoliko iznos najpovoljnije ponude bude različit (veći) od trenutno obezbijeđenih finansijskih sredstava za predviđene radove, ugovorni organ zadržava pravo da sklopi ugovor u okviru obezbijeđenih sredstava, odnosno da po obezbjeđenju sredstava provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci radova, a u svrhu realizacije zaključenih ugovora. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Opština Glamoč 

Kontakt osoba: Boris Lukajić 

Adresa: Nikole Bojinovića bb 

Poštanski broj: 80230 

Grad: Glamoč 

Identifikacioni broj: 428108788 

Telefon: 034/206-168 

Fax: 034/206-153 

E-mail: borislukajicŽyahoo.com 

Internet adresa: www.opstinaglamoc.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Opština Glamoč 

Kontakt osoba: Boris Lukajić 

Adresa: Nikole Bojinovića bb 

Poštanski broj: 80230 

Grad: Glamoč 

Identifikacioni broj: 428108788 

Telefon: 034/206-153 

Fax: 034/206-153 

E-mail: borislukajicŽyahoo.com 

Internet adresa: www.opstinaglamoc.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Opština Glamoč 

Kontakt osoba: Boris Lukajić 

Adresa: Nikole Bojinovića bb 

Poštanski broj: 80230 

Grad: Glamoč 

Identifikacioni broj: 428108788 

Telefon: 034/206-168 

Fax: 034/206-153 

E-mail: borislukajicŽyahoo.com 

Internet adresa: www.opstinaglamoc.ba 

(1-13-12261-10) 

13 - JANAB 

OPĆINA GRADAČAC 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Gradačac 

Kontakt osoba: Begović Adnan i Cvjetinović Veseljko, 035/ 817-322 

Adresa: Husein kap.Gradaščevića 

Poštanski broj: 76250 

Grad: Gradačac 

Telefon: 035/817-322 

Fax: 035/818-716 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Općina Gradačac, Husein kapetana Gradaščevića 54, 76250 Gradačac "Komisiji za javne nabavke", protokol Općine ili u Općini soba 9, II sprat 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području opčine Gradačac 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području općine Gradačac: 

LOT 1     MZ Mionica - Centar 

LOT 2     MZ Ledenice Gornje 

LOT 3     MZ Varoš 

LOT 4     MZ Centar - Gradačac 

LOT 5     MZ Gornja Tramošnica 

LOT 6     MZ Vida II 

LOT 7     MZ Vida I 

LOT 8     MZ Jelovče Selo 

LOT 9     MZ Međiđa Srednja 

LOT 10     MZ Vučkovci 

LOT 11     MZ Zelinja Srednja 

LOT 12     MZ Zelinja Donja 

LOT 13     MZ Međiđa Donja 

LOT 14     MZ Biberovo Polje 

LOT 15     MZ Ledenice Donje 

LOT 16     MZ Ledenice Gornje 

LOT 17     MZ Varoš 

LOT 18     MZ Požarike 

LOT 19     MZ Bukva 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama i količinama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija općine Gradačac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti samo za jedan lot, dio lotova ili za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa članom 23. dostaviti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji 

Sva tražena dokumentacija ne može biti starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) od dana objavljivanja obavijesti o javnoj nabavci u "Službenom glasniku BiH" 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se obezbijediti zaključno sa 14. 9. 2010.godine. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 20.00 KM po jednom lotu. 

Uplata se može izvršiti na račun Općine Gradačac br. 132-1900290000087, vrsta prihoda 722-131,  br.Općine 036, ili na blagajni Općine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od zvaničnih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće: svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati od dana objave obavještenja o nabavci u "Službrnom glasniku BiH", u kancelariji 9, na adresi: Općina Gradačac, Komisija za javne nabavke. 

