Broj 60/09

SADRŽAJ

Broj/Broj 60/09

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (član 10. stav 1. tačka a) i član 28. stav 1.) 

DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA PRIJEDOR

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" DOO KUPRES

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA GORAŽDE

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTINA HAN  PIJESAK

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" DOO U ĐURĐEVIKU

OPĆINA SANSKI MOST

KANTONALNI SUD U SARAJEVU

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR

JAVNO PREDUZEĆE RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR TUZLA INKUBATOR "LIPNICA" DOO LIPNICA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU TUZLA

JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

GRAD BANJALUKA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OPŠTINA RIBNIK

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" DOO U ĐURĐEVIKU

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

KOMISIJA ZA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE U IME INSTITUCIJA BiH SARAJEVO

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK MOSTAR

REGULATORNA KOMSIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OPĆINA NOVO SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

CLINICAL CENTER BANJA LUKA

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI

OPŠTINA HAN PIJESAK

GRAD BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OPĆINA ILIDŽA

OPŠTINA NOVI GRAD

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

OPŠTINA USTIPRAČA/NOVO GORAŽDE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA" BIHAĆ

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OPĆINA RAVNO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

OPĆINA LUKAVAC

KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SBK BUSOVAČA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OPĆINA DONJI VAKUF u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda za povratak BiH

OPŠTINA ŠAMAC

KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO PSIHIJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU

ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" AD BIJELJINA

OPĆINA SANSKI MOST

JP BH POŠTA DOO SARAJEVO CENTAR POŠTA ZENICA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGUNULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE SARAJEVO

OPŠTINA BILEĆA

SŠC "MILORAD VLAČIĆ" VLASENICA

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za račun Općine Centar Sarajevo

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

OPŠTINA HAN  PIJESAK

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OPĆINA VISOKO

OPŠTINA KOTOR-VAROŠ

OPŠTINA ZVORNIK

OPŠTINA ZVORNIK

OPŠTINA DOBOJ

OPĆINA TUZLA

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

2 - JANAB
OGRANIČENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (član 10. stav 1. tačka b) i član 29. stav 1. tačka b)
UBRZANI OGRANIČENI POSTUPAK (član 2. stav 1., član 21. stav 6. tačka c) 

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" AD MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" AD MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"AD MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

OPŠTINA GLAMOČ

5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (član 20. i član 40. stav 1.

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

GRAD BANJALUKA

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMRAD" DOO BIHAĆ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JZU "DOM ZDRAVLJA" U DOBOJU

JZU "DOM ZDRAVLJA" U DOBOJU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA RS BANJA LUKA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP BH POŠTA DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZIRETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

GRAD BANJALUKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

GRAD BANJALUKA

GRAD BANJALUKA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

GRAD BANJALUKA

GRAD BANJALUKA

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU

DIREKCIJA CESTA TUZLA

GRAD BANJALUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OPĆINA NOVO SARAJEVO

6 - JANAB
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 46. stav 2. uz član 45. stav 1. tačka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP ŠPD ZDK DOO ZAVIDOVIĆI

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA " TUZLA" TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

JP BH POŠTA DOO SARAJEVO CENTAR POŠTA TUZLA

"JP BH POŠTA" DOO SARAJEVO

JP BH POŠTA DOO SARAJEVO CENTAR POŠTA ZENICA

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC DIREKCIJA SOKOLAC

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA “KAKANJ” KAKANJ

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK MOSTAR

REGULATORNA KOMSIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO DD PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANIČNA POLICIJA ILIDŽA

KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

OPŠTINA HAN PIJESAK

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA" DOO KALESIJA

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

KJKP "PARK" DOO SARAJEVO

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ - BANJA LUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ BANJA LUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ  BANJA LUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JPŠ BANJA LUKA

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I OPĆINA ZAVIDOVIĆI

ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ TURIZMA REGIJE ROTOR DOBOJ

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 45. sa čl. 10. i 11. stav 3.) 

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

RMC "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR

JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA GORAŽDE

OPĆINA ILIJAŠ

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

PREDSJEDNIŠTVO BiH SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

KJKP "TRŽNICE PIJACE" DOO SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

GRAD BANJALUKA

GRAD BANJALUKA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

GRAD BANJALUKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

8 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(član 40. stav 2. i član 32. stav 3.)

JP RMU "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

JP RMU "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIK

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

9 - JANAB
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONIŠTENJU (član 20. i član 12. stav 2.)

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" DOO KUPRES

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM INŽENJERING SARAJEVO

OPŠTINA ROGATICA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

JP RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" DOO GORNJI VAKUF - USKOPLJE

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE

VRHOVNI SUD F BiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

OPĆINA SANSKI MOST

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR

JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" DOO LIPNICA - TUZLA

BH TELECOM DD TELECOM INŽENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM INŽENJERING SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGUNULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE SARAJEVO

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" DOO KUPRES

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OPĆINA ILIDŽA

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

RMU "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH SARAKEVP

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH SARAJEVO

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE" BIHAĆ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OPĆINA GORAŽDE

KOMISIJA ZA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE U IME INSTITUCIJA BiH SARAJEVO

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJAŠNJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(član 13. stav 6. i član 21. stav 8.)

OPĆINA NOVO SARAJEVO

GRAD BANJA LUKA

OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK NOVI TRAVNIK

INSTITUTE OF HEALTH INSURANCE OF CENTRAL BOSNIA CANTON

OPĆINA LIVNO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

Stara verzija
 Broj 60/09

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 3. 8. 2009. godine
 

Broj/Broj
60 

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 3. 8. 2009. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (član 10. stav 1. tačka a) i član 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvršenje radova 

2 - JANAB 

OGRANIČENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (član 10. stav 1. tačka b) i član 29. stav 1. tačka b)
UBRZANI OGRANIČENI POSTUPAK (član 2. stav 1., član 21. stav 6. tačka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograničenom postupku sa pretkvalifikacijom za izvršenja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograničenom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (član 10. stav 1. tačka c) i član 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovaračkom postupku za izvršenje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA (član 10. stav 1. tačka e) uz član 2. stav 3. i čl. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRAĐEVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rješenja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (član 20. i član 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvršenje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 46. stav 2. uz član 45. stav 1. tačka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvršenje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMAĆIH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (član 45. sa čl. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod domaćih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod domaćih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvršenje radova ispod domaćih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(član 40. stav 2. i član 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potrošne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge čije se cijene često mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na održavanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za više identičnih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONIŠTENJU (član 20. i član 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavještenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJAŠNJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(član 13. stav 6. i član 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o pojašnjenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavještenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju, koji se objavljuju u "Službenom glasniku BiH", je: 

  • Jedna stranica odštampanog teksta na dva stupca    290,00 KM
    Od toga PDV 17%     42,14 KM 
  • Jedan stubac visine 22 cm    145,00 KM
    Od toga PDV 17%     21,07 KM 
  • Jedan cm jednog stupca    6,60 KM
    Od toga PDV 17%     0,96 KM 

Uplate se vrše u korist računa: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BRČKO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasiŽsllist.ba - redakcijaŽsllist.ba - slistŽbih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba 

– OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Službenog glasnika BiH" – Pretplata  na "Službeni glasnik BiH", za II polugodište iznosi 120,00 KM (u cijenu uračunata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narudžbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovlaštene osobe ugovornog organa, dostavljaju se lično, putem faksa ili poštom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit će objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predviđenog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su dužni izvršiti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJEŠTENJE 

Obavještavaju se ugovorni organi iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridržavati se Uputstva (Naputka) o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce možete naći na našem web siteu pod AKTUELNO. 

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Računovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED  - Štampa: UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za štampariju: Nedžad Karačić  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 

DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA
PRIJEDOR 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova socijalne zaštite, Dom za penzionere i stara lica Prijedor 

Kontakt osoba: Adnan Pašalić, tel. 052/233-750 

Adresa: Prote Matije Nenadovića bb 

Poštanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Telefon: 052/233-750 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba i usluga iz lotova, po zahtjevu kupca bez obzira na naručenu količinu. 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka cijepanog ogrijevnog drveta za potrebe
        grijanja (kotlovnica Doma) 

LOT 2    Nabavka roba za potrebe kuhinje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka roba bez obzira na naručenu količinu i vršenja usluga po zahtjevu kupca. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom za penzionere i stara lica Prijedor, Prote Matije Nenadovića bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci po dodjeli ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtjeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

1.    naziv i tačna adresa ponuđača propisno ovjerena potpisom odgovornog lica i pečatom firme, funkcija odgovornog lica, poreski identifikacioni broj, te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi 

2.    ovjerena fotokopija rješenja, rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizička lica 

3.    potpisana i ovjerena izjava da ponuđač nije lice iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama 

4.    izjava ponuđača da koje vrijeme, po pozivu naručioca može isporučiti robu iz predmeta ponude 

5.    vrijednost ponude, jedinstvene cijene robe (usluga i ukupna cijena robe) usluga sa nazivom iste robe/ usluga, sa uključenim porezima i svim ostalim vrstama obaveza 

6.    uslovi plaćanja 

7.    rok isporuke 

8.    specifikacija ponuđene robe 

9.    izjava kojom se ponuđač obavezuje da je roba odnosno usluga određenog kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ugovor o javnoj nabavci dodjeljuje se putem otvorenog postupka 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Izbor ponuđača i dodjela ugovora vrši se kao ekonomski najpovoljnija ponuda a po osnovu utvrđenih kriterija: 

a) cijena robe i usluga    70% 

b) uslovi plaćanja    20% 

c) dosadašnja saradnja    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može dobiti u Domu za penzionere i stara lica Prijedor (čl. 18. ZJN). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 10,00 sati 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Odjeljak V; DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđač treba da obezbijedi važenje ponude do 3 mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. 

(1-11-11380-09) 

11 - JANAB 

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO 

"HERCEGBOSANSKE ŠUME" DOO KUPRES 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Šumsko gospodarsko društvo "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres 

Kontakt osoba: Ivan Petrović (mob: 063/370-330) i Jozo Lozančić (mob: 063/370-119) ili 034/274-801 

Adresa: Splitska bb 

Poštanski broj: 80320 

Grad: Kupres 

Identifikacijski PDV broj: 281038670003 

Broj računa: 3060090000487051 kod Hypo Alpe-Adria Bank 

Telefon: 034/274-801 

Fax: 034/274-800 

E-mail: komercijala.hbsumeŽtel.net.ba 

             planianalizaŽtel.net.ba 

             proizvodnja.hbsumeŽtel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o javnoj nabavi roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Izrada šumskogospodarske osnove za područje Šumarije Tomislavgrad 

Za gospodarske jedinice: Vran planina, Šujica, Lib-Gvozd, Tuš- nica-Kolagaj, Ljubuša, Zavelim-Kamešnica, Grahovica-Midena 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Nalazi se u projektnom zadatku za izradu šumskogospodarske osnove 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

ŠGD "Hercegbosanske šume" Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

15 mjeseci, a počinje teći od dana potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadležnog suda da poduzeće nije u stečaju ili likvidaciji 

-    uvjerenje o plaćenim porezima 

-    uvjerenje o plaćenim doprinosima za MIO i zdravstvo 

-    da kandidat nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja 

-    da nije proglašen krivim za profesionalni prekršaj od stame nadležnog suda u periodu od 5 godina 

-    rješenje izdato od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izvođenje radova na uređivanju šuma 

-    dostaviti originalne potvrde ili ovjerene fotokopije ne starije od 3 mjeseca 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    potvrda o registraciji poduzeća (rješenje o upisu u sudski registar u kojem se navodi da je poduzeće registrirano da samostalno obavlja djelatnost koja je predmet natječaja, s poreznim i identifikacijskim brojem ne starijim od tri mjeseca. 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista izrađenih šumskogospodarskih osnova koje je ponuđač izradio zadnjih pet godina 

-    izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti izvođača 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda - ocjenjena prema kriterijima 

    90% - cijena radova 

    10% - broj uposlenih 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Sukladno članku 37. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

28 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama ugovornog tijela. Otvaranju ponuda može bili nazočan po jedan predstavnik ponuditelja. 

Točan termin otvaranja bit će definiran u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu ugovornog organa. 

Na kuverti-omotu treba biti naznačena puna adresa ponuđača. 

Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici ponuđača. 

Naručitelj ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku dodjele ugovora, te zadržava pravo prihvatili ili odbiti u potpunosti ili djelomično svaku ponudu i okončati postupak dodjele ugovora u skladu s člankom 12. ZJN. 

Prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude ponuditelji mogu biti pozvani radi davanja dodatnih informacija u svezi s dostavljenom ponudom. 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti u direkciji poduzeća, od dana objavljivanja u "Službenom Glasniku BiH", do isteka roka za prijem ponuda, u Službi za uređivanje šuma. 

(1-11-11396-09) 

11 - JANAB 

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Klinička bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Radica Božić, dipl. oec., Iva Babić, dipl. iur. 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

Telefon: 036/336-500, 336-530 

Fax: 036/322-712 

E-mail: infoŽkb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava ultrazvučnog aparata tipa laptop 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava ultrazvučnog aparata tipa laptop za Kliniku za kirurgiju, Odjel kardiokirurgije KB Mostar 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

1 ultrazvučni aparat tipa laptop 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klinička bolnica Mostar, Klinika za kirurgiju, Odjel kardiokirur- gije, Bijeli Brijeg bb, Mostar 88000 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema najpovoljnijoj ponudi dobavljača 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Dobavljač je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograničenja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno članku 23. na način i u formi kako je naznačeno u natječajnoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Da je dobavljač registriran za izvršenje ugovora iz predmeta otvorenog postupka, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom rješenja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca kao što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Dobavljač je obvezan dostaviti sve dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz članka 25. ZJN kao što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji. 

-    izjava ponuditelja da uredno ispunjava financijske obveze prema svojim poslovnim partnerima i vjerovnicima 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti manji od 1.500.000, 00 KM 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Dobavljač je obvezan dostaviti relevantne dokumente po točkama a), c), d) stavak 2 iz članka 26 ZJN kao što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji 

-    ovjerenu presliku ovlaštenja proizvođača ili ovlaštenog predstavništva ponuđene opreme kao što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

Red. br. 

Kriterij 

 

Bodovi max. 

1. 

Cijena 

60% 

60 

2. 

Servis 

5% 

3. 

Postprodajni dijelovi 

5% 

4. 

Rok isporuke 

30% 

30 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati u roku tri dana od dana objavljivanja ove obavijesti. 

Novčana naknada za natječajnu dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 1. 9. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

60 kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 10,00 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar, Kralja Tvrtka bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 14,30 sati u Službi za pravne i opće poslove Kliničke bolnice Mostar, uz dokaz o uplati 100,00 KM nepovratnog iznosa. 

Uplata se vrši na ‘iroračun Kliničke bolnice Mostar, na broj 3381002200717786 kod UniCredit banke d.d. Mostar. 

Sva uz ponudu priložena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, složena i označena rednim brojevima, počevši od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenom omotu sa punom adresom ponuditejja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara Povjerenstvo". 

Ponude dostaviti na adresu: Klinička bolnica Mostar, Kralja Tvrtka bb sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVU ultrazvučnog aparata tipa laptop". 

Ponude se predaju osobno u Pismohranu Kliničke bolnice Mostar ili poštom preporučeno. 

(1-11-11409-09) 

11 - JANAB 

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

Kontakt osoba: mr. sci. Amir Mujetić, tel. broj 037/223-333, lok. 205, 037/228-201 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: 037/223-333 

Fax: 037/223-880 

E-mail: amir.mujeticŽkbbihac.ba 

Internet adresa: www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj: 5318-1/08 od 10. 9. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Lijekovi 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku lijekova za period od godinu dana. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijenjeni obim godišnjeg ugovora dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladište (apoteku) Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora. 

Započinje sklapanjem ugovora i završava istekom ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

-    bezuslovna bankovna garancija u visini 5% vrijednosti dodjeljenog ugovora bez PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    izjava ponuđača da će dostaviti bankovnu garanciju u iznosu od 5% vrijednosti ugovora ukoliko bude izabran kao najpovoljniji dobavljač. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u članu 23. stav 1. tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). 

Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda.  

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponuđača o posjedovanju vlastitih prostornih i tehničkih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponuđača, što ima značaj dokaznog sredstva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda opo pitanju niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena    učešće 60% 

    2)    uslovi plaćanja    učešće 20% 

    3)    rok isporuke    učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, pri izboru najpovoljnije ponude prednost će imati roba proizvedena u BiH u skladu sa članom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg u visini od 5%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti pet dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda. 

Novčana nakanda za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedna od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

9. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

9. 9 .2009. godine u 12,00 sati 

Sjedište ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tenderske dokumentacije vršiti na ‘iro račun broj: 

Transakcijski račun kod UniCredit banke Sarajevo, Filijala Bihać: 

338-900-220-782-7195 ili Transakcijski račun kod Union banke Sarajevo, Filijala Bihać: 102-022-00000030-19 ili lično na blagajnu Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. 

Bolnica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjena, propisno zatvorene, zapečaćene, putem pošte ili lično na protokol Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. Na koverti obavezno naznačiti: Naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za - LIJEKOVE", "Ne otvaraj - otvara komisija". 

(1-11-11411-09) 

11 - JANAB 

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

Kontakt osoba: mr. sci. Amir Mujetić, tel. broj 037/223-333, lok. 205, 037/228-201 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: 037/223-333 

Fax: 037/223-880 

E-mail: amir.mujeticŽkbbihac.ba 

Internet adresa: www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj: 5318-1/08 od 10. 9. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Lijekovi sa referalnim cijenama 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku LIJEKOVA SA REFERALNIM CIJENAMA za period od godinu dana. Detaljniji opis predmeta nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijenjeni obim godišnjeg ugovora dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladište (apoteku) Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora. 

Započinje sklapanjem ugovora i završava istekom ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bezuvjetna bankovna garancija u visini 5% vrijednosti dodijeljenog ugovora bez PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

- Izjava ponuđača da će dostaviti bankovnu garanciju u iznosu od 5% vrijednosti ugovora ukoliko bude izabran kao najpovoljniji dobavljač. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u članu 23. stav 1. tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponuđača o posjedovanju vlastitih prostornih i tehničkih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponuđača, što ima značaj dokaznog sredstva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda opo pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) cijena    učešće 35% 

    2) uslovi plaćanja    učešće 35% 

    3) rok isporuke    učešće 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost će imati roba proizvedena u BiH u skladu sa članom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg u visini od 5%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti pet dana prije isteka posljednjeg dana za predaju ponuda. 

Novčana nakanda za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

9. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

9. 9 .2009. godine u 12,00 sati 

Sjedište ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tenderske dokumentacije vršiti na ‘iro račun broj: 

Transakcijski račun kod UniCredit banke Sarajevo, Filijala Bihać: 

338-900-220-782-7195 ili Transakcijski račun kod Union banke Sarajevo, Filijala Bihać: 102-022-00000030-19 ili lično na blagajnu Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. 

Bolnica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjena, propisno zatvorene, zapečaćene, putem pošte ili lično na protokol Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać. Na koverti obavezno naznačiti: Naziv i adresu ponudioca, "Javno nadmetanje za - LIJEKOVE SA REFERALNIM CIJENAMA", "Ne otvaraj - otvara komisija". 

(1-11-11412-09) 

11 - JANAB 

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA GORAŽDE 

DODATNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 14.3-7.5-4575/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo 

Direkcija Goražde 

Kontakt osoba: Sabaheta Zorlak 

Adresa: Ferida Dizdarevića 3 

Poštanski broj: 73000 

Grad: Goražde 

Identifikacioni broj: 4200211100099 

Telefon: 038/221-030 

Fax: 038/226-963 

E-mail: sabaheta.zorlakŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 14.3-7.5-4575/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja klima uređaja, nabavka alata za mehaničara (komplet), alata za elektroničara (komplet) i nabavka univerzalnih alata, prema slijedećim lotovima: 

LOT 1 

Isporuka, transport, montaža i puštanje u rad klima uređaja (puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera) 

LOT 2 

Alat za mehaničara (komplet) 

Alat za elektroničara (komplet) 

LOT 3 

Univerzalni alati 

Detaljni opisi i količine dati su u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

"BH Telecom" d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde, F. Dizdarevića 3, 73000 Goražde, Bosansko-podrinjski kanton 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje obostranim potpisivanjem ugovora 

Rok izvršenja: 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Važi za sve lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Za LOT 1, originalna bezuslovna bankarska garancija za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom važnosti: opcija ponude + 30 dana, odnosno, do 2. 12. 2009. godine. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    izjava ponuđača da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), od banke prihvatljive za ugovorni organ, na iznos od 10% od vrijednosti ugovorenog posla, sa rokom važnosti: rok izvršenje ugovora + 30 dana, za sve lotove 

-    izjava ponuđača (ukoliko zahtijeva avansno plaćanje) da će obezbijediti avansnu bankovnu bezuslovnu garanciju u visini traženog avansa, sa rokom važnosti: rok završetka radova plus 30 dana (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), za sve lotove 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponuđač dokazuje da se na njega ne odnosi ni jedan od slučajeva navedenih u čl. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na način i u formi kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadležnih organa koji se traže u tenderskoj dokumentaciji ne smiju biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    dokument o registraciji ponuđača kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    ovjereno uvjerenje o poreskoj registraciji 

-    ovjereno uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - identifikacioni broj ili izjava da nije obveznik PDV-a 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    fiksna jedinična i ukupna cijena izražena u KM neto iznosu, bez PDV-a, kao i ukupan iznos sa PDV-om, ispunjena na obrascu. Anex 3, tenderske dokumentacije 

-    potvrda, ne starija od tri mjeseca, od poslovne matične banke da transakcijski računi ponuđača nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    ovjerena obavezujuća izjava da robe iz ponude odgovaraju specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman domaćeg u evaulaciji ponuda (10 %) će se primijeniti ukoliko ponuđač dostavi validnu dokumentaciju kojom se mogu utvrditi činjenice o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 105/06 i "Službeni glasnik br. 24 od 30. 3. 2009. godine). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Svaki ponuđač dužan je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na adresu: BH Telecoma d.d. Direkcija Goražde, ul. Ferida Dizdarevića 3, 73000 Goražde, radnim danom od 8,00 da 16,00 sati ili na faks broj 038/226-963. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Svi službeni jezici u BIH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda: 

2. 9. 2009. godine u 12,15 sati za LOT 1 

2. 9. 2009. godine u 13,00 sati za LOT 2 

2. 9. 2009. godine u 13,45 sati za LOT 3 

u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde, ul. F. Dizdarevića 3, Goražde. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni pedstavnici ponuđača koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadrži sve dokumente kako je traženo u tenderskoj dokumentaciji 

-    Ponuđač dostavlja ponudu u originalu na kojoj će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA". Original ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa nazivom, pečatom i adresom ponuđača na kojoj će pisati: "Ponuda za nabavku br. 14.3-7.5-4575/09, za LOT- ____ (upisati broj lota na koji se odnosi ponuda) - ne otvarati do 2. 9. 2009. godine. 

Dobavljač može dostaviti ponude za jedan ili više lotova. U slučaju da dostavi ponude za više lotova, potrebno je da ponude budu odvojene u posebne koverte sa pripadajućim dokumentima za odgovarajuće lotove (pojedinačno), sa naznakom na kovertama za koje se lotovi odnose. 

Ponudu adresirati na: "BH Telecom" DD Sarajevo, Direkcija Goražde, ul. F. Dizdarevića 3, 73000 Goražde. 

(1-11-11443-09) 

11 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

PONOVLJENA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Brčko Distrikt BiH 

Vlada Brčko Distrikta 

Bulevar mira 1, Brčko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Brčko Distrikra BiH, Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Miralem Kovačević, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/216-470 

Fax: 049/240-615 

E-mail: kovacevicmiralemŽbdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Vlada Brčko Distrikta BiH 

Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Bulevar mira 1, 761000 Brčko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom; "Ponuda za nabavu lijekova i materijala za potrebe Pododjela za veterinarstvo za 2009. godinu - Ne otvaraj otvara komisija" osobnom predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporučenom  pošiljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava lijekova i materijala za potrebe Pododjela za veterinarstvo za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pododjel za veterinarstvo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz točke III - 5, 6, 7 i 8 obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, uz priloženu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

-    Navedeno u točki I.2. 

-    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenoj nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni račun Brčko Distrikta BiH, broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, šifra općine 099, u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu lijekova za veterinarstvo". Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponuđača. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3. 9. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 3. 9. 2009. godine u prostorijama sale za press konferencije, zgrada Vlade Brčko Distrikta BiH u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuđaču neotvorene. 

(1-11-11447-09) 

11 - JANAB 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica 

Kontakt osoba: Isaković Enisa 

Adresa: M. Ahmedbegovića 40 

Poštanski broj: 75320 

Grad: Gračanica 

Identifikacioni broj: 4209346460009 

Telefon/faks: 035/702-745 

E-mail: bolnica.beganovicŽbih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - služba protokola 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku lijekova, medicinskog potrošnog materijala, hirurškog šavnog materijala i hirurškog potrošnog materijala, dezificijensa i reagensa za potrebe ugovornog organa broj 01-37-1118/09 od 23. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponuđača za sukcesivnu isporuku   lijekova, medicinskog potrošnog materijala (dezificijensa, reagensa, hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i transfuziju), hirurškog šavnog materijala i hirurškog potrošnog materijala za potrebe ugovornog organa u 2009. godini. 

Detaljan opis je dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna količina roba utvrđena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne. Svaka stavka ima karakter lota i ocjenjivat će se pojedinačno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci sukcesivno, od momenta zaključenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 23. ZJN: 

-    uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom 

-    uvjerenje nadležnog suda da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina prije podnošenja ponude 

-    uvjerenje nadležnog suda da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od pet godina prije podnošenja prijave 

-    potvrda o izrnirenim doprinosima za zdravstveno i penziono-invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

-    ovjerena fotokopija odobrenja za promet lijekovima nadležnog ministarstva 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    da je kandidat, odnosno ponuđač registriran kog ovlaštenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, te prilaganja odgovarajućih dokaza: ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima, u kojem će biti registrirana djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

-    da kandidat odnosno ponuđač ispunjava posebne uvjete prostora, opreme i kadra sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/03 i 10/05), te prilaganje rješenja Federalnog ministarstva zdravstva o odobravanju djelatnosti uvoza i prometa lijekovima na veliko, ne starije od pet godina 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da kandidat, odnosno ponuđač ima pozitivno poslovanje i izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa u prethodnoj poslovnoj godini, te prilaganje dokaza 

-    ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha za prethodnu poslovnu godinu, kao i potvrda relevntnih tijela o izmirenim obavezama glede plaćenog poreza i doprinosa 

-    te izjavu da ponuđač u otvorenom postupku nudi cijene lijekova usaglašene sa referalnim cijenam lijekova utvrđenih Naredbom o utvrđivanju referalnih cijena lijekova 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da lijek, koji kandidat, odnosno ponuđač nudi ima odobrenje za stavljanje lijeka u promet u FBiH, izuzev ako se radi o lijeku čiji je promet regulisan Pravilnikom o uvjetima uvoza lijekova koje nemaju odobrenje za stavljanje u promet u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/03 i 41/04 te prilaganje odgovarajućeg dokaza 

-    rješenje o odobravanju stavljanja lijeka u promet izdato od Federalnog ministarstva zdravstva 

-    da će kandidat, odnosno ponuđač osigurati kontrolu kvalitete lijekova sukladno Zakonu o lijekovima i podzakonskim aktima donijetim temeljem ovog Zakona, te prilaganje odgovarajućeg dokaza 

-    izjave, da će uz svaku isporuku lijeka dostaviti ovjerenu fotokopiju certifikata o analizi kvaliteta svake serije uvoznog lijeka sukladno članu 51. Zakona o lijekovima 

-    da će finalno pakiranje ponuđenih lijekova biti usaglašeno sa odredbama člana 47. i 49. Zakona o lijekovima, o čemu se prilaže odgovarajuća izjava 

-    da kandidat odnosno ponuđač ima zaključene ugovorene sa proizvođačima ponuđenih lijekova ili veleprometnicma lijekova, o čemu prilaže ovjerenu izjavu o posjedovanju zaključenog ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima: 

    1)    ponuđena cijena    učešće do 80% 

    2)    uslovi i način plaćanja     učešće do 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacja se može dobiti ili naručiti od momenta objavljivanja ovog obavještenja. 

