Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj34

SADR@AJ
34/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA DRU[TVA RADI POKRI]A GUBITKA

UDRU@ENJA - FONDACIJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "GRADSKI STADION TU[ANJ" TUZLA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U AGENCIJI ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INSKOM JAVNOM PRAVOBRANILA[TVU/PRAVOBRANITELJSTVU JAJCE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH KANTONA 10

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U TRAVNIKU

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA AGROPEDOLOGIJU

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "GRADSKA APOTEKA" JABLANICA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OP]A BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKA["

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO, KOJEG JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO

OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JU "DOM PENZIONERA" ZENICA

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE UPRA@NJENE POZICIJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U STRU^NOJ SLU@BI PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI NOVI TRAVNIK

JAVNI NATJE^AJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

JAVNI OGLAS ZA IZBOR OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA OP]INE KLJU^

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM JEDNOG (1) PRIPRAVNIKA U SEKRETARIJAT VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU APOTEKA SANSKI MOST

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj34

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 34 

Srijeda, 11. 6. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

FIMA BANKA DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNA PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RAČUN
KOD FIMA BANKE DD SARAJEVO ZA APRIL 2008. GODINE 
 

R. B. 

NAZIV KOMITENTA 

SJEDIŠTE 

BR. TRANSAKCIJSKOG RN  

15 i više dana 

30 i više dana 

90 i više dana 

1. 

BRISTOL MJŠ. HOTEL. TUR. I TRG. PRED. Fra Fiipa Lastrića Sarajevo 

SARAJEVO 

1370425010292850 

   

2. 

 BUČO DOO UL. TALIREVIĆA BROJ 11 A 

SARAJEVO 

1370405020010311 

   

3. 

DEUS DOO UL. NOVOPAZARSKA 444 

SARAJEVO 

1370425020013026 

   

4. 

DŽENI DOO UL..OSMANA DJIKIĆA BR.12 

SARAJEVO 

1370425020015839 

   

5. 

EMSPROM DOO NUSRETA ŠIŠIĆA DEDE 14 

SARAJEVO 

1370405020020011 

   

6. 

ISKRA PRINS DOO UL. NIŽE BANJE BR.4 

SARAJEVO 

1370405020029032 

   

7. 

LAHAJ DOO UL.BRANILACA SA RA JE.49 

SARAJEVO 

1370405020039508 

   

8. 

MIGROS DJL UL. BUNICA BR.24 

ILIDŽA 

1370425020040089 

   

9. 

BSR GIPO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE 6 

SARAJEVO 

1370425020051923 

   

10. 

SANKOMERC DJL ILIDŽA BOJNIČKA 85 

SARAJEVO 

1370425020054736 

   

11. 

UPI INDUSTRIJA TRANS DOO RAJLOVAČKA BB 

SARAJEVO 

1370425010064318 

   

12. 

UPI ŠUMAPRODUKT DD UL.SIME MILUTINOVIĆA 1/I 

SARAJEVO 

1370405020070354 

   

13. 

BUFLEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370425020088686 

   

14. 

QUEEN TRADE DOO UL.KRANJČEVIĆEVA BR.13 

SARAJEVO 

1370405020103043 

   

15. 

 NEDIM SHOP STR VL. ZIMIĆ NEDIM UL. DEDINA 137 

SARAJEVO 

1370405020103722 

   

16. 

 LINE - HA DJL UL. TRG ZLATNIH LJILJANA 11 

SARAJEVO 

1370425020114197 

   

17. 

HOTONJ GRADNJA DOO JOŠANIČKA 37 

VOGOŠĆA 

1370425020116137 

   

18. 

KGHI INŽENJERING UL.GRBAVIČKA 6 A 

SARAJEVO 

1370425020116331 

   

19. 

BIROSTROJ COMPUTERS DOOUL.A ŠAČIRBEGOVIĆ.124 

SARAJEVO 

1370425020120017 

   

20. 

MAŠIĆ DžEVAD-AUTOPREVOZNIK UL. RALJEVO DVOR 25 

SARAJEVO 

1370425020138544 

   

21. 

 MUĆES DOO BREKA 72 

SARAJEVO 

1370425020139612 

   

22. 

BELLA ITALIA DOO UL.ČOBANIJA BR.1 

SARAJEVO 

1370405020141843 

   

23. 

OLTEN SUR MARKA MARULIĆA 3 A 

SARAJEVO 

1370425020157265 

   

24. 

SUR LIPA VL.UKA NUSRET 

SARAJEVO 

1370405020280068 

   

25. 

JASMIN STR VL PAČARIZ SENAD GORNJI VELEŠIĆI 155 

SARAJEVO 

1370425020158720 

   

26. 

BONO COMMERCE DOO TRG HEROJA 32 

SARAJEVO 

1370425020163570 

   

27. 

ET SZR FRIZ SALON GRCIĆ ERMIN FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA BR.35 

SARAJEVO 

1370425020175695 

   

28. 

DINAL PROM DOO UL.MARKA MARULIĆA BROJ 25 

SARAJEVO 

1370425020176859 

   

29. 

EUROGOLD DOO UL.JOSIPA VANCAŠA 32 

SARAJEVO 

1370405020180158 

   

30. 

TRANSJUG DD UL.HAMDIJE ČEMERLIĆA BR.3-5 

SARAJEVO 

1370425010183434 

   

31. 

SUR CAFÉ SLAST. TEDDY M PRELOGA 12 

SARAJEVO 

1370425020187238 

   

32. 

ADO STR VL.Memić Admir UL.OMERA KOVAČA BROJ 28 

SARAJEVO 

1370425020188014 

   

33. 

JASMIN STR VL.SULJIĆ RUSMIRKA SAFETA ZAJKE 83 

SARAJEVO 

1370425020189275 

   

34. 

JMS DOO UL. ZMAJA OD BOSNE BR.48 

SARAJEVO 

1370425020190633 

   

35. 

ZEMD STR VL. SELMANOVIĆ ZIJAD TREBINJSKA 75 

SARAJEVO 

1370425020193834 

   

36. 

MAK SUR VL. Beganović Mirjana ULFERDE HAUPTMANA 

SARAJEVO 

1370425020199072 

   

37. 

SUNAJ STR VL. ABAZI SABRIJA UL.K.JELENE BROJ 74 

SARAJEVO 

1370425020203631 

   

38. 

NOVA OBNOVA DOO UL.J.VRACEŠA 10/A 

SARAJEVO 

1370425020205377 

   

39. 

ALEX DOO UL MERHEMIĆA TRG BB 

SARAJEVO 

1370405020206736 

   

40. 

ADRI STR VL.VUČKOVIĆ M. UL. OLIMPIJSKA BR.52 

SARAJEVO 

1370425020207608 

   

41. 

VEDO SZTR VL. SALČIN KEMAL UL.TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE BR.13 

SARAJEVO 

1370425020208675 

   

42. 

DUOREX BH DOO UL DR. HALID BEGA HRASNICE 8 

SARAJEVO 

1370425020216920 

   

43. 

INOVA SZD VL.ČEHAJA SUADA UL.CAZINSKA BR.1 

SARAJEVO 

1370425020219345 

   

44. 

FEMAX SZTR VL. BIJEDIĆ ENISA JABUKA BR. 13 

SARAJEVO 

1370425020219927 

   

45. 

SUR BUREKDŽINICA SENA VL BULJUBAŠIĆ S. GRBAVIĆKA 46 

SARAJEVO 

1370405020220510 

   

46. 

SPAR STR VL. KADROVIĆ OSMAN UL.ALIPAŠINA 201 

SARAJEVO 

1370405020223420 

   

47. 

SUR CAFFE MAONA VL.ABAZ NERMINA UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 12 

SARAJEVO 

1370405020223614 

   

48. 

GROS STR VL.SINANI ZIDI UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BROJ 56 

SARAJEVO 

1370425020223904 

   

49. 

ŠANZELIZE DOO UL.BRANILACA GRADA BROJ 49 

SARAJEVO 

1370405020225166 

   

50. 

ITD STR VL MULIĆ JASMINA UL HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR.61 

SARAJEVO 

1370405020227106 

   

51. 

RADIO ALFA DOO SARAJEVO,HISETA BR .6 

SARAJEVO 

1370405020311205 

   

52. 

KAMENI MOST SUR VL. REDJEPI HASIM UL. KULINA BANA BR. 52 

ZENICA 

1370455020229189 

   

53. 

SUR CAFFE BAR BURENCE UL KRANJČEVIĆEVA 31 

SARAJEVO 

1370425020230791 

   

54. 

RESTA INO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE BROJ 6 

SARAJEVO 

1370425020231567 

   

55. 

STOCK SUR BUFFET VL.MOCO ŠAĆIR AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 104 

SARAJEVO 

1370425020233992 

   

56. 

DONNA STR , Ul. Terezije bb 

SARAJEVO 

1370425020249318 

   

57. 

BATAN IMB JASENICA BB 

MOSTAR 

1375006000936840 

   

58. 

HASKO PROMET VL. ŽIGIĆ HASAN KULINA BANA 48 

ZENICA 

1370455020235591 

   

59. 

PAGAS DOO UL. HIMZE POLOVINE BR.3 

SARAJEVO 

1370405020236224 

   

60. 

KOŠARKAŠKI KLUB ZENICA ČELIK UL.KRALJA TVRTKA BROJ 1-5 

ZENICA 

1370455030236485 

   

61. 

NERKO STR ROBNI MAGAZIN TVORNIČKA CESTA 13 

ZENICA 

1370455020238113 

   

62. 

KNJIŽARA SEMIR STRVL ABDAGIĆ FATIMA UL SAFETA HADŽIĆA BB 

SARAJEVO 

1370425020238551 

   

63. 

 EDO STR VL FEJZIĆ SADIK UL VELEŠIĆI BR. 59 

SARAJEVO 

1370425020238648 

   

64. 

INTER STIL VL. DŽAFIĆ SANEL GORAŽDANSKA 94 A 

ZENICA 

1370455020239180 

   

65. 

TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL, UL.BAKAREVIĆA 31 

SARAJEVO 

1370405020239813 

   

66. 

 BRACO STR VL.ŠUKALIĆ MEHMED MALTA 13 

SARAJEVO 

1370425020240394 

   

67. 

STR ALFA VL.AGIĆ DŽEVAD UL.DŽEMALA BIJEDIĆA 83 

SARAJEVO 

1370425020240782 

   

68. 

14 STR VL.SULJIĆ SEAD BARDAKČIJE BB 

SARAJEVO 

1370425020152706 

   

69. 

EX IMSTOL DOO 

SARAJEVO 

1370405020297043 

   

70. 

 MINIS - MS DOO UL. HUMSKA BR.13 

SARAJEVO 

1370425020244177 

   

71. 

 SWEET MASON DOO UL.B. MEŠE SELIMOVIĆA 19 

SARAJEVO 

1370425020245438 

   

72. 

FAST FOOD PALMA UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB 

SARAJEVO 

1370425020246311 

   

73. 

 STARI MOST SZR VL. SOKOLAJ SOKOL UL.SMAJE ŠIKALA 28 

SARAJEVO 

1370425020247669 

   

74. 

DVA GOLUBA SZR PEKARA VL.ČOČAJ NEDŽAD UL.DŽ.BIJEDIĆA BB 

SARAJEVO 

1370425020247766 

   

75. 

CENING DOO ZMAJA OD BOSNE BR.50 

SARAJEVO 

1370425020249124 

   

76. 

SESTRE D DOO UL.FIRDUSBEGOVA 32 

SARAJEVO 

1370405020249998 

   

77. 

VERONA SUR VL.STOJAKOVIĆ ADIJA UL.S.SERDAREVIĆ BR.27 

ZENICA 

1370455020250335 

   

78. 

PJANIĆ STR VL. PJANIĆ VELDINA UL.KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020251984 

   

79. 

NIN STR UL.ZVORNIČKA BB 

SARAJEVO 

1370425020252810 

   

80. 

FREZIJA SR VL. MLINAR MUHAMED A.BORIĆA BB 

ZENICA 

1370455020253148 

   

81. 

LEONE DOO UL.MUFTI.ŠEMSEKADIĆA 9 

ZENICA 

1370455020253245 

   

82. 

TREND SUR FAST FOOD VL. BRKIĆ SENAD BILMIŠĆE 68 

ZENICA 

1370455020255864 

   

83. 

EUROČELIK DOO UL OBALNI BULEVAR BB 

ZENICA 

1370455010260693 

   

84. 

S.R.MAGNET VL.NERMIN ASLANI 

ZENICA 

13704550202844-79 

   

85. 

ADNA STR ZENICA 

ZENICA 

1370455020261975 

   

86. 

SAN SUR VL.IBRAHIMI SEAD UL. KULINA BANA .3 

ZENICA 

1370455020262654 

   

87. 

OSCAR STR VL. MIROJEVIĆ HILMIJA TRG.HEROJA BR.22 

SARAJEVO 

1370425020263286 

   

88. 

BIFE KATO VL. ŠEBO KASIM U UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 19 

SARAJEVO 

1370425020263383 

   

89. 

M-M DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

13704250203081-97 

   

90. 

ULJARA KONZUM DOO BIHAĆ 

SARAJEVO 

13749060011762-41 

   

91. 

 ŠELE STR VL. DŽINDO TIDŽA SARAJEVSKIH GAZIJA 13 

SARAJEVO 

 1370405020265712 

   

92. 

ĆEVABDŽINICA SUR VL.UZUNOVIĆ ESAD UL. ZAIMA ŠARCA BROJ 22 

SARAJEVO 

1370405020267264 

   

93. 

MOSAIC DOO HALIDA KAJTAZA 11 

SARAJEVO 

1370425020267360 

   

94. 

FIN PROM DOO ZENICA GORAŽDANSKA 69 A 

ZENICA 

1370455020310378 

   

95. 

 UKA DOO UL. ALEJA LIPA BROJ BB 

SARAJEVO 

1370425020273568 

   

96. 

BRACAN SUR BUFET 

SARAJEVO 

1370425020226717 

   

97. 

FAST FOOD BARUNICA SUR UL.GRBAVIČKA 8 A 

SARAJEVO 

1370425020274150 

   

98. 

NEA SUR CAFFE BAR VL.AVDIBEGOVIĆ FARUK UL. A.ŠAĆIRBEGOVIĆ BR.42 

SARAJEVO 

1370425020275314 

   

99. 

HELLAS PHONE D.O.O. SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370405020302087 

   

100. 

MINIMARKET STR VL.SULJEVIĆ NERMINA GRDONJ 14 

SARAJEVO 

1370405020276091 

   

101. 

DŽADA SUR VL.OPIJAĆ DŽIHAD KOLODVORSKA BR.5 

SARAJEVO 

1370425020277642 

   

102. 

AJLA STR VL.PEKIĆ SAMIR FERDE HAUPTMANA BB 

SARAJEVO 

1370425020278127 

   

103. 

TANGO STR VL.JURIČEVIĆ ALMA UL.OBALNI BUL. .BB 

ZENICA 

1370455020280696 

   

104. 

 TANGO II STR VL.ELVEDINA KARAHMET UL.MASARIKOVA BR.30 

ZENICA 

1370455020280793 

   

105. 

VERT DOO 

SARAJEVO 

13704250201085-71 

   

106. 

SZR KROJAČKI SALON VL.PALAVRTIĆ IZETA UL.GRBAVIČKA 76 

SARAJEVO 

1370425020284626 

   

107. 

BAJPROM DOO UL BULEVAR KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020285158 

   

108. 

ODBOJKAŠKI KLUB SINPOS UL.OBALA KULINA BANA 1 

SARAJEVO 

1370405030286394 

   

109. 

ĐENIR SZR VL.SIRĆO DŽENAN UL.PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA 

ZENICA 

1370455020287098 

   

110. 

MAGDA SZFR VL.ŠAHOVIĆ ADLIJA UL.BULEVAR M.SELIM 33 

SARAJEVO 

1370425020288215 

   

111. 

LU LI DOO UL.HARISA MERDŽIĆA 40 

ILIDŽA 

1370405020289671 

   

112. 

JUH PROM DOO UL.SPOMENIK BR 26 

ILIDŽA 

1370425020290446 

   

113. 

BISTRO SUR NE NE VL.SINANOVIĆ IBRAHIM UL.S NIŠIĆA 

SARAJEVO 

1370425020295212 

   

114. 

AMARELA SAMOST AGEN. ZA KNJIG. VL.SUĆESKA REUF 

SARAJEVO 

1370405020296267 

   

115. 

BERINEX DOO UL.BUTMIRSKA CESTA 1 

SARAJEVO 

1370405020298110 

   

116. 

SAMIR STR VL ŠPIODIĆ SAMIR UL.DŽ.BIJEDIĆA 72 

SARAJEVO 

1370425020298691 

   

117. 

CAFFE BAR IRONIC VL.MUJANOVIĆ HARIS UL.UMIRA BOGUNLIĆA ČARLIJA 61 

ILIDŽA 

1370425020299176 

   

118. 

G-SYSTEM DOO LUKAVIČKA CESTA 121 

SARAJEVO 

1370405020299371 

   

119. 

FAMM INVEST d.o.o. Ul. Reljevo br 2 

SARAJEVO 

1370405020232150 

   

120. 

JUMP CANON DOO ULDŽEMALA BIJEDIĆA 133A 

SARAJEVO 

1370405020277546 

   

121. 

ADVOKAT ĆOROVIĆ BOJAN Sarajevo, Zelenih beretki br 38 

SARAJEVO 

1370405020305579 

   

(Bi-45-a-F/08) POSTBANK BH
SARAJEVO 

PREGLED INSOLVENTNIH I BLOKIRANIH KOMITENATA
ZA MJESEC APRIL 2008. GODINE 

Red. br. 

NAZIV KLIJENTA 

SJEDISTE - ADRESA 

 BROJ TRANS. RN. 

15 i vise dana 

30 i vise dana 

90 i više dana 

1. 

ADARIO TRADE D O O ILIDŽA SARAJEVO 

FRANCUSKE REV. 102 SARAJEVO 

1872000000014750 

  

  

2. 

AFEX DOO ZA PROIZ I PROM KLADANJ 

STARIĆ 7 KLADANJ 

1872000000049180 

  

  

3. 

AMRA TR ŽIVINICE 

PRVA ULICA ŽIVINICE 

1871210000023950 

  

  

4. 

ASCERIC GINEKOLOSKA ORDINACIJA 

TEPEBASINA 1 SARAJEVO 

1871200000023420 

  

  

5. 

AUTOP BRCANINOVIC SAMIR ŽIVINICE 

16 MUSLIMNSKA ŽIVINICE 

1871210000021140 

  

  

6. 

AUTOP ŠKALJIC ASMIR ŽIVINICE 

16 MUSLIMANSKA ŽIVINICE 

1871211000022850 

  

  

7. 

AUTOPREV HAJDAREVIC SUKRIJA ŽIVINICE 

KOVACI NOVO NASELJE ŽIVINICE 

1871210000041990 

  

  

8. 

AVANGLION DOO SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB SARAJEVO 

1872000000065380 

  

  

9. 

BEDR BOSNA DOO PJ NOVO SARAJEVO 

A. ŠAČIRBEGOVIĆ 104 SARAJEVO 

1872000000008830 

  

  

10. 

BELMIN COMMERC DOO ŽIVINICE 

PRVA ULICA BB ŽIVINICE 

1872000000041710 

  

  

11. 

BITAS DD SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 N.SARAJEVO 

1872000000007180 

  

  

12. 

BITUMENKA ASFALT DOO SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1872000000035020 

  

  

13. 

BOSENA DOO ŽIVINICE 

ZEMA BB ŽIVINICE 

1872000000027360 

  

  

14. 

BOSNA EKSPRES EURO FOTO VIDEO SZR 

PRVA ULICA 60 ŽIVINICE 

1871210000028900 

  

  

15. 

CELTIC D O O TUZLA 

RUDOLFA VIKIĆA 4 TUZLA 

1872000000052670 

  

  

16. 

CONVEX D O O SARAJEVO 

ANTE BABIĆA 7 SARAJEVO 

1872000000050340 

  

  

17. 

DENIS TR ŽIVINICE 

DRUGA KRAJISKA BB ŽIVINICE 

1871210000017060 

  

  

18. 

DJUG AUTO DOO 

MAGISTRALNI PUT BB ŽIVINICE 

1872000000005340 

  

  

19. 

DOO PALADIJUM SARAJEVO 

DJECA DOBRINJE 9 SARAJEVO 

1872000000032110 

  

  

20. 

DURIKOM DOO SARAJEVO,VOGOŠĆA 

KOBILJA GLAVA BR.22 VOGOŠĆA 

1872000000066830 

  

  

21. 

DŽADA SUR 

LIVANJSKA 31 SARAJEVO 

1871200000044270 

  

  

22. 

EKO ING DOO ŽIVINICE 

ORB BR 180 ŽIVINICE 

1871210000043450 

  

  

23. 

EKO STIL DOO SARAJEVO 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 27 SARAJEVO 

1872000000004170 

  

  

24. 

EMS DOO SARAJEVO 

DERVISA NUMICA DO 70 SARAJEVO 

1872000000063920 

  

  

25. 

EMSPROM DOO SARAJEVO 

N . ŠIŠICA DEDE 14 SARAJEVO 

1872000000050250 

  

  

26. 

ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO 

M. H. USKUFIJA BR 19 SARAJEVO 

1872000000001840 

  

  

27. 

EUROLJILJAN DOO ZA PROIZ. TRG. I USLUGE 

MARSALA TITA 52 SARAJEVO 

1872000000049570 

  

  

28. 

FOR TU COMPANY DOO ŽIVINICE 

OSLOBODJENJA BB ŽIVINICE 

1872000000065190 

  

  

29. 

FRANKO DOO ŽIVINICE 

G ŽIVINICE BB ŽIVINICE 

1872000000025900 

  

  

30. 

GAGULA KOMERC SARAJEVO 

IZA HRIDA 20 SARAJEVO 

1872000000045200 

  

  

31. 

GALIJA PRŽIONICA KAFE ŽIVINICE 

PRVA ULICA BB ŽIVINICE 

1871210000017160 

  

  

32. 

GEOSONDA BH DOO TUZLA 

RUDARSKA 65 TUZLA 

1872000000052960 

  

  

33. 

GOLETIC DOO ŽIVINICE 

DJURDJEVIK BB ŽIVINICE 

1872000000012510 

  

  

34. 

HANI STR SARAJEVO 

EJUBA ADEMOVIĆA 9 SARAJEVO 

1871201000010290 

  

  

35. 

HORIZONTALA ŽIVINICE DOO ŽIVINICE 

OSLOBOĐENJA 11 ŽIVINICE 

1872000000006600 

  

  

36. 

INTER COLOR CENTAR 

IGMANSKA 36 VOGOŠĆA 

1872000000048310 

  

  

37. 

INTERGLAS DJL 

KAPTOL 4 SARAJEVO 

1872000000017950 

  

  

38. 

JABLANICA TR BARICE ŽIVINICE 

BARICE BB ŽIVINICE 

1871210000028320 

  

  

39. 

JABUKA II TR VL ŠEHIĆ SELMA ŽIVINICE 

OSLOBODJENJA BB ŽIVINICE 

1871210000030550 

  

  

40. 

JABUKA TR VL ŠEHIĆ M ŽIVINICE 

DRUGA ULICA BB ŽIVINICE 

1871210000046160 

  

  

41. 

KABLIRANJE D O O SARAJEVO 

TEREZIJE 58 SARAJEVO 

1872000000001360 

  

  

42. 

KOLOVRAT DOO SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000058690 

  

  

43. 

KOLUMBO UR GORNJE DUBRAVE ŽIVINCE 

GORNJE DUBRAVE ŽIVINICE 

1871210000040050 

  

  

44. 

LOKVE D O O HADŽIĆI 

LOKVE ZOVIK 8 HADŽIĆI 

1872000000042780 

  

  

45. 

LOVAC UR BUFFET ŽIVINICE 

DRUGA KRAJIŠKA 107 ŽIVINICE 

1871211000012370 

  

  

46. 

M E DOO 

M TITA 72 ŽIVINICE 

1872000000003980 

  

  

47. 

MADŽ D O O SARAJEVO 

PEHLIVANUŠA 11 SARAJEVO 

1872000000026580 

  

  

48. 

MERI FRIZERSKI SALON VL HADZIC FATA 

DONJE DUBRAVE BB ŽIVINICE 

1871211000018390 

  

  

49. 

MERING DOO 

BUTMIRSKA 13 SARAJEVO 

1872000000042290 

  

  

50. 

MINEX D O O ZENICA 

BRANILACA BOSNE 6 ZENICA 

1872000000034630 

  

  

51. 

MINEX D O O ZENICA P J SARAJEVO 

ISEVICA SOKAK 4 SARAJEVO 

1872000000034530 

  

  

52. 

MM DOO SARAJEVO-ILIDŽA 

HIVZI BJELAVCA 68/3-ILIDŽA 

1872000000068870 

  

  

53. 

MMFSPECIJAL AUTOSERVIS DOO SARAJEVO 

PUT FAMOSA 38 ILIDŽA 

1872000000004270 

  

  

54. 

MOJ DOM HUMANITARNA ORG ŽIVINICE 

LUG MLINISTE BB ŽIVINICE 

1871210000025210 

  

  

55. 

MORANKA KOMERC D O O SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000054900 

  

  

56. 

MSS KURTANOVIC SA P O SARAJEVO 

KOMATIN 47 C S. GRAD SARAJEVO 

1872000000036570 

  

  

57. 

NANA STR VL NADZIBEGOVIC HURIJA 

MALI CURCILUK BR 18 SARAJEVO 

1871200000048440 

  

  

58. 

ORLIC DOO SARAJEVO 

AKIFA SEREMETA 48 SARAJEVO 

1872000000055100 

  

  

59. 

PRIJATELJI HUMANITARNA ORG ŽIVINICE 

OMLADINSKIH BRIGADA 180 ŽIVINICE 

1872000000022510 

  

  

60. 

PRIMAR ELEKTROMEHANICARSKI SERVIS 

AVDAGE HASICA KLADANJ 

1871210000040150 

  

  

61. 

PRO M DOO ŽIVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB ŽIVINICE 

1872000000001460 

  

  

62. 