Datum i vrijeme podnošenja ponuda: 21. 9. 2010. godine do 12,30 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda će se održati 21. 9. 2010. godine u 13,00 sati, u prostorijama Općine Gradačac-Sala za sjednice. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

(1-13-12290-10) 

13 - JANAB 

OPĆINA GRAČANICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Gračanica 

Kontakt osoba: Nerminka Subašić 

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 1 

Poštanski broj: 75320 

Grad: Gračanica 

Identifikacioni broj: 4209387060007 

Telefon: 035/700-834 

Fax: 035/700-854, 035/706-679 i 035/702-222 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Završetak multifunkcionalne sale Općine Gračanica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Završetak multifunkcionalne sale Općine Gračanica 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Gračanica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Rok za izvođenje radova je: 

-    45 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora 

U pogledu roka i načina plaćanja za izvedene radove uslovi su: 

-    avans 40% od ugovorene cijene odmah po potpisivanju ugovora 

-    50% po završetku radova i ispostavljenoj okončanoj situaciji 

-    10% nakon tehničkog prijema izvedenih radova 

ponuđač dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu da prihvata navedene uslove plaćanja (ili nudi povoljnije uslove u pogledu načina plaćanja). 

U pogledu garantnog roka za izvedene radove zahtijevamo garanciju minimalno 36 mjeseci, a prema važećoj zakonskoj regulativi u oblasti građenja prema pravilnicima i normativima koji važe za pojedine vrste radova, ponuđač dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu da prihvata navedeni garantni rok za izvedene radove (ili nudi povoljnije uslove u pogledu roka garancije). 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne traži se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od ugovorene cijene, odnosno vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

OIzjava ponuđača da će dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla ukoliko bude izabran, u iznosu od 10% od ugovorene cijene 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuđač će biti odbijen ukoliko ne predoči dokaze po članu 23. ZJN BiH (detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo na učešće mogu ostvariti ponuđači koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke uz pružanje dokaza o registraciji (detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Da je ponuđač solventan, što dokazuje potvrdom poslovne banke. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1.    lista-referense za najmanje dva izvedenih istih ili sličnih radova u posljednje 2 godine u vrijednosti ne manjoj od 50.000,00 KM pojedinačno 

2.    broj i kvalifikaciona struktura tehničkog osoblja, koji će biti angažirani na izvođenju radova (detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnije ponude, a (na osnovu evaluacije utvrđenih kriterija) po slijedećem redoslijedu: 

    1. cijena     70 bodova 

    2. rok izvođenja radova     20 bodova 

    3. garancija za izvršene radove     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana ("Službeni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati najkasnije do 21. 9. 2010. godine (utorak), u zgradi Općine Gračanica-Prijemna kancelarija. 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dostavljanje kopije uplatnice o plaćenoj novčanoj naknadi za tendersku dokumentaciju koja iznosi 50,00 KM. 

Uplata se može izvršiti na blagajni Općine ili na račun Općine, broj: 1321800295500089, vrsta prihoda 722 439 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, uz naznaku: Završetak multifunkcionalne sale Općine Gračanica. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. 9. 2010. godine (četvrtak) do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 (tri)  mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. 9. 2010. godine (četvrtak) u 11,15 sati, u Gračanici,  Mula Mustafe Bašeskije 1, zgrada Općine, kancelarija 11 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svi zainteresovani kandidati prije podnošenja ponude i prije otkupa tenderske dokumentacije, mogu ostvariti uvid u tendersku dokumentaciju: "Završetak multifiinkcionalne sale Općine Gračanica" i zatražiti obilazak lokacije za izvođenje radova uz prethodnu najavu i dogovor sa kontakt osobom. 

Ponuđači su obavezni u skladu sa tenderskom dokumentacijom pripremiti svoju ponudu i dostaviti sve priloge, dokaze i dokumente koji se traže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca. 