Preuzimanje se može vršiti u vremenu od 8,00-14,00 sati u sjedištu ugovornog organa (kancelarija protekla). 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na transakcijski račun broj: 1542002000124496 - Intesa Sanpaolo banka, u svrhu naknade za tendersku dokumentaciju za učešće na tenderu, ili uplatom na blagajni Ustanove. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, srpski i hrvatski) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje i prijem ponude je 31. 8. 2009. godine do 14,00 sati    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

12 (dvanaest) mjeseci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda će se obaviti 3. 9. 2009. godine (četvrtak), sa početkom u 9,00 sati u prostorijama ugovornog organa u kancelariji direktora.    

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponudu dostaviti u zepečaćenoj koverti sa naznakom: "Ne otvaraj-otvara komisija". Na koverti obavezno naznačiti: naziv i adresu ponuđača sa brojem telefona i faksa. 

2.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača. 

3.    JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, kao ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove u ovom postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije, djelimično ili u potpunosti, bilo koju ponudu, poništi postupak nadmetanja, odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, sve na osnovu člana 12. ZJN, i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima. 

(1-11-11458-09) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline 

Kontakt osoba: Mujičić Eladina 

Adresa: Kučukovići 2 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218342030009 

Telefon: 032/245-646 

Fax: 032/244-786 

E-mail: zedompikŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Program utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2009. godinu.   

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka računarske opreme. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Računar sa monitorom "Tip I" 4 kom., UPS 4 kom., laptop 1 kom., printer injekt za kartice 1 kom., laminator (uređaj za plastificiranje papira) 1 kom., printer laser 3 kom., multifunkcionalni uređaj (printer. kopir, skener, fax) 1 kom., računar sa monitorom "Tip II" 12 kom., projektor sa platnom 12 kom. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Period u danima: 15 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Izjava da će se obezbijediti bankovna bezuslovna garancija u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa članom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će tražiti od ponuđača slijedeće dokaze: 

-    da nije pod stečajem ili pred likvidacijom 

-    da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili bilo kojeg drugog sličnog postupka 

-    da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude 

-    da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda, u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja ponude 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa, za penziono osiguranje 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza 

Za tražene dokaze, dokumenti od nadležnih sudskih ili upravnih organa u BiH ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća mogu ostvariti ponuđači koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, uz pružanje dokaza o registraciji- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha za period od posljednje dvije finansijske godine ili za manji period ako je dobavljač registrovan manje od dvije godine 

-    izjava o ukupnom prometu dobavljača u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje 2 godine ili za manji period ako je dobavljač registrovan manje od 2 godine 

Sva priložena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista glavnih roba dostavljenih u posljednje 2 godine, iz oblasti koja je predmet poziva, sa ukupnim vrijednostima, klijentima, datumom i mjestom isporuke (min. 35.000,00 KM) 

-    izjava o kadrovskoj strukturi - obrazovne i profesionalne kvalifikacije zaposlenih 

-    izjava o elementima ugovora koje dobavljač eventualno ima namjeru podugovarati 

-    izjava sa spiskom bilo kakvih priloga političkim strankama koje je preduzeće dalo u prethodne dvije godine, kao i da se navedu svi izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili članovi poslovodnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom prethodne dvije godine (član 13. tačka 1. i 2. i član 6. tačka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH) 

Sva priložena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Preferencijalni faktor 10% ("Službeni glasnik BiH", broj 29/09) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezibijedti do 25. 8. 2009. godine do 15,00 sati. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službebi jezci u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine, do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 13,00 sati, 

Zenica, adresa kao pod I.1., sala 109 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije može se izvršiti na transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona 1340100000001672, budžetska organizacija 1901001, vrsta prihoda 722612. 

Ponude dostavljati, u zapečaćenoj koverti na Protokol ZE-DO kantona, adresa Kučukovići 2, 72000 Zenica sa naznakom: "Ponuda za nabavku računarske opreme" - "Ne otvarati". 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani, a predslavnici ponuđača samo uz prethodno predočenje ovlaštenja mogu potpisati zapisnik sa otvaranja ponuda. Naručilac posla ne snosi troškove ponuđača u postupku licitacije. 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (koresponden- cije) između ugovornog organa i dobavljača vodi se u pisanoj formi. 

(1-11-11459-09) 

11 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Brčko Distrikt BiH 

Vlada Brčko Distrikta 

Bulevar mira 1, Brčko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Brčko Distrikta Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_draganŽnet.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Vlada Brčko Distrikta BiH Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu 

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko, Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu laboratorijske opreme za potrebe Pododjela za bolničku zdravstvenu zaštitu (4 lota) - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporučenom pošiljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka laboratorijske opreme: Automatski čitač za elisa ploče, centrifuga za mikrobiologiju, gasni analizator za biokemijski laboratorij i aparat za destilaciju vode za potrebe Pododjela za bolničku zdravstvenu zaštitu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Brčko Distrikt, Banjalučka 3, Brčko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se može dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Navedeneno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Navedeneno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Navedeneno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Navedeneno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz točke III-5, 6, 7 i 8 obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, uz priloženu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u točki I.2.    

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenoj nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni račun Brčko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, šifra Općine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu laboratorijske opreme za bolnicu". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponuđača. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 4. 9. 2009. godine do 13,00 sati  

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 4. 9. 2009. godine u prostorijama Doma kulture u Brčkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuđaču neotvorene. 

(1-11-11469-09) 

11 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Brčko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Zoran Šibalija 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-006 

Faks: 049/216-594 

E-mail: zoransibalijaŽbdcentral.net 

                nabavkaŽbdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Ponude dostaviti s naznakom: "NE OTVARATI" - "Nabavka teretnog dostavnog motornog vozila" na navedenu adresu Valda Brčko Distrikta BiH, Odjeqewe za stručne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brčko ili donijeti na mjesto otvarawa do navedenog roka naznačenog u tački IV.6. ovog obavještewa. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka teretnog dostavnog motornog vozila za potrebe Obdaništa "Naša djeca" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka motornog vozila: Teretno dostavno motorno vozilo 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Odjel za obrazovawe, obdanište "Naša djeca" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Od dana potpisivawa ugovora do momenta isporuke 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

U Odjeqku III.5. do III.8. (član 23., 24. 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti uz zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i uplatnice za novčanu naknadu od 30,00 KM. 

Uplata se vrši na JRBD broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, broj opštine 099, sa naznakom: Uplata tenderske dokumentacije za: "Nabavka teretnog dostavnog motornog vozila". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

4. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

4. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Vlada Brčko Distrikta BiH, sala za pres konferencije 

(1-11-11486-09) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Hasečić Behireta (033/725-229); Dr. Abou El Ardat Mohammad (033/250-319) 

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 

Zavod: Ložionička 2 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Ministarstvo: Sarajevo 

Zavod: Sarajevo 

Identifikacioni broj: Ministarstvo: 4200664400000 

Zavod: 4200178560003 

Telefon: Ministarstvo: 033/562-104 

Zavod: 033/725-200 

Fax: Ministarstvo: 033/562-244 

Zavod: 033/524-261 

Internet adresa: Ministarstvo: www.ks.gov.ba 

Zavod: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička broj 2 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička broj 2, VII sprat - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul. Ložionička broj 2, VII sprat  - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - Ginekološko-akušerska klinika, lokalitet Jezero. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski stolovi 

LOT 2    Konferencijski stolovi 

LOT 3    Klupski stolovi 

LOT 4    Sobni stolovi 

LOT 5    Restoranski stolovi 

LOT 6    Radna stolica sa naslonom i bez naslona 

LOT 7    Obična stolica 

LOT 8    Klupska stolica 

LOT 9    Restoranska stolica 

LOT 10    Barska stolica 

LOT 11    Kino stolica 

LOT 12    Setovi za čekaonice, set 3 kom. 

LOT 13    Flashen dezinfektor 

LOT 14    Kada za nepokretne 

LOT 15    Fenomati 

LOT 16    Vješalice zidne 

LOT 17    Korpa za otpatke 

LOT 18    Zavjesa sa rilogom 

LOT 19    Ležaj otoman 

LOT 20    Medicinski ležaji - bolesnički obični 

LOT 21    Medicinski ležaji u intenzivnoj njezi 

LOT 22    Noćni ormarići 

LOT 23    Kolijevke 

LOT 24    Inkubatori 

LOT 25    Obični sto za pretrage 

LOT 26    Stepenice 

LOT 27    Operacioni obični medicinski stolovi 

LOT 28    Operacioni specijalni medicinski stolovi 

LOT 29    Porođajni specijalni medicinski stolovi 

LOT 30    Ginekološki sto - stolica 

LOT 31    Ljekarska stolica, specijalna 

LOT 32    Kolica za čisto i pribor 

LOT 33    Kolica za instrumente 

LOT 34    Kolica za medicinski materijal 

LOT 35    Kolica za OP materijal 

LOT 36    Kolica za anesteziju 

LOT 37    Stalci sa vrećom za otpatke 

LOT 38    Stalci sa vrećom za prljavi veš 

LOT 39    Stalci sa kantom za otpatke 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - Ginekološko-akušerska klinika, lokalitet Jezero 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora, prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) cijena    učešće 60% 

    2) rok isporuke i montaže    učešće 30% 

    3) garantni rok    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 6. 8. 2009. godine do 7. 9 .2009. godine u periodu od 9,00 do 15,00 sati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Ložionička 2, VII sprat-Protokol. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Uplata se vrsi na transakcijski račun Zavoda broj 1541082000598581 kod INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

9. 9 .2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

9. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

Sarajevo, Ložionička 2, X sprat - velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda   treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovon obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Na poleđini koverte navesti naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu ponuđača. 

Sve stranice ponude treba da budu numerisane i uvezane. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja. 

(1-11-11508-09) 

11 - JANAB 

OPŠTINA HAN  PIJESAK 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Faks: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vodomjera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka vodomjera za gradsku vodovodnu mrežu profila od 1/2" do 3" i nabavka Datalogger-a sa baterijom i GSM modemom 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Han Pijesak 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

10 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Odgovarajući dokazi da ponuđač nema smetwi za učešće u smislu člana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH i Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponuda treba biti dostavljena na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 13,30 časova 

Sala SO Han Pijesak 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponuđača uz podnošewe dokaza o uplati troškova tendera u iznosu od 30,00 KM, na račun za prikupqawe javnih prihoda Opštine Han Pijesak broj 562-001-00000-606-83, sa naznakom: "za otkup tenderske dokumentacije za vodomjere", vrsta prihoda 729124. Preuzimawe tenderske dokumentacije može se izvršiti stavqawem na uvid dokaza o uplati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Faks: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Faks: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Faks: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

(1-11-11523-09) 

11 - JANAB 

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" U ĐURĐEVIKU 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" u Đurđeviku 

Kontakt osoba: Trumić Alija 

Adresa: Đurđevik 

Poštanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710 i 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djurŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-3969/09 od 24. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Rezervni dijelovi za damper kamione marke
        Euclid 322 EO (mašinski dio) 

LOT 2    Rezervni dijelovi za damper kamione marke
        Euclid 322 ED (elektro dio)  

LOT 3    Rezervni dijelovi za damper kamione marke
        Mark 36 (mašinski dio) 

LOT 4    Rezervni dijelovi za damper kamione marke
        Mark 36 (elektro dio) 

LOT 5    Rezervni dijelovi za damper kamione marke
        Belaz 75131. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u specifiakciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "Đurđevik", d.o.o. u Đurđeviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan, dva ili više lotova ili sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisom ugovora i završava konačnom isporukom robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1% (jedan posto) od ponuđenih cijena, a ne manje od 2.000 KM posebno za svaki lot 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankovna garancija 

-    period važenja grancije je 30 dana duži od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija treba da sadrži uslove za njenu realizaciju po članu 16 stav (3) UPZJN BiH 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% (pet posto) od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period važenja garancije je 20 dana duži od roka isporuke robe 

-    garancija se dostavlja neposredno prije zaključenja ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa  u slučaju ispunjenja uslova navedenih u čl. 17 tačka 3. UPZ 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuda će biti odbijena ukoliko ponuđač ne ispunjava uslove iz člana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine (2007. i 2008. godina), odnosno od početka poslovanja, ako je dobavljač rezistrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, ne smije biti ispod: 

za LOT 1 - 200.000,00 KM 

za LOT 2 - 200.000,00 KM 

za LOT 3 - 100.000,00 KM 

za LOT 4 - 100.000,00 KM 

za LOT 5 - 100.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uspješno iskustvo (kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne dvije godine (2007. godine i 2008. godine) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1)    ponuđena cijena    učešće    92% 

    2)    rok isoporuke    učešće    4% 

    3)    uslovi i rok plaćanja    učešće    2% 

    4)    vremenska garancija    učešće    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti odmah po objavi obavještenja u "Službenom glasniku BiH", do 27. 8. 2009. godine do 15,00 sati 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vrši na blagajni preduzeća ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na račun 1321100309725659 za domaće ponuđače, a preko Tuzlanske banke d.d.Tuzla Bosna i Hercegovina, SWIFT TBTUBA 22 u korist JP RMU "Đurđevik" d.o.o. devizni račun broj: 100873150 IBAN: BA39 1321 11 00 8731 5086 za strane ponuđače. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 10,30 sati 

Đurđevik, Direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 

Ponude se predaju lično na Expedit RMU "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku ili se dostavljaju preporučeno poštom. 

(1-11-11528-09) 

11 - JANAB 

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" DOO U ĐURĐEVIKU 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku 

Kontakt osoba: Trumić Alija 

Adresa: Đurđevik 

Poštanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/725-710 i 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djurŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-3968/09 od 24. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kamion kiper 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

2 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "Đurdevik", d.o.o. u Đurđeviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisom ugovora i završava konačnom isporukom robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Jedan posto (1%) ukupne vrijednosti ponude, a ne manje od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period važenja garancije je 30 dana duži od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadrži uslove za njenu realizaciju po članu 16. stav (3) UPZJN BiH 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Deset posto (10%) od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija, 

-    rok važnosti garancije je dvadeset (20) dana duži od roka isporuke robe i dostavlja se neposredno pred zaključenje ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slučaju ispunjenja uslova u skladu sa članom 19. stav (3) UPZ JN BiH 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuda će biti odbijena ukoliko ponuđač ne ispunjava uslove iz člana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine (2007. i 2008. godina), odnosno od početka poslovanja, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom u period kraćem od 2 (dvije) godine, ne smije biti ispod 400.000,00 KM. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uspješno iskustvo (kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1)    ponuđena cijena    učešće    90% 

    2)    rok isporuke    učešće    4% 

    3)    kvalitet (vremenska garancija)    učešće    3% 

    4)    uslovi i rok plaćanja    učešće    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti odmah po objavi obavještenja u "Službenom glasniku BiH" do 25. 8. 2009. godine do 15,00 sati. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 sati. 

Uplata naknade za tenderska dokumentaciju se vrši na blagajni preduzeća ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na račun 1321100309725659 za domaće ponuđače, a preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla Bosna i Hercegovina, SWIFT TBTUBA 22 u korist JP RMU "Đurđevik" d.o.o. devizni račun broj 100873150 IBAN: BA39 1321 1100 8731 5086 za strane ponuđače. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 10,30 sati, 

Đurđevik, direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 

Ponude se predaju lično na Expedit RMU "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku ili se dostavljaju preporučeno poštom na adresu JP RMU "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku, 75 272 Đurđevik. 

(1-11-11529-09) 

11 - JANAB 

OPĆINA SANSKI MOST 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Sanski Most 

Kontakt osoba: Dizdarević Sabina 

Adresa: Banjalučka 3 

Poštanski broj: 79260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263235840001 

Telefon: 037/686-044 

Fax: 037/686-010 

E-mail: infoŽsanskimost.gov.ba 

Internet adresa: www.sanskimost.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Fonda za povratak BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka elektro-materijala za izgradnju VN i NN elektro-mreže na lokalitetu Gornja i Donja Majkić Japra, općina Sanski Most 

LOT 2 

Izvođenje zemljano-građevinskih radova na VNM, TS i NNM na lokalitetu Gornja i Donja Majkić Japra, općina Sanski Most 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 planirana sredstava 240.000,00 KM 

LOT 2 planirana sredstva 70.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Gornja i Donja Majkić Japra, općina Sanski Most 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 radnih dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

LOT 1 

Bezuslovna bankarska garancija na ozbiljnost ponude u visini od 1% ponuđene cijene za robe 

LOT 2 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

LOT 1 i LOT 2 - bezuslovna bankarska garancija "na prvi poziv bez prigovora" u visini od 10% vrijednosti za ugovorene robe i radove. Garancija se dostavlja u roku od 7 dana po zaključenju ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

USLOVI ZA UČEŠĆE-DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA (član 27. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena    učešće 90% 

    2)    način plaćanja    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 24. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

4. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

4. 9. 2009. godine 

LOT 1 u 15,00 sati 

LOT 2 u 15,30 sati 

Općina Sanski Most 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se može obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati do roka utvrđenog u ovoj obavijesti. 

Obrasce izjava ponuđači dobivaju od ugovornog organa uz tendersku dokumentaciju. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se lično ili putem faksa 037/686-010 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM po lotu na ‘iro račun broj 3385402200037887, šifra općine-076, vrsta prihoda 722439. 

Ponude se dostavljaju poštom u zapečećenoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u obavijesti. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi predstavnici na osnovu punomoći. 

O rezultatima javnog nadmetanja, svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimično) ponude ili odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja. 

(1-11-11531-09) 

11 - JANAB 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalni sud u Sarajevu 

Kontakt osoba: Čolić Fikret 

Adresa: Augusta Šenoe  1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200235110001 

Telefon: 033/445-922, 445-927 lok. 227 

Fax: 033/222-672 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lož-ulja za kotlovnicu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za određivanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku lož-ulja za kotlovnicu za budžetsku godinu 2009(2010.. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciju cca 450.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Augusta Šenoe 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Dvanaest mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isključena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv i tačna adresa ponuđača, propisno ovjerena potpisom odgovornog lica i pečatom firme 

-    porezni i identifikacioni broj 

-    izvod o registraciji iz sudskog registra (prva registracija i naredne preregistracije), ne starije od tri mjeseca 

-    izjava ponuđača da nema smetnji za njegovo  sudjelovanje na javnom nadmetanju u smislu člana 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    kopije traženih dokumenata moraju biti propisno ovjerene 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerenu fotokopiju bilansa stanja i uspjeha za 2008. godinu 

-    potvrda-uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama od nadležne poreske uprave (ne starije od tri mjeseca) 

-    potvrda-uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja (ne starije od tri mjeseca) 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavljača 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1.    ponuđena cijena    80% 

    2.    način i uslovi plaćanja i druge finansijske
        pogodnosti    15% 

    3.    rok isporuke    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do roka za podnošenje ponuda. Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Propisno zatvorene ponude dostaviti na adresu: Kantonalni sud u Sarajevu, Augusta Šenoe 1. Sarajevo, sa naznakom: "Ne otvaraj - ponuda po obavještenju o javnoj nabavci, nabavka lož-ulja za kotlovnicu", u roku od 28 dana od datuma objave obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH" do 16,00 sati. Ponude se predaju neposredno u sobi 12 ili poštom. Sve ponude koje pristignu nakon naznačenog roka neće se razmatrati i biće vraćene neotvorene.  

Na poleđini koverte sa ponudom naznačiti tačnu adresu i broj telefona. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Kantonalnog suda u Sarajevu, Augusta Šenoe 1, a nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. O rasporedu otvaranja ponuda svi ponuđači će biti obaviješteni putem telefona, a kojeg je obavezno naznačiti na koverti. Otvaranju ponuda može prisustvovati jedan predstavnik ponuđača uz obavezno pismeno ovlaštenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije ovjerene kopije na kojima će čitko napisati "original ponuda" i "kopija ponude", ponuda i kopije ponude sa potpisom trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će biti napisano: "Ponuda za nabavku lož-ulja za kotlovnicu" ne otvarati. 

Kantonalni sud u Sarajevu ne snosi nikakve troškove u ovom postupku, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poništi proces otvorenog nadmetanja ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredbi člana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. 

(1-11-11532-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD 

PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH a.d. 

Podružnica Elektrodistribucija Mostar 

Kontakt osoba: Almir Lizde, tel. 036/502-137; 

Maksumić Jasmin - tehnička pitanja, tel. 061/568-256, 

Šantić Radoslav - tehnička pitanja, tel. 036/502-141 

Adresa: Adema Buća 34 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200225151133 

Telefon: 036/502-100 

Fax: 036/502-112 

E-mail: almirlŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektorprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 103-R-04/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija TS35/10 kV Grabovica 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

TS 35/10 kV Grabovica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 dana od dana uvođenja u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Iznos tražene garancije za ponudu je 1,5% od ponuđene vrijednosti bez uračunatog PDV-a, a minimalno 2000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava o obezbjeđenju bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene cijene (bez uključenog PDV-a) u slučaju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovne bankarska garancija je uslov za potpis ugovora 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da, ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima, ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet nabavke  

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha 

-    potvrda poslovne banke da račun ponuđača nije bio blokiran šest mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    izjavu o ukupnom prometu dobavljača i o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje 2 (dvije) finansije godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora, čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine u minimalnom iznosu od 500.000,00 KM 

Kadrovska opremljenost u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 7. 9. 2009. godine 

Zahtjev za izdavanje uputiti nad fax: 036/502-112 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, Račun za uplatu: 1011500000082510 PBS Filijala Nera Mostar. 

Ponuđači koji su prvi put platili ne moraju ponovo plaćati tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

7. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

7. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

A. Buća 34, zgrada ED Mostar, sala za sastanke 

(1-11-11533-09) 

11 - JANAB 

JAVNO PREDUZEĆE RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR TUZLA
INKUBATOR "LIPNICA" DOO LIPNICA 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduzeće Razvojno poduzetnički centar Tuzla, Inkubator "Lipnica" d.o.o. 

Kontakt osoba: Nišić Muris 

Adresa: Proleterskih brigada 60 

Poštanski broj: 75213 

Grad: Lipnica 

Identifikacioni broj: 4209647150005 

Telefon: 035/806-371 

Fax: 035/806-371 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rekonstrukcija snabdijevanja toplinskom energijom postojećih objekata u JP RPC Tuzla Inkubator "Lipnica" d.o.o. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija snabdijevanja toplinskom energijom postojećih objekata u JP RPC Tuzla - Inkubator "Lipnica" d.o.o. projektom je predviđena rekonstrukcija starog toplovoda u dijelu primarne toplovodne mreže Krak I i dio Krak II. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Rekonstrukcija snabdijevanja toplinskom energijom postojećih objekata u JP RPC Tuzla Inkubator "Lipnica" d.o.o. podrazumijeva sljedeće robe i radove" 

1.    Nabavka opreme - mašinski dio 

2.    Montažni radovi 

3.    Nabavka građevinski dio 

4.    Radovi - građevinski dio 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Krug JP RPC Tuzla Inkubator "Lipnica" d.o.o. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

90 kalendarskih dana od datuma početka radova 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji) 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi prema članu 23. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokazi prema članu 24. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dokazi prema članu 25. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokazi prema članu 26. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: 

Dokumentacija navedena pod III.5., III.6., III.7. i III.8. je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, rok izvođenja radova i način plaćanja. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se obezbijediti na adresi: Lipnica, ul. Proleterskih brigada 60, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od 3. 8. do 31. 8. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

7. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

Ponude se predaju neposredno na adresu ugovornog organa ili putem pošte. Ponude prispjele nakon utvrđenog vremena u obavještenju bit će vraćene dobavljaču u skladu sa odredbama Zakona. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Izjava o važenju ponude u trajanju od 90 (devedeset) dana od isteka roka za prijem ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

10. 9. 2009. godine u 12,00 sati u prostorijama JP RPC Tuzla Inkubator "Lipnica" d.o.o., ul. Proleterskih brigada 60, 75213 Lipnica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se moraju sačiniti u skladu sa uputstvima za izradu ponude koja su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje. Od dobavljača se prilikom ocjene mogu tražiti dodatna objašnjenja i informacije bez unošenja bilo kakvih izmjena u sadržaj ponude. Sva komunikacija između ugovornog organa i dobavljača će se odvijati isključivo pismeno putem faksa. 

Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-11535-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 03-6-13/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osoba: Zukić Halid - za komercijalna pitanja; 

Adnan Memić - za tehnička pitanja 

Adresa: Safvet-bega Bašagića 6 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-641; 030/548-124 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-13/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka GRMO ormara za višespratne objekte i ormara za TS za potrebe EP Zenica 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta EP Zenica u Radakovu - Zenica, Bugojno, Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

45 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude (bez PDV-a) (2.000,00 KM - u slučaju da preračunati iznos od 1,5 % od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda u formi i sadržaju prema Aneksu 6 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadržaju prema Aneksu 7 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za ućešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima zemlje porijekla 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 200.000,00 KM, a ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godine 100.000,00 KM 

-    ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 4 (četiri) ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine, a ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godine najmanje 2 (dva) ugovora 

-    dostava tehničke dokumentacije tražene u tehničkoj specifikaciji i tenderskoj dokumentaciji koja će omogućiti uspoređivanje ponuđene opreme sa traženom opremom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, dužan je dostaviti pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju na ovlašteni faks broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se može obezbijediti od 4. 8. 2009. godine na adresi Safvet-bega Bašagića 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u sobi 11, uz podnošenje potvrde o uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu sa uračunatim PDV-om. 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank na račun broj 3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podružnica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za ponovljeni tender broj 03-06-13/09. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovne vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podružnica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije broj 03-06-13/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine 

Zenica, Safvet-bega Bašagića 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

1. 9. 2009. godine u 10,00 sati 

(1-11-11538-09) 

11 - JANAB 

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
TUZLA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Državna regulatorna komisija za električnu energiju 

Kontakt osoba: Enes Mukić 

Adresa: Miška Jovanovića 4/II 

Poštanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Telefon: 035/302-070 

Fax: 035/302-077 

Internet adresa: www.derk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 06-16-243/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka računarske opreme, aplikacije za vođenje elektronskog protokola i licenci 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Količina prema tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzla, kao pood I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Hardver 

LOT 2 Aplikacija za vođenje elektronskog protokola 

LOT 3 Licence 

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti za LOT I i LOT II 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izjava o obezbjeđenju bezuslovne bankarske garnacije prije potpisivanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Finansijski izvještaj ponuđača za 2007. i 2008. godinu iz kojih je vidljivo da je ponuđač ostvario pozitivan finansijski rezultat. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokazi iz člana 26. Zakoan o javnim nabavkama, stav 2. tačke a, b, c i d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

LOT 1 cijena 95%, rok isporuke 5% 

LOT 2 cijena 70%, tehničko rješenje 30% 

LOT 3 cijena 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Pismeni zahtjev ponuđača 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

10. 9. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

10. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

Tuzla, Miška Jovanovića 4/II 

(1-11-11541-09) 

11 - JANAB 

JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM
"DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla 

Kontakt osoba: Nešet Topčić i Faruk Jogunčić 

Adresa: Albina Herljevića 1 

Poštanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209158380006 

Telefon: 035/310-620; 210-202 

Fax: 035/282-161, 210-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Program prioritetnih kapitalnih ulaganja za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka sanitetskog vozila 1 kom. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović", Albina Herljevića 1,Tuzla. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do momenta isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

-    naziv ponuđaća sa tačnom adresom, identifikacionim brojem i PDV brojem  

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca)  

-    uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz službene evidencije koju vodi sud (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2008. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - cijena     učešće 60% 

    - ovlašteni servis na području opštine Tuzla     učešće 20% 

    - rok isporuke     učešće 10% 

    - rok plaćanja     učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skaldu sa Odlukom o obaveznom koritšenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavještenja.  