RH SALONI DOO ŽIVINICE 

DRUGA ULICA BB ŽIVINICE 

1872000000026870 

  

  

63. 

RIO TEHNIKA DOO KALESIJA 

KALESIJA 

1872000000020180 

  

  

64. 

S A M GLASIC DOO 

DRUGA KRAJISKA 69 ŽIVINICE 

1872000000009600 

  

  

65. 

S Z R ASM STUDIO SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI 7 SARAJEVO 

1871200000032540 

  

  

66. 

SABO DOO ŽIVINICE 

16 MUSLIM.BRIG 32 A ŽIVINICE 

1872000000020950 

  

  

67. 

SABOMA COMMERCE DOO SARAJEVO 

F BECIRBEGOVICA 23 SARAJEVO 

1872000000035500 

  

  

68. 

SAJ KOMERC DJL 

HALILOVICI BB SARAJEVO 

1872000000049280 

  

  

69. 

SAMIJA PROMET STRAZEVAC GRACANICA 

STRAŽEVAC GRACANICA 

1872000000036960 

  

  

70. 

SIRANO DOO SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 35 SARAJEVO 

1872000000009310 

  

  

71. 

STANIC TRADE DOO SARAJEVO 

BOJNIČKA 31 ILIDŽA 

1872000000002910 

  

  

72. 

STR ANESA SARAJEVO VL TINJAK ADIS 

A. BOSNE SREBRENE BB SARAJEVO 

1871201000055300 

  

  

73. 

STR I SZR ŠABAREDŽOVIĆ SARAJEVO 

E. ŠEHOVICA 34 SARAJEVO 

1871200000044180 

  

  

74. 

STR NINA SARAJEVO 

AZICI BR 32 ILIDŽA 

1871200000039520 

  

  

75. 

SUR GIANNINI CAFE SLASTIČARNA 

VLADISLAVA ŠKARIĆA 2 SARAJEVO 

1871201000045500 

  

  

76. 

SUR KOLIBA JELIK VL.KALKAN FIKRET 

NISICI BB SARAJEVO 

1871201000064120 

  

  

77. 

SUR RAFAELO SARAJEVO 

JUKICEVA SARAJEVO 

1871200000014010 

  

  

78. 

SZR PEKARA GALEB SARAJEVO 

BRACE MULICA BB SARAJEVO 

1871200000046410 

  

  

79. 

SZTR VEDO 

T.SARAJEVSKE DJECE 13 SARAJEVO 

1871200000019440 

  

  

80. 

TAHMID DOO SARAJEVO 

RUKODOL BB SARAJEVO 

1872000000043070 

  

  

81. 

TAŠLING INZINJRING DOO SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 11 SARAJEVO 

1872000000008730 

  

  

82. 

TETEGE DOO ŽIVINICE 

BULVAR BB ZPC BOSANKA ŽIVINICE 

1872000000045690 

  

  

83. 

UNO BIFE VL KRESIC SLAVICA ŽIVINICE 

PRVA ULICA BB ŽIVINICE 

1871210000028700 

  

  

84. 

VENECIJA TR ŽIVINICE 

UL OSLOBODJENJA ŽIVINICE 

1871200000054560 

  

  

85. 

VOLTA DOO SARAJEVO 

MUSTAJPAŠIN MEJDAN 15 SARAJEVO 

1872000000007760 

  

  

86. 

VRELA KOMERC DOO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000054810 

  

  

(Bi-49-a-F/08) RAIFFEISEN BANK DD
BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA STANJEM 30. 4. 2008. GODINE 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA 

Red. br. 

NAZIV 

SJEDISTE 

 ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

1. 

ADENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZNAJA OD BOSNE 4 

1610000058770080 

2. 

AVIANO SHOP DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BUNICA 13 

1610000046140098 

3. 

CE SHOP DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VIDOVDANSKA 53 

1610450033550009 

4. 

CINEMEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPASINA 2 

1610000012710018 

5. 

COLOR MAESTRO STR VL DRAGANA ZIVANOVIC 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 28 

1610850004440095 

6. 

CONTAL DOO BRCKO 

BRCKO 

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 

1610600003440086 

7. 

D DIJANA DOO DERVENTA 

DERVENTA 

JASIKOVACA 57 

1610450023630013 

8. 

DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

SVALE BB 

1610450020020061 

9. 

DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK 

ZVORNIK 

RADNICKA BR 7 

1610850008300016 

10. 

DTD TRADE DOO LIVNO 

LIVNO 

ZUPANA ZELIMIRA BB 

1610200017900090 

11. 

DUGA HB DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 1 

1610350016170039 

12. 

EDEKA COMERC DOO ILIDZA 

ILIDZA 

HRASNICKA 54 

1610000018130087 

13. 

HALLEY DOO SARAJEVO PODRUZNICA ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 97 

1610550006490011 

14. 

HALLY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PANDZE 

1610000051350065 

15. 

HANI SZR VL.FAZLIC HANA 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500000660071 

16. 

HERBAVITA DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 

1610850006030022 

17. 

HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAMDIJE CEMERLICA 37 

1610000033830022 

18. 

HUREMAGIĆ DOO CAZIN 

CAZIN 

ĆORALIĆI 246 

1610350021660045 

19. 

IBRICEVIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA DO BR 6 

1610000004680067 

20. 

IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA BB 

1610700001220042 

21. 

INTEREX DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VASE PELAGICA 18 A 

1610450003090069 

22. 

INTERGROUP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VISNJIK 35 A 

1610000054530016 

23. 

JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA 

DERVENTA 

OSINJA 355 

1610450037940035 

24. 

KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTASI 

LAKTASI 

DOSITEJEVA 2 

1610450035430063 

25. 

KALABRIA TURS DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

DZAKULE BB 

1610250010650065 

26. 

KALIPSO DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

1610700004780039 

27. 

KLAS IES DOO ZENICA 

ZENICA 

MASARIKOVA 26 

1610550005600036 

28. 

KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

GORNJI GAREVCI 30 

1610450025710081 

29. 

LAV SUR VL PILIPOVIC ZDRAVKO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PETRA II KARADJORDJEVICA 105 

1610450025320044 

30. 

LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB 

PRNJAVOR 

STRPCI PRNJAVOR 

1610450039610084 

31. 

MAJA TR VL.MUSTEDANAGIĆ NAILA BOS.KRUPA 

B.KRUPA 

OTOKA ČARŠIJA BB 

1610350010500098 

32. 

MB COMPANY DOO TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD BR 121 

1610200005170004 

33. 

MD TOURS DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

RUDI CAJAVEC BB 

1610450014460021 

34. 

MUJDO AUTOMEH.VULK RADNJA VL AVDAGIC MUHIDIN 

GRAČANICA 

STJEPAN POLJE BB 

1610250013810034 

35. 

ORDINACIJA OPCE STOMAT. FAZLAGIC DR ESAD 

SARAJEVO 

DAJANLI IBRAHIM BEGA 10 

1610000020780030 

36. 

PCELAR DOO OLOVO 

OLOVO 

SOLUN BB 

1610000065100009 

37. 

PEP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000016030037 

38. 

PROELAART DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKICEVA 78 

1610000033360057 

39. 

RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ ISTOK 

BRIJESNICA VELIKA BB 

1610400004010068 

40. 

ROLLING COMPANY DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

MOSTARSKO RASKRSCE DO 

1610000003880011 

41. 

ŠAMOT-RS MJEŠOVITO PREDUZEĆE SOKOLAC 

SOKOLAC 

PODROMANIJSKA BB 

1610000064830018 

42. 

SANGAJ DOO LIVNO 

LIVNO 

GORICKA 26 

1610200019010061 

43. 

SMAJIC PROMET DOO VITEZ 

VITEZ 

DJURE PUCARA STAROG 29 

1610550003490092 

44. 

SUZA DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

ULICA PRVA BR 20 

1610750003460012 

45. 

TREND MAR DOO GRUDE 

GRUDE 

H V HRVATINICA BB 

1610200026150037 

46. 

VELMAINEX DOO DERVENTA 

DERVENTA 

TRG PRAVOSLAVLJA 16 

1610450032580009 

47. 

VIZART UDRUZ GRADANJA BANJ ALUKA 

BANJA LUKA 

BEOGRADSKA 13 27 

1610450016680060 

48. 

ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

MUHAREMA SULJANOVICA 55 

1610450039050006 

49. 

ŽUPA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

MREŽNIČKA 58 

1610350020620011 

50. 

ZVIJEZDA SR VL IVASTANIN BRANISLAV GRADISKA 

GRADISKA 

MAJORA MILANA TEPICA BB 

1610450016370048 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 30 I VIŠE DANA NEPREKIDNO 

Red. br. 

NAZIV 

SJEDISTE 

 ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

1. 

ADIN DOO SANSKI MOST 

S.MOST 

VRHPOLJE BB 

1610350010460037 

2. 

AF KOMERC DOO KLADANJ 

KLADANJ 

STARIC BB 

1610250005650006 

3. 

AGENCIJA INTERMEZZO VL FRANO VUKOJA SIROKI 

SIROKI BRIJEG 

FRA A KRALJEVICA 3 

1610200019560051 

4. 

AHMETAS TR VL. AHMETASEVIC HASIBA 

GRAČANICA 

DONJA LOHINJA BB 

1610250020780066 

5. 

AKE STR VL BABEROVIC ALMIRVISOKO 

VISOKO 

LUKE BB 

1610150005450094 

6. 

ALPELLA DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 

1610350012250075 

7. 

ALU CONT DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

9 MAJA BB 

1610250021700014 

8. 

AMICIZIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

 DZENETICA CIKMA 12 

1610000033440082 

9. 

ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

ZRINSKO FRANKOPANSKA BB 

1610200034280092 

10. 

ANI PEH DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 12 

1610200035830055 

11. 

ARAKGROUP DOO ZENICA 

ZENICA 

ARMIJE BIH 5 

1610550007300058 

12. 

ARMEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOSEVO 3 

1610000028690089 

13. 

ASTRA E DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

7 KORPUS BB 

1610350009880074 

14. 

AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI 17 

1610000025520032 

15. 

AUTOUNION DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 5 

1610000042980032 

16. 

B KONCEPT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 5 

1610000023410088 

17. 

BAMBOO STRKNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKE 5 

1610150005670090 

18. 

BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO 

SARAJEVO 

BEHDZETA MUTEVELICA 95 

1610000012830007 

19. 

BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC 

ZAVIDOVIĆI 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1610750004500046 

20. 

BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE 

TREBINJE 

LOZIONA BB 

1610200037780046 

21. 

BISTRO COMPANY DOO KLADANJ 

KLADANJ 

16 MUSLIMANSKE BRIGADE 

1610250011440033 

22. 

BORAC SIP DD TRAVNIK 

TRAVNIK 

TVORNICKA BB 

1610700003040053 

23. 

BOSKA RK AD BANJALUKA 

BANJA LUKA 

TRG KRAJINE 2 

1610450005920044 

24. 

BOVEL DOO LJUBINJE 

LJUBINJE 

SVETOSAVSKA BB 

1610200005580023 

25. 

BRAKOM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

VOZDA KARADJORDJA 10 

1610450013430075 

26. 

CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA 

SARAJEVO 

KOSEVO 26 

1610000065180034 

27. 

CARPET DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

GLADNO POLJE DO BROJA 29 

1610000043300035 

28. 

ĆEMALOVIĆ DOO BOSANSKA KRUPA 

B. KRUPA 

ZALUG BB 

1610350006360041 

29. 

CENTOTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 153 

1610000062410005 

30. 

CHELLI SAB SZR VL. ČELIKOVIĆ SEAD 

BIHAĆ 

RIPAČ BB 

1610350012800065 

31. 

CIPIC DOO ORAŠJE 

ORASJE 

VLADIMIRA NAZORA 223 TOLISA 

1610800000500006 

32. 

COCIC KOMERC DOO MODRICA 

MODRICA 

TRG JOVANA RASKOVICA BB 

1610450040400052 

33. 

CONNECT COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KRFSKA 2 

1610450006430070 

34. 

CORNADA DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700000780050 

35. 

CURRY ZUR VL. JOVANOVIC S. I BAJROVIC D 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 13 

1610000011210010 

36. 

D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA 

DERVENTA 

DERVENTSKI LUG 223 

1610450035220058 

37. 

DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSUSJE 

POSUSJE 

VINJANI 

1610200020340028 

38. 

DARGO DOO CITLUK 

CITLUK 

GORNJI HAMZICI BB 

1610200030530072 

39. 

DEMIA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1610200049330030 

40. 

DRVOPROMEX DOO BUGOJNO 

BUGOJNO 

KARADZE BB 

1610700003860091 

41. 

DUGAL DOO KNEŽEVO 

KNEZEVO 

KORICANI 

1610550009630095 

42. 

DUGAL DOO KNEZEVO 

KNEZEVO 

KORICANI 

1610450042020049 

43. 

DURAN STR VL DURAN M VISOKO 

VISOKO 

DONJA ZIMCA 58 

1610150006780061 

44. 

DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

DOMAGOJEVA BB 

1610200016740067 

45. 

EKSSTAN PO KNEZEVO 

KNEZEVO 

GAVRILA PRINCIPA BB 

1610450009110083 

46. 

EL GRADNJA DOO BOSANSKA KLADUŠA 

B.KRUPA 

MAHMIĆ SELO 153 

1610350009160043 

47. 

ENERGODATA PROJECT COMPUTERSDOOSARAJEVO 

SARAJEVO 

MUHAMEDA HAVAIJE 

1610000002140025 

48. 

ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

BABUNOVICI BB 

1610500002640035 

49. 

EURO ORKA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RADNICKA BB ZANATSKI 

1610000024630057 

50. 

FAUNA MK DOO VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUŠA 

ZUHDIJE ŽALIĆA 26 

1610350017680038 

51. 

FEMIX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GORADZANSKA 4 

1610000005650067 

52. 

FENIKS 2006 DOO PROZOR RAMA 

PROZOR RAMA 

KUPALE BB 

1610200043230088 

53. 

FERING SERVIS DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

ZLATNIH LJILJANA 24 

1610250006310091 

54. 

FRIESS METALLBAU DOO SARAJEVO 

HADZICI 

MOSTARSKO RASKRSCE BB 

1610000047790068 

55. 

FRUKTONA AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BEOGRADSKA 24 

1610450010410077 

56. 

GARTEN M&V DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

1610200030360031 

57. 

GATT DOO CITLUK 

CITLUK 

KRALJA TOMISLAVA 49 

1610200033230067 

58. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720103 

59. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720287 

60. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720394 

61. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000037620006 

62. 

GOLUB DOO LIVNO 

LIVNO 

OBRTNICKA 1 

1610200018210005 

63. 

HARBAŠ COMPANY DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

VRANJSKA BB 

1610350009060036 

64. 

IKAR DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

NEVIC POLJE BB 

1610700003400020 

65. 

IMEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TOPAL OSMAN PASE 18 

1610000060070074 

66. 

INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO VITEZ 

VITEZ 

BILA BB 

1610700006110006 

67. 

INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BRCKO 

BRCKO 

BULEVAR MIRA BB 

1610600005410059 

68. 

INTUP GP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SIBENSKA 3 SPRAT 1 

1610000027180090 

69. 

JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC 

GLAMOC 

RADASILJE BB 

1610200045070081 

70. 

JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOČ 

GLAMOČ 

RADASILJE BB 

1610750003940065 

72. 

KAMGRAD DOO MOSTAR 

MOSTAR 

AK IVANA ZOVKE 14 

1610200034940080 

72. 

KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ 

VITEZ 

KRUSCICKA 27 

1610700005390072 

73. 

KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO 

GACKO 

SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 

1610200048020045 

74. 

KMM TRGOBIH DOO VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUŠA 

1 MART 28 

1610350013540078 

75. 

KOSUTA DOO DRVAR 

DRVAR 

KRALJICE KATARINE 1 

1610200035050078 

76. 

KREHIC DOO ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 115 

1610550001510031 

77. 

LAD STR VL LIGATA MENSUD 

SARAJEVO 

MUSE CAZIMA CATICA 29 

1610000058310009 

78. 

LADIS DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

MEDUGORSKA BB 

1610200042420041 

79. 

LEJLA TR VL. TEHVIDA KRUPIĆ 

B.KRUPA 

503 SBBR BB 

1610350019090030 

80. 

M&M SUTR VL DRAGAN VASIC G MRAVICA 

PRNJAVOR 

GORNJA MRAVICA 

1610450029790095 

81. 

MARKET M STR VL S MUSTAPIC CAPLJINA 

CAPLJINA 

BRACE RADICA 

1610200038580005 

82. 

MAT PROM DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

ROSULJE BB 

1610400007550083 

83. 

MATURITAS DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

STJEPANA RADIĆA 68 

1610750004060054 

84. 

MB COMPANY DOO TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD BR 121 

1610200005170004 

85. 

MEDIĆ COMERC DOO KLJUČ 

KLJUČ 

OSLOBODILACA BIH 101 

1610350006700026 

86. 

MEDICINA COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA 7 

1610000059110065 

87. 

MEGI 2 FAST FOD SUR VL ZELJKO STOJIC LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

KOD SPORTSKE DVORANE 

1610200006090049 

88. 

MELI I DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

ŽELJEZNO POLJE 

1610750001600037 

89. 

MERY STR VL BECIC M VISOKO 

VISOKO 

K TVRTKA 15 

1610150004880025 

90. 

MESNA INDUSTRIJA MI DOO CITLUK 

CITLUK 

BLIZNE GOMILE BB 

1610200033350056 

91. 

METAL AD BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VOJVODE MOMCILA 18 

1610450005020078 

92. 

MGR LIFE DOO KLJUČ 

KLJUČ 

OSLOBODILACA 62 SANICA 

1610350022300051 

93. 

MIRELA BRIJ. FRIZ.SALON VL.FATIMA BEGANOVIĆ 

V.KLADUŠA 

JOSE BLOK 1 LAMELA A 

1610350018530049 

94. 

MIS AG DOO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI 23 

1610150004030014 

95. 

MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK 

ZVORNIK 

KARAKAJ BB 

1610850002760055 

96. 

MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC 

SRBAC 

SRBAC MOTAJICKI ODRED BB 

1610450020050034 

97. 

MODULAR DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

RADISICI BB 

1610200033620007 

98. 

MT UR CAFFE BAR VL TEROVIĆ MEHMED 

GORAŽDE 

FERIDA DIZDAREVIĆA 22 

1610300004550072 

99. 

MUFAD HARFA DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

LUKAVICA BB 

1610250003350039 

100. 

MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA 

DERVENTA 

DERVENTSKIH OSLOBODILACASP45 

1610450043040004 

101. 

NATRON DD MAGLAJ 

MAGLAJ 

LIJESNICA BB 

1610550001340087 

102. 

NEW CONCEPT GARDEN SUR VL. METAJ IBRAHIM 

SARAJEVO 

CEKALUSA 63 

1610000006090059 

103. 

NOBLESSE LEDER DOO LJUBINJE 

LJUBINJE 

UL CRNOGORSKI PUT BR1 

1610200046320023 

104. 

NS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA BB 

1610000015100098 

105. 

PERUN DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MAJEVICKA 102 

1610450006540068 

106. 

PERUN DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MAJEVICKA 102 

1610850001110085 

107. 

PIRICI SIROVINA DOO VITEZ 

VITEZ 

PIRICI BB 

1610700003550079 

108. 

PIZZERIA RB UR VL.JUNUZOVIĆ NIHAD 

BIHAĆ 

BOSANSKA 13 

1610350028330056 

109. 

PLIMA 3 DOO USORA 

USORA 

ZABLJAK BB 

1610400001970061 

110. 

POKER DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700005770021 

111. 

POSUSJE DRUSTVO ZA UGOS I TUR DOO POSUSJE 

POSUSJE 

DALMATINSKIH BRIGADA BB 

1610200042610064 

112. 

PRIMAR DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

VELJACI BB 

1610200041910015 

113. 

PROGAL DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

BLAGOVAC 53 

1610000002410073 

114. 

RAFINERIJA NAFTE AD I BROD 

I BROD 

SVETOG SAVE BB 

1610450002900046 

115. 

RASIM MERC TR VL.VELIĆ REDŽEP 

V.KLADUŠA 

VEJINAC BB 

1610350023950021 

116. 

RAZ DOO ZENICA 

ZENICA 

ZMAJ OD BOSNE 27 

1610550005840014 

117. 

REGATA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ABADZILUK 15 

1610000015980082 

118. 

REPAIR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

NAHOREVSKA 77 

1610000019010071 

119. 

RESTORATION CLASSIC CARS DOO ZIVINICE 

ZIVINICE 

DJURDJEVIK BB 

1610250015070064 

120. 

RIDŽI COMMERC DOO CAZIN 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

1610350004730053 

121. 

RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KLADUŠA 

B.KRUPA 

BRANILACA GRADA 10 

1610350021930093 

122. 

RIGA DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB 

1610500003020081 

123. 

RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VLADIKE PLATONA 1 

1610450010980049 

124. 

ŠADEL DOO VELIKA KLADUSA 

V.KLADUŠA 

7 KORPUSA BB 

1610350023950021 

125. 

SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500003460073 

126. 

SANAFARM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

BREZICANSKI PUT BB 

1610450022370080 

127. 

SANDRK DOO LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

1610200019000070 

128. 

SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUŠA 

506 BRIGADE 2 

1610350007800006 

129. 

ŠARČEVIĆ DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

ČAPLJE 24 

1610350007570019 

130. 

SIGWA SUR VL. OMANOVIĆ ADISA 

GORAŽDE 

KOLOVARICE BB 

1610300005620079 

131. 

ŠIMECKI INTERNATIONAL DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

V KORPUSA 5 

1610350006100081 

132. 

SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE 

GRUDE 

SREDISTE 184 DRINOVCI 

1610200041990040 

133. 

SMV DOO UGLJEVIK 

UGLJEVIK 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610850006740062 

134. 

SOKO KVALITETA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODOC BB 

1610200013020020 

135. 

SPOMY DOO DRVAR 

DRVAR 

GLAMOCKA 1 

1610200043480057 

136. 

SPORT LINE DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600002990006 

137. 

SREM SID DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VOJVODE MOMCILA 12 

1610450020460053 

138. 

SSH 2 FAST FOOD SUR VL. FARUK HANDZAR 

SARAJEVO 

SIBENSKA 5 

1610000010260089 

139. 

STB PROMET DOO DOBOJ 

DOBOJ 

KNEZA MILOSA 36 

1610450032820084 

140. 

STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

MAJORA MILAN TEPICA BB 

1610450027290017 

141. 

TAJGER UR VL.JAHIĆ ELMIRA 

BIHAĆ 

M.M.DIZDAR BB 

1610350031220074 

142. 

TEHNA GTD DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

KECMANA 7 

1610250010440060 

143. 

TEHNOCENTAR TR VL.ĆURIĆ SAKIBA 

B.KRUPA 

5 KORPUSA BB 

1610350005680071 

144. 

TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN 

KAKANJ 

311 LAHKE BRIGADE 

1610650002280012 

145. 

TILM&CO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

FRANJEVACKA 90 

1610200013390075 

146. 

TM TEAM DOO AGENCIJA ZA TURIZAM SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000052650059 

147. 

TOMY TRADE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

KLEPCI BB 

1610200016200068 

148. 

TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE 

GRUDE 

FRA PASKALA BUCONJICA BB 

1610200033870073 

149. 

TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC 

TESANJ 

1 MARTA BB JELAH TESANJ 

1610400007110091 

150. 

ULJARA KONZUM DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

DOBRIH BOŠNJANA 47 

1610350003390095 

151. 

UNIKAT DOO CITLUK 

CITLUK 

MEDJUGORJE BB 

1610200007410025 

152. 

UNIS UNIDATA DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISMETA MUJEZINOVICA 24 

1610000008860088 

153. 

USORA STR VL ANDRIJA MARIC USORA 

USORA 

MAKLJENOVAC 

1610400005560031 

154. 

V&M PROTECTION DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

GORNJI HOTONJ 13 

1610000040190021 

155. 

VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR 

MOSTAR 

CARSIJA BB BLAGAJ 

1610200003750021 

156. 

VISKOZA D0O BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450016760085 

157. 

VISOKA DOO GRUDE 

GRUDE 

VISOKA 342 

1610200013660026 

158. 

ŽEPČE NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 

ŽEPČE 

OMLADINSKA BB 

1610750002830094 

159. 

ZEVS SZUR VL RANKO DJEDOVIC TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD 12 

1610200028990003 

160. 

ZLATARNA SEJLA ZR VL OSMIC REZAK BRČKO 

BRCKO 

BOSNE SREBRNE BR 3 

1610600004580030 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 90 I VIŠE DANA NEPREKIDNO 

1. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

2. 

2 OKTOBAR DD TUZLA 

TUZLA 

KULINA BANA 3 

1610250007520069 

3. 

23 ZS FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC 

SARAJEVO 

HUSREFA REDZICA 9 

1610000060170081 

4. 

28 JUNI AD MODRICA 

MODRICA 

SAMACKI PUT BB 

1610450015100027 

5. 

2B DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200023660047 

6. 

3 H DOO SARAJEVO 

VOGOŠĆA 

KOBILJA GLAVA 56 

1610000027780035 

7. 

3 K GRAPH DOO VITEZ 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA 178 

1610700000250042 

8. 

37 JEDINSTVO DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

ALEJA BB 

1610350002770071 

9. 

6 B STR VL. BRASNIC SENIDA SARAJEVO 

SARAJEVO 

MAGRIBIJA 10 

1610000037150041 

10. 

7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADUŠA 

V. KLADUŠA 

I MUSLIMANSKE BRIGADE34 

1610350006000074 

11. 

A 2 CAFE SLASTIČARNA VL. DERVIŠI KENAN 

SARAJEVO 

KEMALA KAPETANOVIĆA 11A 

1610000015400022 

12. 

A C B DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

SAFETA KRUPIĆA 

1610350000900008 

13. 

A JEDAN RENT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KARDINALA STEPINCA BB 

1610200037070006 

14. 

A M TR VL. ABDIJANOVIC MUHAMED 

BIHAĆ 

VINIČKA 19 

1610350014520069 

15. 

A PRESS DOO NIGP BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

GRCKA 20 

1610450000400065 

16. 