Ponude se predaju lično na protokol Općine Gračanica ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Gračanica - Prijemna kancelarija, Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica, sa naznakom: "Završetak multifunkcionalne sale Općine Gračanica" - "NE OTVARATI" do 23. 9. 2010. godine (ČETVRTAK) u 11,15 sati, a na poleđini koverte obavezno naznačiti adresu ponuđača. Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, a ponude prispjele nakon utvrđenog roka bit će vraćene ponuđaču u skladu sa odredbama ZJN. 

(1-13-12301-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA ČAJNIČE 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 01-404-4/10 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Čajniče 

Kontakt osoba: Luka Milović 

Adresa: Kraqa Petra I oslobodioca bb 

Poštanski broj: 73280 

Grad: Čajniče 

Identifikacioni broj: 4400656280002 

Telefon: 058/315-404 

Faks: 058/315-404 

Internet adresa: www.opstinacajnice.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Na osnovu Odluke načelnika opštine o pokretawu postupka javne nabavke broj: 01-404-4/10 od 12. 8. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradwa, sanacija i rekonstrukcija 7 ratom oštećenih porodičnih stambneih objekata, kuća (ZP 09) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Maksimum 3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Garancija za ponudu mora biti u formi bezuslovne garancije u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slučaju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

1.    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom i drugo navedeno u članu 23. stavu 1. tačka a.  Zakona o javnim nabakama 

2.    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije u predmetu postupka za proglašewe stečaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju i drugo navedeno u članu 23. stav 1, tačka b. Zakona o javnim nabavkama 

3.    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošewa ponude 

4.    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen lu sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5 godina, koji je prethodko datumu podnošewa ponude 

5.    uvjerewe nadležne poreske uprave i UIP o izmirenim direktnim i indirektnim porezima koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde) 

6.    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za PIO koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde) 

7.    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, u svrhu učešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući unazad od datuma predaje ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

1.    naziv i tačna adresa ponuđača 

2.    ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, rješewem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

3.    odgovarajuću licencu za izvođewe dradova (licenca visokogradwe izdata od nadležnog Minstarstva RS) ili izjavu o pribavqawu licence u slučaju dodjele ugovora 

4.    spisak zaposlenih ovjeren od strane Fonda PIO (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i bilans uspjeha zalqićmp sa 31. 12. 2009. godine u formi ovjerenih fotokopija. Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavqača. 

2.    potvrda od poslovne banke o solventnosti u zadwih 6 (šest) mjeseci 

3.    izjava po nepromjenqivosti cijena 

4.    izjava da nema smetwi iz Zakona o sukobu intresa u institucijama vlasti BiH 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1.    dokaz o izvršewu radova sličnog karaktera i obima, koji je dobavqač izveo kao glavni ugovarač (uz predočewe kopije ugovora zajedno sa nekim od sqedećih dokaza: ovjerena okončana siutacija ili certifikat o završetku radova ili pismo preporuke investitora da su poslovi izvešeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke) 

2.    posjedovawe opreme predložene za izvođewe radova i ostalo prema uslovima tendera 

3.    obrazovne i profesionalne kvalifikacije osobqa, a posebno lica koja su odgovorna za izvođewe radova koji su vezani za predmet nabavke 

4.    u slučaju da ponuđač ima namjeru angažovati podizvođača, izjava o angažovawu podizvođača i obimu posla koji će izvesti, procenat i vrsta radova koji će biti podugovoreni (dozvoqeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, sve u skladu sa Odlukom Savjeta ministara 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija sem ože preuzeti na adresi kao pod I.1. odmah nakon objavqivawa obavještewa u "Službenom glasniku BiH", i to svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 časova, najkasnije do 24. 9. 2010. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od služenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

30. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

30. 9. 2010. godine 

Sala Skupštine opštine Čajniče 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda i wene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavqača, na kojoj će pisati sqedeće: "Ponuda za izvođewe radova na izgradwi, sanaciji i rekonstrukciji 7 ratom oštećenih porodičnih stambenih objekata, kuća (ZP 09). 

Ponuda treba da sadrži sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i složena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji, sa jasnom definisam sadržajem. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavqače. 