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju izosi 100,00 KM. 

Žiro račun za uplatu tenderske dokumentacije je 1321000113020043. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

28 dana od dana objavljivanja obavještenja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Slijedećeg radnog dana nakon isteka roka za prijem ponuda u restoranu društvene ishrane JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović", Tuzla u 13,00 časova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. ZJN. o čemu će objaviti obavještenje o otkazivanju. 

(1-11-11556-09) 

11 - JANAB 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM
"DR. MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović" 

Kontakt osoba: Jasna Mulić, Faruk Jogunčić 

Adresa: Albina Herljevića 1 

Poštanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209158380006 

Telefon: 035/310-620 ili 210-202 

Fax: 035/282-161 ili 210-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Finansijski plan Ustanove za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 - Sanitetski-materijal I 

LOT 2 - Sanitetski materijal II 

LOT 3 - Sanitetski materrjal III 

LOT 4 - Sanitetski materijal IV 

LOT 5 - Ampulirani lijekovi II 

LOT 6 - Šprice i igle 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla, Albina Herljevića 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove pojedinačno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Za sve lotove minimalno godinu dana od momenta zaključenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 23. ZJN 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima - penziono, zdravstveno (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz službene evidencije koju vodi sud (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija)   

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    identifikacioni broj i broj obveznika PDV-a (original ili ovjerena fotokopija) 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    rješenje o odobrvanju stavljanja lijekova i sanitetskog materijala u promet izdato od strane nadležnog ministarstva zdravstva ili agencije (original ili ovjerena fotokopija) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni za sve lotove 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    Za sve lotove: 

    - cijena    učešće (80%) 

    - rok isporuke    učešće (10%) 

    - rok plaćanja    učešće (10%) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavještenja. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po jednom lotu. Uplata za tendersku dokumentaciju se može izvršiti na ‘iroračun 1321000113020043 i u gotovini na blagajni Ustanove. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od službenih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje i prijem ponude je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja do 12,00 časova   

Sve ponude koje dođu nakon naznačenog termina (bilo poštom ili kurirom) biće vraćene ponuđaču neotvorene i neće se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Za sve lotove 12 (dvanaest) mjeseci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda će se obaviti narednog radnog nakon isteka roka za podnošenje ponuda u "Službenom glasniku BiH", u restoranu Ustanove, Albina Herljevića 1, sa početkom u 10,00 časova. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Isporuka robe vršit će se sukcesivno na zahtjev ugovornog organa, te u skladu s tim i ispostava računa od strane dobavljača. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimično) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvaćanja ili poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i pri tome ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuđača u postupku nadmetanja. 

(1-11-13557-09) 

11 - JANAB 

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD
PALE 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Radmila Savić 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Poštanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/224-832 

Faks: 057/227-084; 057/224-832 

E-mail: komercijalaŽedbpale.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovni tender broj 10-05-200/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i to za: 

LOT 2 

Nabavka goriva za potrebe Autoparka i RJ "Elektrodistri- bucija" Istočno Sarajevo 

LOT 3 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Rogatica i HE Mesići 

LOT 4 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Trnovo i HE Bogatići 

LOT 5 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Višegrad 

LOT 6 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Foča 

LOT 7 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Sokolac 

LOT 8 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica N. Goražde 

LOT 9 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Rudo 

LOT 10 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Čajniče 

LOT 11 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Kalinovik 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe isporučioca u mjestima: Istočno Sarajevo (LOT 2), Rogatica (LOT 3), Trnovo (LOT 4), Višegrad (LOT 5), Foča (LOT 6), Sokolac (LOT 7), N. Goražde (LOT 8), Rudo (LOT 9), Čajniče (LOT 10) i Kalinovik (LOT 11) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili više lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Sukcesivna isporuka na osnovu zahtjeva ugovornog organa započiwe od momenta dodjele ugovora i traje do kraja isporuke količina navedenih u tenderskoj dokumentaciji odnosno godinu dana od zakqučivawa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjavu ponuđača da će dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju banke prihvatqive za ugovornog organa od 10% od ukupno ponuđene vrijednosti ili bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu, koja će biti realizovana u slučaju nekvalitetno izvršene isporuke robe. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi ponuđača da nema smetwi za wegovo učešće u javnom nadmetawu u smislu člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije, u protivnom ponuda neće biti uzeta u razmatrawe. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponuđene robe    učešće 80% 

    2)    način plaćawa    učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu, osim za ponuđače koji su učestvovali prvi put na tenderu. 

Nepovratna novčana naknada se uplaćuje na sqedeće račune: 

- za uplatu u KM broj ‘iro računa je: 555-002-00004363-23 

NOVA BANKA AD BIJEQINA 

- za devizne uplate instrukcija za palaćawe je slijedeća: 

Korespondent banka: BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT68 1100 0010 1645 5600 

Banka korisnik:  

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA 

Marije Bursać 7, 78000 Bawa Luka 

FIELD: 57A;  BLBABA22 

Beneficiary Customer:  

IBAN BA 395511100102300491  

MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Nikole Tesle 12 

Pale, Bosna i Hercegovina 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvršenom plaćawu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine sa početkom u 12,00 časova 

U prostorijama ugovornog organa, Nikole Tesle 12 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti prema uputama navedenim u dokumentaciji, u zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača uz naznaku: "Ponuda za ponovni tender broj 10-05-200/09  - Ne otvarati". 

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od traženih dokumenata stariji od 3 (tri) mjeseca, da nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili nepotpunog sadržaja. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Goran Đukić 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Poštanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/226-626 

Faks: 057/227-084 

E-mail: komercijalaŽedbpale.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Adresa: Nikole Tesle 12, Protokol Društva 

Poštanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/226-626 

Faks: 057/227-084 

(1-11-11559-09) 

11 - JANAB 

GRAD BAWALUKA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Žeqka Vukelić 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576, kancelarija 123 

Faks: 051/244-576 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka 2000 tona industrijske soli za zimsko održavawe puteva 2009/2010. godine i to 1500 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli pakovano u vrećama od 50 kg. 

Nabavka broj 20-404-338/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka 2000 tona industrijske soli za zimsko održavawe puteva 2009/2010. godine i to 1500 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli pakovano u vrećama od 50 kg. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost 440.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Bawa Luka (franko skladište "Čistoća" a.d. Bawa Luka) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Rok: 15. 10. 209. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

4.400,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili doznačewe novčanih sredstava na ‘.r. buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 

-    mora glasiti na period validnosti ponude (izuzev ako se traži garancija) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili doznačewe novčanih sredstava na ‘.r. buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, budetska organizacija 9999999 

-    mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa čl. 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Pozitivno poslovawe u 2008. godini 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Bez uslova 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehniki zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Uplata 100,00 KM na ‘iro račun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-338/09". 

Lično kancelarija 123 uz priloženu uplatnicu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvaničnih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 12,00 časova (kancelarija 14) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 13,00 časova 

Administrativna služba Grada Bawa Luka (kancelarija 123) 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako što se sva tražena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-338/09 Nabavka 2000 tona industrijske soli za zimsko održavawe puteva 2009/2010. godine i to 1500 tona pakovano u vrećama od 1 tone i 500 tona soli pakovano u vrećama od 50 kg - NE OTVARAJ". 

Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuđača, a naknadnom kontrolom će se utvrditi koji od ponuđača ispuwava kvalifikacione uslove te će o tome biti obaviješten. 

Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakqučno sa danom 15. 9. 2009. godine do 12,00 časova na protokol Administrativne službe Grada Bawaluka (kancelarija 14). 

(1-11-11560-09) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za DMB 813/814. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja rezrevnih dijelova za DMB 813/814. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta ugovornog organa u Doboju 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Započiwe 20. 9. 2009. godine i završava 20. 9. 2010. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 9.000,00 KM (za ponuđače iz BiH) odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 4.601,60 EUR (za ponuđače iz inostranstva). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni da dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz oriignal ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2006, 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2008. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2006, 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqučno 2008. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjere za obezbjeđewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 50 bodova)    učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)    učešće 20,00% 

    3)    kvalitet robe
        (maksimalno 20 bodova)    učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)    učešće   5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu 

        (maksimalno 5 bodova)    učešće   5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su duži da na ‘iro račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

    HAABAT 22     

F56A INTERMEDIARY:    HYPO ALPE-ADRIA-BANK
    INTERNATIONAL AG 

    KLAGENFURT, AUSTRIJA 

F57A: ACCOUNT WITH
INSTITUTION:    /AT25 5220 0000 0932 3929 

    HAABBA2B 

    HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

    ALEJA SVETOG SAVE 13 

    BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN:    39 5520 2033 9022 3191 

    ŽELJEZNICE RA AD 

    SVETOG SAVE 71 

    DOBOJ 

Može se obezbijediti do 1. 9. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 1. 12. 2009. godine 

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 12,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71,
sala 69 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Nikolić Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-11571-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, telefon 033/751-470, fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćorić, telefon 033/776-228 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 10304-OP-040A/08, LOT 1 - Nabavka opreme za vozila 

Broj protokola: 03-4-3463-9118/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme i guma za vozila 

LOT 1 Nabavka opreme za vozila 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM bez uračunatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom važnosti: opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankarska garancija za efikasnost izvršenja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra za predmetnu djelatnost sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2007. i 2008. godinu (da ekonomsko-finansusko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora) 

-    potvrde banke da račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno 200.000,00 KM ili 100.000,00 KM ako je ponuđač počeo sa radom prije manje od godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Minimalni zahtjevi: 

-    uspješno iskustvo u realizaciji 2 (dva) ugovora u posljednje dvije godine 

-    autorizacija proizvođača ili ovlaštenog zastupnika, ukoliko ponuđač nudi opremu koju nije sam proizveo 

Dokazi o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti: 

-    referenc lista značajnih izvršenih isporuka u posljednje dvije godine 

-    spisak zaposlenika ovjeren potpisom PIO/MIO 

-    obezbjeđenje certifikata za robu koja podliježe ispitivanju 

-    pismo autorizacije proizvođača ili ovlaštenog zastupnika, ukoliko ponuđač nudi opremu koju nije sam proizveo 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1) cijena ponuđene usluge    učešće 70% 

    2) ponuđeni tehnički uslovi    učešće 30% 

Tehnički uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehničke zahtjeve iz tendera (učešće 30 %), a prema sljedećim tehničkim kriterijima: 

T1 - Dodatne tehničke karakteristike robe 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 25 (dvadesetpet). 

Ukoliko ponuđač dostavi dokaz da su tehničke karakteristike robe bolje od zahtijevanih dobiće 25 bodova. 

Ostali ponuđači dobiće proporcionalan broj bodova u odnosu na najbolje ponuđene tehničke karakteristike. 

T2 - Rok isporuke roba 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset). 

Bodovanje će se izvršiti u skladu sa slijedećim, a na osnovu izjave o isporuci robe od dana prijema narudžbe: 

Isporuka do 3 dana - 20 bodova 

Isporuka do 5 dana - 10 bodova 

Isporuka do 10 dana - 0 bodova 

T3 -Garancija za isporučenu robu 

Ovaj kriterij se neće bodovati. 0 (nula) bodova. 

T4 - Postprodajni servis 

Ovaj kriterij se neće bodovati. 0 (nula) bodova. 

T5 - Okolinske karakteristike 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 15 (petnaest). 

Ponuđač koji dostavi izjavu o preuzimanju i povratu isporučenog proizvoda kada isti postane otpad i izjavu o njegovom zbrinjavanju o vlastitom trošku dobiće 15 bodova. 

Ponuđač koji ne dostavi izjavu dobiće 0 bodova. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

RAČUN ZA UPLATU 3389002208759171 UNICREDIT BANK d.d. 

Za plaćanja unutar BiH, uplata se vrši na račun broj: 3389002208759171. UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Hifzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača. 

2.    Priložena dokumentacija  uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po oznakama iz tenderske dokumentacije. 

3.    Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapečaćenoj neprovidnoj koverti poštom ili na protokol  ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 

    Na koverti obavezno naznačiti slijedeće: "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna adresa ponuđača, "Ponuda za ponovno javno nadmetanje broj 10304-OP-040A/08 "Nabavka opreme i guma za vozila, LOT 1 - Nabavka opreme za vozila", - ne otvarati do 2. 9. 2009. do 12,00 sati. 

4.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. 

5.    Obavještenje ponuđača  o rezultatima: 

    Svi učesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora  u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

odružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, telefon 033/751-470, fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćorić, telefon 033/751-537 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadžida Bojić, I sprat, soba 107, telefon 033/751-470, uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju   

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I sprat, soba 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-11-11582-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6290/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branda Denda - opći dio, Gordan Galić - tehnički dio 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719, 036/335-275 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a, Mostar 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a, Mostar 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Mile Budaka 106a, Mostar 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-6290/09 od 27. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT A 

Rezervni dijelovi za sustav nadzora, upravljanja, mjerenja, signalizacije, zaštite, uzbude i regulacije napona 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Proizvodnja električne energije   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

5 (pet) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvu, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadležnog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela države iz koje dobavljač dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega članak 23. Zakona stavak 1. točke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizičkoj i pravnoj osobi nije kažnjavana za ozbiljan profesionalni prekršaj izdano od nadležnog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela države na koju se odnose, da je dobavljač ispunio sve obveze u svezi plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja, (mirovinsko-in- validsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela države na koju se odnose, da je dobavljač ispunio sve obveze u svezi plaćanja poreza, (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonsku obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje tri godinu za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili veći od ukupnog iznosa ponude. 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponuđača izvršenih u posljednje tri godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvršenih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponuđač isporučivao istovrsnu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema niže navedenom kriteriju: 

    1) ukupna cijena    učešće 80% 

    2) rok isporuke    učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 28. 8. 2009. godine.   

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax 036/335-788. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787, a najkasnije do 28. 8. 2009. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke 

za firme izvan BiH na ‘iroračun broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: 

LOT A - REZERVNI DIJELOVI ZA SUSTAV NADZORA, UPRAVLJANJA, MJERENJA, SIGNALIZACIJE, ZAŠTITE, UZBUDE I REGULACIJE NAPONA 

(1-11-11591-09) 

11 - JANAB 

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVQA 

REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 500-3115/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Institut za zaštitu zdravqa Republike Srpske Bawa Luka 

Kontakt osoba: dr Jawa Bojanić za tehnički dio, Bilić Zora za opšti dio 

Adresa: Jovana Dučića 1 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400963610001 

Telefon: 051/216-509 

Faks: 051/216-510 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 500-3115/09 vakcina protiv gripa za sezonu 2009/2010. godina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vakcina protiv gripa za sezonu 2009/2010. godina 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Institut za zaštitu zdravqa Bawa Luka, Jovana Dučića 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Od dana potpisivawa ugovora do momenta izvršewa 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ponuđač nije subjekt iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne starije od tri mjeseca, od dana objavqivawa obavještewa o nabavci, kao i ostale dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.    

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze prema članu 24. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne može biti starija od 3 mjeseca, od dana objavqivawa obavještewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze prema članu 25. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne može biti starija od 3 mjeseca od dana objavqivawa obavještewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze prema članu 26. Zakona o javnim nabavkama, ovjera ne može biti starija od 3 mjeseca od dana objavqivawa obavještewa o nabavci, navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    Slijedeći kriterijumi se primjewuju za ocjenu ponuda: 

    1)    ponuđena cijena    60 bodova 

    2)    rok isporuke    40 bodova 

Ugovor će se dodijeliti dobavqaču koji je dostavio najboqe ocijewenu prihvatqivu ponudu. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM. Može se obezbijediti odmah po objavqivawu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 13,00 časova 

U prostorijama šefa Odsjeka za ekonomsko-finansijske poslove 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi s nabavkom mogu da se dobiju radnim danom od 8,00 do 13,00 časova. Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne novčane naknade iz tačke IV.4. na ‘iro račun ugovornog organa broj 552-000-0000-5787-65 Hypo-Alpe-Adria Bank Bawa Luka. Ponude mogu da podnesu samo ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Institut ne snosi troškove ponuđača nastale u postupku ove nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu da dostavi sve tražene dokumente i dokaze. Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti sa nazivom ponuđača i naznakom: "Ponuda za nabavku vakcina protiv gripa za sezonu 2009/2010. godina". Ne otvarati do 3. 9. 2009. godine do 13,00 časova".   

(1-11-11592-09) 

11 - JANAB 

OPŠTINA RIBNIK 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI BROJ 01-345-51/09 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Ribnik 

Kontakt osoba: Dakić Duško 

Adresa: Rade Jovanića bb 

Poštanski broj: 79288 

Grad: Ribnik 

Identifikacioni broj: 4401106230004 

Telefon: 050/430-073 

Faks: 050/430-074 

E-mail: ribnikrsŽteol.net 

Internet adresa: www.opstinaribnik.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Asfaltirawe lokalnih puteva i izgradwa makadamskog puta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Priprema za asfaltirawe i asfaltirawe lokalnih puteva i izgradwa makadamskog puta na području Opštine Ribnik: 

1.    Asfaltirawe putnih pravaca kako je navedeno: 

-    asfaltirawe lokalnog puta Berići I, II ukupne dužine 599,15 m 

-    asfaltirawe lokalnog puta Blagojevići dužine 290 m 

-    asfaltirawe lokalnog puta Kevci dužine 90 m 

2.    Izgradwa makadamskog puta Strajinići-Polica-D.Vrbqani 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalni putevi koji su predmet ponude 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Maksimalno 40 dana od dana dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Bankovna garnacija za ponudu u iznosu od 1% od ponuđene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Izražena u KM 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izražena u KM 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ovjerena izjava ponuđača da ne potpada na pod jednu kategoriju zbog kojih bi bio iskqučen iz učešća na tenderu (član 23. ZJN) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-     naziv i tačna adresa ponuđača 

-    ovjerena fotokopija registracije firme 

-    važeća licenca nadležnog ministarstva 

-    spisak svih zaposlenih ovjeren u Zavodu MIO/PIO (ne stariju od 90 dana od dana objave sa potvrdom o plaćenim doprinosima do mjeseca u kojem je objavqeno obavještewe) 

-    potvrda o plaćenim poreskim obavezama do mjeseca u kojem je objavqeno obavještewe. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza (ne starija od 30 dana od dana objave) 

-    izjava ponuđača o ukupnom prometu za poslovnu 2008. godinu, odnson oda je u istoj ostvario godišwi promet u iznosu ne mawem od 2.000.000,00 KM (dva miliona KM) 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    najmawe jedan ugovor u 2008. godine u vrijednosti od 1.000.000 (milion KM) 

-    plan i program izvođewa radova 

-    lista opreme koja će se koristiti na ugovoru 

-    lista zaposlenih i wihova stručna osposobqenosti (kvalifikacije) koji će direktno učestovati na izvođewu, vođewu i praćewu radova na terenu 

-    izjava o porijeklu materijala 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a)    ponuđena cijena    90% 

b)    uslovi plaćawa    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se preuzeti radnim danom od 9,00 do 14,00 časova u Opštini Ribnik, kancelarija 16. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju za sve lotove iznosi 100,00 KM i uplaćuje se na račun Opštine Ribnik, broj 5620990001116673, oznaka opštine 05, svrha uplate-za tendersku dokumentaciju, vrsta prihoda 722521, buxetska oznaka 0050100. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2008. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za poodnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 12,00 časova 

Opština Ribnik, Rade Jovanića bb 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovor organ zadržava pravo da za vrijeme trajawe ugovora izmijeni (poveća ili smawi) količnu usluga navedenih u obavještewu o nabavci, o nabavci, a u zavisnosti od ponuđenih cijena i raspoloživog buxeta, bez promjene jedinične cijene i drgih uslova. 

Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po oznakama iz obavještewa o javnoj nabavci. Dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. Ponude se dostavqaju u zatvorenoj i ovjerenoj koverti sa oznakom: "Prijava na tender za asfaltirawe lokalnih puteva-ne otvaraj" lično, ili poštom na adresu kao pod I.1. 

Zainteresovane strane mogu uz asistenciju opštinskog službenika obići puteve koji se asfaltiraju svakim radnim danom, uz prethodnu najavu. 

(1-11-11622-09) 

11 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Brčko Distrikt BiH 

Vlada Brčko Distrikta 

Bulevar mira 1, Brčko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Brčko Distrikta Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanović, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616   

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_draganŽnet.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Vlada Brčko Distrikta BiH 

Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu, Bulevar mira 1, 76100 Brčko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavu opreme za tehničke djelatnosti - kuhinju bolnice za potrebe Pododjela za bolničku zdravstvenu zaštitu - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni šalter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporučenom pošiljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava opreme za tehničke djelatnosti - kuhinju bolnice: frižider vitrina od 12.000 litara, zamrzivač 410 litara, plinski kiper, električni kiper za potrebe Pododjela za bolničku zdravstvenu zaštitu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Frižider vitrina, zapremine 12,000 litara 

LOT 2 Zamrzivač (škrinja) zapremine 410 litara 

LOT 3 Plinski kiper 

LOT 4 Električni kiper 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Brčko Distrikt, Banjalučka 3, Brčko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se može dostaviti za jedan lot, više lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: Navedena dokumentacija iz točke III-5, 6, 7 i 8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, uz priloženu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama domaćeg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u točki 1. 2. 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenoj nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni račun Brčko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33; vrsta prihoda 721124; šifra Općine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu opreme za kuhinju bolnice". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponuđača. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 17. 9. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 17. 9. 2009. godine u prostorijama Doma kulture u Brčkom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuđaču neotvorene. 

(1-11-11628-09) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH 

KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH 

Kontakt osoba: Nedžad Kulelija, 033/253-845 

Adresa: Tvornička 3 Ilidža 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910037 

Telefon: 033/253-845 

Fax: 033/464-565 

Internet adresa: www.bhmac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. JT - BHMAC - 07/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kompjuterske opreme 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora 61.100,00 KM bez uračunatog PDV-a 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Nabavka računar - "Radna stanica" 

LOT 2 Nabavka računar - LAPTOP 

LOT 3 Nabavka monitor 19" 

LOT 4 Nabavka network switch 

LOT 5 Nabavka hardware firewall 

LOT 6 Nabavka printera A3 

LOT 7 Nabavka hard disk za server 

LOT 8 Nabavka monitor 17" 

Ponude se mogu dostavljati za jedan ili sve lotove odvojeno. Lotovi će biti evidentirani posebno i ugovor će biti dodijeljen za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje danom potpisivanja ugovora, a završava danom isporuke robe, odnosno izvšrenja obaveze prema isporučiocu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

Dodatna pojašnjenja u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća u otvorenom postupku imaju svi ponuđači koji imaju adekvatnu registraciju za isporuku tražene robe. 

Dodatna pojašnjenja u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Potrebni dokazi su: stav (1) tačka c) 

Dodatna pojašnjenja u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Potrebni dokazi su: stav (2) tačka b), c) 

Dodatna pojašnjenja u tenderskoj dokumentacija 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 24. 8. 2009. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na svim oficijelnim jezicima u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 12,30 časova 

Sarajevo, Tvornička 3 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U proceduri dodjele ugovora ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u vezi izrade ponuda i može da obustavi dodjelu ugovora u skladu sa ZJN član 12. 

(1-11-11632-09) 

11 - JANAB 

ŽEQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Žeqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Lazendić Qubenko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 274 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji registrafonskih uređaja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaje registrofonskih uređaja 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj, Šamac, Bawa Luka, Prijedor, Ukrina, Novi Grad, Petrovo Novo, Zvornik i Brčko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponuđača 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3.000,00 KM (za ponuđače iz BiH) odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.533,90 € (za ponuđače iz inostranstva). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponuđač je dužan, pri zakqučewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponuđač iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Sadržani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni da dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, računajući od datuma izdavawa istih do datuma podnošewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (računajući od datuma podnošewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i o ovlaštenom licu (licima) ponuđača 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqači koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2006, 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqučno 2008. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2006, 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqač registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqač registrovan u toku ovog perioda, dužan je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqučno 2008. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadležnog organa. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dobavqači su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqači su obavezni dostaviti: 

-    opis tehničke opremqenosti i osposobqenosti dobavqača, mjere za obezbjeđewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istraživawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 50 bodova)    učešće 50,00% 

    2)    uslov i način plaćawa
        (maksimalno 20 bodova)    učešće 20,00% 

    3)    kvalitet isporučene robe
        (maksimalno 20 bodova)    učešće 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)    učešće   5,00% 

    5)    vremenski period garancije za
        isporučenu robu
        (maksimalno 5 bodova)    učešće   5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na ‘iro račun ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 58,50 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 29,90 EUR, na osnovu sqedećih instrukcija: 

    HAABAT 22     

F56A INTERMEDIARY:    HYPO ALPE-ADRIA-BANK
    INTERNATIONAL AG 

    KLAGENFURT, AUSTRIJA 

F57A: ACCOUNT WITH
INSTITUTION:    /AT25 5220 0000 0932 3929 

    HAABBA2B 

    HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

    ALEJA SVETOG SAVE 13 

    BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER: IBAN:    39 5520 2033 9022 3191 

    ŽELJEZNICE RA AD 

    SVETOG SAVE 71 

    DOBOJ 

Može se obezbijediti do 2. 9. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 2. 12. 2009. godine 

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 12,00 časova 

"Žeqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadržano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Lazendić Qubenko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 274 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Petrović Žeqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: "Žeqeznice Republike Srpske" a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Poštanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-11635-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5761/09-59 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. inž. el. 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o prvedbi postupka javne nabave broj I-5761/09-59 od 9. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema za TS (SN RAZVOD) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta Distribucije električne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mejseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

3.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvšrenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji o relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje tri godine za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine veći od 2.000.000,00 KM 

-    ima opozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od oposlovne banke da dobavljač nije bio blokrian u proteklij 6 (šest) mejseci 

-    izjava dobavljača da uredno ispunjava svoje financijske obaveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista izvšrenih isporuka robe koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja robe 

-    potvrde primatelja isporučenih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz da je ponuđač izvršio najmanje 3 (tri) ugovora čija pojedinačna vrijednost ugovora nije ispod 200.000,00 KM (detaljno razrađeno u tenderskoj dokumentaciji) 

-     ovlaštenje proizvođača roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavljač može vršiti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najopovoljnija ponuda u sljedećim potkriterijima: 

    - najniža cijena    učešće 9ž% 

    - jamstveni period    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 1. 9. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi  100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pisemni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljači su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Banke 

za firme izvan BiH na ‘iro račun broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom: "OPREMA ZA TS (SN RAZVOD) 

(1-11-11646-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5015/09-55 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. inž. el. 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-5015/09-55 od 

19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Energetski i mjerni transformatori 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta Distribucije i Proizvodnja električne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

6.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvšrenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukaldno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji o relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje tri godine za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine veći od 2.000.000,00 KM 

-    ima opozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavljač nije bio blokrian u proteklih 6 (šest) mjeseci 

-    izjava dobavljača da uredno ispunjava svoje financijske obaveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista izvšrenih isporuka robe koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja robe 

-    potvrde primatelja isporučenih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz da je ponuđač izvršio najmanje 3 (tri) ugovora čija pojedinačna vrijednost ugovora nije ispod 300.000,00 KM (detaljno razrađeno u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ovlaštenje proizvođača roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavljač može vršiti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najopovoljnija ponuda sa sljedećim potkriterijima: 

    - najniža cijena    učešće 90% 

    - jamstveni period    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 11. 9. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi  100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

15. 9. 2009. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavljači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljači su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Banke za firme izvan BiH na ‘iro račun broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom: "Energetski i mjerni transformatori". 