A S BOSNIA GROUP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 180 

1610000024200056 

17. 

A&D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC 

VITEZ 

STARI VITEZ 

1610700004960071 

18. 

AAK STR VL. KALKAN FIKRET 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 37 

1610000028450014 

19. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 6 

1610000010990014 

20. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 6 

1610000010990111 

21. 

ABA TRADE DOO ZENICA 

ZENICA 

GORAZDANASKA 22 A 

1610550000200046 

22. 

ABACUS SISTEMI DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR ŽIVOJINA MIŠIĆA 25 

1610450001400038 

23. 

ABEMIX STR VL. IMSIROVIĆ ABID GRAČANICA 

GRAČANICA 

RAŠLJEVA BB 

1610500002350005 

24. 

ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK TURŠIĆ ELVIR 

ŽEPČE 

OSMANA ĐIKIĆA 

1610750000030092 

25. 

ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700000360040 

26. 

ACG DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200019550060 

27. 

AD COMPANY DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

1610200039660003 

28. 

ADA S STR VL. SIMIĆ BRANISLAV 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 14 B 

1610000013230035 

29. 

ADAR DOO BRCKO 

BRCKO 

PETRA KOCICA BR 8 

1610600007670062 

30. 

ADEA CAFFE BAR VL MUZAFEROVIĆ ADMIR 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

1610000022230083 

31. 

ADEL TR VL. MARIĆ SNJEŽANA MOSTAR 

MOSTAR 

MUJE PAŠIĆA 55 

1610200001150033 

32. 

ADF DOO DRVAR 

DRVAR 

HRVATSKIH BRANITELJA 161 

1610200046060063 

33. 

ADI SZR VL. BICAKCIC ADNAN SARAJEVO 

SARAJEVO 

BENTBASA 3 

1610000031880031 

34. 

ADIN DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRAĆE BEGIĆA 5 

1610000008230073 

35. 

ADIPEK DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

AKIFA ŠEREMETA 46 

1610000021280065 

36. 

ADISSON CO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000019650077 

37. 

ADLER DOO BIHAC 

BIHAC 

OZIMICE I LAMELA IV 32 

1610350008010011 

38. 

ADLES DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

KLJUCKA 153 

1610350016490025 

39. 

ADMIRALKOMERC DOO VIŠEGRAD 

VIŠEGRAD 

KRALJA PETRA BB 

1610300003460083 

40. 

ADMUS CATERING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRAĆE MULIĆA 43 

1610000033490037 

41. 

ADNA STR VL. GREBOVIĆ NIJAZ 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 2 

1610000015310006 

42. 

ADNA STR VL. MAŠIĆ MUHIDIN 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 19 

1610000012620002 

43. 

ADO TRANS DJL VISOKO 

VISOKO 

DONJE MOŠTRE 13 

1610150002580058 

44. 

ADRIJA DOO ZENICA 

ZENICA 

DERVISA IMAMOVIICA 

1610550001400033 

45. 

ADVOKAT KUDIC SAKIM SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA BB 

1610000033790058 

46. 

ADVOKAT KEKIĆ DJEMAL BIHAĆ 

BIHAĆ 

POVELJA KULINA BANA 6 

1610350015150084 

47. 

AEB DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PROTE BAKOVICA 7 

1610000058850008 

48. 

AFEX DOO KLADANJ STARIC KLADANJ 

KLADANJ 

STARIC 7 

1610250008540024 

49. 

AG MERX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA DO 182 

1610000014600063 

50. 

AG PIK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNICKA 27 

1610000035020018 

51. 

AGENCIJA HERAC SUD VL HERAC MUSTAFA 

SARAJEVO 

ZRTAVA FASIZMA 7 

1610000058990076 

52. 

A-GRADNJA DOO BIHAC 

BIHAC 

PLJESEVICKA BR 77 

1610350013690040 

53. 

AGRAR COMMERCE PO DOO ŠIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KRANČEVIĆEVA 16 

1610200024280071 

54. 

AGRICOLA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SRPSKA 103 

1610450005770082 

55. 

AGRO LEDER DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ĆAMILA AVDIĆA 17 

1610000017860039 

56. 

AGRO MAK DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DUBIČKA 116 A 

1610450007820080 

57. 

AGRO MRAV MINI FARMA VL. ZUBACA MIRALEM 

KAKANJ 

VELIKI TRNOVCI BB 

1610650001230084 

58. 

AGROGOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200024200046 

59. 

AGROKRAJINA DD BIHAĆ 

BIHAĆ 

OMERA NOVLJANINA BR.1 

1610350002900051 

60. 

AGROPROM ZZ BILEĆA 

BILEĆA 

STARI GRAD 23 

1610200005460034 

61. 

AGROPROMET ZZ BANJALUKA 

BANJALUKA 

SAVE MRKALJA 8 

1610450005710039 

62. 

AGROPROMET ZZ DOMALJEVAC 

DOMALJEVAC 

UL.SVETE ANE BB 

1610800000050023 

63. 

AGROUNIA DOO BRCKO 

BRČKO 

BOSNE SREBRENE 10 

1610600004650064 

64. 

AGROZEM PZ GRAČANICA 

GRAČANICA 

KORIĆA HAN BB 

1610250011650038 

65. 

AIA FRIZERSKI SALON VL KITUŠA BAHRIJA 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BASAGICA 30 

1610000020020035 

66. 

AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC AIDA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB 

1610150001740038 

67. 

AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 160 

1610000000720042 

68. 

AJAMERC DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

OŠTROLUČANINA LUKE BB 

1610250006660067 

69. 

AJDINOVIĆ DOO VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUSA 

HUSE ĆEHIĆA BB 

1610350027910046 

70. 

AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

STARI GRAD BB 

1610350005550091 

71. 

AKVASAN DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ESADA PASALICA 6 

1610000002750058 

72. 

AL BI TEX DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

ĆAMILA SIJERČIĆA BB 

1610350004810078 

73. 

ALAS RESTORAN SUR VL SLAVEN CAVIC 

PRNJAVOR 

DONJI STRPCI 

1610450026610047 

74. 

ALBIM DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA D.MANDIĆA 1 

1610200019600015 

75. 

ALBOINO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TINA UJEVIĆA 7 

1610000014030091 

76. 

ALDI ELITE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVISA NUMICA 35 

1610000045210062 

77. 

ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PAVE RADANA 9 

1610450012580064 

78. 

ALEM SP VL.HOTIĆ HASAN KLJUC 

KLJUČ 

NASELJE 17 VKB BB 

1610350022460004 

79. 

ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA 10 

1610200017550017 

80. 

ALEN SD VL. ALIĆ ALEN VISOKO 

ILIJAŠ 

BOSANSKI PUT 231 

1610150003040032 

81. 

ALEN+A 89 DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LEPENIČKA 101 ILIDŽA 

1610000003890002 

82. 

ALEX KOMERC DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA 

1610850000320020 

83. 

ALEX PETROL DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

POPOVI BB 

1610450002640086 

84. 

ALFA CO INTERNACIONAL DOO LAKTASI 

LAKTASI 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610450006460043 

85. 

ALFAPROM JOKIĆ DOO TESLIĆ 

TESLIĆ 

SVETOG SAVE 

1610400002970034 

86. 

ALIJA HODŽIĆ ALHOS DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEŠANJSKA 24 A 

1610000024430043 

87. 

ALKON DOO ODZAK 

ODZAK 

NOVI GRAD BB 

1610800004210062 

88. 

ALMA KAFFE BAR VL MASLIC ALMA 

LUKAVAC 

TRG BREMENA BB 

1610250013750088 

89. 

ALTEX DOO BREZA 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJES 3 

1610150005070048 

90. 

ALTONA DOO ILIJAS 

ILIJAS 

126 BRIGADE 50 

1610000037300003 

91. 

AM & D - AUTORADIONICA VL. ANDRIJA PESA 

VITEZ 

STARA BILA 

1610700000420083 

92. 

AM DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TEKIJA 3 

1610200004120076 

93. 

AM ŠPED DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

VIII ULICA 75 

1610800000110066 

94. 

AMAAS TEX COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 67 

1610000026900051 

95. 

AMADEUS STR VL GACESA SNEZANA BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VLADIKE PLATONA 3 LOKAL 182 

1610450031420083 

96. 

AMAI UR KAFFE BAR VL.JASMIN MORIĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKA 15 

1610350018230028 

97. 

AMERCODE DOO BRCKO 

BRCKO 

MAOCA BB 

1610600007530091 

98. 

AMG MONT DOO KLJUČ 

KLJUČ 

OSLOBODILACA 57 B 

1610350016710038 

99. 

AMINA CO DOO BUŽIM 

BUŽIM 

GENERALA IZETA NANIĆA BB 

1610350003760053 

100. 

AMINA STR VL. BEDAK MELVA 

TEŠANJ 

LEPENICA 

1610400001440053 

101. 

AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN 

CAZIN 

CUPRIJA BB 

1610350014820090 

102. 

AMM ALL COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ŠENOINA 16 / 1 

1610000018660095 

103. 

AMPEX KOMERC DOO TUZLA 

TUZLA 

S KARAMEHMEDOVICA 17 

1610250006610015 

104. 

AMRATEX MODNA KONFEKCIJA DOO B.KRUPA 

BOS. KRUPA 

MIRSADA CRNKIĆA 

1610350001340097 

105. 

AMY FRIZERSKI SALON VL.ALMA ŠACIRAGIĆ 

ŽEPČE 

FADILA ŠPANCA 15 

1610750000120011 

106. 

AN BESIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 90 

1610000021890098 

107. 

AN KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1610550006770050 

108. 

ANAKONDA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

STEVANA PRVOVJENČANOG 1 

1610450010420068 

109. 

ANDRIĆ DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

RAKITNO BB 

1610200016520071 

110. 

ANES A STR VL. ABAZ ADISA 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVIĆA 49 

1610000036220005 

111. 

ANIGO FOTO VIDEO VL DAVORIN ROZIC MOSTAR 

MOSTAR 

K ZVONIMIRA BB 

1610200008710019 

112. 

ANITA DOO LIVNO 

LIVNO 

BILO POLJE BB 

1610200031670016 

113. 

ANSA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BREKOVICA 122 

1610350001600057 

114. 

ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

STUPSKA BB 

1610000047990082 

115. 

AP COLOR DOO GRADISKA 

GRADISKA 

DUBRAVE 108 

1610450018780013 

116. 

APOLO-M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVIĆ 

CAZIN 

IZETA NANICA BB 

1610350019480067 

117. 

APRO FLORAMI DD MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARCEVICA 77 

1610200008760071 

118. 

APROVET DOO ŠAMAC 

ŠAMAC 

ŠKARIĆ BR 19 

1610800003790052 

119. 

AQUARIUS DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA NUJEZINOVICA 26 

1610250020650086 

120. 

AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODOČ B.B. 

1610200008780053 

121. 

AQUAVOD DOO LIVNO 

LIVNO 

KULINA BANA 10 

1610200017560008 

122. 

ARA STR VL. SPASA RAIĆ ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

TRG KRALJA TOMISLAVA 

1610200013990020 

123. 

ARAL DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JAROSLAVA PLECITIJA 17 

1610450010150020 

124. 

ARAP DOO CITLUK 

CITLUK 

RUDARSKA 103 

1610200031170078 

125. 

ARDI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TERAZIJA BB 

1610000009900025 

126. 

ARGUM DOO TUZLA 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 73 

1610250002630008 

127. 

ARKO STR VL. BULJKOVIĆ IZET 

GORAŽDE 

VIŠEGRADSKA BB 

1610300001270017 

128. 

ARNO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISEVIĆA SOKAK 4 B 

1610000004710040 

129. 

ARON DOO MOSTAR 

MOSTAR 

S.RADIĆA 39 B 

1610200025960014 

130. 

ARS DOO SARAJEVO 

I. SARAJEVO 

BULOZI BB 

1610000026670064 

131. 

ARTDOR DOO ORAŠJE 

ORASJE 

IX ULICA 3 

1610800000140039 

132. 

ARTSOFT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 6 

1610000031150009 

133. 

AS DOO ODZAK 

ODŽAK 

ATIFA SAPCANINA 1 

1610800003370042 

134. 

ASA PICERIJA VL.CISIC AMINA MOSTAR 

MOSTAR 

M.TITA 73 

1610200002840064 

135. 

ASAD TR VL. ŠABIĆ ADIS BIHAĆ 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 168 

1610350005740017 

136. 

AŠĆI SARAJ SUR VL. TURULJA HILMO 

GORAŽDE 

RUŽDIJE ISLAMAGIĆA BB 

1610300004460056 

137. 

AŠČINICA SUR VL.MURATOVIĆ HAZEMA 

DOBOJ JUG 

MATUZIĆI 

1610400001100068 

138. 

ASKO PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

MASARIKOVA 48 

1610000014930058 

139. 

ASLAN DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SPIONICA CENTAR 

1610500002780006 

140. 

ASMAL DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKA 19 

1610350002240063 

141. 

ASPERA COMPANY DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

GETEOVA 4 / 1 

1610000012610011 

142. 

ASPID DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SPLITSKA BR 2 

1610200008810026 

143. 

ASSI DOO VITEZ 

VITEZ 

LASVANSKA BB 

1610700000470038 

144. 

ASTAR VL SULJIC ADMIR TUZLA 

TUZLA 

UL 1 MARTA 5 TUZLA 

1610250017590027 

145. 

ASTRA PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

STEFANA DEČANSKOG BB 

1610850001830019 

146. 

ASTRA SPORT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200031030010 

147. 

ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJIĆ 

ČAPLJINA 

ANTE STARČEVIĆA 

1610200014010002 

148. 

ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO 

VISOKO 

ALIJE IZETBEGOVICA 1 

1610150006020066 

149. 

ATLAS CO DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUČIĆA 38 

1610450011030004 

150. 

ATLAS INZINJERING S.D. VL CICO ZLATAN 

SARAJEVO 

ASIMA FERHATOVICA 31 

1610000017240015 

151. 

ATOM DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

TRG KRAJINE 1 

1610450000840057 

152. 

AUREA INVEST DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

KOČERIN 7 

1610200019700022 

153. 

AUSTROBIH DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

HULUSINA 71 

1610000008880070 

154. 

AUTO 5 STR VL. GAJ DAVOR 

SARAJEVO 

ZAGREBAČKA 77 

1610000003620051 

155. 

AUTO FLORIDA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TEKIJA 51 C 

1610200001810021 

156. 

AUTO KUĆA ZP DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

DR.I.LJUBIJANKIĆA 149 

1610350010800022 

157. 

AUTO MLAKIC DOO VITEZ 

VITEZ 

VITEZ 12 

1610700000510002 

158. 

AUTO SPED DOO KISELJAK 

KISELJAK 

HAN PLOCA BB 

1610700004870055 

159. 

AUTO SPORT R B DOO GRUDE 

GRUDE 

VIŠNJICA 97 

1610200031740050 

160. 

AUTO TAXI KAMBER ASIM 

ILIDŽA 

DERVIŠ P BAJAZADAGIĆA 14 

1610000019340065 

161. 

AUTOCENTAR BAŠIĆ DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

BROĆANAC BB 

1610200019730092 

162. 

AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR CELIC JURICA 

CAPLJINA 

GABELA POLJE 

1610200014070045 

163. 

AUTOMEHANIČAR IVICA ZEC VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADIĆA BB 

1610700000520090 

164. 

AUTOMEHANICARSKA RADNJA VL ZUBIC SABIT 

VISOKO 

KRIZ 3 

1610150002820036 

165. 

AUTOMEHANIKA DD ORAŠJE 

ORAŠJE 

AUTO CESTA BB 

1610800000170012 

166. 

AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HALILOVICI BB 

1610000040770081 

167. 

AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOSCANSKA 40 

1610650001980088 

168. 

AUTOPREVOZNIK BEGIC DJEVAD 

KAKANJ 

GORA 67 

1610150002040059 

169. 

AUTOPREVOZNIK BRKIĆ MIRALEM 

TUZLA 

VUKOVARSKA 90 

1610250004470098 

170. 

AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR 

MOSTAR 

OPINE BB 

1610200001360038 

171. 

AUTOPREVOZNIK HADŽIĆ HARIS 

KAKANJ 

SLAPNICA 55 

1610650001170041 

172. 

AUTOPREVOZNIK HUSEINOVIĆ ENVER 

OSMACI 

OSMACI 

1610250009190021 

173. 

AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR 

KAKANJ 

OMERA MASLIĆA 32 

1610650000660015 

174. 

AUTOPREVOZNIK JUSIĆ EDIN 

VISOKO 

RASIDOVIĆA 84 

1610150002520015 

175. 

AUTOPREVOZNIK KARDAŠ MIDHAT 

VISOKO 

BREDVE 8 

1610150001990007 

176. 

AUTOPREVOZNIK MAKSUMIĆ IBRAHIM MOSTAR 

MOSTAR 

KONAK 20 

1610200000840021 

177. 

AUTOPREVOZNIK NIKOLA BAOTIĆ 

DONJA MAHALA 

MATIJE GUPCA 11 

1610800000200082 

178. 

AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ 

VISOKO 

GORANI 4 

1610150001570094 

179. 

AUTOPREVOZNIK VL ZORIC DRAGAN BANJALUKA 

BANJA LUKA 

MOMCILE VOJVODE 8 

1610450018850047 

180. 

AUTOPREVOZNIK ZAHIROVIĆ DENIJAL 

OSMACI 

MAHALA OSMACI 

1610600002240002 

181. 

AUTOPRIJEVOZNIK BOJANOVIĆ MARKO 

TUZLA 

IVE KEROŠEVIĆA 20 

1610250004420046 

182. 

AUTOPRIJEVOZNIK IVO EVIĆ ORAŠJE 

ORAŠJE 

OŠTRA LUKA-K ZVONIMIRA 57 

1610800000180003 

183. 

AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA 

SIROKI BRIJEG 

STROSMAJEROVA BB 

1610200019810020 

184. 

AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE SIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

LJUTI DOLAC BB 

1610200019830002 

185. 

AUTOSERVIS CENTAR DP BANJALUKA 

BANJA LUKA 

IVANA FRANJE JUKICA BR 11 

1610450003840073 

186. 

AUTOTRANS SAN DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

KRNDIJA BB 

1610400001490008 

187. 

AUTOTRGOVINA DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

XVI ULICA BR. 8 

1610800000220064 

188. 

AXA AUTO DOO TUZLA 

TUZLA 

SAVE KOVAČEVIĆA 68 

1610250004650033 

189. 

AZRA APOTEKA VL. HADZIBEGIĆ AZRA 

TUZLA 

RUDARSKA 55 

1610250009500033 

190. 

AZRA TR VL. KULO NUSRET 

TUZLA 

IVE KEROŠEVIĆA DO BR.2 

1610250002500028 

191. 

AZTECS CAFFE BAR UR VL.KASTRATI MERSUDIN 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVICA BB 

1610300005140026 

192. 

AZUR KONOBA SUR VL.MUJKIĆ HAMDIJA 

GRAČANICA 

STJEPAN POLJE 

1610250005730031 

193. 

B 4 B DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

DONJA MAHALA S. RADIĆA 49 

1610800000230055 

194. 

B TANK DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

OBILAZNICA BB 

1610200019850081 

195. 

BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

ZANATSKI CENTAR 1 

1610450029910084 

196. 

BABIC DOO SREBRENEIK 

SREBRENIK 

ORMANICA BB 

1610500000920031 

197. 

BABY SAN DOO CAZIN 

CAZIN 

CORALICI BB 

1610350005890076 

198. 

BACOSPED PSTPP BANJALUKA 

BANJA LUKA 

SVETOG SAVE 48 

1610450004180058 

199. 

BAFTIJARI DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

MUHAMEDA HADZIJAHIĆA BB 

1610350001850026 

200. 

BAHTIĆ COMMERCE DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

ZELJEZNICKA BB 

1610350015400053 

201. 

BAI STR BANJALUKA VL RADOJEVIC RADMILA 

BANJA LUKA 

M STOJANOVICA BB 

1610450014180079 

202. 

BAJADERA VL. VEHABOVIĆ NEDŽAD 

VISOKO 

BRANILACA BB 

1610150002280037 

203. 

BAJAS DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SPIONICA BB 

1610500002870022 

204. 

BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ 

DOBOJ 

STANARI BB 

1610450032110044 

205. 

BAJJN DOO VISOKO 

VISOKO 

MLADIH MUSLIMANA 1 

1610150003970068 

206. 

BAJLAG SZVR VL SUNTIC OMER GORAZDE 

GORAŽDE 

MEHA DRLJEVICA BR 15 

1610300002230026 

207. 

BAJRICA DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

KAZAGIĆI BB 

1610300003020091 

208. 

BAKAM STR VL. AJANOVIĆ NADA TEŠANJ 

TEŠANJ 

ZIBE GALIJAŠEVIĆ 

1610400001640067 

209. 

BAKI I SZR VL JUŠIĆ MURAT ĆORALIĆI CAZIN 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

1610350007520064 

210. 

BALADA COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

OLOVSKA 48 

1610000005190093 

211. 

BALDI DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200019870063 

212. 

BALET DOO GRADACAC 

GRADACAC 

HK GRADASCEVICA BB 

1610250011940068 

213. 

BAM BREZA DJL BREZA 

BREZA 

MAHALSKI DOM BB 

1610150003430069 

214. 

BAMBULA DOO BRCKO 

BRCKO 

DR SAFETA MURATOVICA BR 4 

1610600007600028 

215. 

BANAS SZTR VL. SMAILBEGOVIC ADNAN 

SARAJEVO 

AVFE SMAILOVIĆA 29 

1610000053230022 

216. 

BANJA DVOROVI JU DVOROVI BIJELJINA 

BIJELJINA 

KARAĐORĐEVA BB 

1610850001200004 

217. 

BANJAC DOO CAZIN 

CAZIN 

PECIGRAD BB 

1610350007360014 

218. 

BANJALUKA OKK BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SPORTSKA DVORANA OBILICEVO 

1610450002620007 

219. 

BARAC STR VL. MARINKO BARAC VITEZ 

VITEZ 

STARA BILA 

1610700000570045 

220. 

BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC S B 

SIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI BRIJEG 

1610200033440072 

221. 

BARE SUR VL. ABDULAH BEŠO 

VITEZ 

KRUŠČICA 258 

1610700000580036 

222. 

BARON DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

511 SLAVNE BR BRIGADE BB 

1610350004260088 

223. 

BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR 

MOSTAR 

AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 

1610200007520023 

224. 

BASKET SNECK BAR SUR VL.BILIĆ ŽELJKO 

LJUBUŠKI 

S S ANTIĆA 7 

1610200005700012 

225. 

BATAN IMB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

1610200009000049 

226. 

BATO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

BOGDANA ZERAJICA 1 

1610850000390054 

227. 

BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA 

BIJELJINA 

VELIKA OBARSKA BIJELJINA 

1610850000110015 

228. 

BAUWESEN KRAMPE DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

KAMENICA BB 

1610350013770065 

229. 

BAZ VELMO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE B.B. 

1610200026470040 

230. 

BAZAR ZLATARSKA TR VL. ŠEMIĆ MUSTAFA 

MOSTAR 

MARŠALA TITA 34 

1610200003170058 

231. 

BAZNA HEMIJA DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

I DRINSKE BRIGADE BB 

1610300003780086 

232. 

BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTIĆA 97 

1610200019910027 

233. 

BE COOL TR VLSREDOJEVIC BOZICA I CIKIC A 

GRADISKA 

ZANATSKI CENTAR 

1610450015060063 

234. 

BEAUTY FRIZER ZA ŽENE I MUŠKARCE A. HEĆO 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 22 - 24 

1610000015370049 

235. 

BEDEM COMPANY DOO VITEZ 

VITEZ 

KRUŠČICA BB 

1610700002430020 

236. 

BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO 

LIVNO 

KALAJDZINICA 1 

1610200017730049 

237. 

BEGOS DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

SKVER BB 

1610250005750013 

238. 

BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

MAHMIĆ SELO 159A 

1610350014690013 

239. 

BEKO SEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PIJAČNA 21 

1610000025540014 

240. 

BELIS GOSTIONICA SUR VL. TURČALO FERID 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 60 A 

1610000016830093 

241. 

BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA 

MOSTAR 

KNEZA VISESLAVA BB 

1610200009040013 

242. 

BELLA SZR VL. SUKIĆ NERMIN 

SARAJEVO 

OLOVSKA BB 

1610000018590061 

243. 

BELMA SZFR VL. SKELEDŽIJA ELDIN KAKANJ 

KAKANJ 

UL. 7 MUSLIMANSKE BB 

1610650001300021 

244. 

BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET 

VEL.KLADUSA 

VRNOGRAC POLJICE 53 

1610350024150035 

245. 

BELMIN COMMERCE DOO ŽIVINICE 

ZIVINICE 

PODGAJEVI 44 

1610250016740016 

246. 

BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 2 

1610200009050004 

247. 

BENEX DOO MATUZICI BB DOBOJ JUG 

DOBOJ JUG 

MATUZICI BB 

1610400003780081 

248. 

BENGI DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

RASKA BR 10 BANJALUKA 

1610450016580053 

249. 

BENKO DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

KNEŠPOLJE BB 

1610200019920018 

250. 

BEREK STR VL.ODŽAČKIĆ SALIHA ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEREK BB 

1610750000320025 

251. 

BERINEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ILIDŽA BUTMIRSKA CESTA 1 

1610000034440055 

252. 

BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC 

ČAPLJINA 

GRABOVINE 

1610200037270020 

253. 

BERNARDEENO SD VL.TOLIC BERNARDA 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVICA 11 

1610000041990050 

254. 

BETA DOO KAKANJ 

KAKANJ 

MARŠALA TITA 5 

1610650000420037 

255. 

BETIS DOO BRČKO 

BRČKO 

NASELJE BROD BR 62 

1610600004960076 

256. 

BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA 

SREBRENIK 

D SREBRENIK BB 

1610500002270077 

257. 

BETRIEB COMMERCE DOO SRBAC 

SRBAC 

ZDRAVKA CELARA 17 

1610450009960094 

258. 

BEVANDA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MARŠALA TITA 189 

1610000040840018 

259. 

BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC 

SANSKI MOST 

BARE 35 

1610350018120030 

260. 