(1-13-12308-10) 

13 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI
BROJ 02-1-IU-TEK-09/10 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenović 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 02-1-IU-TEK-09/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija kipera "A" kolosijeka 6 u TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom obostranog potpisa ugovora, a završava izvršenjem ugovornih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 1,5% od ponuđene vrijednosti bez uračunatog PDV-a, sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava o obezbjeđenju garantnog depozita za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a u slučaju dodjele ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

1.    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 1.500.000 KM 

2.    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

3.    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće kvalifikacijske uslove navedene u tehničkoj specifikaciji broj: 02-1-IU-TEK-09/10 od 22.06.2010. godine tačka 2.1 Kvalifikacioni zahtjevi prema ponuđaču 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa članom 20. Uputstva o primjeni Zakoona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine o korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 23. 8. 2010. do 16. 9. 2010. godine. 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama JP EP BiH- Poslovno tehnička zgrada Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo, kancelarija 305, naranđasta zgrada,u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz podnošenje primjerka uplate troškova tendera. 

Troškovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovarajuća vrijednost u EUR-ima preračunata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je uračunat PDV. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine vrši se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S. IBAN CODE BA391610600000043340, na račun 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 02-IU-TEK-09/10 valuta EUR. 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se preko: UniCredit Bank d.d., račun broj 3389002208088319, za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa pozivom  na otkup tenderske dokumentacije broj 02-1-IU-TEK-09/10 valuta KM. Sve troškove snosi nalogodavac-OUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponuđača da opšti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvaničnih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Rok za prijem ponuda je 20. 9. 2010. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponude će se održati na lokaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, naranđasta zgrada, 20. 9. 2010. godine u prisustvu dobavljača koji ‘ele prisustvovati u 10,15 sati. 

Ponuđači koji odluče prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovlaštenja za prisustvo. 

Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 orginal i 1 kopija. 

(1-13-12313-10) 

13 - JANAB 

OPĆINA KISELJAK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Općina Kiseljak 

Kontakt osoba: Mladen Mišurić-Ramljak 

Adresa: Josipa Bana Jelačića bb 

Poštanski broj: 71250 

Grad: Kiseljak 

Identifikacijski broj: 4236178540007 

Telefon: 030/877-800 

Fax: 030/879-077 

E-mail: opc.kiseljakŽtel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Izgradnja mosta preko rijeke Lepenice na gradskoj prometnici spoju M.5.1. sa R-443 u km 0+706,05 u Kiseljaku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji 920.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Općina Kiseljnk-na gradskoj prometnici spoju M.5.1. sa R-443 u Kiseljaku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili od početka radova 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Garancija poslovne banke u iznosu 2.000,00 KM 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Dokaze ponuđača da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u članku 23 (stavak 1. točke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama BiH ("SIužbeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani, zemlje u kojoj su registrirani ili 

-    izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djetlainost 

-    pravo učešća u postupku dodjele ugovora ima svaki gospodarski subjekt, pravna ili fizička osoba ili grupa takvih osobu kojn su registrirana za izvođenje predmetnih radova i koja pored zakonom utvrđenih uvjeta zadovoljavaju i uspostavljene minimalne kvalifikacijske uvjete kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    da u stalnom radnom odnosu ima najmanje 1 (jednog) diplomiranog građevinskog inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom 

-    naziv i točna adresa davatelja usluge 

-    ovjerena kopija poreskog i identifikacijskog broja 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija bilanca stanja i bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2009. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje račun nije bio u blokadi 

-    najmanji prosječni godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na izvođenju sličnih radova u posljednje 3 (tri) godine u visini 1.000.000,00 KM 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista radova izvođača radova u posljednje 5 godina, uz prilaganje potvrda o zadovoljavajućoj izvedbi za najvažnije radove: potvrde uključuju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvršenja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu sa pravilima poslovanja i da li su propisno okončani; u slučaju kad je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavlja određeni nadležni organ. 