____________________

PROCUREMENT NOTICE 

No. I-5019/09-55 

GOODS 

CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Company: JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB"d.d. 

Contact name: Gordana Ivić 

Address: Dr. Mile Budaka 106a 

Post code: 88000 

City: Mostar 

Identification number: 4227248350007 

Telephone: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Web site: www.ephzhb.ba 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.4.DESCRIPTION OF OBJECT OF CONTRACT 

Power and meter transformers 

II.5. TOTAL QUANTITY 

Power and meter transformers 

IV1. TYPE OF PROCEDURE 

Open procedure 

IV.4. CONDITIONS FOR PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of Law on Public Procurement): 

May be provided by September 15, 2009. 

Fee for tender documents: BAM 100,00 

VI.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS 

September 15, 2009. (date) 12,30 hours  (time) 

IV.8. DATE AND PLACE FOR OPENING OF TENDERS (Article 33 of Law on Public ProcurEment, Article 13 of Implementing Regulations) 

Date: September 15, 2008 at 13 hours 

Place: Premises of Contracting Authority in 

Mile Budaka 106A Street, 88000 Mostar 

(1-11-11647-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5849/09-48 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. inž. el. 

Adresa: Mile Budaka 106a 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5849/09-48 od 13. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ovjesni i spojni pribor za mreže s izoliranim i neizoliranim vodićima 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji      

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta ili lokacije Distribucije električne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

8.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje tri godine za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine veći od 2.000.000,00 KM, 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godine 

-    potvrda od poslovne banke da dobavljač nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci 

-    izjava dobavljača da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista izvršenih isporuka roba koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba 

-    potvrde primatelja isporučenih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz daje ponuđač izvršio najmanje tri (3) ugovora čija pojedinačna vrijednost ugovora nije ispod 300.000,00 KM (detaljno razrađeno u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ovlaštenje proizvođača roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavljač može vršiti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija: 

    1) cijena     učešće 90% 

    2) jamstveni period     učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 10. 9. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

14. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavljači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljači su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke za firme izvan BiH na ‘iro račun broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: "Ovjesni i spojni pribor za mreže s izoliranirn i neizoliranim vodićima" 

_____________

PROCUREMENT NOTICE 

No. I-5849/09-48 

GOODS 

CONRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Company: JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB"d.d. 

Contact name: Gordana Ivić 

Address: Dr. Mile Budaka 106a 

Post code: 88000 

City: Mostar 

Identification number: 4227248350007 

Telephone: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Web site: www.ephzhb.ba 

II.1. TUPE OF CONTRACT 

Goods 

II.4.DESCRIPTION OF OBJECT OF CONTRACT 

Equipment for bare and insulated overhead elecfroenergetic networks 

II.5. TOTAL QUANTITY 

Equipment for bare and insulated overhead elecfroenergetic networks 

IV1. TYPE OF PROCEDURE 

Open procedure 

IV.4. CONDTTIONS FOR PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18. of Law on Public Procurement): 

May be provided by September 14, 2009. 

Fee for tender documents: 100,00 BAM 

VI.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS 

September 14, 2009. (date) 11,30 hours (time) 

IV.8. DATE AND PLACE FOR OPENING OF TENDERS (Article 33. of Law on Public Procurement, Article 13. of Implementing Regulations) 

Date: September 14, 2008 at 12 hours 

Place: Premises of Contracting Authority in 

Mile Budaka 106A Street, 88000 Mostar 

(1-11-11648-09) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5850/09-45 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivić, dipl. inž. el. 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5850/09-45 od 13. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Betonski stupovi, nogar, betonske cijevi i obujmice 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladišta ili lokacije Distribucije električne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

10.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvršenje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-     uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje tri godine za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine veći od 3.000.000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavljač nije bio blokiran u proteklih 6 (šest) mjeseci 

-    izjava dobavljača da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista izvršenih isporuka roba koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba 

-    potvrde primatelja isporučenih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz da je ponuđač izvršio najmanje 3 (tri) ugovora čija pojedinačna vrijednost ugovora nije ispod 300.000,00 KM (detaljno razrađeno u tenderskoj dokumentaciji)  

-    ovlaštenje proizvođača roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavljač može vršiti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34. ZJN) 

1)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim potkritrijima: 

    1) najniža cijena    učešće 90% 

    2) jamstveni period    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 11. 9. 2009. godine.   

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

15. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavljači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatražiti na telefon 036/335-787 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavljači su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati u 

iznosu od 100,00 KM na ime naknade troškova na račun ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke za firme izvan BiH na ‘iroračun broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom 

Betonski stupovi, nogari, betonske cijevi i obujmice 

________________

PROCUREMENT NOTICE 

No. 1- 5850/09-45 

GOODS 

CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Company: JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR 

Contact Name: Gordana Ivić 

Address: Mile Budaka 106A     

Post code: 88000 

City: Mostar 

Identification Number: 4227248350007 

Telephone: 036/335-719 

Fax: 036/335-788 

E-mail address: website: www.ephzhb.ba 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.4. DESCRIPTION OF OBJECT OF CONTRACT 

CONCRETE POOL 

II.5. TOTAL QUANTITY 

CONCRETE POOL 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open procedure 

IV.4. CONDITIONS FOR PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of Law on Public Procurement) 

May be provided by September 15, 2009. 

Fee for tender documents: BAM 100 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEPT OF TENDERS 

September 15, 2009, (date) 11,30 hours (time) 

IV.8. DATE AND PLACE FOR OPENTNG OF TENDERS (Article 33 of Law on Public Procurement, Article 13 of Implementing Regulations) 

Date: September 15, 2009, at 12 hours 

Place: Premises of Contracting Authority in Mile Budaka 106A Street, 88000 Mostar 

(1-11-11649-09) 

11 - JANAB 

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK" DOO
U ĐURĐEVIKU 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku 

Kontakt osoba: Jurić Ivica 

Adresa: Magistralni put bb Đurđevik 

Poštanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/772-710 i 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djurŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-4010/09 od 28. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Niskonoseća kamionska prikolica za prevoz strojeva nosivosti 50-55 t 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "Đurđevik", d.o.o. u Đurđeviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisom ugovora i završava konačnom isporukom robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1% (jedan posto) ukupne vrijednosti ponude, a ne manje od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period važenja grancije je 30 dana duži od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadrži uslove za njenu realizaciju po članu 16 stav (3) UPZJN BiH 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% (deset posto) od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    rok važnosti garancije je 20 (dvadeset) dana duži od roka isporuke robe i dostavlja se neposredno pred zaključenje ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slučaju ispunjenja uslova u skladu sa članom 19. stav (3) UPZ JN BiH 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponuda ponuđača će biti odbijena ukoliko ponuđač ne ispunjava uslove iz člana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registorvan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine (2007. i 2008. godina), odnosno od početka poslovanja, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom u periodu kraćem od 2 (dvije) godine, ne smije biti ispod 200.000,00 KM. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

a) uspješno iskustvo (kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) ponuđena cijena    učešće    90% 

    2) rok isporuke    učešće    4% 

    3) kvalitet (vremenska garancija)    učešće    3% 

    4) uslovi i rok plaćanja    učešće    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti odmah po objavljivanju obavještenja u "Službenom glasniku BiH" do 27. 8. 2009. godine do 15,00 sati. 

Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije je za 100,00 KM. 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vrši na blagajni preduzeća ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na račun 13211003097255659 za domaće ponuđače, a preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla Bosna i Hercegovina, SWIFT TBTUBA 22 u korist JP RMU  "ĐurđeviK" d.o.o. devizni račun broj 100873150 IBAN:BA 39 1321 1100 8731 5086 za strane ponuđače. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvaničnih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 10,30 sati 

Đurđevik, Direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirnai dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. Ponude se predaju lično na Expedit RMU "Đurđevik" d.o.o. u Đurđeviku ili se dostavljaju preporučenom poštom. 

(1-11-11650-09) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža putem otvorenog postupka za potrebe Ministarstva civilnih poslova BiH broj 13-16-3-8/09 u dva lota:  

LOT I: Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT lI: Nabavka tonera i ketridža 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža u količinama kako je navedeno tenderskom dokumentacijom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na lokaciji ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje datumom zaključenja ugovora i traje do eventualnog izbora novog dobavljača, nakon okončanja tenderske procedure putem zajedničkih javnih nabavki, a ne duže od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija će se dostaviti elektronskim putem svim zainteresiranim ponuđačima, na upućeni zahtjev koji se može dostaviti na e-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba ili na fax broj: 033/492-648, a najkasnije do 28. 8. 2009. godine. 

Nije predviđena novčana naknada za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Nema posebnih zahtjeva 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 14,30 sati 

Na adresi ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude tj. 21. 8. 2009. godine ili dostavljanjem pisma na faks 033/492-648, kontakt osoba Azra Mulahmetović. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

(1-11-11658-09) 

11 - JANAB 

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Sarajevo 

Kontakt osoba: Sanin Muftić 

Adresa: Kraljice Jelene 88 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200947700000 

Telefon: 033/707-500 

Fax: 033/707-550 

E-mail: sanin.mufticŽhjpc.ba 

Internet adresa: www.hjpc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke broj 05-02-1956/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka TCMS omota spisa predmeta za potrebe tužilaštava u Bosni i Hercegovini  

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u članu 23. stav 1. tačke a), b), c), d), e) i f). 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Uslov iz člana 24. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 

Napomena: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III će se morati dokazati odgovarajućom dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja će biti obavezna i eliminatorna. Također će se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (po članu 27. ZJN, stav 1.2.) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Član 34., stav (1), tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista može podići svakim radnim danom u službenim prostorijama VSTV BiH u periodu od 10,00 - 15,00 sati najkasnije do 30. augusta 2009. godine, kontakt osoba Sanin Muflić, 033/707-500, uz prethodnu najavu mailom ili telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od zvaničnih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godne do 10,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude - 60 dana nakon kranjeg roka za podnošenje prijava 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 10,15 sati   

VSTV BiH, Kraljice Jelene 88 

71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznačenom adresom, telefonom i kontakt osobom ponuđača i obaveznim navođenjem naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom: NE OTVARATI PONUDA ZA NABAVKU TCMS OMOTA SPISA PREDMETA". U koverti se trebaju nalaziti dvije zatvorene koverte i to jedna sa nazivom "Finansijska ponuda" u kojoj će biti ponuđena jedinična cijena za svaku stavku, te posebno obračunata cijena sa PDV-om i druga sa nazivom "Pravne, ekonomske i tehničke informacije" koja će sadržavati sve zahtijevane dokumente iz Odjeljka III ovog obavještenja o nabavci, kao i tačke 6. tenderske dokumentacije. 

2.    Ponudu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo najkasnije do 31. 8. 2009. godine 10,00 sati. 

3.    Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovali po jedan ovlašteni predstavnik (pismeno ovlaštenje) svakog ponuđača koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

4.    Neblagovremene ponude će se vratiti neotvorene; ponude obavezno dostaviti u skladu sa tehničkom specifikacijom koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije. 

5.    Ugovorni organ neće snositi troškove ponuđača po ovom javnom pozivu. 

(1-11-11660-09) 

11 - JANAB 

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO 

PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-035/09-TK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203 -035/09-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka kovanih dijelova u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

LOT 2 

Nabavka telefonskih aparata u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. stav (1) tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerena fotokopija. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz tačke e i f ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca od datuma otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuđač registrovan za obavljenje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku, u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Odgovarajuća bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, račun ponuđača nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponuđača: 

- Za LOT 1 Dostaviti listu isporučene robe iste ili slične prirode kakva je roba iz predmetnog nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje jednog dokumenta u formi potvrda izvršenih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga dobavljačeve kontrole, samo uz izjavu dobavljača o izvršenim isporukama. 

- Za LOT 2 U ponudi prezentirati dvije slične isporuke. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba/usluga/radova dužan je dostaviti pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju na ovlašteni fax broj 032/771-025. 

Tenderska dokumentacija se može obezbijediti do petka 28. 8. 2009. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, na adresi navedenoj kao pod I.1. u Službi za komercijalne poslove (kancelarija br. 27), uz podnošenje potvrde o uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tenderska dokumentacija se preuzima lično ili se šalje poštom na navedenu adresu na zahtjevu. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM (sa uračunatim PDV-om) ili odgovarajuća vrijednost u eurima preračunata na dan uplate po srednjem kursu Centralne Banke BiH. 

Plaćanje izvan BiH vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na račun 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnice Termoelektrana "Kakanj "Kakanj, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije. 

Tender broj: 10203 -035/09 -TK (LOT br. ____), valuta EUR. 

Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank d.d. Mostar - Poslovnica Kakanj na račun 338-900-22080909-38 za Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije: Tender br. 10203-035/09-TK (LOT br.____). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

-    10203-035/09-TK LOT 1 - 3. 9. 2009. godine (četvrtak) u 12,00 sati 

-    10203-035/09-TK LOT 2 - 3. 9. 2009. godine (četvrtak) u 12,30 sati 

Podružnica Termoelektrana Kakanj - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehnička pitanja: 

- 10203-035/09- TK za LOT 1 Šemsudin Hodžić, tel. 032/771-015 

- 10203-035/09-TK za LOT 2 Zdenko Ravlija, tel. 032/771-331 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz člana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka 1 (tačka I.1.). 

Ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvrđen u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" Sarajevo Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Zuder Zrinka 

Adresa: Kakanj-Čatići bb 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

(1-11-11668-09) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 13014/09 NM 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d.    

Kontakt osoba: Namik Merzić 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/202-704 

Fax: 033/224-536 

E-mail: namik.merzicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04-7.5-13014/09MH od 13. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka VolP i ISDN TELEFONSKIH APARATA i to : 

LOT 1 VolP telefon - jedna linija 

LOT 2 VolP telefon - dvije i više linija 

LOT 3 ISDN ‘ični telefonski aparat 

LOT 4 ISDN bežični telefonski aparat 

Ponudu je obavezan popuniti obrazac za cijenu ponude koja je sastvani dio tenderske dokumentacije. 

Ponuda treba da sadrži: 

Jediničnu i ukupnu cijenu ponude izražene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno naznačenim PDV-om (za domaće ponuđače). 

Jediničnu i ukupnu cijenu ponude u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponuđače). 

Ponuđač je dužan dostaviti izjavu kojom jasno potvrđuje koje stavke iz ponuđene robe su robe sa porijeklom iz EU i za koje će obezbijediti obrazac za EUR-1, a što će biti sastavni dio ugovora u slučaju dodjele ugovora. 

Plaćanje: 30 dana nakon dostave računa/fakture na protokol BH Telecoma po izvršenju ugovorenih obaveza i sačinjenog zapisnika o kvantitativnom prijemu robe (ukoliko ponuđač dio plaćanja zahtijeva putem avansa (maksimalan iznos avansa koji odobrava ugovorni organ je 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti bezusiovnu avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom važnosti rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana, a prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 VolP telefon - jedna linija 

LOT 2 VolP telefon - dvije i više linija 

LOT 3 ISDN ‘ični telefonski aparat 

LOT 4 ISDN bežični telefonski aparat 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisivanjem ugovora i završava izvršenjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentaije) iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom važnosti do 29. 12. 2009. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Potrebno je dostaviti izjavu ponuđača da će, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važnosti: 15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Ovjerena izjava kojom se ponuđač obavezuje da će dostaviti originalnu, bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla za garantni period u visini od 5 % ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važnosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je dužan dostaviti najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, (prema formi koja je sasatvni dio tenderske dokumentacije).           

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji    

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji   

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbjediti na zahtjev dobavljača. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 13014/09 (nabavka telefonskih aparata) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na račun 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača) 

ili za inostrane ponuđače iznos od 26,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 sa naznakom: "Tenderska dokumentacija broj 13014/09 (nabavka telefonskih aparata)" 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 31. 8. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

29. 11. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Do 31. 8. 2009. godine u 11,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo 

Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve dokumente tražene po predmetnom pozivu (tenderskoj dokumentaciji), biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

Ponude koje zadovolje sve tehničke zahtjeve biće ocjenjivane prema kriterijama iz tačke IV.2. ovog postupka. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 13014/09 LOT____(NABAVKA TELEFONSKIH APARATA) - NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćene na adresu kandidata neotvorene. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 21. 8. 2009. godine dostavljen na faks 033/224-536. 

(1-11-11681-09) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 13339/09 F.K. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Fuad Kozadra 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-553 

Fax: 033/224-536 

E-mail: fuad.kozadraŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 04-7.5-13339/09 MH od 13. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka terminalne opreme koja podržava UMTS/HSDPA tehnologiju i to: 

LOT 1 USB modemi 

LOT 2 PCMCIA Express card 

LOT 3 Wireless Gateway (BOX) 

LOT 4 UMTS kamera 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponuda treba da sadrži: 

Jediničnu i ukupnu cijenu ponude izražene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno naznačenim PDV-om (za domaće ponuđače) 

Jediničnu i ukupnu cijenu ponude u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponuđače). 

- Plaćanje: 30 dana nakon dostave računa/fakture na protokol BH Telecoma po izvršenju ugovorenih obaveza i sačinjenog zapisnika o kvantitativnom prijemu robe (ukoliko ponuđač dio plaćanja zahtijeva putem avansa (maksimalan iznos avansa koji odobrava ugovorni organ je 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti bezuslovnu avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom važnosti rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana, a prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 USB modemi 

LOT 2 PCMCIA Express card 

LOT 3 Wiraless Gateway (BOX) 

LOT 4 UMTS kamera 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje potpisivanjem ugovora i  završava izvršenjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom važnosti do 8. 1. 2010. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Potrebno je dostaviti izjavu ponuđača da će, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važnosti: 15 dana nakon izvršenja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu kandidata da će dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju ( prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) za dobro garantni period, ukoliko bude izabran u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važnosti: garantni period + 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - međunarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti na zahtjev dobavljača. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 13339/09 (nabavka terminalne opreme koja podržava UMTS/HSDPA tehnologiju) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 70,00 KM 

i uplaćuje se na račun 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača) 

ili za inostrane ponuđače iznos od 35,00 EUR 

SWIFT: RZBABA2S, IBAN code: BA391611000001248933 sa naznakom tenderska dokumentacija broj 13339/09 (nabavka terminalne opreme koja podržava UMTS /HSDPA tehnologiju) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 14. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve dokumente tražene po predmetnom pozivu (tenderskoj dokuemntaciji), bit će odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

Ponude koje zadovolje sve tehničke zahtjeve bit će ocjenjivane prema kriterijama iz tačke IV.2. ovog postupka. Zapečaćenu kovertu sa ponudom i naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 13339/09 - LOT ____ Nabavka terminalne opreme koja podržava UMTS /HSDPA tehnologiju) - Ne otvaraj". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, neće se razmatrati i bit će vraćene na adresu kandidata neotvorene. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacija se mogu dobiti na pismeni upit do 4. 9. 2009. godine dostavljen na faks: 033/224-536. 

(1-11-11682-09) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 04-10580/09 AZ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-548 

Fax: 033/224-536 

E-mail: amina.zekicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku br. 04-7.5.10580//3-09 na od 20. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka reklamno-propagandnog materijala u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Poslovna torba 

LOT 2    Vratna futrola za mobitel 

LOT 3    Kravata 

LOT 4    Ruksak za odrasle 

LOT 5    Ženski šal 

LOT 6    Plastični linijar sa digitronom 

LOT 7    Peškir za plažu 

LOT 8    Mali sklopivi kišobran 

LOT 9    Podloga za miš - liquid 

LOT 10    Kačket 

LOT 11    Kišna prozirna kabanica 

LOT 12    Vodootporna futrola za mobitele 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Bezuslovnu za lotove IV, VII i X potrebno je dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garancije poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos 2.000,00 KM ili 1.100,00 EUR i sa rokom važnosti 31. 12. 2009. godine i to za svaki lot ponaosob. Za ostale lotove se ova garancija ne traži. Forma ove garancije prihvatljive za BH Telecom je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ovjerena izjava da će, ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena, osigurati bezuslovnu garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 30 dana nakon izvršenja ugovorene obaveze i koju je dužan dostaviti u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti dokumentacija do 3. 9. 2009. godine. 

Kompletnu tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8 - Protokol, uz pismeni zahtjev i prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 15,00 KM svakim radnim danom od 8,00-15,30 sati. Uplatu izvršiti na TRN: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen Bank d.d. uz naznaku broja tenderske dokumentacije 10580/09 i PDV broja dobavljača. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 3. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 3. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 10,20 sati 

Obala Kulina bana 8, banket sala, kat III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju može prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom kandidata dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku reklamno-propagandnog materijala br. 10580/09 - LOT/lotovi br._____ NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se neće razmatrati i biti će vraćene na adresu kandidata neotvorene. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni kandidati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene elemente/dokumente, biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Sve dodatne informacije se mogu dobiti isključivo na pismeni upit do 21. 8. 2009. godine na fax 033/224-536. 

(1-11-11683-09) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 05-13571/09 ZČ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/224-558 

Fax: 033/224-536 

E-mail: zehra.corhodzicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 06.2.13571/09-1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: MSAN uređaja (za montažu u vanjskim ormarima - projektovanje, isporuka, montaža, ispitivanje, integracija i puštanje u rad multiservisnih pristupnih čvorova, obuka), u skladu sa instrukcijama ugovornog organa, a na osnovu tehničke specifikacije, koja je prilog i sastavni dio standardne tenderske dokumentacije. Ponuda treba da sadrži: 

-    za domaće ponuđače jediničnu i ukupnu vrijednost ponude izraženu u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji.sa posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV) 

-    za inozemne ponuđače jediničnu i ukupnu vrijednost ponude izraženu u EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    Uslovi plaćanja: u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

-    Ukoliko ponuđač dio plaćanja zahtijeva avansom (maksimalno 20%) obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +15 dana (forma garancije prihvatljiva za BH Telecom u prilogu). 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude, ne manje od 2.000,00KM. Rok važnosti garancije: opcija ponude +30 dana (31. 12. 2009.) Forma garancije prihvatljive za BH Telecom u prilogu zahtjeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti: 

-    ovjerenu izjavu da će, u slučaju zaključivanja ugovora, u roku od 7 dana dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za dobro izvršenje posla na iznos 10% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok važnosti garancije: rok izvršenja ugovornih obaveza +30 dana. 

-    ovjerenu izjavu da će, u slučaju zaključivanja ugovora, dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za garantni period na iznos 5% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok važnosti garancije: garantni rok +30 dana. 

Forma garancija prihvatljivih za BH Telecom u prilogu zahtjeva. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti na Protokolu BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, svakim radnim danom od 8,00 - 15,30 sati, uz pismeni zahtjev sa naznakom broja tenderske dokumentacije 13571/09 sa tačnom adresom i kontakt-telefonom (i broj faksa) ponuđača dostavljanjem na faks broj 033/224-536 i prezentiranje dokaza o uplati sa naznačenim PDV-brojem. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije: 

Da: iznosi 40,00 KM; Uplatu izvršiti na TRN: 1610 0000 3095 0092, Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo sa naznakom broja tendera 13571/09 

Yes, amounting to 20,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600001012855 with reference "For Tender Documentation No. 13571/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 3. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

na adresi BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Kancelarija Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 2. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo 

sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je dužan dostaviti sve tražene dokumente. 

Svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima a sve stranice ponude numerisane. 

Ponuda se dostavlja poštom ili lično u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku - MSAN uređaja br. 13571/09" - NE OTVARAJ na adresu BH Telecoma d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Ponuda pristigla neblagovremeno i ponuda koju kandidat nije dostavio putem protokola se neće razmatrati i bit će vraćena na adresu kandidata neotvorena. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti isključivo na pismeni upit do 24. 8. 2009. godine dostavljen na faks 033/224-536. 

Otvaranju može prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene elemente/dokumente, biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

(1-11-11684-09) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 05-13440/09 ZČ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba:   

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/224-558 

Fax: 033/224-536 

E-mail: zehra.corhodzicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 06.2.7.5-13440/09-1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

NABAVKA: HW opreme, u skladu sa instrukcijama ugovornog organa, a na osnovu tehničke specifikacije koja je prilog i sastavni dio standardne tenderske dokumentacije. Ponuda treba da sadrži: -za domaće ponuđače jediničnu  i ukupnu vrijednost ponude izraženu u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji.sa posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV) 

- za inozemne ponuđače jediničnu i ukupnu vrijednost ponude izraženu u EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji     

- Uslovi plaćanja: u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

- Ukoliko ponuđač dio plaćanja zahtijeva avansom (maksimalno 20%) obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da će obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza +15 dana (forma garancije prihvatljiva za BH Telecom u prilogu). 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude, ne manje od 2.000,00 KM. Rok važnosti garancije i opcija ponude + 30 dana. (30. 12. 2009. godine). Forma garancije prihvatljive za BH Telecom u prilogu zahtjeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti: 

-    ovjerenu izjavu da će, u slučaju zaključivanja ugovora, u roku od 7 dana dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za dobro izvršenje posla na iznos 10% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok važnosti garancije : rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana 

-    ovjerenu izjavu da će, u slučaju zaključivanja ugovora, dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za garantni period na iznos 5% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok važnosti garancije : garantni rok + 30 dana. 

Forma garancija prihvatljivih za BH Telecom u prilogu zahtjeva. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti na Protokolu BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, svakim radnim danom od 8,00 -15,30 sati, uz pismeni zahtjev sa naznakom broja tenderske dokumentacije 13440/09 sa tačnom adresom i kontakt-telefonom (i broj faxa) ponuđača dostavljanjem na faks 033/224-536 i prezentiranjem dokaza o uplati sa naznačenim PDV-brojem. 

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije: 

Da: iznosi 40,00 KM. Uplatu izvršiti na TRN: 1610 0000 3095 0092, Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo sa naznakom broja tendera 13440/09 

Yes, amounting to 20,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600001012855 with reference "For Tender Documentation No.13440/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Do 2. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, kancelarija Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 1. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 9,30 časova 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sala III kat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je dužan dostaviti sve tražene dokumente, 

Svi dokumenti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima a sve stranice ponude numerisane. 

Ponuda se dostavlja poštom ili lično u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku - HW opreme br. 13440/09" - NE OTVARAJ na adresu BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Ponuda pristigla neblagovremeno i ponuda koju kandidat nije dostavio putem protokola se neće razmatrati i bit će vraćena na adresu kandidata neotvorena. Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti isključivo na pismeni upit do 22. 8. 2009. godine dostavljen na fax: 033/224-536. 