BG SAM COMMERCE DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

LAMOVITA BB 

1610450000330031 

261. 

BH DOXA DOO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

PAŠAGE GOGIĆA BB 

1610250007980043 

262. 

BH PETROL DOO VOGOSCA 

VOGOSCA 

IGMANSKA 36 

1610000022850010 

263. 

BH POVRATAK HO TUZLA 

TUZLA 

MEJDAN BB 

1610250003280005 

264. 

BIFE 9 UR VL COVCIC EDIB 

VITKOVIĆI 

MEVSUDA BAJICA BB 

1610300002010030 

265. 

BIFIM BERZNO POSREDNIČKA KUĆA DD BIHAĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKA BR.25 

1610350003080083 

266. 

BIG TIC DOO TUZLA 

TUZLA 

TRZNI CENTAR PASAZ BB 

1610250006890054 

267. 

BIH SKONADINO DOO BIHAĆ 

BIHAC 

IRFANA LJUBIJANKICA 88 

1610350004120020 

268. 

BIH STR VL. RAŠLJANIN SABAHUDIN 

MOSTAR 

M.TITA 60 

1610200002590095 

269. 

BIHAĆKA GRAĐANSKA ALTERNATIVA BIHAĆ 

BIHAĆ 

I.LJUBIJANKIĆ 91 

1610350007180079 

270. 

BIHACKI TRANSPORT DD BIHAC 

BIHAC 

ANTIFASISTICKOG OTPORA 

1610350003980049 

271. 

BIHTRANS DOO ILIDŽA 

ILIDŽA 

RAKOVICA BB 

1610000034250032 

272. 

BIJELI MEDVJED DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVIĆA 6 

1610250001850031 

273. 

BIMES DD BIHAĆ 

BIHAĆ 

MATE VUKOVIĆA BB 

1610350004850042 

274. 

BIOAROMATICA DOO CITLUK 

CITLUK 

DRAGICINA BB 

1610200006480086 

275. 

BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTASI 

LAKTASI 

DOSITEJEVA 2 

1610450017860065 

276. 

BIRO TRGOVINA DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

FRA SARAFINA DODIGA BB 

1610200030750068 

277. 

BIRRA PROM DD ZENICA 

ZENICA 

BILMIŠĆE 103 

1610550002610011 

278. 

BISER BUREKDŽINICA SUR VL. MASLAR EDŽMEIN 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 46 A 

1610000011630020 

279. 

BISTRO KOD NECKE VL.MULALIĆ NEDZAD 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1610350020710027 

280. 

BITAS DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1610000010060075 

281. 

BIVAL DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN B.B. 

1610200019970070 

282. 

BIZNIS BB DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VESELIN MASLESE 6 

1610450009990067 

283. 

BJELANOVIĆ PRODUKT DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MOTIKE 68 A 

1610450001650007 

284. 

BJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD 

KAKANJ 

BIJELE VODE BB 

1610650001410019 

285. 

BMBM PPP POTOCI I. DRVAR 

I. DRVAR 

POTOCI BB 

1610450004380072 

286. 

BMT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

II BOJNE RUDNIČKE BB 

1610200009170090 

287. 

BMT DOO VITEZ 

VITEZ 

KRUSCICA BB 

1610700002800075 

288. 

BMW SUR VL. LUKA ORŠOLIĆ ORAŠJE 

ORAŠJE 

II ULICA BB 

1610800003340069 

289. 

BNT KOVAČNICA DD NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE 1 

1610700000630088 

290. 

BOB MOK PROM DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MOKRONOGE BB 

1610200016590008 

291. 

BOEMI SUR BAR NOĆNI KLUB VL.UŠANOVIĆ K. 

SARAJEVO 

VALTERA PERIĆA 16 

1610000012770061 

292. 

BOHER DOO TUZLA 

TUZLA 

MEME SULJETOVIĆA 5 

1610250009050050 

293. 

BOKI GRILL SUR BOZE ALILOVIC 

SIROKI BRIJEG 

BIOGRACI BB 

1610200019980061 

294. 

BOKI STR VL DRAGAN VARESKOVIC VITEZ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700000640079 

295. 

BOKSER STR VL ROSIC MILOMIR 

BANJA LUKA 

CERSKA 68 

1610450015180052 

296. 

BOLAGO DOO LAKTASI 

LAKTASI 

SVETOSAVSKA 16 

1610450029170071 

297. 

BOLERO I KIOSK STRVL. MIRNESA HUSEINAGIĆ 

ŽEPČE 

ULICA PRVA BB 

1610750000390059 

298. 

BOLL EX COM DOO BRČKO 

BRČKO 

JEVREJSKA BR 3 

1610600005970040 

299. 

BOMBASTIC SZR AUTO SERVIS VL TAHIRI BECIR 

SARAJEVO 

NUSRETA PROHIĆA 32 

1610000035610069 

300. 

BONACA VL FRLJAK SENAD VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA 51 

1610150004350017 

301. 

BONDAGS DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BANJSKA BB 

1610700005300056 

302. 

BONITA STR VL. EDIB MUSLIĆ ŽEPČE 

ŽEPČE 

TRŽNA BR.4 

1610750000410041 

303. 

BOR DOO HRENOVICA 

HRENOVICA 

HRENOVICA BB 

1610300000220089 

304. 

BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SVETOZARA MARKOVIĆA BB 

1610450009230072 

305. 

BORAK DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRG DR ANTE STARCEVICA 4 

1610200020010034 

306. 

BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS 

ŽEPČE 

ULICA PRVA BB 

1610750000420032 

307. 

BORDO 9 DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVIĆA 5 

1610000010350008 

308. 

BORIK DOO GLAMOC 

GLAMOC 

DALMATINSKA BB 

1610200017750031 

309. 

BORIK TR VL. FILIPOVIĆ GORAN 

D DUBRAVE 

RASKRŠĆE BB 

1610250006370037 

310. 

BORMIS DOO GRUDE 

GRUDE 

DRAGICINA BB 

1610200020020025 

311. 

BOSANSKA IDEALNA FUTURA HO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMDŽIJE 12 

1610000022680066 

312. 

BOSNA PLET DOO GRADAČAC 

GRADAČAC 

SARAJEVSKA BB 

1610250013630002 

313. 

BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKA 

1610150004610074 

314. 

BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO 

SARAJEVO 

EMERIKA BLUMA 9 A 

1610000017760032 

315. 

BOSNA VE DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1610550006380013 

316. 

BOSNAGRAF DD VISOKO 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

1610150002960007 

317. 

BOSNAPLAST DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

ZIVOJINA MISICA 14 

1610850005450059 

318. 

BOSNATOURS DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1610550001100012 

319. 

BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

ENVERA SEHOVICA 34 

1610000050190042 

320. 

BOSNIA-WOOD DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM BB 

1610000015850005 

321. 

BOŠNJAČKA STRANKA PRAVA BIHAĆ 

BIHAĆ 

PREKOUNJE BLOK B 

1610350004830060 

322. 

BOSOIL DOO SARAJEVO PJ BIHAC 

BIHAC 

DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 

1610350007730069 

323. 

BOSOIL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

1610000040970095 

324. 

BOSPROM TR VL.JUKANOVIĆ MIRALEM 

KALESIJA 

DONJE VUKOVIJE 

1610250007350028 

325. 

BOSS KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

PRVE ZENIČKE BRIGADE 21A 

1610150003470033 

326. 

BOSWE LIM DOO ZENICA 

ZENICA 

BULEVAR KRALJA TVRTKA I B 

1610550000550022 

327. 

BPM GROUP DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DRVARSKA 21 

1610450018080061 

328. 

BRACA DJUKIC DOO LAKTASI 

LAKTASI 

DRUGOVICI BB 

1610450010620082 

329. 

BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HERCEG STJEPANA 2 

1610000009770045 

330. 

BRACO UG CAFFE VL.BOJIĆ LJUBAN 

KAKANJ 

ĆATIĆI B.JEDINSTVA 11 

1610650000780004 

331. 

BRAJO STR VL. RADICA IVANKOVIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

KOCERIN 

1610200020040007 

332. 

BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KOCERIN 

1610200020060086 

333. 

BRAVO SUR BISTRO VL. CARDAKLIJA 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF.PANDZE BB 

1610000009470024 

334. 

BRAZDA PRODUKT DOO SRBAC 

SRBAC 

DANKA MITROVA 38 

1610450024020050 

335. 

BRAZDA PROMET DOO GRADIŠKA 

GRADIŠKA 

PUT SRPSKE VOJSKE BB 

1610450013010065 

336. 

BRCANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BRCKO 

BRCKO 

BESCARINSKA ZONA BB 

1610600005990022 

337. 

BREST DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

SRPSKE DOBROV GARDE 

1610850002200074 

338. 

BRICOM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

ALEJA KOZARSKOG ODREDA 

1610450010800017 

339. 

BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC 

ČAPLJINA 

TREBIŽAT CAPLJINA 

1610200014230095 

340. 

BRIJEST ZZ NOVI GRAD 

NOVI GRAD 

KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 

1610450039960060 

341. 

BRIŽANKIĆ STR VL ZDRAVKO PRANJIĆ 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMICA BB 

1610200016620078 

342. 

BROKOKA DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

MEDRESA 2 

1610250002890065 

343. 

BROTNJO NOGOMETNI KLUB CITLUK 

CITLUK 

NERETVANSKA BARE BB 

1610200024140003 

344. 

BSK SUR VL. IVICA MARKOVIĆ ŽEPČE 

ŽEPČE 

111 XP BRIGADE HVO BB 

1610750000440014 

345. 

BSS DOO CAZIN 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

1610350006130054 

346. 

BUDO S DOO CAZIN 

CAZIN 

STIJENA 71 

1610350007380093 

347. 

BUDUCNOST AD I. ILIDZA 

I.SARAJEVO 

MLADICKO POLJE BB 

1610000027100065 

348. 

BUDWEISER SUR CAFFE BAR VL.NEDŽIBOVIĆ E 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

1610000022550086 

349. 

BULJE DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTICA 

1610200020100050 

350. 

BULJUBAŠIĆ COMMERCE DOO TUZLA 

TUZLA 

SAKIBA KUNOSIĆA BB 

1610250006760074 

351. 

BUREGDŽINICA LM SUR VL. LONDRC MIDHAT 

SARAJEVO 

AUGUSTA BRAUNA 8 

1610000029460075 

352. 

BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA 

LIVNO 

KALAJDZINICA 1 

1610200029920039 

353. 

BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO 

LIVNO 

PODGRADINA BB 

1610200017780004 

354. 

BZM COMPANY DOO KRESEVO 

KRESEVO 

BJELOVICI BB 

1610000000210016 

355. 

CAFFE BAR BG VL VINKA ERNAUT SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

LUSCI PALANKA 

1610350021300078 

356. 

CAFFE BAR ROYAL UR VL.SABIC ASIM 

BOS.KRUPA 

STARI GRAD BB 

1610350015800081 

357. 

CAFFE BAR SERIF UR VL.SERIF HADZIPASIC 

B.KRUPA 

PISTALINE BB 

1610350025400074 

358. 

CAFFE BAR SPACE BAR VL.ASMIRA MAKIĆ 

BOS.KRUPA 

KOLODVORSKA BB 

1610350019800070 

359. 

CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR 

MOSTAR 

SPLITSKA 60 

1610200009240027 

360. 

CAFFE USORA VL. MANDIR IVAN 

USORA 

SIVSA 

1610400002220030 

361. 

ČAJAVEC DD P. LOGOS GOVORNE TEHNOLOGIJE 

BANJA LUKA 

JOVANA DUČIĆA 23 A 

1610450001550097 

362. 

CAJAVEC STAMPANE VEZE AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUCICA 23 A 

1610450012970004 

363. 

CALIMERO TR TRGOVKA VL BEGOVIC ENA 

TUZLA 

18 HRVATSKE BRIGADE BB 

1610250016100010 

364. 

CALL TRADE DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA TC 

1610250008180057 

365. 

CAMASTRA DOO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI BR 84 

1610150005440006 

366. 

CAMEL AUTOPRAONICA SZR DZANANOVIĆ EDIN 

SARAJEVO 

PODGAJ BB 

1610000003760022 

367. 

CAMELEON SUR VL TESANOVIC MILA 

BANJA LUKA 

BRACE MAZAR 52 

1610450022500060 

368. 

ĆAMIĆ DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ZAGREBACKA 13 

1610200025020084 

369. 

CAPPONE BIFFE VL.KAPO NIJAZ 

KAKANJ 

ZGOŠĆANSKA BB 

1610650000860029 

370. 

CAPPUCCINO SZTR VL. PETROVIĆ JASNA 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 30 

1610000012300096 

371. 

CAR NETWORK DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

1610000037330073 

372. 

CARESOS DOO LJUBUSKI 

LJUBUŠKI 

ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 

1610200005740073 

373. 

CARUGA SZR MESNICA VL BORIS PUSIC 

CITLUK 

TROMEDJA SLUZANJ BB 

1610200031210042 

374. 

CDA UNIVERZAL DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE KOMPLEKS ZENICA 

1610200017810074 

375. 

ČEHIĆ PROMET DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ ISTOK 

KLOKOTNICA 

1610250009370053 

376. 

CEKER STR VL. MURATOVIC BAHRA SAR. 

SARAJEVO 

PLOCA 13 

1610000050800075 

377. 

CELIK DOO KRESEVO 

KRESEVO 

OBALA 2 

1610700004970062 

378. 

CELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE 

1610550001030075 

379. 

CELIKOVIC E DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

ISLAMOVAC 5 

1610350004450014 

380. 

CENTAR A STR VL.DANKO SABLJIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA D. BUNTIĆA 2A 

1610200020170084 

381. 

CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO INVESTICIJE DOO 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA - HOTEL BB 

1610700000760068 

382. 

CENTAR ZA RAZVOJ POSLOVANJA DOO CRP 

SARAJEVO 

RIZAHA ŠTETIĆA 8 / 2 

1610000023870062 

383. 

CENTRAL BROKER HAUS GROUP BERZNO 

SARAJEVO 

MIS IRBINA 5 

1610000024680012 

384. 

CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD 

SARAJEVO 

KURTA SCHORKA 18 

1610000031230034 

385. 

CENTROTURS DOO KAKANJ 

KAKANJ 

DONJI KAKANJ 

1610650000390064 

386. 

CENTURY 21 TTD DOO TUZLA 

TUZLA 

HASANA KIKIĆA 13 

1610250008780002 

387. 

CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 56 

1610250013510013 

388. 

CESKO KONJIČKI KLUB UG BOSNSKA OTAKA 

BOS. OTOKA 

RADNIČKA BB 

1610350002410007 

389. 

CEZAR DJL TUZLA 

TUZLA 

STUPINE B - 6 / 6 

1610250005210014 

390. 

CHANEL 1 FRIZERSKI SALON VL. ČOLAKI SUAD 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆA 11 

1610000012750079 

391. 

CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700000770059 

392. 

CHERRY DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

STJEPANA RADIĆA BR 68 

1610750000480075 

393. 

CHILLY ELECTRONINIC SZR VL.CUTURIC AMIR 

SARAJEVO 

PAVLA LUKACA 5 

1610000006290073 

394. 

CHINO DOO ČITLUK 

ČITLUK 

KRALJA TOMISLAVA 91 

1610200027270096 

395. 

CHROMOPLAST ZZ GRAČANICA 

GRAČANICA 

BRANILACA KULE GRADA BB 

1610250005690067 

396. 

ČIČAK RESTORAN VL.ENES JAKUPOVIĆ 

SANSKI MOST 

SANSKA BB 

1610350018520058 

397. 

CILIC INTERIJER DOO CITLUK 

CITLUK 

KRALJA TVRTKA 21 

1610200006570005 

398. 

CINGI LINGI SUR VL OMANOVIĆ RASEMA 

CAZIN 

GNJILAVAC 151 

1610350007750051 

399. 

CIRKON DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

ŠPIONICA BB 

1610500001370014 

400. 

CIRKON ZR VL. AVDIC AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA ULICA 31 

1610350009800049 

401. 

CIRKULAR DOO OBUDOVAC 

SAMAC 

OBUDOVAC BB 

1610600007190009 

402. 

CIRKULAR DOO OBUDOVAC 

SAMAC 

OBUDOVAC BB 

1610800003890059 

403. 

ČISTA OKOLINA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450013170018 

404. 

CITADINO UR KAFE VL. GRAĐAN MUNIBA 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA BB 

1610300001580029 

405. 

CITRUS DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

EF OMERA NOVLJANINA 

1610350003450041 

406. 

CITY CENTAR A DOO SARAJEVO 

HADZICI 

MISEVICI 316 

1610000037340064 

407. 

CLASIC CRO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 13 

1610200031340022 

408. 

CMA DOO POSUSJE 

POSUSJE 

VIR BB 

1610200016670033 

409. 

CMS ECO SYSTEMS DOO JANJA BIJELJINA 

BIJELJINA 

ZANATSKI CENTAR BR 15 JANJA 

1610850004090022 

410. 

CO TECOM DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

STUPSKA BB 

1610000039230012 

411. 

COACH DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

M . HADŽIJAHIĆA 50 

1610000010710072 

412. 

COBEKS DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KNESPOLJE BB 

1610200020240021 

413. 

COCO CAFFE SLASTIČARNA VL. AHMETSPAHIĆ 

ZENICA 

STARA ČARŠIJA 

1610550001150064 

414. 

COCO UR VL. ALIKADIĆ ELMA GORAŽDE 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA BB 

1610300001790034 

415. 

COKI VOCE SOTD VL RADUSINOVIC A. 

BANJALUKA 

BRACE PODGORNIK B 008 

1610450019090025 

416. 

COLE COMMERCE DOO KISELJAK 

KISELJAK 

TOPOLE 14 

1610150001390062 

417. 

COLING DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

M.TITA 106 JELAH 

1610400004190003 

418. 

COLOR TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

H KREŠEVLJAKOVIĆA 60 

1610000021830055 

419. 

COMALL SZR PERO MARKO MILIČEVIĆ 

ĆAPLJINA 

ZVIROVICI 

1610200014350084 

420. 

COMFORT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

FRA D. BUNTIĆA 109 

1610200009310061 

421. 

COMMERCE KGK DOO SARAJEVO 

ILIDŽA 

STUP BOJNIČKA BB 

1610000001960090 

422. 

COMMO ELECTRONIC DOO TUZLA 

TUZLA 

TRŽNI CENTAR PASAŽ 

1610250002730015 

423. 

COMMPANY DALAS DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

502 VITEŠKE BRIGADE 3 A 

1610350004590082 

424. 

COMPAL DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020280082 

425. 

COMPANIJA HORIC DOO KULEN VAKUF 

KULEN VAKUF 

M.PASE KULENOVIĆA 3 

1610350006380023 

426. 

COMPANY JELAVIĆ 96 DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

TESKERA BB 

1610200035070060 

427. 

COMPANY SPIDER DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

POSAVSKIH BRANITELJA 184 

1610800000530076 

428. 

COMPANY VA MA DOO I. DRVAR 

I. DRVAR 

POTOCI BB 

1610450002020062 

429. 

CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN 

GRADACAC 

KEREP BB 

1610250011910095 

430. 

CONTINENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAFE BEHMENA 

1610000012960084 

431. 

CONVEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTE BABIĆA 7 / 9 

1610000019700032 

432. 

CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

LETKA BB 

1610200016690015 

433. 

COOL BUTIK TR VL.CRNOLIĆ JASNA 

KLJUČ 

17 VKB BB 

1610350022910084 

434. 

COOL STR VL. BERBIĆ ELVEDINA 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB KSC 

1610000019820021 

435. 

COOL SZR VL NISIC EDIB SARAJEVO 

SARAJEVO 

BOLNICKA 30 

1610000018270058 

436. 

COOLPACK DOO I.SARAJEVO 

I.SARAJEVO 

SRPSKIH PALIH BORACA 52 

1610450012220097 

437. 

COOLPACK DOO I.SARAJEVO 

I. SARAJEVO 

SRPSKIH PALIH BORACA 52 

1610000048280015 

438. 

CORONA ELEKTRO DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA D MANDIĆA BB 

1610200020310055 

439. 

CORSO AŠČINICA VL.SAMIRA KAFEDŽIĆ ŽEPČE 

ŽEPČE 

111 XP BRIGADE BB 

1610750000520039 

440. 

COYOTE GIRLS SUR VL MERIMA SINANOVIC 

ORAŠJE 

III ULICA 30 

1610800003570056 

441. 

CREDO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

CIM MASICI BR 17 

1610200009370007 

442. 

CRISTIAN GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

RASNO 98 

1610200028060064 

443. 

CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

KOPRIVNA 158 

1610450002410002 

444. 

CRO HERC BENZ DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

FRA MATIJE DIVKOVIĆA BB 

1610200007710046 

445. 

CROHERC AG DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 18A 

1610200009400077 

446. 

CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU 

GRADIŠKA 

KOZARSKIH USTANIKA 36 

1610450011440023 

447. 

CS SPORT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTICA 59 

1610200020320046 

448. 

CUCIN KAMEN RESTORAN VL IVICA KAPULAR 

ŽEPČE 

TATARBUDZAK BB 

1610750000540021 

449. 

ĆUK TRADE DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

1610200020330037 

450. 

CUM CALL COMPANY DOO ILIDZA 

ILIDŽA 

LEPENIČKA 101 

1610000015690052 

451. 

CUREX-CO DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

UGLJARA 

1610800000570040 

452. 

ĆURIĆ DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

BISTRICA BB 

1610750000550012 

453. 

CURICORP EXP-IMP DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SLOBODNA CARINSKA ZONA 

1610200003140085 

454. 

CVJECARA LU SZR VL SEHIĆ RAZIJA CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA BB 

1610350005830033 

455. 

CVJETIC STR VL GASANOVIC NEVENKA 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 23 

1610000057730046 

456. 

DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR 

MOSTAR 

CIM GARANACKA 5 

1610200009440041 

457. 

DACA DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

OTESKA 7 

1610000010040093 

458. 

DACO GOSTIONICA VL SLAVKO TRIKIC DRVAR 

DRVAR 

KRALJA TOMISLAVA 14 

1610200044000074 

459. 

DADA TR VL. BASIC VEDAD MOSTAR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 20 

1610200003670093 

460. 

DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 39C 

1610200001340056 

461. 

DADO TR VL. SALISPAHIC DZEHVA GORAŽDE 

GORAŽDE 

MRANJIVAC BB 

1610300003230096 

462. 

DAGOR DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR SRPSKE VOJSKEBB 

1610450006060015 

463. 

DALIJA STR VL.JOSIPA GAZIBARIĆ GUCANIN 

VITEZ 

KRALJA PETRAKREŠIMIRA BB 

1610700000810023 

464. 

DAM PALMA DOO USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

NJUHE BB 

1610000016990046 

465. 

DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJAS 

ILIJAS 

126 ILIJASKE BRIGADE 11 

1610000045440049 

466. 

DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆKI PUT BB 

1610750000580082 

467. 

DAMPEX DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

BRANILACA KULE GRADA 

1610250005900072 

468. 

DAN DE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 5 

1610200009470014 

469. 

DANA DOO VISOKO 

VISOKO 

HUSE MUZAFERIJE 20 

1610150002770081 

470. 

DANA STR VL JAKSIC DRAGANA BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PUT SRPSKIH BRANILACA 165 

1610450013730096 

471. 

DANCO SZD VL. GOJKO LJUBIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

LJUBOTIĆI 157 

1610200020380089 

472. 

DANILO STR VL DALIBOR SOFTIC BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

CARA LAZARA 2 

1610450011210036 

473. 

DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TRG I. KRNDELJA BB 

1610200003430018 

474. 

DARIO 2 STR VL. DARIO DRAGIČEVIĆ ŽEPČE 

ŽEPČE 

ULICA PRVA BB 

1610750000600064 

475. 

DATA PROJEKT DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 

1610000006670022 

476. 

DATO DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA GRGE MARTIĆA 24 

1610200020390080 

477. 

DAVOR NOĆNI BAR SUR VL. POPOVIĆ D. 

SARAJEVO 

HISETA 1 

1610000004400028 

478. 

DAZ STJEPANOVIC DOO BRČKO 

BRČKO 

KREPSIC 119 

1610600005610073 

479. 

DE PO ZID DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

DALMATINSKA BB 

1610200025410024 

480. 

DEADONIS 2001 DOO GRADAČAC 

GRADAČAC 

8. MARTA BB 

1610500000990065 

481. 

DEBORA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURŠKIH ŽRTAVA BB 

1610200009510075 

482. 

DECOP DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

BLIDINJSKA 1 

1610200009520066 

483. 

DECOR LAND DOO ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1610550005960003 

484. 

DEDA COM DOO GRUDE 

GRUDE 

SOVICI BB GRUDE 

1610200031420047 

485. 

DEDIĆ DRVO PROMET BIHAĆ 

BIHAĆ 

ĆAVKIĆKA 11 

1610350002450068 

486. 

DEKO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SEFIĆA 9 

1610200027420058 

487. 

DEL TRANS DOO KAKANJ 

KAKANJ 

311 LAKE BRIGADE 14 

1610650000010018 

488. 

DELIC UNIVERZAL DOO BIHAĆ 

BIHAC 

PUT 5 KORPUSA BLOK 2 3 8 

1610350005090020 

489. 

DELIKATES 88 STR VL. MUSTAFA SALČINOVIĆ 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1610000021720057 

490. 

DELIKATES AMNA STR VL.SAJIDA SALČINOVIĆ 

SARAJEVO 

JELIĆA 3 

1610000040510024 

491. 

DELKA DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MESE SELIMOVICA 16 

1610850000990096 

492. 

DELTA & VA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

REPUŠINE 2 

1610350001740028 

493. 

DELTA DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA 14 

1610700002770005 

494. 

DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

UL.KARAVDIĆA 20/3 

1610150000170093 

495. 

DEMIL DOO ČAJNIČE 

ČAJNIČE 

BRAJČEVAC 18 

1610300003980003 

496. 

DENA SZR FS VL.DERVIŠA TOROMANOVIĆ 

BIHAC 

HIMZO POLOVINA 3 

1610350015470087 

497. 