-    uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača ili partnera u izvođenju najmanje 2 ugovoru iste ili slične prirode u posljednju pet godina 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, i naročito kvalifikacije osoba, odnosno osoba koje su odgovorne za izvođenje konkretnih radova 

-    navode o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito o onim zaduženim za kontrolu kvalileta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvođaču radova 

-    izjavu izvođača radova o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine 

-    izjavu o tehničkoj opremi koju izvođač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova 

-    izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 10. 9. 2010. godine do 15,00 sati. 

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 100,00 KM i uplaćuje se na ‘iroračun broj 3383-40-22-000-45068, vrsta prihoda 046, općina 722 439 ili 722 131 kod Unicredit Bank, Poslovnica Kiseljak. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ne, samo na jezicima naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

Do 90 dana nakon zadnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 10,00 sati (utorak) 

Općina Kiseljak - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene ponude sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak - Izgradnja mosta preko rijeke Lepenice na gradskoj prometnici spoju M.5.1. sa R-443 u km 0+706,05 u Kiseljaku - NE OTVARAJ", se dostavlja osobno ili putem pošte na navedenu adresu. 

(1-13-12315-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA VIŠEGRAD 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 02-013-289/10 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Višegrad 

Kontakt osoba: Jadranka Gluhović 

Adresa: Kraqa Petra I broj 7 

Poštanski broj: 73240 

Grad: Višegrad 

Identifikacioni broj: 4400503020001 

Telefon: 058/630-892 

Faks: 058/620-226; 058/620-602 

E-mail: javnenabavkeŽteol.net 

Internet adresa: www.opstinavisegrad.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj predmeta 02-013-289/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvođewe radova na sanaciji javnih puteva sa kolovoznim zastorom od asfalta na području opštine Višegrad. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Višegrad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Započiwe od dana uvođewa izvođača u posao i završava 40 dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah po objavqivawu u "Službenom glasniku BiH". 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

Zgrada Opštine Višegrad 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se može opodići na adresi: Kraqa Petra I broj  7, 73240 Višegrad, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. 

Za podizawe tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj nepvoratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM. 

Uplate se vrše na ‘iro račun broj 562-006-00001262-04, vrsta prihoda: 729124, šifra opštine 113, a u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za: "Izvođewe radova na sanaciji javnih puteva sa kolovoznim zastorom od asfalta na području opštine Višegrad". 

(1-13-12319-10) 

13 - JANAB 

GRAD MOSTAR 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: Dolores Škojo 

Adresa: Adema Buća 19 

Poštanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/500-600 

Fax: 036/335-408 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Mazoljice - rasvjeta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradnja javne rasvjete u naselju Mazoljice, Gradsko područje Mostar - Stari Grad prema predmjeru radova iz TD 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema TD 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar, gradsko područje Stari Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2.000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    originalna bankovna garancija za ponudu obavezno se dostavlja uz ponudu  

-    vremensko trajanje garancije za ponudu treba biti adekvatno valjanosti ponude, ali ne kraće od 90 dana   

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Garancija za izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Uz ponudu dostaviti izjavu ponuđača da će, ukoliko mu bude dodijeljen ugovor, osigurati garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, u visini od 10% od vrijednosti ugovora, te da će istu dostaviti ugovornom organu prije potpisivanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, izuzev subjekata koji su po članku 23. Zakona o javnim nabavkama isključeni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani, a vezano za predmet ove javne nabavke.  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 13,00 sati, Odjel za urbanizam i građenje, Kralja Zvonimira 14, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    novčana naknada za otkup tendenke dokumentacije uplaćuje se kod: Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Mostar, broj transakcijskog računa: 1610200009950649 

    vrsta prihoda: 722632 opština: 180 

    svrha doznake: Javno nadmetanje - Rasvjeta Mazoljice 

-    dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanjem tenderske dokumentacije; 