Otvaranju može prisustvovati ovlašteni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Ponude koje u svom sadržaju ne budu imale sve tražene elemente/dokumente, biće odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. 

(1-11-11685-09) 

11 - JANAB 

KOMISIJA ZA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE U IME INSTITUCIJA BiH SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Komisija za zajedničke javne nabavke u institucijama Bosne i Hercegovine u ime institucija BiH           

Kontakt osoba: Vera Letica; Jasmina Jašarević; Nada Lovrić; Semin Ramović; Slobodanka Avdagić-Nedeljković 

Adresa: Služba za zajedničke poslove institucija BiH; Trg BiH 1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/284-562     

Fax: 033/217-966 

E-mail: szzpbihŽszzp.gov.ba; vleticaŽtrezorbih.gov.ba 

Internet adresa: www.szzp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka tonera i ketridža 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Toneri i ketridži za printere 

LOT 2 Toneri i ketridži za faks aparate 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Ugovorni organ predviđa zaključivanje ugovora na određeno vrijeme za 12 mjeseci za LOT 1 i LOT 2 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 1% od vrijednosti ponuđene cijene, za svaki lot posebno, uz uslov da isti ne može biti manji od 2.000,00 KM (konvertibilnih maraka). Garancija za ponudu mora biti u obliku bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv, prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni međunarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Kriterij ocjene ponuda "Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude" za LOT 1 i LOT 2. Ugovor će se dodijeliti izabranom dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom, za svaki lot posebno. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za LOT 1 i LOT 2 se može preuzeti na adresi Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 22 u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponuđači registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje će preuzeti dokumentaciju (bez naknade). Zahtjevi trebaju biti dostavljeni poštom ili telefaksom i primljeni na adresu Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo ili putem telefaksa 033/217-966, najkasnije 5 (pet) dana prije krajnjeg datuma određenog za podnošenje ponuda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH. Inostrani ponuđači moraju dostaviti svoje ponude na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavu ponuda za LOT 1 i LOT 2 je najkasnije do 14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Ponude za LOT 1 i LOT 2 moraju važiti najmanje 120 (stotinudvadeset) dana od utvrđenog krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, u prisustvu dobavljača koji ‘ele prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovlaštenja, 14. 9. 2009. godine u sali 1/I u zgradi institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo i to: 

LOT 1 u 13,00 sati 

LOT 2 u 13,30 sati 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Služba za zajedničke poslove institucija BiH 

Kontakt osoba: Jasmina Jašarević 

Adresa: Trg BiH 1 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/284-562 

Fax: 033/217-966 

E-mail: szzpbihŽszzp.gov.ba 

Internet adresa: www.szzp.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod 1.2. Aneksa A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod 1.2. Aneksa A 

_____________

PROCUREMENT NOTICE 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. Official name and address of the contracting authority 

Organization: Commission for joint Procurement 

Contact person: Vera Letica, Jasmina Jašarević, 

Nada Lovrić, Semin Ramović 

Slobodanka Avdagić - Nedeljković 

Address: Trg BiH 1 

Postal code: 71000 

Town: Sarajevo 

Telephone: 033/284-562 

Fax: 033/703-138 

Electronic mail (email): vleticaŽtrezorbih.gov.ba 

I.2. Address from which further information can be obtained 

As in Annex A 

I.3.Address from which documentation can be obtained 

As in Annex A 

I.4. Address to which tenders/request to participate must be sent 

As in Annex A 

I.5. Type of contracting authority (art. 3. PPL) 

I.5.a. Administrative authoritv 

I.5.b. State level 

Section II: OBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. Type of contract: 

Goods 

II.2. Is it a framework agreement? (art. 32. PPL) 

No 

II.3. Title/reference attributed to the contract by the contracting authority 

Toners and Cartridges 

II.4. Description of the object of the contract: 

Described in details in the tender document. 

II.5. Total quantity (number of units) and/or scope of the contract 

Described in details in the tender document. 

II.6. Site of delivery or location of performance of services or works 

Described in details in the tender document. 

II. 7. Division into lots: 

Yes 

LOT 1 Toners and cartridges for printers 

LOT 3 Toners and cartridges for fax machines 

II.8. Will variants be accepted? (art. 17 PPL) 

No 

II.9. Duration of the contract or time limit for completion: 

The Contracting Authority foresees concluding a Framework Contract for a temporary period of time for 12 months at the latest, for LOT 1 and LOT 2. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. Amount of tender security (art. 16. PPL) 

Yes, all Bids shall be accompanied with the security submitted in the amount of 1% (one percent) of the offered price, for each lot provided this amount may not be less than 2.000,00 KM (Konvertible Marka two-thousand). The Bid Security shall be in the form of an unconditional Bank guarantee, payable upon the first request, specified in details in the tender procedure. 

III.2. Other requirements regarding tender security (art. 16- 17. IR) 

Specified in details in the tender procedure 

III.3. Amount of performance security (art. 16. PPL) 

No 

III.5. Conditions for participation - personal situation (art. 23. PPL) 

Specified in details in the tender procedure 

III.6. Conditions for participation - suitability to pursue professional activity (art 24. PPL) 

Specified in details in the tender procedure 

III.8. Conditions for participation - technical and/or professional ability (art. 26. PPL) 

Specified in details in the tender procedure 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. Type of procedure 

International, Open 

IV.2. Contract award criteria (art. 34 PPL): 

a) Lowest price only for LOT 1 and LOT 2 

IV.3. Application of domestic preferences (art. 20 IR) 

Yes, in accordance with the law regulations. 

IV.4. Conditions for obtaining tender documents (art. 18 PPL) 

Tender documentation for LOT 1 and LOT 2 can be taken over at the address of Service for Common Affairs of Institutions of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Trg BiH 1, office Nr. 22, not later than 3 (three days following reception of the request for bid documentation, with complete name, address, telephone number and fax number, Tax Payer Number) (only for domestic bidders) of bidder. Such request should be submitted in written form and should be signed by authorized person and stamped with official seal of the bidder company (free). Requests for tender documentation should be submited by fax or by post, latest until 5 (five) days from deadline for submission of the bid. Interested bidders are entitled to have insight in the tender document before payment. 

IV.5. Language requirements regarding tender if other than official BiH languages are also accepted (art. 8. PPL) 

Foreign Bidders: the Tender shall be submitted in English and translated into one of the official languages of Bosnia and Herzegovina. Local Bidders: the Tender shall be submitted in one of the official languages of Bosnia and Herzegovina. 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS / REQUESTS TO PARTICIPATE 

Time limit is until 14. 9. 2009. by 12,00 o'clock 

IV.7. Minimum time frame during which the Bidder must maintain validity of its tender 

120 days after the final deadline for submission for LOT 1 and 

LOT 2 

IV.8. Date and place of tender opening (art. 33. PPL, art. 13. IR) 

Date 14. 9. 2009. 

Place: Sarajevo 

LOT 1 at 13.00 o'clock 

LOT 2 at 13,30 o' clock 

at the address of Service for Common Affairs of Institutions of Bosnia and Herzegovina, 

Sarajevo, Trg BiH 1, Conference room No. 1st floor 

Authorized representatives of the Bidders with written evidence of their authorization may be present and take part in the tender opening. 

Annex A 

I.2. Address from which further information can be obtained 

Organization: Service for Common Affairs of Institutions of Bosnia and Herzegovina 

Contact person: Jasmina Jašarević 

Address: Trg BiH 1 

Postal code: 71000 

Town: Sarajevo 

ID number: 4200703820003 

Telephone: 033/284-562 

Fax: 217-966 

Electronic mail (e-mail): szzpbihŽszzp.gov.ba 

Internet address (URL): www.szzp.gov.ba 

I.3. Address from which documentation can be obtained 

As in Annex I.2. 

I.4. Address to which tenders/request to participate must be sent 

As in Annex 

(1-11-11689-09) 

12 - JANAB 

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
MOSTAR 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

Kontakt osoba: Nedžad Grebović 

Adresa: Blajburških ‘rtva 33 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227378050005 

Telefon: 036/449-900 

Fax: 036/333-507, 036/333-508 

E-mail: kontaktŽferk.ba 

Internet adresa: www.ferk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavi broj 08-08-516-45/09 od 21. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Bankarske usluge, sredstva po viđenju 

LOT 2 Bankarske usluge, oročena sredstva 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna količina utvrđena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovne jedinice banke 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Dobavljač može dostaviti ponudu samo za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Usluge će se pružati na period od dvije godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 23. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 24. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 25. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 26. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

LOT 1 - BANKARSKE USLUGE - SREDSTVA PO VIĐENJU 

1.    Godišnja kamata na sredstva po viđenju    55% 

2.    Provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog
    prometa u zemlji - unutar banke po pojedinačnom
    platnom nalogu    15% 

3.    Provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog
    prometa u zemlji na druge banke po pojedinačnom
    platnom nalogu (‘iro kliring transakcije) 

    3.1. nalozi do 100 KM    3% 

    3.2. nalozi od 101-1.000 KM    7% 

    3.3. nalozi od 1.001-10.000 KM    5% 

4.    Provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog
    prometa u zemlji na druge banke po pojedinačnom
    platnom nalogu RTGS transakcije    5% 

5.    Naknada za podizanje gotovine sa transakcijskog
    računa 

    5.1. gotovine do 1.000 KM    2% 

    5.2. gotovine od 1.001-2.000 KM    5% 

    5.3. gotovine od 2.001-5.000 KM    3% 

LOT 2 - BANKARSKE USLUGE - OROČENA SREDSTVA 

1.    Godišnja kamata na oročena sredstva do
    100.000 KM  na vremenski rok 3-6 mjeseci    70% 

2.    Godišnja kamata na oročena sredstva od
    100.001 -150.000 KM na vremenski rok 2-3 mjeseca    20% 

3.    Godišnja kamata na oročena sredstva od
    150.001 - 200.000 KM na vremenski rok 1-2 mjeseca    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponuđači mogu preuzeti  u sjedištu FERK-a, na adresi Blajburških ‘rtava 33, 88000 Mostar svakog radog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, u roku od 3. 8. 2009. godine do 23. 8. 2009. godine. 

Tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se primaju do 3. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno tri mjeseca nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 12,30 sati 

Blajburških ‘rtava 33, Mostar (u sjedištu FERK-a) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da bude izražena isključivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ponuđača na svakoj strani tenderske dokumentacije. 

Neblagovremeno pristigle ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol u roku navedenom u tački IV.6. bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i biće vraćene na adresu ponuđača neotvorene. 

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije do 23. 8. 2009. godine, u pismenoj formi putem faksa broj 036/333-507 ili 036/333-508. 

(1-12-11382-09) 

12 - JANAB 

REGULATORNA KOMSIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
MOSTAR 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovne - FERK 

Kontakt osoba: Nedžad Grebović 

Adresa: Blajburških ‘rtava 33 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227378050005 

Telefon: 036/449-900 

Fax: 036/333-507; 036/333-508 

E-mail: kontaktŽferk.ba 

Internet adresa: www.ferk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavi broj 08-08-516-45/09 od 21. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Avionske karte 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna količina utvrđena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedištu ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Usluge isporuke avionskih karata će se pružati za 2009. i 2010. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz član 23. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 24. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 25. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 26. ZJN, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajueem rcdosljcdu): 

    1.    cijena agencijske usluge za prodaju avio karte u 

        ekonomskoj klasi za područje Evrope    50% 

    2.    broj ponuda od različitih avio prevoznika za
        svaku traženu destinaciju    30% 

    3.    poseban popust na ukupnu cijenu avio karte sa
        uključenom naknadom i aerodromskim taksama    15% 

    4.    rok plaćanja (broj dana od ispostavljanja fakture
        za konkretnu uslugu)    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sjedištu  FERK-a, na adresi Blajburških ‘rtava 33, 88000 Mostar svakog radog dana u vremenu od 9,00-12,00 sati, u roku od 3. 8. 2009. godine do 23. 8. 2009. godine. 

Tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponude se primaju do 3. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Minimalni rok od tri mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 12,00 sati, 

Blajburških ‘rtava 33, Mostar (u sjedištu FERK-a) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da bude izražena isključivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ponuđača na svakoj strani tenderske dokumentacije. Neblagovremeno pistiglc ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol u roku navedenom u tački IV.6., bez obzira kada su poslane, neće se razmatrati i biće vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije do 23. 8. 2009. godine, u pismenoj formi putem faksa broj 036/333-507 ili 036/333-508. 

(1-12-11383-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA 

PONOVLJENO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 08-202/0009/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Kontakt osoba: Amir Nukić 

Adresa: 21. aprila 4 

Poštanski broj: 75000 Bukinje 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-007 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Angažovanje kvalifikovane radne snage na poslovima održavanja turbinskih postrojenja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Angažovanje kvalifikovane radne snage na poslovima održavanja turbinskih postrojenja 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tehničkom dijelu tendera 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Od 1. 10. 2009. godine od 1. 10. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, 1,5% od vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a, a minimalni iznos garancije je 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom važnosti 30 dana od opcije ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava ponuđača za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

1.    potvrda banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

a)    spisak osoblja koje će biti angažovano 

b)    potvrda o stručnoj spremi 

c)    referenc lista 

d)    garancije 

e)    izjava ponuđača da prihvata termine realizacije navedene u tehničkoj specifikaciji 

f)    izjava ponuđača da prihvata garancije navedene u tehničkoj specifikaciji 

g)    izjava ponuđača da prihvata sve obaveze navedene u tehničkoj specifikaciji  

h)    kopiju ljekarskog uvjerenja za sve zaposlenike koji će biti angažovani 

i)    kopiju obrasca M2 kojim se potvrđuje da su zaposlenici koji će biti angažovani u stalnom random odnosu 

j)    ovjeren dokument u kojem će navesti sredstva rada i alate kojima raspolaže i koje može staviti u funkciju realizacije zahtjeva iz tendera 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, 10% 

Za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, potrebno je da ponuđač dostavi: izjavu ponuđača da je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora iz BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 4. 8. 2009. godine do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju sa PDV-om iznosi 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT___. 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se na račun broj 1321000108050151 (NLB Tuzlanska banka) u korist JPEP BiH - otkup tenderske dokumentacije LOT _____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 12,15 sati 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla, sala za otvaranje ponuda 

(1-12-11405-09) 

12 - JANAB 

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Parlamentarna skupština BiH 

Kontakt osoba: Eldina Smailagić 

Adresa: Trg BiH 1 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200872000007 

Telefon: 033/219-923, lok. 1008 

Fax: 033/233-480 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka 4/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pružanje ugostiteljskih usluga za delegacije i goste Parlamentarne skupštine BiH 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objakat davaoca usluga. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati samo za jeda lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Okvirni sporazum će se zaključiti za 2009. godinu s tim da se može primjenjivati i u 2010. do provođenja novog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne      

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne     

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa Zakonom i tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

U skladu sa Zakonom i tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa Zakonom i tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa Zakonom i tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

U skladu sa Zakonom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje. 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, soba 268/2, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezka u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 12,30 sati 

Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH 1, kancelarija 113 na I spratu 

(1-12-11407-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 1058-KI/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emina Kustura, tel. 033/751-880, 

Muhamed Milavica, tel. 033/751-763 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-773 

E-mail: e.kusturaŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1058-KI/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada projektne dokumentacije: Dorada idejnih projekta, izrada glavnih projekata za I fazu izgradnje 4 MHE na slivu rijeke Neretvice 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Aneksu 5 tenderske dokumentacije   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Elektroprivreda BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmetne nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    da je ponuđač imao ukupan finansijski promet u zadnje dvije godine 2.000.000,00 KM 

-    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave u "Službenom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti 

-    da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora za projektovanje energetskih objekata u prethodnih 5 (pet) godina, od kojih je najmanje jedan za male hidroelektrane. Dobavljač mora priložiti dokaze o uspješnom iskustvu u izvođenju ugovora. 

-    da ponuđač posjeduje stručnu/profesionalnu osposobljenost za izvršenje predmetnog posla 

-    da ponuđač prihvata uslove iz tendera i da prihvata metodologiju izrade projektne dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena   

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti 3. 8. 2009. godine do 31. 8. 2009. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište br. 15, soba 305, IV sprat. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - Otkup tenderske dokumentacije broj 1058-KI/09. Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu: "sve troškove snosi Nalogodavac" (our...). 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na račun broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 1058-KI/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 246 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda je u 10,00 sati 

(1-12-11478-09) 

12 - JANAB 

OPĆINA NOVO SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Halil Dardagan 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Transakcijski račun 1610000019280022 

Identifikacijski broj 4200558710008 

PDV broj: 200558710008 

Telefon/faks: 033/492-103, 033/492-383 

E-mail: novosarajevoŽnovosarajevo.ba 

            halildardaganŽnovosarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, soba broj 3, prizemlje 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj zaključka 02-14-1226/09 od 20. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada spomen pločica sa imenima šehida poginulih boraca iz vremena odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. godina za spomen obilježje na Čengić Vili. Pločice su od inox ili sličnog materijala koji je otporan na vremenske uticaje, a dimenzija jedne pločice je 450 x 180 x 1,50 mm. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet obavještenja, osim lica koja su isključena iz prava sudjelovanja u skladu sa članom 23. ZJN. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Službi za oblast boračko invalidske zaštite u sobi 3 ili 4, u prizemlju od dana objavljivanju u "Službenom glasniku BiH" od 4. 8. 2009. godine od 9,00 do 11,30 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvaničnih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Rok za prijem ponuda je 31. 8. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Novo Sarajevo, sala Općinskog vijeća - I sprat 31. 8. 2009. godine sa početkom u 12,30 sati, uz obavezno prisustvo dobavljača ili predstavnik dobavljača koji sa sobom donose ovlaštenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati na protokol Općine Novo Sarajevo ili dostaviti putem pošte u zapečaćenoj koverti koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - 

Izrada spomen pločica - "NE OTVARAJ". 

Na poleđini koverte navesti puni naziv, adresu, kontakt telefon/fax i kontakt osobu ponuđača. Sve ponude koje dospiju nakon navedenog termina (bilo poštom ili lično) biće vraćene ponuđačima neotvorene i neće se razmatrati. 

Sve stranice ponude (s dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane.  

Općina Novo Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača. 

Sve dodatne informacije i pojašnjenja oko obavještenja mogu se dobiti kao pod I.1. 

(1-12-11484-09) 

12 - JANAB 

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klinički centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Miljenko Mihajlović, dipl. ing. arh. 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracijaŽkc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni međunarodni tender radi vršenja usluga stručno tehničkog nadzora na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata Kliničkog centra Banja Luka, broj 01-7050-1/09. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Vršenje usluga stručno tehničkog nadzora na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata Kliničkog centra Banja Luka 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klinički centra Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Period važenja usluga će biti isti kao period izvođenja radova 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 1% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovarajućeg organa da ne postoje smetnje iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona - telefaksa, identitifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, sa svim prilozima izdato od nadležnog suda, kojom se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od tri mjeseca) 

-    licence za vršenje nadzora nad izvođenjem predmetnih radova (licenca za vršenje nadzora u oblasti niskogradnje, visokogradnje, elektro (slaba i jaka struja) i mašinske instalacije, hidrotehničke radove za objekte za koje odobrenje izdaje nadležno ministarstvo 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2007. i 2008. finansijsku godinu kojima se potvrđuje da je ponuđač pozitivno poslovao u navedenim godinama. Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavljača 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

-    izjava ponuđača o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    spisak stalno zaposlenih radnika ovjeren od strane PIO ili nadležnog organa države 

-    spisak stalno zaposlenih radnika (po kvalifikacijama) koji će biti angažovani na predmetnim poslovima sa njihovim licencama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni međunarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1. cijena    učešće 60% 

    2. referenc lista    učešće 40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Na ime otkupa tenderske dokumentacije plaća se 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

22. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

22. 9. 2009. godine u 10,00 sati, Klinički centar Banja Luka,  Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za vršenje usluga stručno tehničkog nadzora na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata Kliničkog centra Banja Luka na adresu: Klinički centar Banja Luka, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom preporučeno, a primaju se do 22. 9. 2009. godine do 9,00 sati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača. Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 časova kod šefa Službe za javne nabavke Majkić Dušana uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 100,00 KM i obavezno dostavljanje zahtjeva za otkup tenderske dokumentacije. Ukoliko u ime ponuđača tendersku dokumentaciju preuzima neko treće lice, obavezno mora priložiti i ovlašćenje ponuđača da može izvršiti preuzimanje tenderske dokumentacije u njegovo ime. 

Uplata se vrši na ‘iro račun Kliničkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). 

________________

CLINICAL CENTER BANJA LUKA 

PROCUREMENT NOTICE 

SERVICES 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: CLINICAL CENTER BANJALUKA 

Contact person: Miljenko Mihajlović, graduate engineer of architecture 

Address: Dvanaest beba bb 

Postal code: 78000 

City: Banja Luka 

ID number: 4400928890000 

Tdephone: 051/342-806 

Fax:05I/310-530 

E-mail: administracijaŽkc-bl.com 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement) 

I.5. a) Public enterprise 

I.5. b) On entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT: 

Services 

II.2. IS THERE INTENTION OF SIGNING OF FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY  

Open international tender for the performance of services of professional technical monitoring of construction of new and reconstruction of existing facilities of Clinical Center Banja Luka, no. 01-7050-1/09. 

II.4.DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Performance of professional technical monitoring of construction of new and reconstruction of existing focilities of Clinical Center Banja Luka. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

As in II.4. 

II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORK 

Clinical Center Banja Luka 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

No 

II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Period of validity of services shall be the same as for the performance of construction works. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF TENDER SECURITY (Article 16 of the PPL) 

In order to participate at public procurement procedure, suppliers must submit original tender security. Amount of requested tender security is 1 % of contract value. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23. of the PPL) 

It is necessary to submit evidence together with bid issued by appropriate authority that 

there are no obstacles from Article 23 of the Law on Public Procurement. 

These documents cannot be older than three months. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO CONDUCT PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24 of the Law on Public Procurement) 

-    Name of the bidder with its address, phone-fax number and identificitation number and name of the contact person. 

-    Certified copy of registration certificate from court register with all enclosures issued by competent court, evidencing bidder's right to perform relevant professional activity which is the subject of procurement (i.e. not older than three months). 

-    Licenses for performance of monitoring of mentioned works (license for performance of monitoring in the filed of civil engineering, building construction electrical and mechanical installations (low and high voltage current), hydro-technical works for facilities with permit issued by competent ministry. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMICAL AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25 of the Law on Public Procurement) 

-    Certified copies of Balance Sheet and income Statement for the 2007 and 2008 confirming that bidder has made profit in mentioned years. Income Statement showing losses shall be considered as reason for disqualification of bidder 

-    Certified copy of Certificate confirming registration of bidder as VAT payer 

-    Statement of bidder on fixed prices (VAT excl.) during the period of contract. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 of the Law on Public Procurement) 

Bidder is obiged to submit: 

-    List of permanent employees certified by Pension Fund or other competent authority. 

-    List of permanent employees (with professional qualifications) that shall be engaged in mentioned works with their licenses. 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

International open procedure 

IV.2. CONTRACT AWARD CRJTERIA (Article 34 PPL) 

The most economically favorable bid according to the below mentioned criteria: 

1.    Price     60% 

2.    Reference list     40% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20 IAL) 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Article 18 PPL) 

Tender documents can be obtained within 3 days following the receipt o request for delivery of tender documents. 

Fee for tender documentation is paid in amount of BAM 100,00. 

IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER 

One of the official languages in Bosnia and Hercegovina 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF BIDS/REQUESTS TO PARTICIPATE: 

Until 22.09.2009, up to 9.00 hrs. (time) 

IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE BIDDER MUST MAINTAIN VALIDITY OF ITS BID: 

3 months or 90 days after the final time limit for submitting bid. 

IV.8. DATE AND PLACE OF BIDS OPENING (Article 33 of the PPL and Article 13 of the IAL) 

22. 9. 2009, Clinical Center Banja Luka, Dvanaest beba bb, meeting room at 10.00 hrs. 

Section V: ABDITIONAL INFORMATION 

Bids must be submitted in one sealed envelope with a full bidder's address, phone and fax number, name of contact person with reference: "DO NOT OPEN- COMMISSION OPENS", Bid for performance of services of professional technical monitoring of construction of new and reconstruction of existing facilities of Clinical Center Banja Luka, to the following address: Klinički Centar Banja Luka, Dvanest beba bb, Banja Luka 

Bids shouid be presented in person to the protocol of Clinical Center or by recommended mail until 22. 9. 2009, up to 9.00 hrs. 

Late and incomplete bids shall not be considered. 

During opening of bids, one representative of each bidder may be present upon presenting of written authorization. 

Tender documents can be taken every working day from 8.00-14.00 hrs, Chief of Department of Public Procurements -Majkic Dušan with certified third copy of transfer order confirming payment of non-refunding sum of BAM 100,00. If a third party shall take tender documents on behalf of  bidder, he must present authorization from bidder authorizing him to take tender documents. 

Pavment should be performed to the account of Clinical Center Banja Luka, account no. 571010-00001017-20 at Komercijalna banka a.d. Banja Luka for tbe purpose of purchase of tender documents. 

Clinical Center is not responsible for any incurred expenses of Bidder in open procedure. Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time before signing of contract in accordance with Article 12 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no. 49/04). 

(1-12-11488-09) 

12 - JANAB 

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 44/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Poštanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d. Banja Luka 

Kontakt osoba: Komljenović Rajko 

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 93   

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/246-037 

Fax: 051/215-570 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Održavanje Storage sistema i tehnička podrška stručnoj službi za Internet 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci usluga Održavanja Storage sistema i tehnička podrška stručnoj službi za Internet 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

90.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Trajanje ugovora: godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne traži se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne traži se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za dobro izvršenje poslova za lotove u kojima učestvuju. Detaljnije objašnjeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Kao garanciju za dobro izvršenje ugovora ponuđač je obavezan dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju koja će iznositi najmanje 10% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Ponude ponuđača će biti odbijene u slučaju da je ponuđač: 

a)    pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; 

b)    predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aranžmana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude 

d)    proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema čl. 23.-26. ovog Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2008. godinu   

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    lista glavnih usluga iz oblasti predmeta nadmetanja pruženih u posljednje dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvršenih usluga koje su izdali primaoci ili izjavu o izvršenim isporukama ukoliko se potvrde o izvršenim uslugama ne mogu dostaviti iz objektivnih razloga 

-    da posjeduje certifikate zaposlenih za Cisco, IBM ili Fujitsu Siemens, Microsoft 

-    da posjeduje certifikat proizvođača za autorizovanog partnera 

    1. Cisco  gold, silver partner, partner 

      2. IBM ili Fujitsu 

       Siemens advanced partner, partner 

    3. Microsoft gold certified partner, certified partner, ili   
   registered member 

-    obrazovna i profesionalna kvalifikacija pružaoca usluga, naročito kvalifikacija lica koja su odgovorna za pružanje konkretne usluge, treba biti sljedeća: 

    1.    rukovodilac projekta (VSS tehničkog smjera) -
       1 izvršilac 

            - minimalno 10 godina  iskustva 

              - 3 godine iskustva na rukovodećim poslovima iz
         domena informacione tehnologije 

-    iskustvo iz domena kontrole i sigurnosti informacio-
nih sistema i jedan od certifikata CISA, CISM,
        CGEIT, CISSP 

    2.         mrežni inženjer (VSS tehničkog smjera) - minimalno
       2 izvršioca 

             - minimalno 4 godine radnog iskustva 

-    2 godine iskustva na poslovima projektovanja i
održavanja kompleksnih mrežnih sistema 

Dodatna edukacija ili specijalizacije iz oblasti mrežnog upravljanja i sigurnosti, certifikat Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associated) 

    3.    sistem inženjer (VSS tehničkog smjera) - minimalno
      2 izvršioca 

           - minimalno 4 godine radnog iskustva 

                      - poželjna 1 godina iskustva na poslovima održavanja
             kompleksnih serverskih sistema i sistema za pohranu
        podataka 

             - poželjno MCP, IBM ili Fujitsu Siemens sertifikati,
       edukacija iz oblasti virtuelizacijskog softvera
       VMware 

-    ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu naprijed dostavljenih dokumenata i dokaza 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova u Službi za logistiku, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i može se uplatiti lično na blagajni Preduzeća ili na ‘iro račun broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 10,30 časova, 

Pošte Srpske, Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka      

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. god.u 11,00 časova 

Pošte Srpske, Kralja Petra I Karađorđevića, 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zapečećenoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Uslovi i način plaćanja: 30 dana po fakturisanju. 