DENDA PROMET DOO BILECA 

BILECA 

PODOSOJE BB 

1610200034750057 

498. 

DENDI SZR VL HLEPKA JANKO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARSALA TITA 21 

1610000035630051 

499. 

DENI PIZZERIA VL. SELMANOVIĆ MIRSAD 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 29 

1610000012230062 

500. 

DENI STR VL. SUAD ZEJNILAGIĆ 

SARAJEVO 

S. ISOVIĆA 29 

1610000008840009 

501. 

DENI SUR VL. LUCA VIDOVIĆ VITEZ 

VITEZ 

HRVATSKIH BRANITELJA BB 

1610700000850084 

502. 

DENIS TOYS DOO ZENICA 

ZENICA 

ZELJEZARSKA 1 

1610000056920096 

503. 

DEPROM DOO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

ARMIJE BIH 2 

1610250003230050 

504. 

DERBI COMPANY DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 27 

1610000013900014 

505. 

DERBI SUR UGLJARA VL. MARKO KNEZEVIC 

ORAŠJE 

UGLJARA 1 A 

1610800003070021 

506. 

DERI DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

SALIHA MUŠANOVIĆA BB 

1610350000890017 

507. 

DERMA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KULINA BANA 13 

1610000020870046 

508. 

DERMORAD DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

G.MAMICI BB 

1610200020410062 

509. 

DEVIBO DOO VISOKO 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB 

1610150001400053 

510. 

DIAL DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVICA 26 

1610250007040016 

511. 

DID UR BISTRO VL.ČAUŠEVIĆ SAMIR BIHAĆ 

BIHAĆ 

JEZERO SRBLJANI BB 

1610350011490080 

512. 

DIGITAL TAHOGRAF DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ĆUMURIJA 2 

1610000026980076 

513. 

DIGITATA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA MISLAVA BB 

1610200009540048 

514. 

DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADAČAC 

GRADAČAC 

HUSEIN K GRADAŠČEVIĆA BB 

1610250000150009 

515. 

DIGITRON INTER DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVIŠA NUMICA 18A 

1610000007390053 

516. 

DIL INVEST DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KNESPOLJE BB 

1610200020420053 

517. 

DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JEROSLAVA PLECITIJA 17 

1610450008980006 

518. 

DINAMO 3 SUR VL.MURATI AFRIM 

V. KLADUŠA 

IBRAHIMA MRZLJAKA BB 

1610350011550026 

519. 

DINAMO SUR VL MEHMEDI FEKRI ORASJE 

ORAŠJE 

ŠKOLSA 18 DONJA MAHALA 

1610800000640074 

520. 

DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

1610200003400045 

521. 

DINTRADE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

NJEGOŠEVA 19 

1610450001490054 

522. 

DIONIS DOO GRADIŠKA 

GRADIŠKA 

CATRNJA BB 

1610450005790064 

523. 

DIP DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020440035 

524. 

DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA 

LIVNO 

BEGOVACA BB 

1610200030370022 

525. 

DISKONT 2000 STR VL. KRALJEVIĆ DAMIR 

SARAJEVO 

PEHLIVANUŠA 43 

1610000005370028 

526. 

DISKOTEKA CAMEL VL.SINANOVIĆ ŠEFIK 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1610350019710054 

527. 

DIVA DOO LIVNO 

LIVNO 

MISI BB 

1610200016710094 

528. 

DIVLJA MAČKA UR RESTORAN VL. GLUŠČEVIĆ 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 2 

1610300003140080 

529. 

DIYAR TEKST DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

21 OSLOBODILACKE BRIGADE 

1610500002530037 

530. 

DJECIJI VRTIC PCELICA MAJA KISELJAK 

KISELJAK 

ZENICKI PUT BB 

1610700005720066 

531. 

DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC 

TREBINJE 

NIKSICKI PUT 1 

1610200031230024 

532. 

DJUG AUTO DOO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610250008590076 

533. 

DJUG AUTO DOO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610250008590173 

534. 

DK & VK KOMERC DOO ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

GABELA BB 

1610200014410030 

535. 

DM LUJZA DOO CAPLJINA 

ČAPLJINA 

STRUGE 55 

1610200027530056 

536. 

DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO 

LIVNO 

SRDEVICI BB 

1610200026830007 

537. 

DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA 

PRIJEDOR 

KOZARSKA 111 

1610450037960017 

538. 

DMP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY 

1610000026850096 

539. 

DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

BOZE TATAREVICA 13 

1610450000440029 

540. 

DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BL 

BANJA LUKA 

NJEGOSEVA 51 

1610450004850037 

541. 

DOLAC PROMET DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

KOČERIN BB 

1610200020480096 

542. 

DOLJO DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

KRIVOGLAVCI 2 

1610000031980038 

543. 

DOLLAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 37 

1610000003180059 

544. 

DOM ZDRAVLJA ZJU BIHAC 

BIHAĆ 

PUT V KORPUSA BB 

1610350000340027 

545. 

DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA CELICA 16 

1610000016980055 

546. 

DOMUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA TRPIMIRA 8 

1610200038610075 

547. 

DONNA STR VL. AVDIĆ ARIJANA 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE 

1610000008950007 

548. 

DOPAK DOO DOBOJ 

DOBOJ 

OZRENSKIH S.BRIGADA 5A 

1610400003210012 

549. 

DOTICNI DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 2 

1610350000960051 

550. 

DRAGAN STR VL. DRAGAN ĆEMERAŠ 

ČAPLJINA 

R. BOŠKOVIĆA BB 

1610200014450091 

551. 

DRAGANA SZR VL MILINKOVIC DRAGANA 

BANJA LUKA 

TODORA OD STALACA 10A 

1610450021880036 

552. 

DRAGANIC DOO FOCA 

FOCA 

PETRA KOCICA 31 

1610300005260015 

553. 

DRINIC AD USPP PETROVAC 

PETROVAC 

DRINIĆ 

1610450005620023 

554. 

DRVO STIL DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

DOBRO POLJE BB 

1610400002030007 

555. 

DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

1610000034660051 

556. 

DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

1610550003740061 

557. 

DRVOSTIL DOO S SARAJEVO 

I.SARAJEVO 

KASINDO 2A 

1610000029550091 

558. 

DS - USA DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 36 

1610250006670058 

559. 

DTP STR VL JELA SISKO LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA 34 

1610200029040055 

560. 

DUBRAVAL DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

LJUBOTIĆI BB 

1610200020580006 

561. 

 DUĆAN STR VL BUKVIC ADMIR TEŠANJ 

TESANJ 

ALIPASE HECIMOVICA BB 

1610400000470053 

562. 

DUCAN STR VL HALIL IMAMOVIC ZEPCE 

ZEPCE 

ZELJEZNO POLJE BB 

1610750000720053 

563. 

DUCAN TR VL NAZIFA KARALIĆ 

KISELJAK 

GROMILJAK 28 

1610700005160085 

564. 

DUGA MZ DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600005100047 

565. 

DUGA STR VL. ČAVČIĆ ENISA 

SARAJEVO 

JOSIPA PANČIĆA 9 

1610000040160048 

566. 

DUHAN DD ZENICA 

ZENICA 

FRA GRGE MARTIĆA 11 

1610550001090021 

567. 

ĐULISTAN KRČMA SUR VL NAILA HEĆIMOVIĆ 

ZEPCE 

BEGOV HAN BB 

1610750004130088 

568. 

DUO COMMERCE DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

IX ULICA 32 

1610800000760063 

569. 

DURAK KOMERC DOO BIHAC 

BIHAC 

S.VELICANSTVENOG BB 

1610350005240079 

570. 

DURIKOM DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

KOBILJA GLAVA 22 

1610000043800070 

571. 

DVA JARANA DOO VELIKA KLADUŠA 

VELIKA KLADUŠA 

BARAKE 127 

1610350022130010 

572. 

DVA JARANA SUR Vl.TOPALOVIC ADISA 

SARAJEVO 

ZVORNICKA 37 

1610000030650071 

573. 

DVA SOFERA CAFFE GRILL SUR VL SENADKARALIC 

VITEZ 

TRAVNICKA 4 

1610700000920021 

574. 

DŽADA SUR VL. OPIJAČ DŽIHAD 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 5 

1610000027020040 

575. 

DŽANA STR VL. LJEVAKOVIĆ ŠEMSO 

TEŠANJ 

TREPČE BB 

1610400005490094 

576. 

DŽIGI STR VL.MULAVDIĆ NIHADA 

GRAČANICA 

PRIBAVA 

1610250007610085 

577. 

DZIP CO DOO CITLUK 

CITLUK 

TROMEDJA BB 

1610200007760098 

578. 

DZONI COMPANY DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA 39 

1610500000900049 

579. 

DŽONO PROMET EXPORT IMPORT PP 

ČAPLJINA 

PODGRADINA 

1610200014480064 

580. 

E PARTNER DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

HERCEG STJEPANA 22 

1610200020650040 

581. 

E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA 

BIHAC 

JABLANSKA BB 

1610350005270052 

582. 

EAGLES KAFFE BAR UR VL. KESEROVIĆ ENES 

BIHAĆ 

I KRAJIŠKOG ODREDA 35 

1610350000970042 

583. 

ECO VITEZIT DOO VITEZ 

VITEZ 

TVORNIČKA BR 1 

1610700000940003 

584. 

ED PETROL DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

1610500002220025 

585. 

EDAN CAFFE BAR SUR VL. DIZDAREVIĆ 

SARAJEVO 

MERHEMIĆA TRG BB 

1610000011340087 

586. 

EDEN DOO BREZA 

BREZA 

ZUPCA BB 

1610150000310064 

587. 

EDI TR VL. KOVAČ ENIDA GORAŽDE 

GORAŽDE 

OSANICA BB 

1610300001520083 

588. 

EDINPORT DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB 

1610300001310078 

589. 

EDITOR DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1610350011950054 

590. 

EDNA FRIZERSKA RADNJA VL.ČURT EDNA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ 

1610150001800081 

591. 

EDNA TR VL.KADA SALIHAGIĆ BIHAĆ 

BIHAĆ 

ZEGAR BB 

1610350026450002 

592. 

EDO STR VL. ALIĆ AMIR GORAŽDE 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE 

1610300002510065 

593. 

EDO SZR VL. HEBIBOVIĆ EDID 

MOSTAR 

ULICA VIII 2 

1610200002780021 

594. 

EGARKOMERC DOO GRADACAC 

GRADACAC 

KEREPSKI PUT BB 

1610250000990029 

595. 

EGG COMMERCE DOO KREŠEVO 

KREŠEVO 

KREŠEVO 23 

1610700003360056 

596. 

EKAM DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

HRASNIČKA 36 

1610000016310076 

597. 

EKO DOM DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

I. LJUBIJANKIĆA 167 

1610350005180036 

598. 

EKO SPIN DOO LAKTASI 

TRN LAKTASI 

CARA DUSANA 76 

1610450003260013 

599. 

EKOM PAK DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PUT SRPSKIH BRANILACA 308 

1610450014880031 

600. 

EKOS STR VL. KESO SULEJMAN 

VISOKO 

PODVISOKI 24 

1610150004640047 

601. 

EKVADOR DOO BIHAC 

BIHAC 

MEHMEDA KOLAKOVIĆA 114 

1610350003230045 

602. 

EL-BOX DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

D. MAHALA VINKOVAČKA 73 

1610800000770054 

603. 

ELD EM DJL VISOKO 

VISOKO 

GORNJE ROSULJE 62 

1610150002160048 

604. 

ELDIN TR VL.EKREM MEKANOVIC 

V.KLADUSA 

MEJKANOVICI 30 

1610350018970041 

605. 

ELEDAM DJL VISOKO 

VISOKO 

LUKE C 4 

1610150000660040 

606. 

ELEKTRO DEMS DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450002880064 

607. 

ELEKTRO LALIĆ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GETEOVA 9 IV 

1610000017820075 

608. 

ELEKTRO MB DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

IGMANSKA 26 

1610450019850020 

609. 

ELEKTRO NEON ENM SZR VL. MEDOVIĆ V. 

RUDO 

BOVANE BB 

1610300003320015 

610. 

ELEKTROAKUSTIK DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

GAMEL ABDEL GANEMA BB 

1610300003130089 

611. 

ELEKTROFRIGO SZR VL ELVEDIN LERIC 

MOSTAR 

SEHOVINA BR 26 

1610200028600063 

612. 

ELEMENTAR DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BOJNICKA BB 

1610000019620007 

613. 

ELI SZR KROJAČ REPEŠA HASRETA 

MOSTAR 

M.TITA B.B. 

1610200003450097 

614. 

ELIF COMPANY DOO GORAZDE 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE 2 

1610300001760061 

615. 

ELLIS DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

LISICE BB 

1610200005800019 

616. 

ELMO DOO LAKTASI 

LAKTASI 

KARADJORDJEVA 46 A 

1610450010970058 

617. 

ELMONT AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KARADJORDJEVA 2 

1610450006690030 

618. 

ELRAD SZD VL JEVTIC DRAGOMIR PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

A J RAKOVICA 13 

1610450012730026 

619. 

ELTING DOO CAZIN 

CAZIN 

PUSKARI 39 

1610350003540057 

620. 

ELTING INŽINJERING DOO TUZLA 

TUZLA 

TUZLA 

1610250006050034 

621. 

ELVEX DOO DUBRAVE BRČKO 

BRČKO 

DUBRAVE BB 

1610600004410086 

622. 

EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1610350011580096 

623. 

EM KLJAJIĆ DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 93 

1610350014430053 

624. 

EM S GUSIC DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

H KJAFIJE BB 

1610350002220081 

625. 

EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR 

MOSTAR 

MUJE PASICA BR 20 

1610200003640023 

626. 

EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

CUMURIJA 1 

1610000041140039 

627. 

EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF PANDZE 37 

1610000042770027 

628. 

EMINA SUR BUREGDŽ ĆEVABDŽ VL. OMANOVIĆ 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 32 

1610000022640005 

629. 

ENERGOHOLZ DOO ZENICA 

ZENICA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610550002450058 

630. 

ENERGOINGINEERING MS DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

SKENDERA KULENOVIĆA BB 

1610350001310027 

631. 

ENERGY & CO DOO CAZIN 

CAZIN 

OSTROZAC 2 

1610350025270094 

632. 

ENI DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

BOSANSKA 21 

1610550007550027 

633. 

ENTERIJER BAU DOO BRCKO 

BRCKO 

SATOROVICI 164 

1610600002380070 

634. 

ENZUM DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

PATRIOTSKE LIGE BLOK A 

1610550002910032 

635. 

ERC PROMET DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELICA 12 

1610350000210047 

636. 

ERODERM DOO CITLUK 

ČITLUK 

DONJA BLATNICA BB 

1610200037920017 

637. 

EROL KOMPANI DOO ZENICA 

ZENICA 

GORAZDANSKA 26 

1610550004170062 

638. 

EROL KOMPANI DOO ZENICA 

ZENICA 

GORAŽDANSKA 26 

1610600004000067 

639. 

EROL SZR VL. HADŽIMUŠOVIĆ ABEDIN 

SARAJEVO 

ENVERA ŠEHOVIĆA 23 

1610000011470067 

640. 

ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BRCKO 

BRCKO 

PAJE JOVANOVICA BR 4 

1610600007510012 

641. 

ESKADA DOO S.BRIJEG PODRUZNICA SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOTROMANICA 48 

1610000045050012 

642. 

ESKADA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

SIROKOBRIJESKA 118 

1610200032960019 

643. 

EST IMPEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 51 / III 

1610000035810083 

644. 

ESTETIK DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200009820087 

645. 

ESTRADA CAFFE BAR VL.GIROTIĆ OSMAN 

GRAČANICA 

GRADSKI PASAŽ BB 

1610250016470065 

646. 

ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PAVLA LUKACA 16 B 

1610000029660089 

647. 

ETOS PROMET 2 DOO MAOČA 

BRČKO 

MAOCA BB 

1610250001500055 

648. 

EURO BIH INTERNATIONAL DOO VISOKO 

VISOKO 

STUPATRICI 

1610150004080066 

649. 

EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA 

GRUDE 

HV HRVATINICA BB 

1610200020680013 

650. 

EURO COMMERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 110 

1610000017810084 

651. 

EURO DUSEN EXPORT IMPORT DOO ILIDŽA 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO 46 

1610000033850004 

652. 

EURO FRA K DOO TUZLA 

TUZLA 

MUHAREMA FIZOVIĆA 15 

1610250006130059 

653. 

EURO HAS DOO KONJIC 

KONJIC 

BUTUROVIC POLJE 

1610200004020069 

654. 

EURO KING DOO ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA 117 

1610550002100082 

655. 

EURO KOKA SPD VL.JUSIĆ CAMIL 

SANSKI MOST 

HUSIMOVCI BB 

1610350010000063 

656. 

EURO LAMB DOO SARAJEVO 

HADZICI 

KAZINA BARA 9 PAZARIC 

1610000050730041 

657. 

EURO OIL DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

ČITLUK BB 

1610200016810004 

658. 

EURO PEKARA SZR VL.ALI MEMCAJ 

BIHAĆ 

I.F.JUKIĆA 16 

1610350022590081 

659. 

EURO PROM DOO BRCKO 

BRCKO 

BANJALUCKA BB 

1610600004520084 

660. 

EURO SCHOOL STR VL. MUJICIC AZRA 

HADZICI 

HADZELI BB 

1610000046710069 

661. 

EUROBEMM DOO CITLUK 

CITLUK 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610200007800062 

662. 

EUROCAR DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

502 VITEŠKE BRIGADE 1 

1610350000880026 

663. 

EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO 

BOS.GRAHOVO 

PRZINE BB 

1610200044390014 

664. 

EUROECCO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

CICIN HAN 41 

1610000010230019 

665. 

EUROFINAL DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

NASELJE BIRAČ 

1610600003050049 

666. 

EUROFLEX DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

SULEJMAN OMEROVIC 

1610400003410026 

667. 

EUROFOTO DOO GRADISKA 

GRADISKA 

ARCIBALDA RAJSA 128 

1610450004820064 

668. 

EUROGOLD DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JOSIPA VANCASA 32 

1610000025410034 

669. 

EUROINZINJERING DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

SIJE BB 

1610400001890036 

670. 

EUROKIR DOO VITEZ 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA BB 

1610700001020028 

671. 

EUROMAG DOO ILIJAŠ SARAJEVO 

ILIJAŠ 

MAKLJEN BB 

1610150004630056 

672. 

EUROMEBEL DOO MOSTAR 

MOSTAR 

USKRČ 21 

1610200003080042 

673. 

EURONA DOO ILIDŽA 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVIĆA BR 13 

1610000017360004 

674. 

EUROPA COMMERCE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

TREBIZAT 273 

1610200014550098 

675. 

EUROPA ORIJENT DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

FRANE JUKIĆA 12 

1610350000480095 

676. 

EUROPULS DOO USORA 

USORA 

ZABLJAK 

1610400002200048 

677. 

EUROŠPED DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODOČ B.B. 

1610200026480031 

678. 

EUROTEHNA DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

MEKIS BB 

1610400006650020 

679. 

EUROTRADE DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

25 NOVEMBRA 8 

1610400000020070 

680. 

EUROTRIKO DOO CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKA BB 

1610350007050002 

681. 

EVROPA PEKARA VL. DAUTOVIĆ HAJRUDIN 

MOSTAR 

KURLUK 1 

1610200004340072 

682. 

EVRORITAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RADIĆEVA 8 A 

1610000023600014 

683. 

EXCELLENT BUTIK STR VL. PRCE DANICA 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA BB 

1610200014570080 

684. 

EXECUTIVE PROFESSIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE HUME 19 

1610000044400015 

685. 

EXIMPROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

KNEZA MILOŠA 19 

1610250003720094 

686. 

EXPRES M CAFFE VL. BOŽO RIMAC 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA 

1610200018020079 

687. 

EXPROM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULEVAR M SELIMOVICA 69 

1610000027430059 

688. 

EXTRA PILE PROM DOO KAOCI SRBAC 

SRBAC 

KAOCI SRBAC 

1610450020620006 

689. 

EXTREME STR VL ESADA SULJIĆ 

ORAŠJE 

V ULICA 5 

1610800003250053 

690. 

EZZA DOO BIHAC 

BIHAC 

SAFET BEGA BASAGICA 38 

1610350002200002 

691. 

FABER DOO POSUSJE 

POSUSJE 

KOVACI BB 

1610200029690052 

692. 

FABRIKA DUHANA DD MOSTAR 

MOSTAR 

M TITA 237 

1610200004510016 

693. 

FABRIKA VODE DOO VITKOVIĆI 

VITKOVIĆI 

VITKOVIĆI BB 

1610300003770095 

694. 

FABRIKA ZA PROIZ CELICNE ZICE AD N.GORAŽDE 

N.GORAŽDE 

CENTAR I BB 

1610300003610045 

695. 

FAGUS AEO DOO GRACANICA 

GRACANICA 

MEHMED VEHAVI EFENDIJE 

1610250004730058 

696. 

FAGUS DOO POSUSJE 

POSUSJE 

RAKITNO BB 

1610200020740056 

697. 

FAHIR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ADZEMOVICA 

1610000017000037 

698. 

FAMI TRADE DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

SIJE BB 

1610400000530096 

699. 

FAMILIA DOO SIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTICA 

1610200020750047 

700. 

FAMINEX DOO SOKOLAC 

SOKOLAC 

VELJKA VLAHOVIĆA 1 

1610450001260067 

701. 

FAN STR VL. MUMUNOVIC ADA 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000013700097 

702. 

FAO LIV DOO VISOKO 

VISOKO 

HUSEIN B.GRADAŠČEVIĆA 

1610150001580085 

703. 

FARISA DOO TUZLA 

TUZLA 

TRGOVACKA 6 

1610250008800081 

704. 

FARMER TR VL.LEMAJIĆ ZDRAVKO 

S.MOST 

LUSCI PALANKA BB 

1610350011650033 

705. 

FARMER UG FARMERA PROIZVOĐAČA MLIJEKA 

GORAŽDE 

MRAVINJAC BB 

1610300000410015 

706. 

FARMIN DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

DONJA LOHNJA 

1610250003990045 

707. 

FASAVET DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE SMAILOVIĆA 3 C 

1610000020360020 

708. 

FASHION BOX BUTIK TR VL.BADNJEVIĆ ALMASA 

BIHAĆ 

HARMANSKI SOKAK 21 

1610350016700047 

709. 

FASHION DI DOO VISOKO 

VISOKO 

PTC SEBILJ II 

1610150005530022 

710. 

FASHION TR VL ZEJNA ŠABIĆ VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUŠA 

HAŠIMA OKANOVIĆA 2 

1610350019850025 

711. 

FAST FOOD VL. BAHRA SEJMENOVIĆ 

TEŠANJ 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610400004170021 

712. 

FATMIR DJL SARAJEVO 

ILIDŽA 

BARSKA 19 

1610000019870073 

713. 

FAUNA DOO CAPLJINA 

ČAPLJINA 

HRVATSKIH BRANITELJA 200 

1610200037000069 

714. 

FAVORIT DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

JOSIPA JELACICA BB 

1610200028890093 

715. 

FC IMPEX DOO SARAJEVO 

ILIDŽA 

I SAMOSTALNE BRIGADE 8 

1610000028600073 

716. 

FENING SP VL NEDŽAD MAŠINOVIĆ 

V.KLADUŠA 

RASIMA DURAKOVIĆA 3 

1610350010580026 

717. 

FERO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 83 

1610600001580014 

718. 

FERO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 83 

1610850001720021 

719. 

FERO TRADE DOO LIVNO 

LIVNO 

KALAJDŽINICA 9 

1610200018040061 

720. 

FEROAL TRADE DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

HUMAC II BB 

1610200026530083 

721. 

FEROELEKTRO KUĆNE POTREPŠTINE DJL 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 28 

1610000003290057 

722. 

FEROMETALI DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BILALOVAC BB 

1610700001040010 

723. 

FERRE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MERKATOR TC LOZIONICKA 16 

1610000027820096 

724. 

FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR 

MOSTAR 

DR MILE BUDAKA 98A 

1610200032100017 

725. 

FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA BB 

1610200034380002 

726. 

FILUKS DOO DOBOJ 

DOBOJ 

KOSTAJNICA 

1610400002390071 

727. 

FIN DOO FOJNICA 

FOJNICA 

DUSINA 77 

1610150002700047 

728. 

FINALEX DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

IVANA G.KOVAČIĆA 

1610450003550043 

729. 

FINALIST DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

1610250001550010 

730. 

FISHING TRADE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUCICA 30 32 

1610450001450090 

731. 

FK JEDINSTVO BRCKO 

BRCKO 

MIROSLAVA KRLEZE 4 

1610600004700019 

732. 

FLAMENGO UR KAFE VL. CULOV SULEJMAN 

GORAŽDE 

KULINA BANA 8 

1610300003110010 

733. 

FLAMING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISMETA MUJEZINOVIĆA 12 

1610000018580070 

734. 

FLEKA SAMOS DJELAT VL LATIC ADNAN 

SARAJEVO 

POSAVSKA 116 

1610000054380054 

735. 

FLEŠ AUTO ŠKOLA VL MUJAČIĆ ASMIR 

VISOKO 

MEVIĆA 2 

1610150004050093 

736. 

FLEXOPER DOO TUZLA 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE BB 

1610250006430080 

737. 

FLOREAL SZTR VL. BEŠO NADŽIJA 

SARAJEVO 

BRANKOVA BB 

1610000013910005 

738. 

FLOTTMANN DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

GRMEČKA BR 21 

1610350004010022 

739. 

FOCUS CAFFE VL. ANKA PERKO 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020780020 

740. 

FOLC ELEKTROTEHNIKA DOO TUZLA 

TUZLA 

MAHMUTA BUSATLIJE 126 

1610250008170066 

741. 

FONDACIJA ZA POMOĆ MUSLIMANIMA BOSNE 

VISOKO 

HADŽIHASANOVA 23 

1610150001900088 

742. 

FONTANA COMPANY DOO LAKTAŠI 

LAKTAŠI 

M.TITA 48 

1610450016850004 

743. 

FOOD PRODUCT DOO LAKTAŠI 

LAKTAŠI 

KARAĐORĐEVA BB 

1610450003210058 

744. 

FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR 

GRAD MOSTA 

RUDE HROZNICEKA BB 

1610200040050040 

745. 

FORTICAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA 44 

1610000022990078 

746. 

FORTUNA TEHNA DOO CAZIN 

CAZIN 

NURIJE POZDERCA 27 

1610350012880090 

747. 

FORUM GRADJANA ZA POVRATAK UG 

PRIJEDOR 

PRIJEDORSKI PUT BB 

1610450003670032 

748. 

FORUM TRADE DOO BRČKO 

BRČKO 

MIROSLAVA KRLEŽE 39 

1610600005210045 

749. 

FOTO IDEAL VL.BEĆIREVIĆ FADIL ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

PRVA ULICA 

1610250003870056 

750. 

FOTO LORENA SZR VL.ILINKA VINCETIĆ 

ORAŠJE 

III ULICA BR.16 

1610800000890043 

751. 

FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BRCKO 

BRCKO 

SULJAGICA SOKAK BR19 

1610600007410005 

752. 

FREE STYL STR VL KRMAR DUSANKA 

BANJA LUKA 

BRANKA MORACE 1 

1610450021370010 

753. 

FRIGOMONT SOD VL. FILIPOVIĆ ŽELJKO 

MOSTAR 

ZRINSKI FRANKOPANA 9 

1610200010070056 

754. 

FRIMONT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

PUT ZA OPINE BB 

1610200000760093 

755. 

FRIZER SZFR VL. OSMANOVIĆ ALMEDINA 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE BR 5 

1610000013320051 

756. 

FULL SPORTSKA KLADIONICA MILOŠ RATKOVIĆ 

NEVESINJE 

CARA DUŠANA BB 

1610200005520077 

757. 

FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

GORNJI KAMENGRAD 139 

1610350012600051 

758. 

FURA TRANS DOO LIVNO 

LIVNO 

BRINA BB 

1610200018130077 

759. 

FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12 

1610200010080047 

760. 

G WEBER DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

JANKOVIĆI 22 B 

1610700003540088 

761. 

G & R BISTRICA GRADISKA BISTRICA DOO 

GRADISKA 

BISTRICA 51 

1610450013300095 

762. 

G & S OBJEKT DESING BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VASE PELAGIC 10 

1610450009030058 

763. 

G S INDUSTRY DOO TUZLA 

TUZLA 

SABANA ZAHIROVICA 4 

1610250001360084 

764. 

GA GI DOO GRUDE 

GRUDE 

GORICA BB 

1610200020840063 

765. 

GADARA TR VL.GADARA IBRO 

MOSTAR 

M.BALORDE 17 A 

1610200000880082 

766. 

GAJTIN DOO BRCKO 

BRCKO 

PETRA KOCICA 13 BRCKO 

1610600003350070 

767. 

GALA SZR OBUĆARSKA R. VL. DIZDAR NEDIM 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 51 I 

1610000021150085 

768. 

GALAKTIKA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DJURE DANICICA 14 

1610450012670080 

769. 

GALANTERIJA TM DOO ILIJAŠ 

ILIJAŠ 

ILIJAS -MRAKOVO 31 

1610150000020034 

770. 

GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO SAMAC 

SAMAC 

CARA DUSANA BB 

1610450037300029 

771. 

GALAXIJA TR VL.ENES HALILOVIĆ 

V KLADUSA 

HUSE ĆEHIĆA 5 

1610350021620081 

772. 

GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MESIHOVINA BB 

1610200016860056 

773. 

GALEB DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

BUČIĆI 180 

1610700002830048 

774. 

GALERIJA DOO CAZIN 

CAZIN 

SALIHA OMERCEVICA BB 

1610350008080045 

775. 

GALIJA NOCNI BAR VL ALIC HEDIJA GRACANICA 

GRACANICA 

PODGAJ BB 

1610250015410049 

776. 

GAMA WOOD DOO GRADIŠKA 

GRADIŠKA 

PUT D.STEFANA BB 

1610450001020089 

777. 

GAMADEUS DOO KALESIJA 

KALESIJA 

OSLOBODILACA 21 

1610250017770059 

778. 

GAME CENTAR SR VL. LJUŠA ADNAN 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

1610000020530061 

779. 

GAS METAL DOO VISOKO 

VISOKO 

OZRAKOVIĆI BB 

1610150000390089 

780. 

GB COMPANY DOO GRADISKA 

GRADISKA 

JOVANA RASKOVICA 1 

1610450001010098 

781. 

GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

PUT ZA METKOVIĆ BB 

1610200005890035 

782. 

GENERALTURIST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 

1610000003480080 

783. 

GEOINŽENJERING DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVIĆA 7 

1610000040600040 

784. 

GERMANY DOO VELIKA KLADUŠA 

V. KLADUŠA 

POLJE BB 

1610350008890092 

785. 

GEST ING DOO BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

KAĆUNI BB 

1610550005450074 

786. 

GHRM DOO CAZIN 

CAZIN 

RUJNICA 40 

1610350004650028 

787. 

GIGANT DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA 84 

1610350020450067 

788. 

GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO ČITLUK 

ČITLUK 

BLIZNE GOMILE BB 

1610200025050057 

789. 

GLOBALNA TRANSFORMACIJA FAMILIJE HO 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 28 

1610250006070016 

790. 

GLOBE LINE DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM 2 

1610000020080078 

791. 

GLOBUS TRADE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 13 

1610200010200036 

792. 

GM PROMET DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN B.B. 

1610200020890018 

793. 

GMB DOO LIVNO 

LIVNO 

SUHACA BB 

1610200034240031 

794. 

GMC STR VL. HUSAGIĆ AHMED 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000029360068 

795. 

GOD DOO KOTOR VAROS 

KOTOR VAROS 

CARA DUSANA 24 

1610450004440018 

796. 

GOD SZR VL. HASKOVIĆ MIRSAD 

SARAJEVO 

BOJNIČKA 87 

1610000003800083 

797. 

GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA 

SIROKI BRIJEG 

JARE SIROKI BRIJEG 

1610200032480063 

798. 

GOLD SUR BIFE VL. IMAMOVIĆ AMIRA 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 34 

1610000019550070 

799. 

GOLD 1 STR VL. POPARA SALEM 

SARAJEVO 

KOVAČI BB 

1610000023640075 

800. 

GOLD CEVABDZINICA VL.SIDIK TABAKOVIĆ 

V.KLADUSA 

HASIMA OKANOVICA BB 

1610350018360008 

801. 

GOLD INVEST DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VOKIĆA I LORKOVIĆA 89 

1610200002490088 

802. 

GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVIĆ 

ŽEPČE 

GOLIJEŠNICA BB 

1610750003550028 

803. 

GOLDEN BOOK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE JABUCICE 32 

1610000027370016 

804. 

GOLDEN METRO EXPORT IMPORT DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

MILANA STEVILOVICA 3 

1610450018740049 

805. 

GOLI BRIJEG STR VL.HADZISELIMOVIC SEMIN 

TUZLA 

VLADIMIRA POPOVICA 42 

1610250004970036 

806. 

GONDOLA SUR VL. ČENGIĆ MIDHAT 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 56 

1610000015360058 

807. 

GORAL KOMERC DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE 8 

1610300001110064 

808. 

GORAX AGENCIJA VL. NIKOLIĆ GORDANA 

SARAJEVO 

NUSRETA ŠIŠIĆA DEDE 9 

1610000021470088 

809. 

GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U LIKVIDACIJI 

MOSTAR 

ANTE ZUANICA BB 

1610200010210027 

810. 

GOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200020910097 

811. 

GRABOVINA SUR VL. DARIO MARUŠIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

K A STEPINCA BB 

1610200020920088 

812. 

GRADEX DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ALEKSE ŠANTIĆA 4 

1610200000360065 

813. 

GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS.KRUPA 

SOKAK 7 

1610350025540045 

814. 

GRADINA DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

M. TITA BB 

1610400001800020 

815. 

GRADINA STR VL. REBAC STANKA 

ČAPLJINA 

PODGRADINA BB 

1610200014680078 

816. 

GRADING INZENJERING DOO BRČKO 

BRCKO 

BIJELJINSKA 35 

1610600000720012 

817. 

GRADIS DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

1610250001560098 

818. 

GRADIS DOO VITEZ 

VITEZ 

VITEŠKA 210 

1610550003180080 

819. 

GRADJANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH 

SARAJEVO 

TITOVA 9 A PETI SPRAT 

1610000024610075 

820. 

GRADJENJE AD UGLJEVIK 

UGLJEVIK 

KRALJA PETRA I 

1610850002270011 

821. 

GRADNJA DD ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 21 

1610550000680002 

822. 

GRADSKA GROBLJA JKP VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI 

1610150001440017 

823. 

GRAFIKA DD GORAZDE 

GORAZDE 

VITKOVICI BB 

1610300003790077 

824. 

GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

BRANILACA BOSNE BB 

1610250020260049 

825. 

GRANINI DOO SARAJEVO 

ILIDŽA 

TRG Oteškog BATALJONA107 

1610000030690035 

826. 

GRANIT TP DOO LONČARI 

LONČARI 

OSLOBOĐENJE 8 

1610600002390061 

827. 

GRASSA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DONJE VLAKOVO BB ILIDŽA 

1610000001300005 

828. 

GRATEX DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

DONJI BRISNIK BB 

1610200016900020 

829. 

GREBENAR DOO LIVNO 

LIVNO 

ZABRISCE 

1610200018240075 

830. 

GREDING KOMPANI DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

SULEJMANA FILIPOVIĆA 15 

1610000010220028 

831. 

GRIL BES VL. BREŠČIĆ ESMA VISOKO 

VISOKO 

DOBRINJE 

1610150002540094 

832. 

GROŠO STR VL. GROŠO SEJDA 

KISELJAK 

RADANOVIĆI BB 

1610000027740071 

833. 

GROTES DOO TESLIC 

TESLIC 

VOJVODE PUTNIKA 31 

1610400002700083 

834. 

G-SYSTEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LUKAVICKA CESTA 121 

1610000034370021 

835. 

GULLIVER TOURS RENT A CAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAMIDA DIZDARA 1 

1610000025830044 

836. 

GUMIPLAST DJL VISOKO 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA 52 

1610150002640004 

837. 

GURACA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA KLADANJ 

KLADANJ 

GURACA BB 

1610250017220069 

838. 

GURMAN SUR VL.GRUBEŠIĆ ALEKSANDAR 

GRADIŠKA 

ATIFA TOPIĆA 37 

1610450024410087 

839. 

H & A SUR CAFÉ SLASTIČARNA VL. J. ŠARIC 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

1610200001080096 

840. 

HA & DO DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELIĆA 6 

1610350001470077 

841. 

HAAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

GRAJANI BB 

1610150002570067 

842. 

HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO 

VISOKO 

DOBRINJE BB 

1610150005810061 

843. 

HALO UDRUZENJE OMLADINE BANJALUKA 

BANJA LUKA 

KORDUNSKA 20 

1610450006310081 

844. 

HAMBI DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ZELJEZNICKA BB 

1610650000640033 

845. 

HAMBOK DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

JELAH 

1610400001650058 

846. 

HAMO EXPORT IMPORT DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

KRAŠEVO 

1610400002080059 

847. 

HAMZIBEG RESTORAN VL.DELIC ISLAM 

SANSKI MOST 

HAMZIBEGOVA ULICA BB 

1610350009690051 

848. 

HAN STR VL. ADILOVIĆ ASMIR 

VISOKO 

GODUŠA 

1610150002510024 

849. 

HANA BUREKDŽINICA SUR VL. ROKSA SENAID 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BB 

1610000011260062 

850. 

HANDICRAFT ZZR VL NUHANOVIC Z 

SARAJEVO 

HUSAGE CISICA 53 

1610000012810025 

851. 

HANDŽE & COMPANI DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAFE DOVADŽIJE 16 

1610000011510031 

852. 

HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

HASANA KIKICA BB 

1610350005990083 

853. 

HARKOM DOO TUZLA 

TUZLA 

PASCI BB LJUBAČE 

1610250007790020 

854. 

HARRY FAST FOOD VL. MIRALEM KESO 

VISOKO 

SKOPLJAKA 66 

1610150000450035 

855. 

HASKO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LUKAVICKA CESTA 46 

1610000030670053 

856. 

HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC ŽEPČE 

ŽEPČE 

PRVA BB 

1610750004000011 

857. 

HAZARD DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SREBRENIK BB 

1610500000160036 

858. 

HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

DONJA ZIMČA BB 

1610150001330019 

859. 

HEDAS DOO ZEPCE 

ZEPCE 

ZENICKI PUT BR 33 

1610750001000092 

860. 

HELENAS SPORT DOO CITLUK 

CITLUK 

DUHANSKA BB 

1610200006810080 

861. 

HELIOS LEASING DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRESIMIRA 2B SPC 

1610200039910069 

862. 

HELIOS OSIGURANJE DD MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 59 

1610200010300043 

863. 

HELIOS OSIGURANJE DD MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 59 

1610200010300140 

864. 

HELIX DOO BRCKO 

BRCKO 

PLAZULJSKA BR 20 

1610600006980004 

865. 

HER EX DOO VITEZ 

VITEZ 

JARDOL BB 

1610700001190069 

866. 

HER POS DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

ZONA PODUZETNIŠTVA 1 

1610800001030014 

867. 

HERC MB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 12 

1610200010320025 

868. 

HERCEGOVKA DOO TREBINJE 

TREBINJE 

GARIBALDIJEVA BB 

1610200010370077 

869. 

HERMIS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ILICKA 169 

1610200010390059 

870. 

HERSS TREID DOO JABLANICA 

JABLANICA 

TRG OSLOBODJENJA BB 

1610550001910059 

871. 

HERZ BOUTIQUE VL.DJONKO ALMIN 

V KLADUSA 

SULEJMANA TOPIĆA 22 

1610350020910041 

872. 

HETRING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI 16 

1610200026380024 

873. 

HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE 

BIHAĆ 

HAMDIJE KAPIDŽIĆA 6 

1610350002300009 

874. 

HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA CITLUK 

CITLUK 

TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA 

1610200033370038 

875. 

HIB UR CAFFE BAR VL. HANDŽIĆ ELFAD 

TEŠANJ 

MARŠALA TITA BB 

1610400002710074 

876. 

HID COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POFALICKA 52 

1610000024990024 

877. 

HIDROGRADNJA AD GIK I. SARAJEVO 

PALE 

MAGISTRALNI PUT 11 

1610450000910091 

878. 

HIDROINŽENJERING PROMET DOO 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

1610150000930088 

879. 

HIDROINZINJERING PILANA DOO 

ILIJAS 

PODLUGOVI BB 

1610000004750004 

880. 

HIMS 2 TR VL.HAJDARPAŠIĆ ISMET 

BIHAĆ 

DARIVALACA KRVI 17 

1610350008110018 

881. 

HIMS MS DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

HADZIABDICA MAHALA 16 

1610350013080007 

882. 

HINUS DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

ZELJEZNICKA 26 

1610500000450066 

883. 

HIS UR AŠČINICA VL.ALIĆ FATIMA 

TEŠANJ 

POBRIĆA BB 

1610400002750038 

884. 

HIT HOD COMPANY DOO LAKTAŠI 

LAKTAŠI 

KARADŽORĐEVA 48 

1610450008580075 

885. 

HIT PRODUCTS TRADING CO DOO SAMAC 

SAMAC 

NJEGOSEVA 3 

1610600002040085 

886. 

HLADNJACA STRUGE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

STRUGE BB 

1610200014770094 

887. 

H-M DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

DUSINE BB 

1610800001080066 

888. 

HMS DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

VAHIDBEGOVA BB 

1610350011970036 

889. 

HO GASTRA DOO BRČKO 

BRČKO 

REISA DŽ. ČAUŠEVIĆA 12 

1610600001170092 

890. 

HOBBY PROGRAM HP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POTOKLINICA 26 

1610000034650060 

891. 

HOLLAND DOO BUŽIM 

BUŽIM 

IZETA NANIĆA 11 

1610350017150030 

892. 

HOLLYWWOOD UR CAFFE BAR VL MASIC JASMINA 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500001530064 

893. 

HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO 

LIVNO 

TRG BRANITELJA LIVNA BB 

1610200018280039 

894. 

HOZIĆ TURIST DOO DONJI VAKUF 

DONJI VAKUF 

GUVNA BB 

1610700002670095 

895. 

HRASANJKA DOO NEUM 

NEUM 

HRASNO BB 

1610200014780085 

896. 

HRKAČ STR VL. BLAZENKA HRKAČ 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200021070050 

897. 

HRM ŠPEDICIJA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

M S KURTĆEHAJIĆA BB 

1610350009640096 

898. 

HROMADŽIĆ COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SENADA MANDIĆA DENDE 1 

1610000005310082 

899. 

HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA 

BREZA 

BANJEVAC 104 

1610000044810034 

900. 

HUSO DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ 

BRIJESNICA VELIKA BB 

1610750001040056 

901. 

HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 10 

1610200010470084 

902. 

HYGIA HUMANITARNA ORGANIZACIJA 

SARAJEVO 

BEHDŽETA MUTEVELIĆA 2 

1610000020000053 

903. 

I LIVNOBUS DOO LIVNO 

LIVNO 

ZUPANA ZELIMIRA BB 

1610200018290030 

904. 

I&M GEL DOO GRUDE 

GRUDE 

SREDIŠTE 184 

1610200036500034 

905. 

I.E.O. MARKETING DOO TUZLA 

TUZLA 

KULINA BANA 15 

1610250003960072 

906. 

IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BRCKO 

BRCKO 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610600000990060 

907. 

IC FBI DOO CAZIN 

CAZIN 

CORALICI BB 

1610350005790069 

908. 

ICJM DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

SOKOGRDSKA CESTA 24 

1610250006260039 

909. 

IDEAL DOO LIVNO 

LIVNO 

SUHACA BB 

1610200027500083 

910. 

IDIR DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

CAZINSKA 2 

1610350002440077 

911. 

IDT SYSTEM DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KRAJISKIH BRIGADA 3 

1610450021000052 

912. 

IGA SUR VL. IVANA KRALJEVIC 

ŠIROKI BRIJEG 

A. MIHANOVIĆA BB 

1610200021080041 

913. 

IGM DOO ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

ČELJEVO BB 

1610200014820049 

914. 

IHLAS DOO B.KRUPA 

B.KRUPA 

BRANILACA GRADA BB 

1610350014270003 

915. 

IHM COMPANY DOO BRČKO 

BRČKO 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610600001010042 

916. 

IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

KARAVDICA 25 

1610150001310037 

917. 

IKO DOO BRCKO 

BRCKO 

TRG MLADIH BR 1 

1610600005200054 

918. 

IKOMS PROM DJL TEŠANJ 

TEŠANJ 

TEŠANJKA 

1610400001560042 

919. 

IM COMMERCE DOO KOZARSKA DUBICA 

KOZAR.DUBICA 

AGINICI BB 

1610450021500087 

920. 

IMA 2000 DJO MOSTAR 

MOSTAR 

S.RADIĆA 114 

1610200025930041 

921. 

IMBIS FAST FOOD SUR VL. MAJDANČIĆ Š 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 12 

1610250004980027 

922. 

IME KAFFE VL. ĆABARAVDIĆ FIKRETA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR 

1610150002740011 

923. 

IMIDŽ T 4 DOO BIHAC 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA BB 

1610350018220037 

924. 

IMPULS DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

XIV ULICA 3 

1610800001120030 

925. 

IMTP DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

JEZERSKI 

1610350010420073 

926. 

INDI SUR PICERIJA VL. LIPA ALMIR 

SARAJEVO 

KOŠEVO 40 

1610000013280087 

927. 

INDI TR VL INDIRA ČUČKOVIC BIHAĆ 

BIHAĆ 

DVORANA LUKE BB 

1610350021320060 

928. 

INEX STR VL SUBASIC ASIMA GRAČANICA 

GRACANICA 

LIPA BB 

1610250003790031 

929. 

INFO CLUB DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

A STEPINCA BB SIROKI BRIJEG 

1610200021110014 

930. 

INFOBASE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

FILIPA MACURE 

1610450001920055 

931. 

INGRAP ITT DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

KRNDIJA BB 

1610400000230075 

932. 

INN DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TRG HRVATSKIH VELIKANA BB 

1610200026180010 

933. 

INOVERONIKA DOO POSUSJE 

POSUSJE 

OSOJE BB 

1610200034800012 

934. 

INOX AL SZR VL ALIC SALIH ZENICA 

ZENICA 

JURAJA NAIDHARTA 23 

1610550001370060 

935. 

INTEGRAL SISTEM AD DOBOJ 

DOBOJ 

KRALJA DRAGUTINA 58 

1610400004460051 

936. 

INTER AGEMA DOO BRCKO 

BRCKO 

TRG MLADIH BR 4 GRAND HOTEL I 

1610600006220009 

937. 

INTER DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

TERITORIJALNE ODBRANE 

1610500000100090 

938. 

INTER ETIS DOO LIVNO 

LIVNO 

TRG KRALJA TOMISLAVA BB 

1610200030280006 

939. 

INTER FAGUS DOO BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

LUGOVI BB 

1610000022700048 

940. 

INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB 

1610450002920028 

941. 

INTER GRADNJA DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

ČITLUK BB 

1610200016950072 

942. 

INTER INVEST DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200010600064 

943. 

INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO 

LIVNO 

GABRIJELA JURKICA BB 

1610200018320003 

944. 

INTEREUROPA DOO MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA 

MOSTAR 

RODOČ BB 

1610200010630037 

945. 

INTERGRAF DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

DON IVANA TOMASA 10 

1610200014850022 

946. 

INTERIJER DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

PUT ZA MEDJUGORJE BB 

1610200005950078 

947. 

INTERINVEST DOO GRADAČAC 

GRADAČAC 

HADŽIEFENDINA 2 

1610250006230066 

948. 

INTERINVEST NISKOGRADNJA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARCEVICA 42 

1610200010640028 

949. 

INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

IVANA GORANA KOVACICA BB 

1610450010810008 

950. 

INTERMERKUR DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

M.TITA 7 

1610550001420015 

951. 

INTERMEZZO SUR SARAJEVO VL. TOPIC E 

SARAJEVO 

 TRG MERHEMICA 14 

1610000052480018 

952. 

INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA 

SARAJEVO 

HAMDIJE CEMERLICA 27/I 

1610000055500016 

953. 

INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

V.MLADJENOVIĆA BB 

1610450009930024 

954. 

INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

PROLETERSKA 27 

1610350007270095 

955. 

INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

PROLETERSKA 27 

1610350005250070 

956. 

INTERPEKAS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVIŠA NUMIĆA 18 A 

1610000007380062 

957. 

INTERSPORT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200010650116 

958. 

INTERTEHNA DOO BIHAC 

BIHAC 

POLIKLINIKA B K 4 

1610350001360079 

959. 

INTIMA VITEZANKA SZR VL. ANA IVOS VITEZ 

VITEZ 

P.SVACICA BB 

1610700001230033 

960. 

INVAL DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

1610200021150075 

961. 

INVENTING DOO PRIDJEL DOBOJ 

DOBOJ 

PRIDJEL 205 

1610450032950064 

962. 

INZENJERING DOO BRČKO 

BRČKO 

KLOSTERSKA BR1 

1610600007150045 

963. 

IQ VL.SUSA SADETA GRAČANICA 

GRAČANICA 

SKVER BB 

1610250012020093 

964. 

IRIS KOMERC STR VL. NEIRA MUSLIMOVIĆ 

VITEZ 

KRUŠČICA BB 

1610700001250015 

965. 

IRMA TR VL. KLIČIĆ IRMA 

BIHAĆ 

MUSTAFE OMEROVIĆA 8 

1610350002670064 

966. 

IRMA TR VL. HALILOVIĆ MIRHA GORAŽDE 

GORAŽDE 

SINAN-PAŠE SIJERČIĆA BB 

1610300003070046 

967. 

IRMA TR VL. PATAK AMRA MOSTAR 

MOSTAR 

MARŠALA TITA 137A 

1610200003530025 

968. 

ISKRA ZNANJA FONDACIJA ZA OBRAZOVANJE 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA 2 

1610000054090024 

969. 

ISMIREX DOO TUZLA 

TUZLA 

FRIDE LAUFER 6 

1610500002600071 

970. 

ISO DOO CAZIN 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVIĆA 16 

1610350005150063 

971. 

ITALIANA PIZZERIA SUR VL VELJKO DRASKOVIC 

BIJELJINA 

SRPSKE VOJSKE BR 32 

1610850003630048 

972. 

ITALOMATIC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

ZEMUNSKA 18 

1610450006280011 

973. 

ITALPROJECT DOO BRCKO 

BRCKO 

BULEVAR MIRA BB 

1610600001450034 

974. 

ITC DOO KOZARSKA DUBICA 

KOZAR.DUBICA 

PREOBRAZENSKA BB 

1610450011510057 

975. 

ITD FASHION FACTORY VL BOJANIC ZARKO 

BANJA LUKA 

DUSKA KOSCICE 6 

1610450012140072 

976. 

ITES PROMET DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUČIĆA 34 

1610450002750084 

977. 

ITK&JERKIC DOO CITLUK 

CITLUK 

NERETVANSKA BB 

1610200006880017 

978. 

IVAKO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

DR ANTE STARCEVICA 38 

1610200010730044 

979. 

IVIGO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZAGREBACKA 2 

1610000045090073 

980. 

IZALEKS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARKA MARULIĆA 1 

1610000007130093 

981. 

IZBOR DOO VITEZ 

VITEZ 

JOSIPA ĐOKICA BB 

1610700001270094 

982. 

J&B DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

VELJACI BB 

1610200005960069 

983. 

JACA STR VL. BEGANOVIĆ JASMINA 

SARAJEVO 

ARMAGANUŠA 21 A 

1610000007030086 

984. 

JAHA DOO TUZLA 

TUZLA 

HUSINSKIH RUDARA 365 

1610250016030073 

985. 

JAKA TR VL.MIRSAD OMERAGIĆ 

VEL.KLADUŠA 

PODZVIZD CAPRAG BB 

1610350013600024 

986. 

JAKYCOMMERCE DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

DONJA MAHALA, S.RADIĆA 49 

1610800001170082 

987. 