-    predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovlaštenje ponuđača. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: Dolores Škojo 

Adresa: Kralja Zvonimira 14 (Đački dom) 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/355-414 

Fax: 036/335-408 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: Dolores Škojo 

Adresa: Kralja Zvonimira 14 (Đački dom) 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/355-414 

Fax: 036/335-408 

Internet adresa: www.mostar.ba 

(1-13-12332-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA UGQEVIK 

PONOVQENO OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Ugqevik 

Kontakt osoba: Goran Nikolić, 055/773-772 

Adresa: Trg Draže Mihajlovića 1 

Poštanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400458050000 

Telefon: 055/771-829 

Faks: 055/772-336 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kao pod odjeqkom II 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod odjeqkom II 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizno određeno u predmjeru radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Područje opštine Ugqevik, MZ Dowa Krćina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da 2% od vrijednosti ponude za ozbiqnost ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ponude za izvršewe ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dakumentacija iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    uvjerewe o registraciji PDV obveznika 

-    rješewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra (odnosno izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da ponuđač obavqa profesionalnu djelatnost koja je predmet ovog tendera) 

-    licencu za izvođewe građevinskih radova iz oblasti hidrogradwe ili niskogradwe. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    potpisana i ovjerena izjava o ukupnom prometu za posqedwe dvije finansijske godine, odnosno od početka poslovawa ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije mawe od dvije godine, a predmetni segment izvođewa radova (hidrogradwe ili niskogradwa) (ne mawi od 100.000,00 KM po finansijskoj godini) 

Ukoliko je ponuđač ostvario promet mawi od 100.000,00 KM po finansijskoj godini smatraće se da ne ispuwava uslove iz člana 24. Zakona. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    potpisana i ovjerena izjava o angažovawu tehničkog osobqa koje će biti angažovano za poslove kontrole kvaliteta izvođewa radova-uslov najmawe jedan diplomirani ing. građ. smjer hidrogradwa 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički odgovarajuće ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 21. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i plaća se na račun broj: 555-001-00012006-35 s naznakom: "Naknada za tendersku dokumentaciju: IZGRADWA VODOVODNOG SISTEMA DOWA KRĆINA", opština 109, vrsta prihoda 729124.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

21. 9. 2010. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,00 sati 

Kancelarija 26, zgrada ugovornog organa 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđači svoje ponude dostavqaju u jednoj koverti zatvorenoj i zapečaćenoj sa posebno uvezanim (spojenim i numerisanim stranicama dokumentacije) opštim i ekonomskim dijelom tražene dokumentacije, te takvu zatvorenu i zapečaćenu dokumentaciju dostavqaju na adresu ugovornog organa, sa naznakom: "Ne otvaraj-Ponuda za izvođewe radova na izgradwi vodovodnog sistema Dowa Krćina", te punim nazivom ponuđača i adresom istog. 

(1-13-12334-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA DERVENTA U IME MINISTARSTVA ZA QUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH I FONDA ZA POVRATAK DERVENTA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Derventa u ime Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH i Fonda za povratak Derventa 

Kontakt osoba: Strinić Mile i Bećarević Qubica 

Adresa: Trg oslobođewa 3 

Poštanski broj: 74400 

Grad: Derventa 

Identifikacioni broj: 4400164060007 

Telefon: 053/315-103; 053/315-171 

Faks: 053/315-105 

E-mail: javnenabavke.dervŽgmail.com 

Internet adresa: www.derventa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izgradwa 16 povratničkih stambenih jedinica (ZP08) - ponovqeni postupak 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradwu stambenih jedinica vršiti u skladu sa pravilnikom o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradwu stambenih objekata u svrhu povratka 