Rok odziva u slučaju kvara ne smije biti duži od 30 minuta od poziva ugovornog organa. 

(1-12-11506-09) 

12 - JANAB 

JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja Banovići 

Kontakt osoba: Hasanbegović Dževad, pomoćnik direktora 

Adresa: Branilaca Banovića 25 

Poštanski broj: 75290 

Grad: Banovići 

Identifikacioni broj: 4209215100007 

PDV broj: 209215100007 

Transakcijski račun: 132 130 030 3110055 

Telefon: 035/875-525 

Fax: 035/871-011 

E-mail: domzdbanŽinet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o uslugama kolektivnog osiguranja zaposlenih 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o uslugama kolektivnog osiguranja zaposlenih - prema specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja Banovići, Branilaca Banovića 25. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

36 mjeseci od dana zaključenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz člana 23 tačke a, b, c, d, e, f ZJN 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija sudskog rješenja o registraciji sa svim prilozima (ne starije od 3 mjeseca), ID i PDV broj 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1.    ukupna visina ponuđene osigurane sume za
        osigurane slučajeve (invaliditet, smrt od
        nesreće, prirodna smrt, dnevna naknada za
        bolnicu i troškovi liječenja)    80% 

    2.    rok za likvidaciju i naplatu štete    10% 

    3.    način plaćanja premije    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti u toku trajanja javnog poziva 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplate se mogu izvršiti na blagajni ustanove ili na transakcijski račun broj 132 130 030 31 10055 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

28 dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

JZU Dom zdravlja Banovići, Pravna služba 

Ponuđači će biti uredno usmeno ili pismeno obaviješteni o tačnom datumu i terminu otvaranja ponuda. Napomena: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati registrovani zakonski zastupnici ponuđača ili punomoćnici sa dostavljenom pismenom punomoći od ponuđača. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" ponuda po otvorenom postupku javne nabavke____________/_____adresirano kao pod I.1. 

Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati u potpunosti ponudu, da odbije sve ponude prije njihovog prihvaćanja ili poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i pri tome ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuđača u postupku nadmetanja. 

(1-12-11521-09) 

12 - JANAB 

OPŠTINA HAN PIJESAK 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Fax: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod i.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Han Pijesak 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Han Pijesak za zimsku sezonu 2009/2010. godine. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Han Pijesak 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se dostavljaju za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Završava 30. 4. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Odgovarajući dokazi da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu člana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH i Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2008. godine u 12,30 časova 

Sala SO-e Han Pijesak 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponuđača uz podnošenje dokaza o uplati troškova tendera u iznosu od 30,00 KM, na račun za prikupljanje javnih prihoda opštine Han Pijesak broj 562-001-00000606-83, sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije za zimsko održavanje puteva", vrsta prihoda 729124. Preuzimanje tenderske dokumentacije može se izvršiti stavljanjem na uvid dokaza o uplati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Fax: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Fax: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Opština Han Pijesak 

Kontakt osoba: Nataša Gavrilović 

Adresa: A. Karađorđevića bb 

Poštanski broj: 71360 

Grad: Han Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400646560007 

Telefon: 057/557-108 

Fax: 057/557-285 

E-mail: racunovodstvoŽhanpijesak.net 

Internet adresa: www.hanpijesak.net 

(1-12-11522-09) 

12 - JANAB 

GRAD BAWA LUKA 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Žeqka Vukelić 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576, kancelarija 123 

Faks: 051/244-576 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zimska služba 2009/2010, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 - održavawe prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih površina, te lokalnih i nekategorisanih puteva, u zimskom periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja, LOT 1 - LOT 13 

Nabavka broj 20-404-336/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Zimska služba 2009/2010, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 - održavawe prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih površina, te lokalnih i nekategorisanih puteva, u zimskom periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja, LOT 1 - LOT 13. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost: 2.400.000,00 (za godinu dana za sve lotove) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Rok: 15. 3. 2013. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

-    LOT 1 - 5.000,00 KM 

-    za sve ostale lotove 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili doznačewe novčanih sredstava na ‘iro račun buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 

-    mora glasiti na period validnosti ponude (izuzev ako se traži garancija) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora za svaki lot 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili doznačenje novčanih sredstava na ‘iro račun buxeta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, buxetska organizacija 9999999 

-    mora glasiti na rok izvršewa ugovora uvećan za 30 dana 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

U skladu sa članom 23. ZJN-a 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rješewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija licence za izvođewe radova niskogradwe 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Da je ponuđač ostvario pozitivno poslovawe u 2008. godini sa ostvarenim minimalnim prihodom u iznosu od: 

LOT 1 - 1.500.000,00 KM 

LOT 2 - 360.000,00 KM 

LOT 3 - 600.000,00 KM 

LOT 4 - 300.000,00 KM 

LOT 5 - 450.000,00 KM 

LOT 6 - 750.000,00 KM 

LOT 7 - 390.000,00 KM 

LOT 8 - 360.000,00 KM 

LOT 9 - 480.000,00 KM 

LOT 10 - 540.000,00 KM 

LOT 11 - 480.000,00 KM 

LOT 12 - 480.000,00 KM 

LOT 13 - 390.000,00 KM 

Ostvareni prihod u 2008. godini mora biti isti ili veći od ukupnog zbira potrebnih prihoda svih lotova za koje ponuđač dostavqa ponude. Ukoliko ponuđač dostavi ponudu za više lotova, a ostvareni prihod u 2008. godini nije isti ili veći od ukupnog zbira prihoda svih ponuđenih lotova, ponuda će biti odbačena. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Da je ponuđač tehnički i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni međunarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Uplata 50,00 KM po lotu pa ‘iro račun 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa naznakom: "Za nabavku broj 20-404-336/09" 

Lično kancelarija 123 uz priloženu uplatnicu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvaničnih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

15. 9. 2009. godine do 12,00 sati (kancelarija 14) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Administrativna služba Grada Bawaluka (kancelarija 123) 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako što se sva tražena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuju u jednu kovertu sa naznakom: "JAVNA NABAVKA 20-404-336/09 - Zimska služba 2009/2010, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 - održavawe prohodnosti ulica, trotoara, mostova, trgova i drugih saobraćajnih površina, te lokalnih i nekategorisanih puteva, u zimskom periodu radi odvijawa bezbjednog i nesmetanog saobraćaja - NE OTVARAJ". 

Na samom otvarawu će se otvarati ponude svih ponuđača, a naknadnom kontrolom će se utvrditi koji od ponuđača ispuwava kvalifikacione uslove, te će o tome biti obaviješten. 

Razmatraće se samo one ponude koje su pristigle zakqučno sa danom 15. 9. 2009. godine do 12,00 časova na protokol Adminstrativne službe Grada Bawaluka (kancelarija 14). 

(1-12-11543-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5215/09-52 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Vladimir Zovko, dipl. ing. građ. 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-717 

Fax: 036/335-773 

E-mail: ephzhbŽephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Isto kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Mario Kljajo, dipl. oec. 

Adresa: Mile Budaka 106 a 

Poštanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/335-787 

Fax: 036/335-788 

E-mail: ephzhbŽephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Isto kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduzeće 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave usluga br. I-5215/09-52 od 25. 6. 2009. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Specijalističko godišnje održavanje hidrometeorološkog sustava u periodu od 12 mjeseci 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Proizvodnja električne energije, hidroenergetski objekti: HE Jajce I, HE Jajce II, HE Rama, HE Mostar, CHE Čapljina, HE Peć Mlini, 

HE Mostarsko blato 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

2% od ponuđene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Bezuvjetna bankovna garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

10% od ponuđene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Bezuvjetna bankovna garancija 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno članku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je dobavljač registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavljača da se profesionalno bavi relevantnom djelatnošću 

-    uvjerenje izdano od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja broja  uposlenih djelatnika; minimalni broj uposlenika koji se zahtijeva po ovom kriteriju je 5 (pet) 

-    ID ili PDV broj ponuđača 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

-    potvrda od poslovne banke da dobavljaču račun nije bio blokiran u proteklih 6 mjeseci 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran, za posljednje dvije godine za koje raspolaže s podacima ili od datuma registracije ponuđača, odnosno od početka poslovanja ukoliko je dobavljač registriran odnosno počeo s radom prije manje od dvije godine 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

-    lista glavnih radova dobavljača izvršenih u posljednje 3 godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja 

-    uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 ugovora u posljednje 3 godine s naznačenim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja usluga uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvršenih usluga, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je dobavljač izvodio iste ili slične usluge u prethodne 3 godine 

-    ovlaštenje - certifikat za servisiranje i održavanje opreme od proizvođača OTT Njemačka 

-    dobavljač neće podugovarati više od 30% vrijednosti ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Može se osigurati do 28. 8. 2009. godine do 14,00 sati 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM- 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

3. 9 .2009. godine u 12,00 sati 

Dr. Mile Budaka 106a, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati na adresi iz Odjeljka I točka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz iste točke. Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 50 KM na i ‘iroračun naručitelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom: "Natječajna dokumentacija broj I-5215/09-52, specijalističko godišnje održavanje hidrometeorološkog sustava - neotvarati do 3. 9. 2009. godine, do 12,00 sati". 

(1-12-11562-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, telefon 033/751-470, faks 033/751-499; za tehnička pitanja: Moamera Kevrić-Tabaković, tel. 033/751-431 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10304-OP-041A/08 

Broj protokola 03-4-3463-9147/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge održavanja TK i SDNIU opreme 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Područje djelovanja ugovornog organa (Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankarska garancija za efikasnost izvršenja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom važnosti 30 (trideset) dana duže od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra za predmetnu djelatnost sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2007. i 2008. godinu (da ekonomsko-finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora) i 

-    potvrde banke da račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno 100.000,00 KM, ili 50.000,00 KM ako je ponuđač počeo sa radom prije manje od godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Minimalni zahtjevi: 

-    uspješno iskustvo u realizaciji 3 (tri) ugovora u posljednje tri godine 

-    servis registrovan na području djelovanja ugovornog organa (Kanton Sarajevo i BPK) 

-    servis ovlašten od strane proizvođača za servisiranje telemetrijske i komunikacione opreme korištene u telemetrijskom sistemu opreme 

-    minimalno pet servisera 

-    osposobljenost osoblja za održavanje telemetrijskog sistema i rad sa telemetrijskom opremom i LOOKOUT softwareom 

Dokazi o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti: 

-    opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti servisa 

-    referenc lista o održavanju predmetnih sistema u periodu protekle tri godine 

-    dokaz da firma posjeduje servis registrovan na području djelovanja ugovornog organa (područje djelovanja je Kanton Sarajevo i BPK) 

-    izjava u kojoj je vidljivo da je servis ovlašten od strane proizvođača za servisiranje telemetrijske i komunikacione opreme korištene u telemetrijskom sistemu opreme (certifikat motorole) 

-    dokaz da firma upošljava minimalno pet servisera 

-    dostaviti kopije certifika ta uposlenika iz kojih je vidljivo da su osposobljeni za održavanje telemetrijskog sistema kao i certifikate osoblja za rad sa telemetrijskom opremom i LOOKOUT softwareom 

-    dokaz da firma posjeduje ISO certifikat koji garantuje kvalitet 

-    dostaviti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu dežurnog servisa - HELP DESK" 

-    izjava u kojoj se izvršilac usluge obavezuje da se odazove na poziv naručioca u roku od 8 sati 

-    izjava u kojoj se izvršilac usluge obavezuje da će svaki kvar otkloniti u roku od 48 sati od obavijesti o kvaru 

    Ukoliko je vrsta kvara na opremi takve prirode da se ne može otkloniti u roku od 48 sati, izvršilac usluge se obavezuje da do popravke opreme ponudi na korištenje zamjensku opremu istih ili boljih karakteristika 

-    izjava u kojoj se izvršilac usluge obavezuje dati garanciju na ugrađene dijelove od minimalno 6 (šest) mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Račun za uplatu 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja unutar BiH, uplata se vrši na račun broj 3389002208759171, UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Hifzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača. 

2.    Priložena dokumentacija  uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po brojevima. 

3.    Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapečaćenoj neprovidnoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 

    Na koverti obavezno naznačiti slijedeće: "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna adresa ponuđača, "Ponuda za ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10304-OP-041A/08 "Usluge održavanja TK i SDNIU opreme" - ne otvarati do 3. 9. 2009. godine do 12,00 sati. 

4.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. 

5.    Obavještenje ponuđača o rezultatima: 

    Svi učesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, telefon 033/751-470, faks 033/751-499; za tehnička pitanja: Moamera Kevrić-Tabaković, tel. 033/751-431 

Adresa: Hivzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadžida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470; uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Hivzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikaconi PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-12-11579-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćorić, tel. 033/776-228 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10304-OP-039A/08, broj protokola: 03-4-3463-9093/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge snabdijevanja vozila podružnice"Elektrodistribucije" Sarajevo tečnim gorivima i mazivima 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude bez uračunatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom važnosti: Opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnjeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvršenja ugovora izdata od prvoklasne poslovne banke 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra za predmetnu djelatnost sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2007. i 2008. godinu (da ekonomsko-finanisijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora) 

-    potvrde banke da račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno 600.000,00 KM ili 400.000,00 KM ako je ponuđač počeo sa radom prije manje od godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Minimalni zahtjevi: 

-    uspješno iskustvo u realizaciji 2 (dva) ugovora u posljednje dvije godine 

-    minimalno tri prodajne lokacije na lokalitetu grada Sarajeva 

-    obezbjeđenje minimalne količine (2% od ugovorenih količina) goriva u slučaju poremećaja snabdijevanja na tržištu nafte i naftnih derivata) 

Dokazi o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti: 

-    referenc lista značajnih izvršenih isporuka u posljednje dvije godine 

-    izjava o obezbjeđenju minimalne količine (2% od ugovorenih količina) goriva u slučaju poremećaja snabdijevanja na tržištu nafte i naftnih derivata) 

-    spisak prodajnih lokacija 

-    spisak zaposlenika ovjeren potpisom od strane PIO/MIO 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

1)    cijena ponuđene usluge    učešće 70% 

2)    ponuđeni tehnički uslovi    učešće 30% 

Tehnički uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehničke zahtjeve iz tendera (učešće 30%), a prema sljedećim tehničkim kriterijima: 

T1 Dodatne tehničke karakteristike 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 25 (dvadesetpet). 

Poboljšane peformanse u odnosu na zahtjeve relevantnih standarda (dokaz o kvalitetu goriva, manji procenat sumpora, niža temperatura smrzavanja goriva u odnosu na zahtijevanu i sl.). Ostali ponuđači će dobiti proporcionalan broj bodova u odnosu na najbolje ponuđene tehničke karakteristike. 

T2 Rok isporuke roba/usluga 

Ovaj kriterij se neće bodovati. 0 (nula) bodova. 

T3 Garancija za izvršenu uslugu 

Ovaj kriterij se neće bodovati. 0 (nula) bodova. 

T4 Postprodajni servis 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 20 (dvadeset). 

Ponuđač koji pruži dokaz o elektronskom ispisu dnevnih i mjesečnih izvještaja po vozilu i lokaciji prodajnih mjesta dobiće maksimalan broj bodova. 

Ponuđač koji ne dostavi dokaz dobiće 0 bodova. 

T5 Okolinske karakteristike 

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju je 15 (petnaest). 

Ponuđač koji dostavi dokaz da je ispunio sve zahtjeve u vezi dobijanja okolinske dozvole dobiće 15 bodova. 

Ponuđač koji ne dostavi dokaz dobiće 0 bodova. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijal- nog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM. Račun za uplatu 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanje unutar BiH, uplata se vrši na račun broj 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na račun broj: 501012000-978-000-13 u kroist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9 .2009. godine u 10,00 sati 

Hifzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača. 

2.    Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po oznakama iz tenderske dokumentacije 

3.    Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapečaćenoj neprovidnoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 

    Na koverti obavezno naznačiti slijedeće "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna adresa ponuđača, "Ponuda za ponovno javno nadmetanje broj 10304-OP-039A/08 "Usluge snabdijevanja vozila Podružnice "Elektrodistribucije" Sarajevo tečnim gorivima i mazivima"- Ne otvarati do 3. 9. 2009. godine do 10,00 sati". 

4.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. 

5.    Obavještenje ponuđača o rezultatima. 

Svi učesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Dražen Ćorić, tel. 033/751-537 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba    

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadžida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470 uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-12-11581-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Suad Zulović, tel. 033/751-588 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10304-OP-042A/08, broj protokola: 03-4-3463-9148/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge ljekarskog pregleda 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehničkoj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude bez uračunatog PDV-a (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom važnosti: opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnjeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvršenja ugovora izdata od prvoklasne poslovne banke 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    ovjerena kopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2007. i 2008. godinu (da ekonomsko-finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora) 

-    potvrde banke da račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno 100.000,00 KM, ili 50.000,00 KM ako je ponuđač počeo sa radom prije manje od godine 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Minimalni zahtjevi: 

-    uspješno iskustvo u realizaciji 2 (dva) ugovora u posljednje dvije godine 

-    spisak zaposlenika ovjeren potpisom od strane PIO/MIO 

-    posjedovanje stručnog kadra u radnom odnosu minimalno jedan specijalista, jedna medicinska sestra za svaku vrstu pregleda 

-    savremena i kvalitetna oprema, kojom se mogu kvalitetno izvršiti usluge ljekarskog pregleda uz posjedovanje adekvatne medicinske opreme 

Dokazi o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti: 

-    rješenje da je zdravstvena ustanova registrovana za vršenje zahtijevanih usluga 

-    referenc lista značajnih izvršenih usluga u posljednje dvije godine 

-    dokaz o posjedovanju stručnog kadra u radnom odnosu minimalno jedan specijalista, jedna medicinska sestra za svaku vrstu pregleda (izvod iz matične evidencije PIO) 

-    izvještaj o izvršenim ljekarskim pregledima zaposlenika sa detaljnom analizom uzroka nastanka invalidnosti i prijedlogom preventivnih mjera za smanjenje nastanka oboljenja u podružnici "Elektrodistribuciji" Sarajevo 

-    izvještaj prema pravilniku o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima i zakonu o zaštiti na radu 

-    izjava da će periodične ljekarske preglede zaposlenika organizovati u Sarajevu sa dnevnim pregledom 30 zaposlenika u adekvatnim prostorima izvođača 

-    da imaju savremenu i kvalitetnu opremu, kojom se mogu kvalitetno izvršiti usluge ljekarskog pregleda uz posjedovanje adekvatne medicinske opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijal- nog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju: 50,00 KM. 

Račun za uplatu 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanje unutar BiH, uplata se vrši na račun broj 3389002208759171 UniCredit Bank d.d. 

Za plaćanja izvan BiH, uplata se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na račun broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9 .2009. godine u 10,00 sati 

Hifzi Bjelevca 15, Azići, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača. 

2.    Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, složena i označena po oznakama iz tenderske dokumentacije 

3.    Jednu ponudu u originalu i jednu kopiju dostaviti u jednoj zapečaćenoj neprovidnoj koverti poštom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 

    Na koverti obavezno naznačiti slijedeće: "Original ponuda" i "Kopija ponude", ime i puna adresa ponuđača, "Ponuda za ponovno javno nadmetanje broj 10304-OP-042A/08 "Usluge ljekarskog pregleda", - Ne otvarati do 2. 9. 2009. godine do 10,00 sati". 

4.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. 

5.    Obavještenje ponuđača o rezultatima. 

Svi učesnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Sadžida Bojić, tel. 033/751-470; fax: 033/751-499; za tehnička pitanja: Suad Zulović, tel. 033/751-588 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba    

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadžida Bojić, I sprat, soba 107, tel. 033/751-470 uz predočenje originalne uplatnice o izvršenoj uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Hifzi Bjelevca 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005    

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: s.bojicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005   

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-12-11583-09) 

12 - JANAB 

OPĆINA ILIDŽA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ JN 76/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Ilidža 

Kontakt osoba: Halid Hadžić 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Poštanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/637-862 

Fax: 033/775-600 

E-mail: o-ilidzaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.ilidza-sarajevo.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja broj 76/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pružanje usluga izrade Glavnog-izvedbenog projekta sekundarne vodovodne mreže u području Rakovice 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Općina Ilidiža 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

2% od ukupne ponuđene vrijednosti 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Garancija za ponudu se može dostaviti u jednom od slijedećih oblika 

- bezuslovna bankovna garancija 

- gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 

Napomena: Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršiće se po pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i općim aktima ugovornog organa. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izjava ponuđača da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbjediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobro izvršenje posla u visini od 10 % od ugovorene vrijednosti, sa rokom važnosti određenim u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač: 

-    registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti za što će dostaviti dokaze pobliže navedene u tenderskoj dokumentaciji i 

-    posjeduje ovlaštenje za projoktovanje složenih vodnih objekata 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Da je ponuđač imao pozitivno finansijsko poslovanje za posljednji obračunski period 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    - cijena     95% 

    - rok izrade projektne dokumentacije     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 3. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Žiro račun broj 3380002210024598 UniCredit Bank 

ili Blagajna Općine Ilidža 

Vrsta prihoda: 722612 

Općina: 078 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvaničnih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

7. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

7. 9. 2009. godine u 12,30 sati 

Općina Ilidža, sala I sprat 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Općina Ilidža 

Kontakt osoba: Hadžić Halid 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Poštanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/637-862 općina 

Fax: 033/775-600 

E-mail: o-ilidzaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.ilidza-sarajevo.org 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Općina Ilidža 

Kontakt osoba: Čaušević Vedada, Općina Ilidža 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Poštanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-682 

Fax: 033/637-862 

E-mail: o-ilidzaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.ilidza-sarajevo.org 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Općina Ilidža 

Kontakt osoba: Pisarnica Općine Ilidža 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Poštanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-600 

Fax: 033/775-600 

E-mail: o-ilidzaŽbih.net.ba 

Internet adresa: www.ilidza-sarajevo.org 

(1-12-11588-09) 

12 - JANAB 

OPŠTINA NOVI GRAD 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Novi Grad 

Kontakt osoba: Danko Vinčić 

Adresa: Petra Kočića 2 

Poštanski broj: 79220 

Grad: Novi Grad 

Identifikacioni broj: 4400764840006 

Telefon: 052/751-540 

Fax: 052/751-540 

E-mail: javne.nabavkeŽopstina-novigrad.com 

Internet adresa: www.opstina-novigrad.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluga prevoza učenika u školskoj godini 2009/2010. na linijama navedenim u LOT I i LOT II, broj 01-404-61/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I 

Linije Novi Grad-Bušević, MN Rujiška, Radomirovac, Johovica, Agići, Kršlje, Grabašnica, Brezici, Žuljevica, Lješljani, Dobrljin, Tabla, Ćele 

LOT II 

Linije Novi Grad - Blatna, Petrovići, Rašće, Dubovik 

Ponude dostaviti posebno za svaki lot. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Novi Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Školska godina 2009/2010. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 3. 8. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Jedan od jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 12,00 časova 

Zgrada Opštine Novi Grad, sala 16 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija može se podići u Opštini Novi Grad, kancelarija broj 49, u vremenu od 8,00 do 15,00 časova svakim radnim danom od dana objavljivanja obavještenja. 

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i kopiji na kojoj će čitko pisati: " ORIGINAL PONUDE" i " KOPIJA PONUDE". Originalna ponuda i njena kopija sa pečatom i potpisom trebaju biti posebno zapečećene u jednu neprovidnu kovertu sa imenom i adresom ponuđača na kojoj će pisati: "PONUDA ZA PREVOZ UČENIKA ZA LOT 1 - NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE" i "PONUDA ZA PREVOZ ZA LOT 2 - NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE". 

Adresa na koju se ponude dostavljaju je Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića 2. 

Ponude koje stignu iza navedenog roka biće vraćene ponuđaču neotvorene. 

Ugovorni organ zadržava pravo da okonča postupak predviđeno članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Pismenu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovorni organ će proslijediti svim ponuđačima. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuđača. 

(1-12-11593-09) 

12 - JANAB 

MJEŠOVITI HOLDING
"ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBIWE 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Žeqko Ratković, Dušan Riđešić 

Adresa: Stepe Stepanovića bb 

Poštanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-160, 059/277-133 

Faks: 059/277-162, 059/277-133 

E-mail: dridjesicŽers.ba 

Internet adresa: www.ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Idejni projekat sa studijom izvodqivosti za izgradwu HE Sutjeska 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je realizacija namjenskih istražnih radova i izrada Idejnog projekta sa studijom izvodqivosti za izgradwu HE Sutjeska 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

MH Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebiwe, Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebiwe 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Iznos garancije za ponudu je 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Iznos garancije za izvršewe ugovora iznosi 5% od vrijednosti ugovora. Dostavqa se prilikom zakqučewa ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da nema smetwi iz člana 23. ZJN BiH 

Sva uvjerewa moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno detaqno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno detaqno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno detaqno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

    1) ponuđena cijena    učešće 60% 

    2) kvalitet    učešće 30% 

    3) uslovi plaćawa    učešće 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti od dana objavqivawa ovog obavještewa u "Službenom glasniku BiH". 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Uplate u KM vrše se na ‘iro račun broj 5550 0900 0030 9395, kod Nove banke a.d. Bawaluka - Filijala Trebiwe, sa naznakom: "Troškovi TD za Idejni projekat HE Sutjeska", a po predhodno podnesenom pismenom zahtjevu za predračun uz predočewe identifikacionih podataka ponuđača i e-mail adrese. 

Za devizne uplate (50 EUR) - Instrukcije za plaćawe iz inostranstva dostavqaju se na zahtjev 

Mjesto preuzimawa: Sjedište ugovornog organa u Trebiwu, lično ili putem e-mail-a, uz prezentaciju dokaza o uplati 

Sredstva uplaćena za troškove tendera se ne vraćaju ponuđaču.    

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 12,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 13,00 časova 

Upravna zgrada ugovornog organa Trebiwe, Stepe Stepanovića bb 

_______________

PROCUREMENT NOTICE 

SERVICES 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: MH Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje 

Contact person: Željko Ratković, Dušan Riđešić 

Address: Stepe Stepanovića bb 

Zip code: 89101 

Town: Trebinje 

Identification number: 4401355450006 

Telephone: 059/277-160, 059/277-133 

Fax: 059/277-162, 059/277-133 

II.1. TYPE OF THE CONTRACT 

Services 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Procurement theme: Realization of applicable investigation works and elaboration of the Preliminary Design together with the Feasibility Study for construction of HPP Sutjeska. 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) 

Tender documents obtainable until 24 August, 2009. 