JAN TRADE DOO BRČKO 

BRČKO 

PETRA KOČIĆA 4 

1610600002970024 

988. 

JANEDIN DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

FRANJEVAČKA 12 

1610350004020013 

989. 

JANKOMERC DOO S. ORAŠJE 

LONČARI 

LONČARI BB 

1610600002580084 

990. 

JANKULINA KOMERC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

LOZIONICKA BB 

1610450015540019 

991. 

JANY & R SGD VL. JOZO KESIC 

KREŠEVO 

OBALA BB 

1610700004000062 

992. 

JAPAN DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

KRALJA ZVONIMIRA BB 

1610200016990036 

993. 

JAS DOO BANJICA BIJELJINA 

BIJELJINA 

BANJICA 

1610850001640093 

994. 

JAŠAREVIĆ KOP DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

KALOSEVIC BB 

1610400002620058 

995. 

JASMINA TR KIOSK VL.SAMARDZIC BIHAĆ 

BIHAC 

DARIVALACA KRVI BB 

1610350002250054 

996. 

JAVNI PREVOZ VL COLIC ZORAN PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

DONJI STRPCI PRNJAVOR 

1610450022890097 

997. 

JAVNO STAMBENO PREDUZECE TUZLA 

TUZLA 

ALEJA BOS VLADARA 4 

1610250006880063 

998. 

JAVORPROMET DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1610750001130072 

999. 

JELAS PRODUKT DOO SRBAC 

SRBAC 

OMLADINSKA BB 

1610450005470061 

1000. 

JELOVICA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

1610000023830098 

1001. 

JENCY COMMPANY PP BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

RAVNOGORSKA 5 

1610450005670075 

1002. 

JIM BENZ DOO POSUSJE 

POSUSJE 

JUKICA NJIVE BB 

1610200029170035 

1003. 

JIM DOO VITEZ 

VITEZ 

DJURE PUCARA BB 

1610700002790084 

1004. 

JIQING DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB BRCKO 

1610600007230070 

1005. 

JO-DO DOO CAZIN 

CAZIN 

KLICICI BB 

1610350000040006 

1006. 

JOSOTIC DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

JAPLANICKA 5 SIROKI BRIJEG 

1610200021280055 

1007. 

JOURNALIST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PRUŠČAKOVA 8 

1610000026960094 

1008. 

JOURNALIST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PRUŠČAKOVA 8 

1610000026960191 

1009. 

JUH PROM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ILIDŽA - SPOMENIK 26 

1610000022120085 

1010. 

JUKIĆ DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

STOJKOVIĆI BB 

1610700001290076 

1011. 

JUMBO STR VL.KARACIC NERMIN 

SARAJEVO 

ZAGREBACKA BB 

1610000049090062 

1012. 

JUMBOPLAST DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450006260029 

1013. 

JUNUZOVIC ALMIR AUTOPREVOZNIK 

BRCKO 

HAJDUCKA BR 9 

1610600003260054 

1014. 

JUR MARK DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

I.F. JUKIĆA BB 

1610350008740033 

1015. 

JURIC DRVO DOO CITLUK 

CITLUK 

MARKOVAC BB 

1610200006920078 

1016. 

JURKIC DOO GRADAČAC 

GRADAČAC 

UL.OSLOBOĐENJA 13 

1610500000470048 

1017. 

JUSAN MERC DOO CAZIN 

CAZIN 

KRIVAJA 144 

1610350022610063 

1018. 

JUTRANJKA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 4 

1610000044420094 

1019. 

JUTRO DOO KRESEVO 

KRESEVO 

FRA GRGE MARTICA 108 

1610700003380038 

1020. 

K & L DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

VEDROPOLJSKA BB 

1610350001730037 

1021. 

K&G ZTR VL. KVESIĆ I GALIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTIĆA BB 

1610200021290046 

1022. 

KAFANA MILOSNIK TEOFIK VELIC LIVNO 

LIVNO 

STARA CARSIJA 

1610200018360064 

1023. 

KAFE PRESS SUR VL VLADO VINCETIĆ 

ORAŠJE 

III ZONA BB 

1610800003620011 

1024. 

KAFFE EUROPA SUR VL. BORIĆ SULEJMAN 

SARAJEVO 

ALEJA BOSNE SREBRENE 20A 

1610000019500018 

1025. 

KAHRIB DOO SAPNA 

SAPNA 

SAPNA BB 

1610250009600040 

1026. 

KAIRO CAFFE BAR VL NIJAZ CUSTO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

1610200004640093 

1027. 

KAKTUS FENIKS DOO VISOKO 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA BB 

1610150003340053 

1028. 

KAL DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

JABLANSKA 39 

1610350015080050 

1029. 

KALA ART DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PETRA RAĐENOVIĆA 3 

1610450005910053 

1030. 

KALEX DOO VITEZ 

VITEZ 

BRANILACA STAROG VITEZA 

1610550001950023 

1031. 

KAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULBULISTAN 4 

1610000039780002 

1032. 

KAMENGRAD DD RUDNIK MRKOG UGLJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 45 

1610350015100032 

1033. 

KAMO AUTO KUCA DOO GRUDE 

GRUDE 

RUZICI BB 

1610200003130094 

1034. 

KAMS KOMERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RIZAHA STETICA 2 

1610000011880086 

1035. 

KAPIJA CAFFE BAR VL. DEMIROVIĆ ADNANA 

MOSTAR 

M. TITA 190 

1610200002140015 

1036. 

KARARA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

PLJESEVICKA 49 

1610350021710097 

1037. 

KARAVAN DOO SOKOLAC 

SOKOLAC 

CARA LAZARA 39 

1610000028590082 

1038. 

KAROKAN DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 27 

1610000016110062 

1039. 

KARTONGALANT DOO DERVENTA 

DERVENTA 

STUDENICKA BR 26 

1610450021270003 

1040. 

KATARINA SUR VL. STJEPO NADAREVIĆ 

ORAŠJE 

XI ULICA 17 

1610800001230028 

1041. 

KECALOVIC DOO BIHAC 

BIHAC 

ZRTAVA FASIZMA 41 

1610350002190011 

1042. 

KEDLY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRADA BAKUA 12 

1610000018020089 

1043. 

KEE I DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

POBRIZJE BB 

1610350020850095 

1044. 

KEJ DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

III ULICA 60 

1610800001240019 

1045. 

KEKEC DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

III ULICA 96 

1610800001250010 

1046. 

KELVIS DOO LAKTAŠI 

LAKTAŠI 

KARAĐORĐEVA 48 

1610450012630019 

1047. 

KEN SZR-FRIZERSKI SALON VL. MUSIĆ MIRELA 

SARAJEVO 

AKIFA ŠEREMETA 7 

1610000021190049 

1048. 

KENA SZR PEKARA VL. BRAHA ISMET 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 10 

1610000014940048 

1049. 

KENAN B E DOO BOSANSKI PETROVAC 

B PETROVAC 

RAJINOVAC BB 

1610350006790042 

1050. 

KENDI DOO TUZLA 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 28 

1610250008580085 

1051. 

KENT SUR LJETNA BASTA VL.HAJRIC JASNA 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000050140087 

1052. 

KESER KOMERC DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

KRAJISKIH BRIGADA 127 

1610450004260083 

1053. 

KG COMERC DOO VISOKO 

VISOKO 

LUKE IV BI L 3 6 

1610150002870088 

1054. 

KIBO KOMERC DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

VAGAN BB SIROKI BRIJEG 

1610200021350089 

1055. 

KIESINGER FITTINGS TUBES DOO BIHAC 

BIHAC 

HAMZE HUME BB 

1610350005370059 

1056. 

KIKI BUTIQUE VL RADICA BUSIC MOSTAR 

MOSTAR 

SPLITSKA 3 

1610200030050019 

1057. 

KIKI TR VL. ŠUTA DIJANA 

MOSTAR 

PUT ZA OPINE 11 

1610200002920089 

1058. 

KIM 2001 DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 6 

1610000030540073 

1059. 

KING SUR VL. HANIĆ DŽEMAL 

SARAJEVO 

RUDIJA ALVAĐA 21 

1610000016470029 

1060. 

KINGS COMMERCE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KNJAZA MILOŠA 78 

1610450019630024 

1061. 

KIS-COMMERCE DOO ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 58A 

1610550004390058 

1062. 

KISS CAFFE BAR VL EDINA IBRAHIMOVIĆ 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 43 

1610350012310021 

1063. 

KIT DOO VISOKO 

VISOKO 

ARNAUTOVIĆI BB 

1610150001480078 

1064. 

KIWICO DOO ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

ANTE STARČEVIĆA BB 

1610200014980002 

1065. 

KLAS DOO LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BR 5 

1610200018410019 

1066. 

KLJUČ DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

BIJELA PLOČA BB 

1610400004330071 

1067. 

KLUB 501 STR VL DEDAJIC EMIRA 

SARAJEVO 

TRGOVKE 4 

1610000015860093 

1068. 

KLUB 8 KAFFE BAR UR FUDO DIZDAREVIC 

BIHAC 

IZACIC BB 

1610350017430069 

1069. 

KLUB GALERIJA SUR VL. MARKOTIC MARIN 

VISOKO 

MUSALA BR 4 

1610150004430042 

1070. 

KLUB GOGO SUR BIFE VL. G. MARJANOVIĆ 

SARAJEVO 

MERHEMIĆA TRG BB 

1610000015070028 

1071. 

KM CAFFE BAR SUR VL. KADRIĆ ADNAN 

SARAJEVO 

HAMDIJE ČEMERLIĆA 7 

1610000021210031 

1072. 

KMB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

PRVA ULICA 4 

1610200010840042 

1073. 

KOBRA SUR VL. DEVEDŽIĆ MURADIF 

GRAČANICA 

BOSANSKIH KRALJEVA 1 

1610250004710076 

1074. 

KOCKICA TR VL.AMIR DUPANOVIC BIHAĆ 

BIHAC 

BIH.BRANILACA 26 

1610350010340048 

1075. 

KOD DEDE BISTRO UR VL. LEVAČIĆ ŽELJKO 

MOSTAR 

M. TITA 286 

1610200004250056 

1076. 

KOD MRKINA MESNICA VL BRKICEVIC JASMIN 

GRACANICA 

22 DIVIZIJE 22 

1610250013640090 

1077. 

KOD SABE FAST FOOD SUR VL. ĆOLAKOVIĆ 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA BB 

1610000020550043 

1078. 

KOD STAROG BONDZE GRILL VL BONDŽA IVICA 

GRUDE 

DONJI MAMICI BB 

1610200033800039 

1079. 

KODING DOO GRAČANICA 

GRACANICA 

GRACANICKIH GAZIJA BB 

1610250004740049 

1080. 

KOEM DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

UL. ZLATNIH LJILJANA BB 

1610550000760027 

1081. 

KOFINTT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200021410035 

1082. 

KOKA TR VL VLADO MILICEVIC MOSTAR 

MOSTAR 

M TITA 82 D 

1610200004850098 

1083. 

KOKO DŽADA DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

ARMIJE BIH BB 

1610250010540067 

1084. 

KOKOS STR VL DZAFIC AZRA 

ZENICA 

S SERDAREVICA 1 

1610550001640011 

1085. 

KOKOT COM DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

VOJNIĆI BB 

1610200003900080 

1086. 

KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT DD LUKAVAC 

LUKAVAC 

ZELJEZNIČKA 1 

1610250008350098 

1087. 

KOLODVOR UR VL SANEL CEHAJIC BIHAC 

BIHAC 

BIHACKIH BRANILACA 49 

1610350022170071 

1088. 

KOLORADO KAFFE BAR VL. RAJKIĆ ANES 

VISOKO 

RADINOVIĆI BR. 4 

1610150001840045 

1089. 

KOLUMBO PP BANJALUKA 

BANJA LUKA 

HAJDUK VELJKA 9 

1610450003150015 

1090. 

KOMPANIJA ELINS PANIC KEP DOO BRČKO 

BRČKO 

BOSNE SREBRENE 36 

1610600000130058 

1091. 

KOMPANIJA KUSLJIC DOO BRCKO 

BRCKO 

HASANA BECIREVICA BB 

1610600003210002 

1092. 

KOMPATEL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VELIKIH DRVETA 2 

1610000048850084 

1093. 

KONEL PROM DOO LAKTASI 

LAKTASI 

RADE JANJUSA 25 

1610450023670074 

1094. 

KONER 2000 DOO TUZLA 

TUZLA 

STUPINE BB 

1610250003520080 

1095. 

KONFEKCIJA BORAC ODP PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

ALEJA KOZARSKOG ODREDA 

1610450001770093 

1096. 

KONINKON BH DOO ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA 28 

1610550004210026 

1097. 

KONJIČKI KLUB UG BIHAĆ 

BIHAĆ 

BAKSAISKE BARE HIPODROM 

1610350004350007 

1098. 

KONOBA KOD JANKA SUR VL. BJELANOVIĆ M 

BANJA LUKA 

MOTIKE 68 A 

1610450009350061 

1099. 

KONOTJERA DOO PJ SABRINA I LARISA 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM 14 

1610000050740129 

1100. 

KONOTJERA DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM 14 

1610000050740032 

1101. 

KONZORCIJUM ZA INZENJE INGROMA GROUP 

BANJA LUKA 

VELJKA MLAĐENOVIĆA BB 

1610450006330063 

1102. 

KOPIĆ DOO OŠTRA LUKA 

OŠTRA LUKA 

STJEPANA RADIĆA 75 

1610800001330035 

1103. 

KORADOR PP MISIN HAN BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MISIN HAN BANJA LUKA 

1610450003480009 

1104. 

KORAK STR VL ZELJKO PERIC LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

PROBOJ BB 

1610200029560072 

1105. 

KORLATI TRADE DOO TREBINJE 

TREBINJE 

VINOGRADI STARINNOVAKA 12 

1610200005200074 

1106. 

KORPORACIJA PANIC DOO TESLIC 

TESLIC 

CETINJSKA 4 

1610400002890009 

1107. 

KOSAČE PROMET DOO KLADANJ 

KLADANJ 

GOJKOVIĆI BB 

1610250008990007 

1108. 

KOVA STR VL. DRAGAN KOVAČEVIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

A. ŠENOE BB 

1610200021450096 

1109. 

KOVAČ DOO POSUŠJE 

POSUSJE 

KOVACI BB 

1610200027860050 

1110. 

KOVACEVIC STR VL MIRO PANDZIC GRUDE 

GRUDE 

DRINOVCI BB 

1610200040440077 

1111. 

KOŽA ŽIGA DOO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

DOLE 25 

1610200031260094 

1112. 

KRAJINA CO DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BRAĆE PISTELJIC 1 

1610450013050029 

1113. 

KRAJINAMETAL DD BIHAĆ 

BIHAĆ 

JABLANSKA BB 

1610350004220027 

1114. 

KRIAM DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BARE 22 STUP ILIDZA 

1610000008710029 

1115. 

KRISTAL DOO BUGOJNO 

BUGOJNO 

KOPCICI 43 

1610700003720023 

1116. 

KRISTEL DOO ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

TREBIŽAT 86 

1610200015030054 

1117. 

KRISTINA STR VL. STANISLAV MARUŠIĆ 

MOSTAR 

ZRINSKI FRANKOPANA 15 

1610200011060038 

1118. 

KRIT STR VL LOLIC BRANISLAVKA 

BANJALUKA 

RADE VRANJESEVIC 1 

1610450018060079 

1119. 

KRIVAJA DD ZAVIDOVICI 

ZAVIDOVICI 

RADNICKA BB 

1610550000570004 

1120. 

KRIVAJA TR VL JULKA STOJIC MOSTAR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

1610200001640077 

1121. 

KRIŽANOVIC DOO VITEZ 

VITEZ 

GAČICE 76 

1610700000080098 

1122. 

KRONN EXPORT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

1610000040070032 

1123. 

KROV DOO BRCKO 

BRCKO 

KLOSTERSKA 1 III 

1610850002000060 

1124. 

KRSMANOVIC KOMERC DOO GORNJE CRNJELOVO 

BIJELJINA 

GORNJE CRNJELOVO BB 

1610850004910060 

1125. 

KRUPIĆ DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

ALAGICA SOKAK 5 

1610350023160053 

1126. 

KUKI MJESOVITA ROBA VL BUHAN HILMO VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKE B1 

1610150002020077 

1127. 

KULE DOO KISELJAK 

KISELJAK 

HAN PLOCA BB 

1610700004860064 

1128. 

KUM DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

SJEKOSE BB 

1610200015070018 

1129. 

KUNA INŽENJERING DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 75 

1610000023590023 

1130. 

KUPRESKA MLJEKARA ZADRUGA KUPRES 

KUPRES 

PUT LJEKOVITA BILJA BB 

1610200037490016 

1131. 

KVADAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULEVAR M SELIMOVICA 75 

1610000008910043 

1132. 

LA BORSA SZR VL HALVADŽIJA SALKO 

MOSTAR 

DRLJEVIĆA 1 

1610200004350063 

1133. 

LABATRANS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TUKOVI 64 

1610000010630047 

1134. 

LADA AUTO BD DOO BRČKO 

BRČKO 

CIGLANE 23 

1610600000880062 

1135. 

LAGUNA DOO ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BB 

1610550001070054 

1136. 

LAHAJ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 49 

1610000024820080 

1137. 

LAKI DOO ŠAMAC 

ŠAMAC 

SKARIC BR.53 

1610800003880068 

1138. 

LANA DOMACA RADINOST VL MILKA MATIC 

MOSTAR 

VJEKOSLAVA VRANCICA 44 

1610200043510030 

1139. 

LARISA TR VL.DURAKOVIC LEJLA 

CAZIN 

BEGOVE KAFANE 

1610350018710081 

1140. 

LAUFER ŠAHOVSKI KLUB UG TUZLA 

TUZLA 

ALEJA BOS VLADARA BR.37 

1610250004320039 

1141. 

LAV STR KOMISIONA RADNJA VL. ĐANKO KEMAL 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000018490054 

1142. 

LE PIAF STR VL DANIJELA KATIC CAPLJINA 

ČAPLJINA 

ANTE STARCEVICA BB 

1610200015080009 

1143. 

LEA STR VL BLAZEVIC STANA PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB 

1610450016180025 

1144. 

LEA STR VL.ZORAN REMETIC 

TREBINJE 

NIKŠIĆKI PUT 1 

1610200032530018 

1145. 

LEGNAMI DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ ISTOK 

KLOKOTNICA 

1610250006810029 

1146. 

LEJLA STR VL.RADMILOVIĆ SEAD GORAŽDE 

GORAŽDE 

MEVSUDA BAJIĆA BAJE BB 

1610300000110091 

1147. 

LEKO CO DOO SIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

K DOMAGOJA 8 

1610200032150069 

1148. 

LELA DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE 16 

1610300001990048 

1149. 

LEMAR DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJA BB 

1610000009170003 

1150. 

LEMIX SPPPR VL. POROBIC HAKIJA ZEPCE 

ZEPCE 

DONJA GOLUBINJA ZEPCE 

1610000029320007 

1151. 

LEN MAX DOO MODRICA 

MODRICA 

DOSITEJA OBRADOVICA BB 

1610450038770064 

1152. 

LENTINI DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

VINJANI BB 

1610200026640081 

1153. 

LESNE DOO TESLIĆ 

TESLIĆ 

BARICI 

1610400001870054 

1154. 

LESNINA DOO LIVNO 

LIVNO 

GUBER BB LIVNO 

1610200018440089 

1155. 

LEVI TRADE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 9 

1610200011190018 

1156. 

LEXI PROM DOO VITEZ 

VITEZ 

MIROSLAVA KRLEZE 6 

1610200026880059 

1157. 

LF GRUPA DOO LAKTASI 

LAKTASI 

SLATINA BB 

1610450011900094 

1158. 

LI DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600005270088 

1159. 

LI MAMIC DOO LIVNO 

LIVNO 

STJAPANA RADICA 33 

1610200018470062 

1160. 

LIBERTAS STR VL.GORDANA ANTOLOVIĆ 

ŽEPČE 

RADUNICE BB 

1610750001360059 

1161. 

LIBITUM TRADE DOO TUZLA 

TUZLA 

VELJKA LUKICA KURJAKA 4 

1610250005280048 

1162. 

LICHENG DOO BRČKO 

BRČKO 

DUBRAVE BB 

1610600005830069 

1163. 

LIFE AUTO DOO TUZLA 

TUZLA 

SAVE KOVAČEVIĆA 68 

1610250004040097 

1164. 

LIFT TR VL.SULJAGIĆ ERNA SREBRENIK 

SREBRENIK 

ČEHAJE 

1610500001380005 

1165. 

LIKO SAS SARAJEVO 

ILIDZA 

LUZANSKO POLJE 40 

1610000007620040 

1166. 

LIMEL DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

PAPRATNICA BB 

1610750003670017 

1167. 

LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 15 

1610000000570080 

1168. 

LIPOVAČA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 91 

1610350001190038 

1169. 

LISTO DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

VARAZDINSKA 2 SIROKI BRIJEG 

1610200021570085 

1170. 

LIVADA EXIM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZAIMA ŠARCA 46 

1610000016490011 

1171. 

LIVIO SUR JOZO KVESIC 

MOSTAR 

IV BOJNA BR. 3 

1610200011250061 

1172. 

LJILJANA KOMERC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BANA LAZAREVIĆA 23 D 

1610450004580086 

1173. 

LKC VALTER DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VRAZOVA 14 

1610000019860082 

1174. 

LODA COM DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

UZARICI BB SIROKI BRIJEG 

1610200021600058 

1175. 

LS KERATERM DOO ČITLUK 

ČITLUK 

K. TOMISLAVA 100 

1610200007020085 

1176. 

LUCIJA STR RONI PENJAK LIVNO 

LIVNO 

SINJSKA BR 3 

1610200018540096 

1177. 

LUCKY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DESPOTA KON DRAGASA 16 

1610450001270058 

1178. 

LULI SUR VL. HASANBEGOVIC ZINETA 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BASESKIJE 20 

1610000041980059 

1179. 

LUX NH EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HISETA 21 

1610000017930073 

1180. 

LUZANI STR VL. KAHVEDZIC SEID ILIDŽA 

ILIDZA 

SAMIRA CATOVICA KOBRE 31 

1610000031420057 

1181. 

M & DIKTA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HERCEGOVACKA 3 

1610000026440077 

1182. 

M & G COMPANY DOO KISELJAK 

KISELJAK 

ZANATSKI CENTAR BB 

1610700005710075 

1183. 

M 84 SUR VL. JADRANKA MISIR 

ČAPLJINA 

S.S.KRANJČEVIĆA BB 

1610200015130061 

1184. 

M ANI DOO ZENICA 

ZENICA 

JALIMANOV PUT 6A 

1610550000230019 

1185. 

M EKSID ZTR MESARA VL SRDJAN JOVANOVIC 

ZVORNIK 

KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 

1610850004130083 

1186. 

M SPORT STR VL HILARIJA KASELJ KRASEVO 

TESANJ 

KRASEVO BB 

1610750001450075 

1187. 

M ZOVKO DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

DOBOJSKI PUT BB 

1610750001470057 

1188. 

M&N PLASTIKA SZR VL NEDELJKOVIC MILAN 

DOBOJ 

PORJECINA BB 

1610450034820030 

1189. 

M&S STR VL SANJA KRALJEVIC LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

K KRESIMIRA BB 

1610200029070028 

1190. 

M&T DOO ZEPCE 

ZEPCE 

S.TOMASEVICA DELTA 1 

1610750003440030 

1191. 

M&V PROM STR VL VRAC IVA DERVENTA 

DERVENTA 

JASIKOVACA BB 

1610450034520009 

1192. 

MA BELLE SR VL MARKOVIC ALEKSANDRA 

LAKTASI 

KARADJORDJEVA BB LAKTING 2 

1610450023060041 

1193. 

MA TONGHUI DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVIĆA 10 

1610250014150019 

1194. 

MAČ DOO TUZLA 

TUZLA 

PERE KOSORIĆA 14 

1610250001830049 

1195. 

MACK DOO BRCKO 

BRČKO 

DANILA KISA BR 10 

1610600001250020 

1196. 

MADIC DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA D. BUNTIĆA 21 

1610200021670092 

1197. 

MADLIEN TEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOTROMANICA 48 

1610000003580087 

1198. 

MAGAZIN GROUP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB SKENDERIJA 

1610000025720046 

1199. 

MAGIC DOO CITLUK 

CITLUK 

ZURANJ BB 

1610200007040067 

1200. 

MAGIS DJO LJUBUŠKI 

LJUBUŠKI 

H.K.GRADAŠČEVIĆA BB 

1610200008000076 

1201. 

MAGMUS STR VL. MARINKO MUSA 

ŠIROKI BRIJEG 

PRIVALJ BB 

1610200021680083 

1202. 

MAGNAT MERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MERHEMIĆA TRG BB 

1610000001800040 

1203. 

MAGNET STR VL. PUCAR ZLATA SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISAKA SAMOKOVLIJE 67 

1610000034510089 

1204. 

MAGRA PROJEKT DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

ULICA PRVA SP 70 LAMELA 3 

1610400004230064 

1205. 

MAH DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA BB 

1610700000040037 

1206. 

MAHMIĆ TRANS DOO BOS. KRUPA 

BOS. KRUPA 

MAHMIĆ SELO BB 

1610350003530066 

1207. 

MAJA TR VL.HASAN OMERAGIĆ 

V.KLADUŠA 

PODZVIZD RAJNOVAC 42 

1610350013590033 

1208. 

MAJNEX DOO PALE 

PALE 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610000022200013 

1209. 

MAJRA STR VL. KECO EDIN ILIJAS 

ILIJAS 

BOSANSKI PUT BB ILIJAS 

1610000038440044 

1210. 

MAKAENA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKODOLSKA 1 

1610200011340077 

1211. 

MAKSUMIC KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

SEHIDSKA BB 

1610700003500027 

1212. 

MALAHIT DOO TUZLA 

TUZLA 

PLANE BB MAGISTRALNI PUT 

1610250007770038 

1213. 

MALBOX DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

211OSLOBODILACKEBRIGADE 

1610500002390066 

1214. 