LOT 1 - sadrži 

    1 kuća sa 2 člana 

    3 kuće sa 3 člana 

    4 kuće sa 4 člana i 

    2 kuće sa 5 članova 

LOT 2 - sadrži 

    1 kuća sa 2 člana 

    2 kuće sa 4 člana 

    2 kuće sa 3 člana i 

    1 kuća sa 5 članova 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Planirana sredstva za LOT 1 iznose oko 201.000,00 KM, a za LOT 2 iznose 146.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Određeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili oba lota 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Rok izvršewa radova po jednom lotu ne može biti duži od 120 kalendarskih dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne traži se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slučaju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice sa mjeničnom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji su registrovani za obavqawe poslova koji su predmet nabavke, osim ponuđača koji spadaju u kategoriju ponuđača iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

U skladu sa članom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponuđač registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet ugovora, zašto je potrebno podnijeti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog stawa ponuđača će se izvršiti na osnovu dokumenata koji će se definisati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti  ponuđača će se izvršiti na osnovu dokumenata koji će se definisati u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova u prostorijama Olpštine Derventa. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,00 KM za jedan lot, a za oba lota 60,00 KM. 

Novčanu naknadu uplatiti na račun opštine Derventa kod Nova Banka a.d. Bawa Luka, broj 555-008-01252003-39, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za izgradwu 16. povratničkih stambednih jedinice, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, opština 027. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010 .godine do 11,30 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

Opština Derventa, Trg oslobođewa 3, u prostorijama opštine 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda i wene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavqača, na kojoj će pisati sqedeće: "Ponuda za izvođewe radova na "Izgradwi 16 povratničkih stambenih jedinica-za LOT 1 i/ili LOT 2. 

Ponuda treba da sadrži sve dokumente navedene u ovom obavještewu o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i složena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadržajem. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i parafirani ili potpisan i od lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavqača.  

(1-13-12348-10) 

13 - JANAB 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBIŠWICI AD
TREBIWE 

PONOVQENO OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. ZP HE na Trebišwici a.d. 

Kontakt osoba: Dragan Brewo, dipl. građ. inž. 

Adresa: Obala Luke Vukalovića 2 

Poštanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-213 

Faks: 059/260-782 

E-mail: hetŽhet.ba 

Internet adresa: www.het.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP Hidroelektrane na Trebišwici a.d. Trebiwe 

Obala Luke Vukalovića 2, 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-285 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP Hidroelektrane na Trebišwici a.d. Trebiwe 

Obala Luke Vukalovića 2, kancelarija 47, 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-116 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP Hidroelektrane na Trebišwici a.d. Trebiwe, 

Protokol; kancelarija 1 

Obala Luke Vukalovića 2, 

Trebiwe, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-GRAĐRAD-RP35KV-30/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Građevinski radovi neophodni za izgradwu novog razvodnog postrojewa na HET 2 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Trebiwe, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Započiwe nakon potpisivawa ugovora i završava u roku od 100 dana. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% vrijednosti ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Važewe garancije 65 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršewe ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    da ponuđač/pravno lice nema ograničewa po članu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponuđač registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti 

-    da ponuđač posjeduje licencu za izvođewe radova iz oblasti građevinarstva 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    da ponuđač dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa 

-    da ponuđač dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ponuđač dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da dostavi dokaze o tehničkom kapacitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    ponuđena cijena     učešće    80% 

    2)    dužina garantnog perioda za
        izvedene radove i ugrađene materijale     učešće    10% 

    3)    uslovi plaćawa     učešće    5% 

    4)    rok izvođewa radova    učešće    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

U skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 20. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti od 23. 8. 2010. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 časova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebišwici a.d. po izvršenoj uplati od 100,00 KM na ‘iro račun ZP HE na Trebišwici a.d. broj 562-008-00000313-37; Razvojna banka Jugoistočne Evrope; Filijala Trebiwe. 

Za ponuđače iz inostranstva: Intermediary Bank BIC;  DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with Institution: BIC 936 2419 00 NOBIBA 22; Nova banka Bijeljina;  Beneficiary Customer: HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina;  Acc. 54010-09-004811; IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. 