Price of Tender documents 100,00 KM 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF BIDS 

1st September, 2009, at 12,00 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Art. 33 PPL) 

Date: 1st September; 2009, at 13,00 

(1-12-11623-09) 

12 - JANAB 

OPŠTINA USTIPRAČA/NOVO GORAŽDE 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Opština Ustiprača/Novo Goražde 

Kontakt osoba: Rade Jovanović 

Adresa: Centar I bb 

Poštanski broj: 73110 Ustiprača 

Grad: Ustiprača/Novo Goražde 

Identifikacioni broj: 4400615760008 

Telefon: 058/430-117 

Fax: 058/432-100 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izbor najpovoljnije banke koja će vršiti usluge za tekuće poslovanje za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Opština Ustiprača/Novo Goražde 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

Svaki lot je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje po potpisivanju ugovora i završava 31. 12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 KM 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica banke registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti u RS koje: 

-    potvrda da pravno lice nije u predmetu postupka za proglašenje stečaja 

-    izjava ponuđača da nema ograničenja po članu 23. ZJN 

-    izjava da pravno lice nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina 

-    izjava da pravno lice u sudskom postupku nije osuđeno za kršenje zakona u smuslu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina (svi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana dostave konkurentskog zahtjeva, sve kopije moraju biti ovjerene 

-    ispunjavaju kvalifikacione uslove propisane tenderskim dokumentom 

-    dostave listu referensi na istim ili sličnim poslovima 

-    dostave dokaz o raspoloživosti finansijskim resursima prikazan podnošenjem finansijskog izvještaja o poslovanju banke za 2008. godinu 

-    dostave dokaz o kadrovskom kapacitetu (kvalifikacije i iskustvo osoblja koje se predviđa za rad na predmetnom poslu 

-    otkupe tendersku dokumentaciju 

-    uz ponudu dostave osiguranje ponude/garanciju za ozbiljnost ponude od 10.000,00 KM 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća mogu ostvariti ponuđači koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    naziv ponuđača sa tačnom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačnim prilozima, koja nije starija od tri mjeseca 

-    rješenje nadležnog organa o  ispunjavanju minimalnih uslova o tehničkoj opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje djelatnosti 

-    potvrda o izvršenim poreskim obavezama 

-    spisak kvalifikacione radne snage 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Samo najniža cijena 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija: 

1)    prema tenderskom dokumentu poglavlje I tačka 27. 

Evaulacija ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će biti vršeni po osnovu kriterijuma utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 21. 8. 2009. godine. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju 300,00 KM. 

Uplatu izvršiti na žiro račun broj 562-006-00003050-72 kod NLB Razvojne banke Ustiprača. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na nekom od jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine u 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 12,00 sati 

Ustiprača/Novo Goražde - zgrada Opštine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Opština Ustiprača/Novo Goražde ne snosi nikakve troškove u postupku javne nabavke, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimično svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. O rezultatima otvorenog postupka ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni. S obzirom na broj poslovnih jedinica - banaka, ugovorni organ će okončati postupak i dodjeliti ugovor i ako bude broj primljenih prihvatljivih ponuda bude manji od broja tri. 

Ponude se dostavljaju na pisarnicu naručioca lično ili putem pošle u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda - izbor najpovoljnije banke koja će vršiti usluge za tekuće poslovanje za 2009. godinu - ne otvaraj". Na koverti treba naznačiti punu adresu ponuđača. Neblagovremene i nepotpune neće biti uzete u razmatranje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača. Sve dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe. 

(1-12-11631-09) 

12 - JANAB 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE RS
BAWA LUKA  

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske-Služba za zajedničke poslove Vlade RS 

Kontakt osoba: Dragana Aleksić, Renata Zucchiatti i Dodik Olivera 

Adresa: Administrativni centar Vlade Republike Srspke, Trg Republke Srpske 1, Lamela A, IX sprat, kancelarija 27 

Poštanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402752740009 

Telefon: 051/338-579; 051/338-580; 051/338-581 

Faks: 051/338-550 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

Kao pod II.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tenderska dokumentacija broj 04/2.1-404-478/09 - Pružawe usluge - Osigurawe Adminstrativnog centra Vlade Republike Srpske. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je pružawe usluga osigurawa imovine od požara i drugih opasnosti. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokuemntaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka   

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Ugovor će se sklopiti na godinu dana (12 mjeseci) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ponuđač dostavqa pismo namjere banke da će u slučaju prihvatawa ponude i ugovarawa izvršewa usluga obezbijediti garantni depozit za dobro izvršewe posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na priv poziv banke prihvatqive od strane naručioca na iznos od 10% ugovorene vrijednosti. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi ponuđača da nema smetwi za wegovo učestvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u članu 23. stav (1) tačke, a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadležnih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu niže navedenih kriterija: 

    1)    cijena, iznos premije osigurawa    učešće 50% 

    2)    način i uslovi plaćawa premije    učešće 10% 

    3)    ukupni kapital društva za osigurawe
        na dan 31. 12. 2008. godine    učešće 20% 

    4)    ukupno obračunata premija osigurawa
        za 2008. godinu    učešće 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, ukoliko je primjewqivo. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti tri dana od objavqivawa obavještewa u "Službenom glasniku BiH". 

Novčana naknada za tendersku dokuemntaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 10,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 (šezdeset) dana nakon krajweg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

1. 9. 2009. godine u 10,30 časova 

Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, IX sprat, Lamela A - kancelarija 32, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija 

- Kompletnu tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti u prostorijama Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, 78000 Bawa Luka (Lamela A, IX. sprat, kancelarija 27), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog novčanog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 10,00-14,00 časova, počev od 6. 8. 2009. godine. 

Broj računa na koji će se uplaćivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro račun Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda 722511, šifra opštine 022 i šifre Buxetske organizacije 0420001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Služba za zajedničke poslove Vlade  

Kontakt osoba: Dragana Aleksić, Renata Zucchiatti i Dodik Olivera 

Adresa: Trg Republike Srpske 1, Administrtivni centar Vlade Republike Srpske, Lamela A, V sprat, kancelarija 23 

Poštanski broj: 78000 

Identifikacioni broj: 4402752740009 

Telefon: 051/338-579; 051/338-580; 051/338-581 

Faks: 051/338-550 

(1-12-11636-09) 

12 - JANAB 

JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA" BIHAĆ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać 

Kontakt osoba: Mirzet Mujadžić, telefon 037/220-348 

Adresa: 5. korpusa br. 2 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263421390008 

Telefon/faks: 037/220-348 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. sjedište Zavoda (sastavni dio tenderskog zahtjeva na posebnim listovima koji se popunjuju i dostavljaju raspisivaču) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. sjedište Zavoda 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1 

-    Za arheološka iskopavanja na lokalitetu starog grada Stara Ostrovica, Kulen Vakuf, općina Bihać 

LOT 2 

-    Usluga radova na tekućem održavanju ulaznog dijela, bedemskog zida i unutrašnje kule, Stara Ostrovica, Kulen Vakuf, općina Bihać 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Usluga radova za arheološka iskopavanja na lokalitetu starog grada Stara Ostrovica, Kulen Vakuf, općina Bihać 

    Budžet Vlade Unsko-sanskog kantona, Bihać 2008. godina MMA 0006 

2.    Usluga radova na tekućem održavanju ulaznog dijela,   bedemskog zida i unutrašnje kule, Stara Ostrovica, Kulen Vakuf, općina Bihać 

    Budžet Vlade Unsko-sanskog kantona, Bihać 2008. godina MMA 0006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U sklopu tenderske dokumentacije 

Opća dokumentacija, predmjer i predračun 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Po ugovoru. 

Izvođač radova ima mogućnost da mu se na osnovu potpisane i ovjerene situacije od strane glavnog nadzornog organa i ispostavljenog računa izvrši financijska naknada za taj dio izvršenog posla. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na lokalitetu starog grada Stara Ostrovica, Kulen Vakuf, općina Bihać 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30 dana od dana potpisa ugovora (izuzev vremenskih neprilika). 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Da 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjavu ponuđača da će isplaćena financijska sredstva po osnovu potpisane situacije za izvršene radove u popunosti vratiti naručiocu ukoliko radove ne uradi do kraja. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Dostavljenje garancije da će primljena finansijska sredstva po osnovu potpisane garancije i dostavljenog računa koristiti isključivo u svrhu koje su namijenjene za realizaciju ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Za dokazivanje prava  sudjelovanja u javnom  nadmetanju, pravnog statusa i drugih kvalifikacija, ponuda mora sadržavati: 

1.    ovjerenu kopiju rješenja o poreznoj registraciji 

2.    uvjerenje da je ponuđač ispunio obveze u svezi plaćanja poreza - potvrda porezne uprave 

3.    uvjerenje da ponuđač nije u postupku stečaja ili likvidacije 

4.    uvjerenje da ponuđač nije predmet postupka za proglašavanje stečaja ili prisilne likvidacije 

5.    uvjerenje da ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njenog poslovnog ponašanja u razdoblju od 5 (pet) godina 

6.    uvjerenje da ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u razdoblju od 5 (pet) godina 

7.    uvjerenje da je ponuđač ispunio obveze glede plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO - potvrda nadležnog organa i zdravstveno osiguranje - potvrda nadležnog organa 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje predmetnih djelatnosti, što dokazuju rješenjem o upisu u sudski registar ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, osim pravnih lica koja su isključena iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama shodno članu 23. ZJN. Za dokazivanje sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 

1.    kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa potrebnim prilozima ne stariju od 90 dana od datuma otvaranja ponuda ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta; ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet tendera 

2.    kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji (uvjerenja o registraciji PDV obaveznika) ili dokaz o oslobađanju ne starija od 90 dana od datuma otvaranja ponuda 

3.    naziv, tačnu adresu, broj telefona, broj telefaksa, poreski broj identifikacijski broj 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Profil i reference firme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Tenderski zahtjev za dostavljnje ponuda (sa javnom objavom) 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Ne 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

15 dana od dana obavljivanja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

15 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

24. 8. 2009. godine u 12,00 sati 

prostorije Zavoda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda tj. ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele ugovora, te zadržava pravo da odbije cijelu ili djelomično svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora, u skladu sa članom 12. ZJN BiH, o čemu će uputiti obavještenje o ukazivanju ponuđačima. 

2.    Ponude se dostavlju putem pošte ili lično na slijedeću adresu JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, 5. korpusa 2, do 17. 8. 2009. do 12,00. 

3.    Original ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od strane osobe odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude dostavljaju konzorciji, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju konzorcij u toku postupka nabavke. 

4.    Dobavljač dostavlja ponudu sa naznakom- na kojem će jasno pisati: "ORIGINALANA PONUDA" 

Orginal ponude trebaju biti zatvorene i zapećaćane u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, potpisom dostavljeni dokumenti sa rekapitulacijom moraju biti numerisani, označeni rednim brojem, uvezani potpisani od ovlaštene osobe, imenom i prezimenom i adresom ponuđača, te brojem telefona/faksa, na kojoj će stajati:"PONUDA ZA USLUGE RADOVA" 

5.    Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ili povlačanje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljene ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za donošenje ponude. 

6.    Osim toga na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE I DOPUNE" ILI "POVLAČENJE PONUDE". 

7.    Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponuđači ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici. 

8.    Svi učesnici u konkurentskom zahtjevu koji su blagovremeno dostavili ponudu biće obaviješteni o rezultatima u skladu sa odredbama člana 38.i 40 ZJN BiH tj. najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o dodjeli ugovora. 

9.    Ako vaša kompanija vjeruje da je ugovorni organ u toku danog postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i ili pozakonskih akata vi imate pravo pokrenuti ‘albeni postupak na način koji je utvrđen u Odjeljku 2. Zakona. U slučaju navodne povrede, ugovornom organu možete dostaviti prigovor u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana prijema ovog pisma, a najkasnije godinu dana od datuma navodne povrede (član 51.) 

10.    Ugovorni organ ima pravo tražiti pojašnjenje ponude ukoliko za to Komisija donese Odluku. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javna ustanova "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać 

Kontakt osoba: Mirzet Mujadžić, telefon 037/220-348 

Adresa: 5. korpusa br. 2 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263421390008 

Telefon: 037/220-348 

Fax: 037/220-348 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javna ustanova "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać 

Kontakt osoba: Mirzet Mujadžić, telefon 037/220-348 

Adresa: 5. korpusa br. 2 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263421390008 

Telefon: 037/220-348 

Fax: 037/220-348 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Javna ustanova "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać 

Kontakt osoba: Mirzet Mujadžić, telefon 037/220-348 

Adresa: 5. korpusa br. 2 

Poštanski broj: 77000 

Grad: Bihać 

Identifikacioni broj: 4263421390008 

Telefon: 037/220-348 

Fax: 037/220-348 

(1-12-11637-09) 

12 - JANAB 

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na državnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka usluga održavanja vozila putem otvorenog postupka broj 13-16-3-11/09. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka usluga održavanja vozila Ministarstva civilnih poslova BiH u 5 (pet) lotova:     

1)    Usluge održavanja vozila marke Volkswagen (Passat) 

2)    Usluge održavanja vozila marke Škoda (Octavia, Octavia Tour, Fabia) 

3)    Usluge održavanja vozila marke Audi (A6) 

4)    Usluge održavanja vozila marke Landrover 

5)    Usluge održavanja vozila marke Citroen (SX PACK HDI limuzina) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora: do 40.000,00 KM sa PDV-om za sve lotove. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na lokaciji dobavljača, u krugu do 30 km od sjedišta ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Započinje zaključenjem ugovora za svaki pojedinačni lot, i završava 36 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora, odnosno do okončanja odabira novog dobavljača, a prema uslovima definiranim ugovorom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je to naznačeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija će se dostaviti elektronskim putem svim zainteresiranim ponuđačima, na upućeni zahtjev koji se može dostaviti na e-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba ili na faks broj: 033/492-648, a najkasnije do 28. 8. 2009. godine. 

Nije predviđena novčana naknada za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Nema posebnih zahtjeva 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon kranjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 13,30 sati 

Na adresi ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude tj. 21. 8. 2009. godine ili dostavljanjem pisma na faks 033/492-648, kontakt osoba Azra Mulahmetović. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Kontakt osoba: Azra Mulahmetović 

Adresa: Trg BiH 3 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/492-604 

Fax: 033/492-648 

E-mail: Azra.MulahmetovicŽmcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

(1-12-11657-09) 

12 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-034/09-TK 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203-034/09-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Usluge pregleda i popravke zaštitnog sloja gume na posudama za skladištenje NaOH i HCI u HPV etape 1-4 Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

LOT 2 

Vršenje nadzora na realizaciji projekta rekonstrukcije sistema upravljanja kompresorskom stanicom u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dokazi iz člana 23. stav (1) tačke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerene fotokopije. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz tačke e i f ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca od datuma otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku, u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Odgovarajuća bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, račun ponuđača nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponuđača: 

Za LOT 1 dostaviti validan atest o izvršenoj kalibraciji aparata - opremljenost sa aparatom za mjerenje elektrostatičke neprobojnosti - spark aparat. 

Za LOT 2 dostaviti dokaz o stručnoj spremi zaposlenika 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, uskladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba/usluga /radova dužan je dostaviti pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju na ovlašteni fax broj: 032/771-025. 

Tenderska dokumentacija se može obezbijediti do petka 28. 8. 2009. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, na adresi navedenoj kao pod I.1 u Službi za komercijalne poslove (kancelarija 27), uz podnošenje potvrde o uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tenderska dokumentacija se preuzima lično ili se šalje poštom na navedenu adresu na zahtjevu. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM (sa uračunatim PDV-om) ili odgovarajuća vrijednost u erurima preračunata na dan uplate po srednjem kursu Centralne Banke BiH. 

Plaćanje izvan BiH vrši se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na račun 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnice Termoelektrana "Kakanj "Kakanj, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije Tender broj: 10203 -034/09 -TK LOT br. ____ valuta EUR. 

Plaćanje unutar BiH vrši se preko UniCredit Bank d.d. Mostar- Poslovnica Kakanj na račun 338-900-22080909-38 za Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije Tender broj: 10203-034/09-TK (LOT br. ____). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine (četvrtak) do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

10203-034/09-TK LOT 1 - 3. 9. 2009. godine (četvrtak) u 11,00 sati 

10203-034/09-TK LOT 2 - 3. 9. 2009. godine (četvrtak) u 11,30 sati 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehnička pitanja: 

10203-034/09-TK za LOT 1 Šemsudin Hodžić, tel. 032/771-015 

10203-034/09-TK za LOT 2 Zdenko Ravlija, tel. 032/771-331 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz člana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka 1 (tačka I.1) 

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvrđen u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju pismenog ovlaštenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menadžmenta 

Adresa: Kakanj 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikiraŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Zuder Zrinka 

Adresa: Kakanj-Čatići 

Poštanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

(1-12-11666-09) 

13 - JANAB 

OPĆINA RAVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Općina Ravno 

Kontakt osoba: Josip Raguž, ing. građ. 

Adresa: Trg don. Ivana Musića bb 

Poštanski broj: 88370 

Grad: Ravno 

Identifikacijski broj: 4227169210003 

Telefon: 036/891-465 

Fax: 036/891-466 

E-mail: raguz.josipŽtel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (Članak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Izvođenje radova i nabavka elektro materijala na sanaciji povratničkih obitelji na području općine Ravno koje su obuhvaćene projektom ZP/08. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala i izvođenje radova 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Data u tehničkim specifikacijama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Općina Ravno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (članak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

90 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (članak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA UČEŠĆE - OSOBNA SITUACIJA (članak 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze ne starije od 3 (slovima: tri) mjeseca od datuma izdavanja, da ponuditelj ispunjava uvjete iz članka 23. stavak 1 (ZJN BiH): 

1.    uvjerenje o plaćenim svim doprinosima 

2.    uvjerenje od nadležne porezne uprave da je ispunio obveze u vezi s plaćanjem poreza 

3.    uvjerenje o poreznoj registraciji s identifikacijskim brojem 

4.    izjava ponuditelja da se na njega ne odnosi ni jedan slučaj po čl. 23 ZJN BiH 

III.6. UVJETI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (članak 24. ZJN) 

Ponuditelj je dužan dostaviti ovjerenu kopiju izvatka iz sudskog registra sa svim prilozima i šiframa djelatnosti, dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (članak 25. ZJN) 

Izvješće o financijskoj i ekonomskoj podobnosti ponuditelja: 

-    ovjerena preslika obrasca bilance stanja i uspjeha za posljednje tri godine (2005., 2006., 2007. godina) 

III.8. UVJETI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26. ZJN) 

Sukladno uvjetima u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža ponuđena cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (članak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (članak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Općine Ravno, na adresi kao pod I.1. svakim radnim danom od 9,00 - 12,00 sati nakon objavljivanja obavještenja o javnoj nabavi u "Službenom glasniku BiH" uz pismeni zahtjev. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (članak 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VAŽNOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (članak 33. ZJN, članak 13. UPZ) 

3. 5. 2009. godine 

Zgrada Općine Ravno u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svaki od ponuditelja će predati original i dvije (preslike) tenderske dokumentacije. Omotnice spojiti zajedno u jedinsvetnu omotnicu s naznakom: "Ponuda - ne otvaraj". 

Općina Ravno ne snosi nikakve troškove ponuditelja, zadržava pravo da prihvati ili odbije u cjelosti ili djelomično svaku ponudu, u slučajevima navedenim u članku 12. ZJN BiH. 

(1-13-11394-09) 

13 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 104-011-1/09 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Mediha Oručević 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-759 

E-mail: m.orucevicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

104-011-1/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija linije demineralizirane vode broj 6 HPV-e u Termoelektrani "Tuzla" u Tuzli (prelazak sa istosmjerne na protustrujnu regeneraciju i onoizmjenjivačke mase) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkom opisu iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

6 mjeseci od potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% od vriejdnosti ponude bez uključenog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni deposit za dobro izvšrenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uračuantog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da, ponuđač nema smetnji u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko fmansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    ukupan promet ponuđača za posljednje 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 600.000,00 KM odnosno ako je počeo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine 200.000,00 KM 

-    da je ponuđač bio solventan u posljednjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje što dokazuje potvrdom svoje poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Da ponuđač raspolaže odgovarajućim znanjem i iskustvom u rekonstrukciji demineralizacije vode što dokazuje sa referenc listom sa najmanje 2 ugovora u posljednjih pet godina, istog ili sličnog obima kao stoje predmet nabavke (rekonstrukcije prelaska sa istosmjerne na protustrujnu regeneraciju minimalnog kapaciteta 60 m3/h). 

Vrijednost svakog ugovora mora biti 150.000,00 KM i više, i za svaki ugovor ponuđač mora obezbijediti potvrde investitora o uspješnosti provedene rekonstrukcije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 4. 8. 2009.godine u zgradi JP EPBiH d.d. Sarajevo (Zgrada ED Sarajevo) Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje je 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH Sarajevo-Otkup tenderske dokumentacije br.104-011-1/09 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu "Sve troškove snosi nalogodavac" 

(our. ___)- 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine se vrši preko UniCredit Bank d.d. Mostar na račun broj 3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo-Otkup tenderske dokumentacije br.104-011-1/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 (devedeset) dana od roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, zgrada JPEPBiH (soba 111). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja poonuda: 

31. 8. 2008. godine u 13,00 sati. 

(1-13-11410-09) 

13 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Brčko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Zoran Šibalija 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-006 

Faks: 049/216-594 

E-mail: zoransibalijaŽbdcentral.net 

              nabavkaŽbdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Ponude dostaviti s naznakom: "NE OTVARATI - "Zamjena stolarije, rekonstrukcija podova, sanacija krova, oštećenih oluka, farbawe ograde, zamjena unutrašwe i vawske stolarije, izrada prikqučka na mrežu mjesnog vodovoda, nabavka i ugradwa trakastih zavjesa, popravka vrata, sanacija fasade, uređewe dvorišta", na navedenu adresu: Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeqewe za stručne i adminstrativne poslove, Bulevar mira 1, 76000 Brčko, ili donijeti na mjesto otvarawa do vremena navedenog u tački IV.6 ovog obavještewa. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zamjena stolarije, rekonstrukcija podova, sanacija krova, oštećenih oluka, farbawe ograde, zamjena unutrašwe i vawske stolarije, izrada prikqučka na mreži mjesnog vodovoda, nabavka i ugradwa trakastih zavjesa, popravka vrata, sanacija fasade, uređewe dvorišta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Zamjena stolarije sjeverne strane (Tehnička škola) 

LOT 2    Zamjena stolarije u područnoj školi Dubrave 

LOT 3    Rekonstrukcija podova, zidova i instalacija u starom
        objektu VIII OŠ Brka 

LOT 4    Sanacija krova u JU XI OŠ Zovik 

LOT 5    Zamjena ulaznih vrata, oštećenih oluka i farbawe
        dijela ograde na objektu XII OŠ Ulice, zamjena
        unutrašwe i vawske stolarije na objektu PŠ
        Vitanovići, izrada prikqučka PŠ Vitanovići na
        mrežu mjesnog vodovoda 

LOT 6    Nabavka i ugradwa trakastih zavjesa u JU Gimnazija 

LOT 7    Popravka ulaznih vrata i sanacija fasade na objektu
        PŠ Grčica 

LOT 8    Uređewe dvorišta u objektima obdaništa "Naša
        djeca" (objekat u Nušićevoj i objekta u "Š" nasequ) 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedene u aneksu 3. tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Brčko Distrikta BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se može dostaviti za jedan lot, za više ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema rokovima navedenim u najpovqnijoj ponudi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kompletna dokumentacija iz člana 23. stav 1.tačka a, b, c, d, e, f. 

Opširnije u tenderskoj dokumentaciji. 

Kao dokaze za a, b i c ponuđač može priložiti izvod iz sudskog registra ili uvjerewe nadležnog suda, da ponuđač može priložiti izjavu. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Opširnije u tenderskoj dokumentaciji 

U odjeqku III.5. do III.8. (član 23., 24. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. 

Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda: 

    - cijena    90% 

    - rok izvođewa radova    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti uz zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i uplatnice za novčanu naknadu od 50,00 KM. 

Uplata se vrši na JRBD broj 141-601-00053003-353, vrsta prihoda 721124, broj opštine 099, sa naznakom: Uplata tenderske dokumentacije za: "Zamjena stolarije, rekonstrukcija podova, sanacija krova, oštećenih oluka, farbawe ograde, zamjena unutrašwe i vawske stolarije, izrada prikqučka na mreži mjesnog vodovoda, nabavka i ugradwa trakastih zavjesa, popravka vrata, sanacija fasade, uređewe dvorišta". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

2. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

2. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Vlada Brčko Distrikta BiH, sala za press konferencije 

(1-13-11448-09) 

13 - JANAB 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Brčko Distrikt BiH   

Kontakt osoba: Zoran Šibalija 

Adresa: Bulevar mira 1 

Poštanski broj: 76100 

Grad: Brčko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-006 

Faks: 049/216-594 

E-mail: zoransibalijaŽbdcentral.net 

              nabavkaŽbdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati -"Izvođewe građevinsko zanatskih radova na javnim objektima u Brčko Distriktu BiH, LOT 1-9" na navedenu adresu: Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeqewe za stručne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brčko ili donijeti na mjesto otvarawa do vremena navedenog u tački IV.6. ovog obavještewa. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvođewe građevinsko zanatskih radova na javnim objektima u Brčko Distriktu BiH, LOT 1-9. 

LOT 1    Radovi na izgradwi objekta čitaonice za potrebe
        MZ Brezovo Poqe Selo - Brčko Distrikt BiH 

LOT 2    Radovi na izgradwi kapele "Sveta Ana" u Mrkowić
        Poqu-Drenova 

LOT 3    Završetak obnove srpske pravoslavne crkve u
        MZ Gorwi Zovik-Kalajxije 

LOT 4    Izgradwa i adaptacija Doma kulture Mz Dowi Zovik 

LOT 5    Rekonstrukcija kotlovnice u vijećnici -zgrada Vlade 

LOT 6    Izgradwa pomoćnog objekta srpske pravoslavne crkve
        MZ Cerik Brčko 

LOT 7    radovi na sanaciji parohijskog doma srpske pravo-
        slavne crkve Srpska Varoš - Brčko 

LOT 8    Uređewe seoskog mezarja u Brčko Distriktu BiH 

LOT 9    Dovršetak rekonstrukcije internog odjeqewa Opšte 

        bolnice Brčko Distrikt BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Opširnije u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedene u aneksu 3. tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Brčko Distrikt BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Prema rokovima navedenim u najpovoqnijoj ponudi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Kompletnu dokumentaciju iz člana 23. stav 1. tačka a, b, c, d, e, f. 

Opširnije dato u tenderskoj dokumentaciji 

Kao dokaze za a, b i c ponuđač može priložiti izvod iz sudskog registra ili uvjerenje nadležnog suda, da ponuđač može priložiti izjavu. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Opširnije u tenderskoj dokumentaciji 

U Odjeqku III.5. do III.8. (član 23., 24 i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoqavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija može se dobiti na zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i uplatnice za novčanu naknadu od 50,00 KM. 

Uplata se vrši na JRBD broj: 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, broj opštine 099, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za izvođewe građevinsko zanatskih radova na javnim objektima u Brčko Distriktu BiH, LOT 1-9". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

3. 9. 2009. godine od 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajnjeg roka za podnošewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

3. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Vlada Brčko Distrikta, sala za pres konferencije. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Vlada Brčko Distrikt BiH zadržava pravo da pregovaračkim postupkom bez objave obavještewa izvrši dougovarawe radova do nivoa raspoloživih sredstava ugovornog organa. 

(1-13-11449-09) 

13 - JANAB 

OPĆINA LUKAVAC 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Lukavac 

Kontakt osoba: Pištoljević Jakub 

Adresa: Trg slobode 1 

Poštanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209451920007 

Transakcijski račun broj: 16102500233000029 otvoren kod Raiffeisen Banke 

Vrsta prihoda:722439 

Telefon: 035/553-366 

Fax: 035/553-554 

E-mail: administratorŽlukavac.ba 

Internet adresa: www.lukavac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka općinskog načelnika broj 02-02-1-1138/09 od 23. 7. 2009. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija i proširenje puteva na području općine Lukavac 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

MZ Poljice Gornje, MZ Bokavići, MZ Bistarac Donji, MZ Lukavac Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1 

Putni pravci u mjesnoj zajednici Poljice Gornje: put kod šarenog mosta u dužini od 1300 m i put Murgići-Tuk u dužini od 700 m 

LOT 2 

Putni prevci u mjesnoj zajednici Bokavići: put raskrnica Modrac Bokavići u dužini od 450 m i put Halilagići mezarje u dužini od 240 m, put Hodžići-Halilagići u dužini od 1350 m, put preko puta škole u dužini od 200 m, put Hodžići (Guvno) u dužini od 620 m, 

LOT 3 

Putni prevci u mjesnoj zajednici Bistarac Donji: put M-4-Bistarac Donji u dužini od 570 m, put Đakovići u dužini od 150m, put novo naselje u dužini od 230 m, 

LOT 4 

Ulica Armije BiH u MZ Lukavac Grad sa ulicama Macan Marije, i ulica iza Arkade dužine 230 m. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Do 31. 12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Retenzija 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, uz pružanje dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 23. ZJN ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

U skladu sa članom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, za što je potrebno podnijeti dokaze nevedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

U skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača izvršit će se na osnovu dokumenata koji su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

U skladu sa članom 26. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu dokumenata koji su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Ugovorni organ će vršiti primjenu-koristiti preferencijalni tretman domaćeg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 29/09) ukoliko u predmetnoj nabavci ponuđači ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti odmah nakon objave u "Službenom glasniku BiH". 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se naplaćuje u iznosu od 100,00 KM, uplatom na transakcijski račun broj: 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke, vrsta prihoda 722439. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Službeni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

1. 9. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za poodnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Ponude će se otvarati 2. 9. 2009. godine u 10,00 sati 

Lukavac, zgrada Općine Lukavac, sala za sastanke, soba 28, I sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naručilac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele ugovora, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomično svaku ponudu i okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12. ZJN. 

Zatvorene ponude sa naznakom: "Ponuda za rekonstrukciju i proširenje puteva - sa nazivom lota za koji konkurištete" - NE OTVARAJ se dostavljaju lično putem šalter sale Općine ili na adresu navedenu pod I.1. 

(1-13-11464-09) 

13 - JANAB 

KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SBK
BUSOVAČA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna direkcija za puteve SBK 

Kontakt osoba: dipl. ing. el. Bečirević Sulejman 

Adresa: 16. august bb 

Poštanski broj: 72260 

Grad: Busovača 

Identifikacioni broj: 4236081460009 

Telefon: 030 733-278 

Fax: 030 732-873 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT I 

Rekonstrukcija regionalnog puta R438: Gromiljak - Fojnica - Pavlovica, dionica Sebešić, L = 400 m. 

LOT II 

Izgradnja pločastog propusta na putu Lugovi - Kaćuni, st. km 0+660 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I 

Rekonstrukcija regionalnog puta R438: Gromiljak - Fojnica - Pavlovica, dionica Sebešić, L = 400 m, podrazumijeva izgradnju donjeg i gornjeg stroja trupa puta, sa sistemom odvodnje, a sve po projektnoj dokumentaciji. 

LOT II 

Izgradnja pločastog propusta na putu Lugovi - Kaćuni, st. km 0+660, podrazumijeva izgradnju kosog pločastog propusta kosog raspona 7,2 m, a sve po projektnoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT I:  200.000 KM 

LOT II: 130.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT I: Regionalni put R4 38, Sebešić, opština Novi Travnik 

LOT II: Lokalni put Lugovi - Kaćuni, opština Busovača 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da, dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se preuzeti na navedenoj adresi uz predočenje dokaza o uplati iznosa od 80,00 KM po svakom lotu, na račun Direkcije broj: 3060480000001886 kod Hypo Alpe Adria Bank, poslovnica Busovača, sa naznakom svrha uplate: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku radova broj: 01-27- 452/09 od 23. 7. 2008. godine za lot___ i/ili lot ___. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

Ponudu sa zahtijevanom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti za svaki lot posebno sa naznakom: "Ne otvaraj - Ponuda za otvoreni postupak nabavke radova rekonstrukcije: za LOT I: R438 dionica Sebešić", i/ili za "LOT II: Lugovi propust" po postupku broj: 01-27- 452 /09 od 23. 7. 2009. godine", dostaviti na adresu Kantonalne direkcije za puteve SBK. 

Rok za podnošenje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci za ustupanje radova u "Službenom glasniku BiH", do 15,00 sati. 

Naknadno pristigle i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit će se prvog narednog dana nakon isteka posljednjeg dana za dostavu ponuda, sa početkom u 11,00 sati u sali opštine Busovača, u Busovači. 

Otvaranju mogu prisusutvovati ponuđači ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuđači su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvrđenom u obavještenju i tenderskoj dokumentaciji, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti. 

Kantonalna direkcija za puteve SBK ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomično svaku ponudu, poništi nabavku ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a u skladu sa članom 12. stav 1. pod b) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

(1-13-11477-09) 

13 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 104-015/09 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Kontakt osoba: Mediha Oručević 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-756 

E-mail: m.orucevicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

104-015/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija postrojenja za transport šljake bloka 4 u Termoelektrani "Tuzla" u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehničkom opisu i predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

30. 6. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. Garancija mora biti u formi bezuvjetne bankarske garancije date u Anexu 6. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uračunatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla. Garancija za dobro izvršenje posla će biti u obliku i sadržaju u skladu sa Anesom 7, u slučaju dodjele ugovora. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 2.000.000,00 KM, a ako je dobavljač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od godine 1.000.000,00 KM 

-    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

-    da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji projekata iste ili slične prirode kao u predmetu nabavke, i to uspješno izvedeno minimalno jedno postrojenje iste ili slične prirode i kompleksnosti, koje nije mlađe od 24 mjeseca i ne starije od 10 godina od momenta pokretanja predmetne nabavke 

-    da ponuđač ima uspješno iskustvo u isporuci glavne opreme za postrojenja iz predmetne nabavke (trakasti transporter, drobilica šljake, ejektori, pumpe prelivnih voda odšljakivača) 

-    da ponuđač posjeduje opremu koju će koristiti prilikom realizacije projekta  

-    da angažovano osoblje na projektovanju ima minimalno iskustvo od 5 godina 

-    da ključno osoblje u realizaciji projekta ima u svom iskustvu jedno izvedeno referentno, isto ili slično postrojenje kao u predmetu nabavke, u zadnjih 10 godina 

-    da posjeduje certifikat ISO 9001:2001 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti od 3. 8. 2009.- 28. 8. 2009. godine u zgradi Elektrodistribucije-Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 325. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u konst JP EPBiH Sarajevo-Otkup tenderske dokumentacije br. 104-015/09 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu "sve troškove snosi nalogodavac" (our__). 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine se vrši putem UniCrodit Bank d.d. Mostar na račun broj 3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo-Otkup tenderske dokumentacije br. 104-015/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine 

Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15, zgrada JPEPBiH (soba 111) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

31. 8. 2009. godine u 14,00 sati 

(1-13-11479-09) 

13 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 14856-IKT/09 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d Sarajevo 

Kontakt osoba: Vojislav Andrić, tel. 033/751-752; Irma Rizvanović, tel. 033/751-775; Mirela Softić, tel. 033/751-347 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-756 

E-mail: v.andricŽelektroprivreda.ba 

             i. rizvanovicŽelektroprivreda.ba 

             m.softicŽelektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, narandžasta zgrada, kancelarija broj 325 (Vojislav Andrić) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 14856-IKT/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Realizacija optičkog spojnog puta za potrebe Elektrodistribucije Tuzla, dionica TE Tuzla - TS Lipnica 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije date su u Aneksu br. 3 Tendereke dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljna uputstva su data u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

140 (stotinu četrdeset) dana od dana uvođenja u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a,  minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu s važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    da ponuđač ima ukupan promet u zadnje dvije godine 240.000,00 KM, a ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godine dana 120.000,00 KM 

-    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

a)    uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne 3 (tri) godine 

b)    zadovoljen uslov za glavnog i odgovornog projektanta: diplomirani inžinjer elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom projektanta (u ponudi je potrebno dostaviti potvrdu o zadovoljavanju uslova za vršenje projektovanje - licenca, položen stručni ispit i sl.) 

c)    zadovoljen uslov za vršioca interne kontrole projekta: diplomirani inžinjer elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom za projektanta (u ponudi je potrebno dostaviti potvrdu o zadovoljavanju uslova za vršenje projektovanja - licenca, položen stručni ispit i sl) 

d)    zadovoljen uslov za rukovodioca radova: diplomirani inžinjer sa 3 (tri) godine radnog iskustva, odnosno inžinjer sa (5) pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom 

e)    pismo autorizacije proizvođača opreme (kompletna oprema koja je predmet nabavke) 

f)    osiguran pristup mehanizaciji, opremi i alatu koji su potrebni za obavljanje predmetnih radova (mehanizacija i oprema za izvođenje elektromontažnih radova, oprema za građevinske radove, fuzioni splicer, OTDR sa predvlaknom, test set) 

Dobavljači mogu u toku pripreme ponuda obići predmetne dionice, detaljno u Aneksu 5 -Tehnički dio tenderske dokumentacije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Naniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji ponudi najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 28. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH  sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 14856-IKT/09. Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu "sve troškove snosi nalogodavac" (our...). 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na račun broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije, broj 14856-IKT/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

16. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 111, mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 13,00 sati. 

(1-13-11482-09) 

13 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD
SARAJEVO 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ 17320-IKT/09 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Vojislav Andrić, tel. 033/751-752, 

Irma Rizvanović, tel. 033/751-775, Mirela Softić, tel. 033/751-347 

Adresa: Vilsonovo šetalište 15 

Poštanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-756 

E-mail: v.andricŽelektroprivreda.ba 

             i.rizvanovicŽelektroprivreda.ba 

             m.softicŽelektroprivreda.ba     

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, narandžasta zgrada, kancelarija broj 325 (Vojislav Andrić) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 17320-IKT/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Realizacija optičkog spojnog puta za potrebe Elektrodistribucije Tuzla, Dionica: PJD Banovići -TS 35/10 kV Banovići grad 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije date su u Aneksu 3 - tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljna uputstva su data u Aneksu 5 - tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

140 (stotinučetrdeset) dana od dana uvođenja u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

1,5 % vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračuti iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija s rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija   

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora 

-    da ponuđač ima ukupan promet u zadnje dvije godine 200.000,00 KM, a ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godine dana 100,000,00 KM 

-    da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

a)    uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne 3 (tri) godine 

b)    zadovoljen uslov za glavnog i odgovornog projektanta: diplomirani inžinjer elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom za projektanta (u ponudi je potrebno dostaviti potvrdu o zadovoljavanju uslova za vršenje projektovanja-licenca, položen stručni ispit i sl.) 

c)    zadovoljen uslov za vršioca interne kontrole projekta: diplomirani inžinjer elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom za projektanta (u ponudi je potrebno za vršioca interne kontrole projekta dostaviti potvrdu o zadovoljavanju uslova za vršenje projektovanja-licenca, položen stručni ispit i sl.) 

d)    zadovoljen uslov za rukovodioca radova: diplomirani inžinjer sa 3 (tri) godine radnog iskustve, odnosno inžinjer sa 5 (pet) godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom 

e)    pismo autorizacije proizvođača opreme (kompletna oprema koja je predmet nabavke) 

f)    osiguran pristup mehanizaciji, opremi i alatu koji su potrebni za obavljanje predmetnih radova (oprema za građevinske radove, pneumo garnitura za probijanje trupa puta/pruge, fuzioni splicer, OTDR sa predvlaknom, test set) 

Dobavljači mogu u toku pripreme ponuda obići predmetne dionice, detaljno u Aneksu 5-Tehnički dio tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji ponudi najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 28. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 17320-IKT/09". Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu: "Sve troškove snosi nalogodavac" (our...) 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem UniCredit Bank d.d. na račun broj 3389002208088319 u korist JP EP BIH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 17320-IKT/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

16. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine   

JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 111, mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 13,30 sati 

(1-13-11483-09) 

13 - JANAB 

DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI BROJ OP 06/09 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Edina Aganović, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/406-373 

Fax: 032/242-902 

E-mail: edina.aganovicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a javno preduzeće 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 06/09 od 3. 8. 2009. godine 

Izgradnja novih građevinskih objekata za smještaj TKC opreme sa lotovima: 

LOT 1 Građevinski objekat u naselju Stari Grad - Maglaj 

LOT 2 Građevinski objekat u naselju Matuzići - Doboj Jug 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljni predmjeri i potrebne informacije za izgradnju novih građevinskih objekata Stari Grad - Maglaj i Matuzići - Doboj dostavlja se u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacija izvođenja radova je: 

- za LOT 1 naselje Stari Grad u općini Maglaj 

- za LOT 2 naselje Matuzići u općini Doboj Jug 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

Završava najkasnije 60 kalendarskih dana od datuma uvođenja izvođača u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Ponuđač dostavlja originalnu bezuslovnu garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkciju Zenica, sa rokom važnosti - 60 dana koliko iznosi i rok za opciju ponude plus 30 dana (ukupno 90 dana). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će ukoliko bude izabran za izvođača radova dostaviti investitoru originalnu bezuslovnu garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom važnosti 30 dana nakon okončanja ugovorenog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Izjava ponuđača, da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti investitoru originalnu bezuslovnu garanciju banke za kvalitet izvedenih radova u visini od 5% od ugovorenog iznosa, na period trajanja garantnog roka, računajući od datuma sačinjavanja zapisnika bez primjedbi o izvršenoj primopredaji ugovorenih radova i konačnom obračunu. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

Uvjerenja nadležnog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz službene evidencije koji vodi sud, sa važnošću 3 mjeseca od datuma izdavanja (prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH - kandidat ili ponuđač dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije: 

a)    pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji registriran 

c)    osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude 

d)    proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva) 

Ponuđač dostavlja i uvjerenja nadležnih organa, sa važnošću 3 mjeseca od datuma izdavanja, da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa zu socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

f)    ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    naziv i tačna adresa ponuđača - broj telefona/telefaxa 

-    ovjerena fotokopija rješenja o registraciji preduzeća sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponuđač PDV obveznik) 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1.    navodi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama tehničkog osoblja koje će biti angažovano na izvršenju posla 

    Ponuđač treba da posjeduje najmanje 1 diplomiranog inženjera građevinarstva ili arhitekture u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom sa položenim stručnim ispitom što se dokazuje ovjerenom fotokopijom diplome o položenom stručnom ispitu 

2.    navodi o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u posljednje tri godine 

    Ponuđač treba najmanje da ima 30 zaposlenih na neodređeno vrijeme zašto je dužan dostaviti listu zaposlenika ovjerenu od PIO-MIO ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 21. 8. 2009. godine, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 10,00 sati 

Napomena: Ponude isključivo predati na Protokol d.d. "BH Telecom" Direkcija Zenica do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 13,00 sati 

Direkcija Zenica, Masarykova 46 - 72000 Zenica, sala na III spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavještenja koji su navedeni u prethodnim tačkama, ponuda treba da sadrži i: 

1.    Izjava ponuđača da će ukupno ponuđena cijena biti konačna i nepromjenljiva, bez obzira na okolnosti koje mogu nastupiti kod izvođenja radova, te ista biti i ugovorena, ako ponuđač bude odabran; 

2.    Izjava ponuđaču da je pregledao teren i projektnu dokumentaciju; 

3.    Predračun sačinjen na originalnom predmjeru za svaki lot posebno, sa fiksnim jediničnim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izraženo u konvertibilnim markama KM. 

    Predračun mora sadržavati sve pojedinačne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predračuna mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom firme ponuđača; 

    Ponuđač može ponuditi najmanje jedan kompletan lot; 

    Ukoliko ponuđač u predračunu nije iskazao PDV kako se traži, daje obrazloženje o razlogu zbog kojeg PDV nije obračunat i iskazan. 

4.    Izjava o prihvatanju načina plaćanja: 

-    obračun izvedenih radova će se vršiti putem mjesečnih privremenih situacija i načinom plaćanja: 

-    90% od vrijednosti ovjerene situacije, 10 dana od datuma ovjere radova; 

-    10% od vrijednosti ovjerene situacije, 30 dana od datuma sačinjavanja zapisnika bez primjedbi o izvršenoj primopredaji ugovorenih radova, konačnom obračunu i predaji garancije za garantni period 

5.     Izjava o garantnom roku na izvedene radove; 

6     Izjava ponuđača o roku završetka radova, a koji ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; 

7.     Izjava ponuđača da će ukoliko bude izabran za izvođača radova biti obavezan da okoliš oko izvedenog objekta dovede u prvobitno stanje. 

Kriterij za izbor je NAJNIŽA CIJENA TEHNIČKI ZADOVOLJA- VAJUĆE PONUDE prema KRITERIJIMA iz tačke IV.2.a. Obavještenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zapečaćenoj koverti i ovjerena pečatom firme ponuđača, poštom ili lično, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. 

Na koverti istaći napomenu: PONUDA/NE OTVARATI - "IZGRADNJA NOVIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ TKC OPREME" br. OP 06/09 od 3. 8. 2009. godine i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz tačke II.5. Obavještenja. 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). 

Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene elemente iz obavještenja i tenderske dokumentacije koja je ponuđačima dostupna odmah po objavi, biti će odbačene kao nekompletne i neće se razmatrati. 

Ponude treba da sadrže i dostavljeni vam Nacrt ugovora parafiran od strane ovlaštenog lica, kojim parafom dajete saglasnost za tekst Nacrta ugovora. 

Naručilac ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ajiz Osmanović, dipl. ing. građ. 

Adresa: Masarykova 46 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/402-016 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ajiz.osmanovicŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: zeŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Poštanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: zeŽbhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-13-11502-09) 

13 - JANAB 

OPĆINA DONJI VAKUF 

u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i 

Fonda za povratak BiH 

OBAVJEŠTENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Općina Donji Vakuf 

Kontakt osoba: Balihodžić Izet 

Adresa: 14. septembar 22, Donji Vakuf 

Poštanski broj: 70220 

Grad: Donji Vakuf 

Identifikacioni broj: 4236222970006 

Telefon: 030/205-500 

Fax: 030/205-239 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Ponude dostaviti putem pošte ili lično na protokol Općine Donji Vakuf do 3. 9. 2009. godine, na adresi 14. septembar 22, Donji Vakuf  70220. Ponuda treba da sadrži formalno - tehnički dio i finansijski dio koji će biti posebno upakovan u jednu zajedničku kovertu koja će takode biti zapečaćena. Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije, na kojima će označiti  riječima:"ORIGINAL" i "KOPIJA". Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti  zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi: "Ponuda za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji lokalnog puta Ajvatovica-Prusac, faza II" - NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odj eljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zajednički projekat sanacije komunalne infrastrukture-podrška održivom povratku. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija lokalnog puta Ajvatovica-Prusac, faza II u dužini 208 m na području općine Donji Vakuf. 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto izvršenja radova je lokalni put Ajvatovica-Prusac u općini Donji Vakuf. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 

45 kalendarskih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Da. 1 % od ponuđene cijene za podnesenu ponudu, ali ne manje od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) 

U formi bankovne garancije koja treba biti pripremljena prema obrascu iz tenderske dokumentacije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Da je se u formi bankovne garancije na iznos 10% od vrijednosti ugovora, na period 12 mjeseci nakon tehničkog prijema radova. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

a)    naziv i tačna adresa firme 

b)    svi dokazi po članu 23. st.l. tačke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05). Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, a pod tačkom e, podrazumijeva se dokaz o plaćenim doprinosima za PIO/MIO, plaćenim doprinosima za zdravstve- no osiguranje u periodu od 1. 1. 2008. godine do 30. 11. 2008. godine, najmanje za 15 uposlenih (kopije ovjerenih specifika- cija za plaćene doprinose zdravstva i PIO/MIO ne starije od 90 dana) 

c)    ovjerena izjava ovlaštenog lica da nema smetnji iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03, 12/04). 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra sa prilozima, sa ovjerom ne starijom od 90 dana 

-    rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje datih djelatnosti (šifra djelatnosti 45.230). 

-    uvjerenje o PDV broju 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha zaključno sa 31. 12. 2007. godine (da minimalan ukupan promet u 2007. godini nije manji od 250.000,00 KM) - ovjerena fotokopija dokumentacije 

-    potvrda od poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza sa stanjem ne starijim od 90 dana na dan otvaranja ponude 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za učešće iz člana 26. ZJN potrebno je dostaviti: 

-    popis realizovanih poslova iste ili slične prirode, i  trenutno ugovoreni poslovi sa orijentaciono ugovorenim iznosima 

-    podaci o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi istih 

-    izjava o tehničkoj opremljenosti ponuđača, spisak mehaniza- cije i opreme, neophodne za pružanje usluga koje su predmet javne nabavke 

-    u slučaju da ponuđač ima namjeru angažovati podizvođača, izjava o angažovanju podizvođača i obimu posla koje će izvesti, procenat i vrsta radova koji će biti podugovoreni (dozvoljeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%) 

-    izjava ponuđača ovjerena od strane ovlaštenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost jediničnih cijena i izjava o prihvatanju tenderskih uslova. 

Napomena: U dijelu III.5. do III. 8. ( član 23., 24., 25. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

1)    Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi Općine Donji Vakuf, ulica 14. septembar 22, soba 7, odmah nakon objavljivanja obavještenja u "Službenom glasniku BiH", i to svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ( kontakt osoba navedena u tački I.2.) 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o plaćenoj nepovratnoj naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM. Uplate se vrše na račun Općine Donji Vakuf, broj: 1011330000006907, vrta prihoda: 722131, poziv na broj: 0907036000, općina: 026, u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije" 

(Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponuđača) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom glasniku" BiH, tj. do 3. 9. 2009. godine. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI 

Minimalan vremenski period važnosti ponude koji je ponuđač dužan obezbijediti je 90 dana nakon roka za podnošenje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 7. 9. 2009. godine u 10,00 sati u prostorijama male sale Općine Donji Vakuf. 

Neblagovremene ponude će biti odbijene i vraćene ponuđaču neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1)    Način pripremanja ponude naveden je u tenderskoj dokumentaciji. 

2)    Odabrani ponuđač je dužan obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora na ime garancije kvaliteta izvedenih radova na vremenski rok od 12 mjeseci od dana tehničkog prijema objekata 

3)    Komercijalne ponude samo onih ponuđača koji ispunjavaju minimalne kriterije za kvalifikaciju bit će dalje razmatrane. 

4)    Jedinične cijene za svaku stavku izražene u KM i ukupna vrijednost ponude iskazana sa PDV. 

5)    Nepotpune i neispravno spakovane ponude neće biti predmet razmatranja. 

6)    Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog nadmetanja. 

7)    Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimično svaku ponudu, poništi ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slučajevima navedenim u članu 12. ZJN BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) 

8)    Komisija za ocjenu ponuda zadržava pravo da po potrebi od ponuđača traži dodatne informacije i pojašnjenja vezane za sadržaj ponude. 

9)    O rezultatima javnog nadmetanja svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuđača. 

(1-13-11509-09) 

13 - JANAB 

OPŠTINA ŠAMAC 

OBAVJEŠTEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Opština Šamac 

Kontakt osoba: Komqen Bijelić, dipl. ing. građ. 

Adresa: Aleksandra I Karađorđevića 4 

Poštanski broj: 76230 

Grad: Šamac 

Identifikacioni broj: 44004841003 

Telefon: 054/611-840, lok. 104 

Faks: 054/620-300 

E-mail: officeŽopstinasamac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Dogradwa sa rekonstrukcijom fiskulturne sale SŠC "Nikola Tesla" u Šamcu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dogradwa sa rekonstrukcijom fiskulturne sale SŠC "Nikola Tesla" u Šamcu, a prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema sepcifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠEWA USLUGA ILI RADOVA 

Određeno prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVRŠEWA 

Kalendarskih 60 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 

Garancija za ozbiqnost ponude se ne traži 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slučaju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠEWE UGOVORA (član 19. UPZ) 

Garancija za izvršewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice sa mjeničnom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) 

1)    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom 

2)    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije u predmetu postupka za proglašewe stečaja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju 

3)    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršewe zakona u smislu wegovog poslovnog ponašawa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podnošewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za privredne prestupe) 

4)    potvrda/uvjerewe nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim za ozbiqan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošewa ponude (izdaje odjeqewe osnovnog suda za prekršajne postupke) 

5)    uvjerewe nadležne poreske uprave i UIO o izmirenim direktnim i indirektnim porezima koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde) 

6)    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

7)    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

8)    ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji 

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu učešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući unazad od datuma predaje ponude, tj. navedene potvrde ili uvjerewa podrazumijevaju izmirene obaveze u zadwa 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavqawa ponuda. 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN) 

1)    naziv i tačna adresa dobavqača 

2)    licenca dobavqača za predmetne radove za koje odobrewe za građewe izdaje opštinski organ uprave ili nadležno ministarstvo (ovjerena fotokopija) ili izjava o pribavqawu licence u slučaju dodjele ugovora 

3)    ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji 

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izdati od strane navedenih nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu učešća na tenderu i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući unazad od datuma predaje ponude. 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 

1)    bilans stawa i bilans uspjeha za 2 (dvije) posqedwe finansijske godine u formi ovjerenih fotokopija. Negativan bilans usjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavqača. 

2)    potvrda poslovne banke o bonitetu ponuđača (da u zadwih 6 mjeseci račun nije bio blokiran) 

3)    ostali uslovi dati u tenderskj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 

1)    dokaz o zakqučewu najmawe 2 (dva) ugovora na radovima sličnog karaktera i obima, a većih od 125.000,00 KM koje je dobavqač izveo kao glavni ugovarač ugovora, za zadwe 3 (tri) godine (ponuđač je dužan dokazati sa tri privremene situacije) 

2)    kvalifikacija i iskustvo kqučnih lica predloženih za izvršewe ugovora. Uz ovaj dokument je potrebno priložiti radnu biografiju kqučnih lica 

3)    izjava o tehničkoj opremqenosti i osposobqenosti za izvršewe radova ove vrste (spisak raspoložive mehanizacije) 

4)    kvalifikacija i iskustvo kqučnih lica predloženih za izvršewe ugovora 

    Uz ovaj dokument je potrebno priložiti radnu biografiju kqučnih lica 

5)    ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 

Može se obezbijediti do 31. 8. 2009. godine. 

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Novčanu naknadu uplatiti na račun Opštine Šamac kod "NLB Razvojne Banke" a.d. Bawa Luka, broj 5620110000166117, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za dogradwu sa rekonstrukcijom fiskulturne sale uSŠC "Nikola Tesla" u Šamcu", vrsta prihoda 722521, buxetska organizacija 9999999. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od službenih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

31. 8. 2009. godine do 11,00 časova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajweg roka za podnošene ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 

31. 8. 2009. godine u 12,00 časova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda i wene kopi