Iznos uplate je 51,13 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

20. 9. 2010. godine u 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

20. 9. 2010. godine u 12,00 časova 

Službene prostorije ZP HE na Trebišwici a.d. sala 24 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

(1-13-12352-10) 

13 - JANAB 

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Bosansko Grahovo 

Kontakt osoba: Bikić Žarko 

Adresa: Vojislava Ivetića 2 

Poštanski broj: 80270 

Grad: Bosansko Grahovo 

Identifikacioni broj: 428110499006 

Telefon: 034//850-216 i 034/206-015 

Fax: 034/850-191 

E-mail: opcina.grahovoŽtel.net.ba 

Internet adresa: www.bosanskograhovo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Lokalni put Vrlinac-Donji Tiškovac 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa odvodnjom na izgradnji dijela lokalnog makadamskog puta Vrlinac - Donji Tiškovac dužine cca 1840 ml, širine puta 2,50 m + 2 x 0,70 m = 4,0 m 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predračunu radova koji će činiti sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Bosansko Grahovo, naseljeno mjesto Donji Tiškovac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija, koja mora glasiti na period važnosti ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Garancija za izvršenje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije za dobro izvršenje posla u visini od 5% vrijednosti ugovora, koju je dobavljač dužan dostaviti ugovornom organu prije potpisivanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Svi uslovi utvrđeni članom 23. ZJN prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan 

-    licenca nadležnog ministarstva ili rješenje nadležnog opštinskog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti niskogradnje 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Solventnost u zadnjih šest mjeseci koja se dokazuje potvrdom o solventnosti izdatom od matične poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 17. 9. 2010. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a plaća se na ‘iro račun Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo broj 1549995000000271 kod Intesa Sanpaolo banke BiH. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 21. 9. 2010. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

21. 9. 2010. godine u 12,30 časova u zgradi Opštine Bosansko Grahovo, Vojislava Ivetića 2, u Bosanskom Grahovu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 034/850-216 i 034/206-015 od projekt menadžera Bikić Žarka. 

(1-13-12357-10) 

13 - JANAB 

MINSTARSTVO UNUTRAŠWIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutrašwih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan Đurić 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umfŽmup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Radovi na izgradwi ograde i kapija na lokaciji objekta Policijske akademije; Bulevar Živojina Mišića1. Bawa Luka, i na objektu MUP-a u sjedištu; Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Građevinsko zanatski radovi na izgradwi ograde i kapija na lokaciji objakta Policijske akademije Bulevar Živojina Mišića 1. Bawa Luka, i na objektu MUP-a u sjedištu Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4. 

Detaqni radovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna količina je cca 700 metara dužnih, a detaqna specifikacija biće navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Izvršewe radova na lokaciji: Bawa Luka, Lokacija I Policijske akademije Bulevar Živojina Mišića 1., Lokacija II: MUP u sjedištu Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Trajawe ugovora - kalendarskih dana 30 od dana zakqučivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    rješewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerenu kopiju ne starija od 90 dana 

-    poreski i identifikacioni broj PIB/original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-    dokaz o plaćenim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o plaćenim indirektnim porezima/uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-    dokaz o plaćenom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe, potvrda o uplati ne starija od 90 dana (original ili ovjerena kopija)   

-    dokaz o plaćenim doprinosima za penziono osigurawe/Fond za PIO, potvrda o uplati ne starija od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak stečaja ili likvidacije ili da nije objavqeno okončawe stečaja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za bilo koje kazneno djelo iz osnova  kršewa zakona u smislu poslovnog ponašawa u periodu od 5 godina/dokaz nadležnog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije kažweno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti u periodu od 5 godina (dokaz nadležnog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili izjava odgovornog lica) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha sa 31. 12. 2009. godinom 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu plaćawa u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka radova 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Lista izvršenih radova u posledwoj godini dana s vri