MALI KUK SZUR VL HASAN DJULIC MOSTAR 

MOSTAR 

29 HUD 61 

1610200002850055 

1215. 

MALI RAJ SUR VL TODOROVIC RADMILA M GRAD 

MRKONJIC GRAD 

MLINISTA 

1610450032700095 

1216. 

MALIK TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽENETIĆA ČIKMA 12 

1610000001740094 

1217. 

MALOTONAZNA HEMIJA DD GORAZDE 

VITKOVICI 

PRVE DRINSLKE BRIGADE BB 

1610300003820050 

1218. 

MAM INVEST SZD VL. MASLAN MUNEVER 

GORAŽDE 

RIFETA ĆUTUNE 20 

1610300002140010 

1219. 

MAMMA MIA FAST FOOD SUR VL. N. MEMLEDZIJA 

SARAJEVO 

HIMZE POLOVINE 49 

1610000014760016 

1220. 

MAN UR BISTRO VL. SIROVINA S. I TRGO N. 

GORAŽDE 

RUŽDIJE ISLAMAGIĆA BB 

1610300002810086 

1221. 

MANDA TRADE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

TREBIZAT BB 

1610200015170025 

1222. 

MANGO STR VL ZUBCEVIC ALMA 

SARAJEVO 

KRANCEVICEVA 33 

1610000047270051 

1223. 

MANIX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKICEVA 116 

1610000016060010 

1224. 

MANJE STR VL MARIO MILOS GRUDE 

GRUDE 

FRA PASKALA BUCONICA 36 

1610200024520049 

1225. 

MANN COMERC DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 79 

1610350006540073 

1226. 

MARANA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200031010028 

1227. 

MARANT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

K VISESLAVA BB 

1610200011390032 

1228. 

MARCO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 10 

1610000025510041 

1229. 

MARELA SZR VL.SEVLETA SUBAŠIĆ 

ORAŠJE 

VI ULICA 16 

1610800001490085 

1230. 

MARIĆ SPECIJAL PROD VL.MARIĆ VLADO 

TUZLA 

KULINA BANA 13 

1610250008410044 

1231. 

MARIJA SZR VL. VUKOJEVIĆ MARA 

ČAPLJINA 

ZRINSKOFRANKOPANSKA 

1610200015190007 

1232. 

MARIJAM DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

ZAGREBACKA 2 

1610200027640054 

1233. 

MARIJEL DOO KISELJAK 

KISELJAK 

KREŠEVAČKA CESTA BB 

1610150005190037 

1234. 

MARINA SUR BUFFET VL RUZICA SABLJIC 

LJUBUSKI 

S. RADICA SPORTSKA DVORANA B 

1610200041760053 

1235. 

MARINITA CAFFE BOZO RIMAC LIVNO 

LIVNO 

S S KRANJCEVICA BR 10 

1610200018610033 

1236. 

MARION DOO MOSTAR 

MOSTAR 

JASENICA 158 

1610200011410014 

1237. 

MARISOL DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VIHOVICI NOVO NASELJE BB 

1610200037860071 

1238. 

MARKET ANA VL ANDJA SLISKOVIC SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200021750020 

1239. 

MARKET ARA STR VL. DURAKOVIĆ LJERKA 

SARAJEVO 

GRABAVIČKA BB 

1610000011740018 

1240. 

MARKET MAJA STR VL. ŠUNJIĆ ZDENKO 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 6 

1610200011430093 

1241. 

MARKET NINO STR VL. ZORBIĆ NIJAZ 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 80 A 

1610000025740028 

1242. 

MARKET STR VL LJEVAR MIRKO 

NOVA TOPOLA 

NOVA TOPOLA 

1610450013130054 

1243. 

MARKOM DOO USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

USTIKOLINA BB 

1610300002390076 

1244. 

MARLE SZUD VL. RAKONJAC MARTIN 

VOGOSCA 

IGMANSKA 44 

1610000015900057 

1245. 

MARLYN COMERC DOO GRADACAC 

GRADACAC 

HADZIEFENDIJINA 2 

1610500003300023 

1246. 

MARSHAL KAFFE BAR UR VL.ABDIĆ HARIS 

BIHAĆ 

502 VITEŠKE BB 

1610350013790047 

1247. 

MART MARK DOO BIHAĆ 

BIHAC 

VIKTORA BUBNJA 43 

1610350020520004 

1248. 

MARTIN CVJEĆARNA STR VL.B. MARTINOVIĆ 

VITEZ 

SLAVKA RODIĆA BB 

1610700001510072 

1249. 

MARTINI CAFFE BAR VL. BRANKA MIKULIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

KOČERIN BB 

1610200021810063 

1250. 

MAS EXPORT DOO CAZIN 

CAZIN 

LOJIČKA BB 

1610350001650012 

1251. 

MASICI COMMERCE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MASICI 21 CIM 

1610200011460066 

1252. 

MASTEL BEROX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 90 

1610000000220007 

1253. 

MASTPED PROM STR VL MARIC DRAZEN DERVENTA 

DERVENTA 

GAVRILA PRICIPA BR 17 

1610450032840066 

1254. 

MATAS SZR VL. DRAŽEN BEVENDA 

ŠIROKI BRIJEG 

JARE 118 

1610200021830045 

1255. 

MATEJ GAL DOO GRUDE 

GRUDE 

GRUDSKO VRILO 101 

1610200037010060 

1256. 

MATICA DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

BANA JELACICA BB 

1610200024690090 

1257. 

MATIDRA DOO PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

MAGISTRALNI PUT BR 27 

1610400005680020 

1258. 

MATIDRA DOO PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

MAGISTRALNI PUT BR 27 

1610450023770081 

1259. 

MATIX DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

STJEPANA RADICA BB 

1610200017120016 

1260. 

MATKOVIC DOO LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

1610200024570004 

1261. 

MATRIX KOMERC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MIŠE STUPARA 3 

1610450012480057 

1262. 

MAXIM COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BRANKA POPOVIĆA 115 

1610450009290018 

1263. 

MAXWEL DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KRALJA TOMISLAVA 7 

1610200035860028 

1264. 

MAYAK DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

KARADJORDJEVA 2 

1610450003900019 

1265. 

MB CAFFE SLASTIČARNA VL. ZENDELI MEMET 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 19 

1610000014480074 

1266. 

MB CAKIC DOO CITLUK 

CITLUK 

SLUZANJ BB 

1610200034590007 

1267. 

MB LIPOVAČA DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBLJANKIĆA 32 

1610350003010049 

1268. 

MB STR MESNICA VL.BRKIĆ MUNIRA 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1610550003440040 

1269. 

MB TRANSPORT DJL KAKANJ 

KAKANJ 

BREZANI 127 

1610150003160021 

1270. 

MBM KONSTRUKCIJE DOO SARAJEVO 

VOGOŠĆA 

ŽELJEZNIČKA CESTA BB 

1610000000270059 

1271. 

MBM MONT SZR VL. MARIN ŠARAVANJA 

ŠIROKI BRIJEG 

G. CRNAČ BB 

1610200021840036 

1272. 

MBM MONTAZA SZR BLAGO SAKOTA 

SIROKI BRIJEG 

TRN VAGAN BB SIROKI BRIJEG 

1610200021850027 

1273. 

MBS PROMET DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

CAPLJE 282 

1610350005600046 

1274. 

MDM DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

IV ULICA 25 

1610800001580004 

1275. 

MDM DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTIĆA 93 

1610200021880097 

1276. 

MDM S DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DJOKE MAZALICA 1 SPRAT II 

1610000021130006 

1277. 

MDV DOO VLASENICA 

VLASENICA 

TRG SRPSKIH BORACA 5 

1610850002700012 

1278. 

MEC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LUKAVIČKA CESTA 72 

1610000016160017 

1279. 

MED SP VL MIRSAD CVIKO BRCKO 

BRCKO 

SARAJEVSKA BR 11 

1610600007420093 

1280. 

MEDDLE CAFFE BAR SUR VL MARUŠIĆ MIRKO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

1610200011570064 

1281. 

MEDEKS STR VL.SMOLOVIC BRANKA 

LUKAVICA 

NIKOLE TESLE 22 

1610000057810071 

1282. 

MEDIA PROMET DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR SRPSKE VOJSKEBB 

1610450003890028 

1283. 

MEDIAPAN DOO BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

KAONIK BB 

1610700001520063 

1284. 

MEDILAB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARCEVICA BB 

1610200011580055 

1285. 

MEDINA DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

DRUGI KILOMETAR BB 

1610400002110032 

1286. 

MEDIPLAST ZD VL NISVETA DUDIC 

SANSKI MOST 

BUZIMSKO NASELJE BB 

1610350021290087 

1287. 

MEDITERAN BIFE UR VL. SULIĆ EŠEF 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 16 

1610350001280054 

1288. 

MEDITERAN DOO CAZIN 

CAZIN 

ĆUPRIJA BB 

1610350016740011 

1289. 

MEDITERAN SUR VL. IVICA ALEKSIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

PRIVALJ BB 

1610200021890088 

1290. 

MEDIUM ADRIA TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GABELINA 25 

1610000021510052 

1291. 

MEGACOMM DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MILE BUDAKA 106 C 

1610200011610028 

1292. 

MEGASPED DOO BRČKO 

BRČKO 

UL JAKOVA GOTOVCA BR 8 

1610500000250052 

1293. 

MEGEN DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

FADILA JAHIĆA ŠPANCA BB 

1610550000460006 

1294. 

MEHAEL TRADE DOO TUZLA 

TUZLA 

BRANISLAVA NUŠIĆA 13 

1610250003340048 

1295. 

MELI TR VL. SULJIĆ MIRSAD 

SREBRENIK 

UL IBRAHIMA CVIKE BR 64 

1610500000460057 

1296. 

MEMFIS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPASINA 19 

1610000010320035 

1297. 

MEMISEVIC DOO BREZA 

BREZA 

PODZUPCA BB 

1610150006480040 

1298. 

MEN DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

PIROTA BB 

1610700000030046 

1299. 

MEN STR VL. EFENDIC NIZAMA SARAJEVO 

SARAJEVO 

KAUKCIJINA 61 

1610000000240086 

1300. 

MENAGER DJO GRUDE 

GRUDE 

DRINOVCI-METILJEVAC BB 

1610200008080004 

1301. 

MENAGMENT GABI DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

RADISICI BB 

1610200006100040 

1302. 

MERCI STR VL LOVRIC DARIO MOSTAR 

MOSTAR 

FRANJEVACKA 16 A 

1610200011640098 

1303. 

MERDŽAN TRADE PP ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

S.S.KRANJČEVIĆA BB 

1610200015290014 

1304. 

MERIMA FRZERSKI SALON SZR VL.KRDŽALIĆ S. 

TEŠANJ 

VUKOVO BB 

1610400004550067 

1305. 

MERIS TR VL.REDŽIĆ ESMA VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUSA 

GOLUBOVIĆI 125 TODOROVO 

1610350012090025 

1306. 

MERKUR ZABAVNE IGRE VL GRGIC FEHRUDIN 

SANSKI MOST 

17 V K B E BB 

1610350012670085 

1307. 

MERLIN KAFE BAR SUR VL. BRKIĆ IVAN 

LJUBUŠKI 

H K GRADAŠČEVIĆA BB 

1610200008090092 

1308. 

MERLOT DOO SIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

DR.Đ.BASLERA 9 

1610200031470002 

1309. 

MERNI TR VL. MUJIĆ MERSIJA TUZLA 

TUZLA 

ALEJA BOS VLADARA BB 

1610250008980016 

1310. 

MERO UR RESTORAN VL MURIC HAFIJA CAZIN 

CAZIN 

IZETA NANICA 100 

1610350020550074 

1311. 

MEROS KOMERC DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

M.TITA BB 

1610500001270007 

1312. 

MESIC SAMOST POLJ PROIZ VL MESIC HAMID 

TRNOVO 

GOVIDOVICI BB 

1610000052230049 

1313. 

MESKO DOO KOZARSKA DUBICA 

KOZAR.DUBICA 

AGINCI BB 

1610450006860071 

1314. 

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVIC DOO PJ CAZIN 

CAZIN 

PRKOS 128 

1610350006090090 

1315. 

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

1610200021900079 

1316. 

MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KREŠEVO 

KREŠEVO 

VELGOSCE 20 

1610000000230095 

1317. 

MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KREŠEVO 

KREŠEVO 

VELGOSCE 20 

1610000000230192 

1318. 

MESNA INDUSTRIJA STANIĆ DOO KREŠEVO 

KREŠEVO 

VELGOŠĆE 20 

1610700002300040 

1319. 

MESNICA KOD ILE STR VL. KOVAČ ILIJA 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

1610200011650089 

1320. 

MESNICA SZR VL MUSTAFA SARAJLIĆ 

ZAVIDOVIĆI 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610750004410030 

1321. 

MESNICA VL DZAFIC OSMAN GRAČANICA 

GRACANICA 

MEHMEDA AHMEDBEGOVIC 

1610250016370058 

1322. 

MESO PROMET HALILOVIĆ DJL ZENICA 

ZENICA 

ŠTROSMAJEROVA 5 

1610150003930007 

1323. 

METAL GRAĐA DD VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA 19 

1610150001980016 

1324. 

METALIA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SALAKOVAC BB 

1610200003730039 

1325. 

METALIK PTP GRADIŠKA 

GRADIŠKA 

ĐORĐA SMITRANA BB 

1610450003710093 

1326. 

METALKONCEPT DOO LAKTASI 

LAKTASI 

MLADENA STOJANOVICA 10 

1610450001890082 

1327. 

METALMONT SZR VL KRISTIJAN BARTULOVIC 

BUSOVACA 

KRALJA TVRTKA BB 

1610700005420045 

1328. 

METALPLAST DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

OSMANA POBRIĆA BB 

1610400001130041 

1329. 

METALTEX AD DOO TESANJ 

TESANJ 

JELAH BB 

1610400001260021 

1330. 

METRONIK SISTEMI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ENVERA ŠEHOVIĆA 14 / 1 

1610000012520092 

1331. 

MF TR VL MUJAGIC FIKRET 

V. KLADUŠA 

ZBORISTE BB 

1610350011290066 

1332. 

MG MARKET STR VL. ĆULIBRK GORDANA 

LAKTAŠI 

LAKTAŠI 

1610450005250065 

1333. 

MGS COMPANY DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

BRACE JUGOVIC B 19 

1610850000790082 

1334. 

MIAL STR VL MILA MIKULIC SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTICA 

1610200021940043 

1335. 

MIG DOO PALE 

PALE 

JAHORINSKA BB 

1610000026880069 

1336. 

MIGAGRO 2000 DOO CITLUK 

CITLUK 

GORNJI MALI OGRADJENIKBB 

1610200008110074 

1337. 

MIHALJ DOO RAKITNO POSUSJE 

POSUSJE 

RAKITNO BB 

1610200036010087 

1338. 

MIJAT I SINOVI GROUP DOO LAKTASI 

LAKTASI 

INDUSTRIJSKA ZONA BB LAKATSI 

1610450020850090 

1339. 

MIKAS TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BARSKA 32 

1610000025600057 

1340. 

MIKEC KOMERC DOO KUPRES 

KUPRES 

BLAGAJ BB 

1610450010250027 

1341. 

MIKI COMMERC DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

OZIMICE II B 7 D 1 

1610350012870002 

1342. 

MIKULIC COMPANY DOO GRUDE 

GRUDE 

BOBOSKA BB 

1610200026020057 

1343. 

MILGOR DOO GORAZDE 

GORAZDE 

MRAVINJAC BB 

1610300000250062 

1344. 

MILGOR DOO GORAZDE 

GORAZDE 

MRAVINJAC BB 

1610300000250159 

1345. 

MILJANOVIĆ KOMERC DOO DOBOJ 

DOBOJ 

OSJEČANI 

1610400003340089 

1346. 

MILJKOVIĆ MERC DOO VELIKA KLADUŠA 

V. KLADUSA 

DZEMALA BIJEDICA8 

1610350011030009 

1347. 

MILJKOVICI DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 12 

1610200032640016 

1348. 

MILKA STR VL. MILA SLIŠKOVIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

A . G. MATOŠA BB 

1610200021960025 

1349. 

MILLENNIUM DOO ZENICA 

ZENICA 

KULINA BANA 23 

1610550001810052 

1350. 

MIMIN COMERC DOO VELIKA KLADUŠA 

V KLADUŠA 

MUHSINA RIZVIĆA 

1610350008610053 

1351. 

MIMMEX DOO MEĐUGORJE 

MEĐUGORJE 

MEĐUGORJE B.B. 

1610200008120065 

1352. 

MIMOZA CVJECARNICA STR VL M. MARIC 

MOSTAR 

S RADICA 72 

1610200011780069 

1353. 

MIMOZA SZPR VL. CENAJ DAUT 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA BB 

1610000012420085 

1354. 

MIN FRIZ SALON SZR VL FATA ABAZA MOSTAR 

MOSTAR 

M TITA 2 

1610200002550034 

1355. 

MIN KAKTUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

JASENICA 97 D 

1610200011790060 

1356. 

MINA SUR VL VAHID KAMBEROVIĆ 

ORASJE 

VIII ULICA 51 

1610800001690002 

1357. 

MINAL DOO S. DRVAR 

DRVAR 

POTOCI BB 

1610450001780084 

1358. 

MINAS PRZIONICA KAFE VL OSMAN NEIMARLIJA 

VISOKO 

RADINOVICI BR 2 

1610150003940095 

1359. 

MINASCO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 182 

1610000022910053 

1360. 

MINEX DOO ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 78 

1610550000660020 

1361. 

MINEX DOO ZENICA PJ SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISEVIĆA SOKAK 4 

1610000010570004 

1362. 

MINEXPRINT DOO ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVICA PUT 78 

1610550002820016 

1363. 

MINI FARMA KOKA NOSILJA VL.SLJIVAR VAHID 

TARCIN 

VRBANJA BB 

1610000027640064 

1364. 

MINI MARKET STR JADRANKO MARIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

DOBRIĆ BB 

1610200021970016 

1365. 

MINI MARKET STR VL MEHMEDAGIĆ HINA 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 13 

1610000025220011 

1366. 

MINI PEKARA AROMA VL BAJRAM CAKAJ 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA BB 

1610350020870077 

1367. 

MIR TRADE DOO LAKTASI 

LAKTASI 

DOSTE PROTIC BB JABLAN 

1610450010370016 

1368. 

MIRAGE DOO TUZLA 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 93 

1610250010350044 

1369. 

MIRAGE SUR VL. PEJANOVIĆ RATIMIR 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 43 

1610000014900084 

1370. 

MIREL ERMIN DOO BOS. PETROVAC 

BOS. PETROVAC 

MEDENO POLJE 

1610350006530082 

1371. 

MIRJAM COMERCE DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

ČELOPEK BB 

1610250009570067 

1372. 

MIRJAM DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

BRAĆE JUGOVIĆA 

1610250007380098 

1373. 

MIRSAD COMPANY DOO GORAŽDE 

GORAŽDE 

ALIJE HODŽIĆA 37 

1610300002220035 

1374. 

MIRSO SZR VL B MIRSAD VISOKO 

VISOKO 

CABARAVDICA 20 

1610150001350098 

1375. 

MIRVIĆ INVEST DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAFE BEHMENA 66 

1610000026280027 

1376. 

MISABO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PUT FAMOSA BB ILIDZA 

1610000005880054 

1377. 

MISBAH DOO ZENICA 

ZENICA 

ŠKOLSKA 2 

1610550000190055 

1378. 

MISSION DOO TUZLA 

TUZLA 

MARŠALA TITA 159 

1610250004520053 

1379. 

MITKE INTERNATIONAL DOO 

SARAJEVO 

MARIJANA BARUNA 2 

1610000003740040 

1380. 

MIVEX TR VL SENADA SALKANOVIĆ 

MAGLAJ 

LIJEŠNICA BB 

1610750001720026 

1381. 

MJESNA ZAJEDNICA VISICI CAPLJINA 

CAPLJINA 

VISICI BB 

1610200026120064 

1382. 

MJEŠOVITA ROBA VL. OĆUZ ENES 

VISOKO 

UVORIĆI 

1610150002250064 

1383. 

MJEŠOVITA ROBA VL.HALILOVIĆ NASIHA 

VISOKO 

LIJEŠEVA 

1610150001200039 

1384. 

MJESOVITE ROBE STR VL. MESINOVIĆ DŽENANA 

TEŠANJ 

MEDAKOVO 

1610400002420044 

1385. 

MK SUR FAST FOOD VL.SUCESKA MUJO 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 7 

1610000032690078 

1386. 

MLADOST MN DOO SAMAC 

SAMAC 

J CVIJICA BB 

1610800003800043 

1387. 

MLIJEKO PRODUKT DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

PATKOVACA BB 

1610850006960058 

1388. 

MLIN PSENICA DOO BRCKO 

BRCKO 

MOSTARSKA BR 253 

1610600005010031 

1389. 

MLIN ZLATNO ZRNO DOO ZEPCE 

ZEPCE 

BEGOV HAN BB 

1610750004380057 

1390. 

MLJEKOPRERADA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

MOKRO BB 

1610200022010077 

1391. 

MM TR VL MIREL BEGOVIĆ BIHAC 

BIHAĆ 

JABLANSKA BR 2 

1610350015830054 

1392. 

MMS RISTIĆ DOO GLAVIČICE 

BIJELJINA 

GLAVIČICE BB 

1610600001000051 

1393. 

MOBILEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

Trg medjunar.prijateljstva 15 

1610000047780077 

1394. 

MOCCA DOO TUZLA 

TUZLA 

ŽARKA VUKOVIĆA 3 

1610250007670031 

1395. 

MOCCA STR VL. ČELIK IBRAHIM 

GORAŽDE 

HIMZE ĆUROVCA 

1610300003350085 

1396. 

MODE LINE STR VL MARIJANA BULUM CAPLJINA 

CAPLJINA 

ANTE STARCEVICA BB 

1610200040830017 

1397. 

MODRASPED DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

MODRA BR 76 

1610350010020045 

1398. 

MOFAZA SOD VL. MARJANOVIĆ IVAN 

MOSTAR 

FRANJEVAČKA 59 

1610200011900058 

1399. 

MOKA STR VL. IVA ŽELJKO 

ŠIROKI BRIJEG 

STJEPANA RADIĆA BB 

1610200022040050 

1400. 

MOMA COMERCE DOO BILECA 

BILECA 

DUBRAVA LAMELA B 

1610200004780064 

1401. 

MOMENT DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

D. MAHALA-S RADICA 214 

1610800001740054 

1402. 

MON AMI UR VL LOJO EDVIN GORAŽDE 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 2 A 

1610300003610045 

1403. 

MONACO CAFFE BAR VL STJEPAN KRIVIC LIVNO 

LIVNO 

LOPATICE BB LIVNO 

1610200032540009 

1404. 

MONEL STR PAVLOVIĆ MILENA 

ČAPLJINA 

MATIJE GUPCA BB 

1610200015380030 

1405. 

MONEX DOO VISOKO 

VISOKO 

JALIJA 45 

1610150000400080 

1406. 

MONIKA DOO DONJA MAHALA ORAŠJE 

DONJA MAHALA 

VINKOVAČKA 5B 

1610800001750045 

1407. 

MONIR DOO PRIVREDNO DRUSTVO KONJIC 

KONJIC 

SARAJEVSKA 31 

1610200040000085 

1408. 

MONTBOSS COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AZIZA SOKOLICA 2 

1610000029570073 

1409. 

MOR DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

TUZLANSKOG ODREDA BB 

1610250001740033 

1410. 

MORANGO DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

DRACEVO BB 

1610200034660041 

1411. 

MORE DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV GRUDE 

GRUDE 

RUZICI BB 

1610200029390031 

1412. 

MORGAN DOO ČITLUK 

ČITLUK 

MEDJUGORJE BB 

1610200007110004 

1413. 

MOST DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MILANA MIRIĆA 4 

1610450020240057 

1414. 

MOST DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IZACIC 14 

1610350023380049 

1415. 

MOTAJICA RUDNIK KAOLINA AD SRBAC 

SRBAC 

TRG BATSTVA I JEDINSTVA 13 

1610450015690078 

1416. 

MOTIVACTION BH DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE 4 

1610000016290094 

1417. 

MP3 CLUB SUR VL BERNARD JABLANOVIC 

VITEZ 

K PETRA KRESIMIRA IV 

1610700004040026 

1418. 

M-PROJECT DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

M.KRLEŽE BB 

1610350007020029 

1419. 

MS TRANS DOO CITLUK 

CITLUK 

MEDJUGORJE BB 

1610200026400006 

1420. 

MSM STR VL. SANDRO ČERKEZ 

ŠIROKI BRIJEG 

K . STEPINCA BB 

1610200022100093 

1421. 

MSN STR VL KAPO SANELA 

SARAJEVO 

AZIZE SACIRBEGOVIC BB 

1610000048770059 

1422. 

MUKIPROM EXPORT IMPORT DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

JELAH 

1610400000670067 

1423. 

MULABDIĆ 99 DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

EDHEMA AJANOVIĆA BB 

1610400003030077 

1424. 

MURSELOVIC DOO BRČKO 

BRČKO 

GORNJI RAHIC 333 

1610600000180013 

1425. 

MUSTANG DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOŠĆANSKA BB 

1610650000730049 

1426. 

MUSTAPIC FRIGO DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

K DOMAGOJA BR 7 

1610200012020047 

1427. 

MVM SUR KAFE BAR VL MILENA VUJIC BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA BR 81 

1610850002470025 

1428. 

NADA PIZZA GRILL SUR VL SOLDO SLAĐANA 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BR1 

1610200012030038 

1429. 

NAF DOO ŽIVINICE 

ZIVINICE 

16 MUSLIMANS. BRIGADE 1 

1610250012620038 

1430. 

NAKI DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600006570082 

1431. 

NAM COMMERCE DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

LISICE BB 

1610200028690079 

1432. 

NANDA CAFE BAR PICERIJA VL ALAGIC SEMSA 

KAKANJ 

UL SEHIDA 31 

1610650000340012 

1433. 

NAPEX DRVO DOO SARAJEVO 

KREŠEVO 

GUNJANI BB 

1610000020370011 

1434. 

NAPOLEON DOO G BULETIC TESLIC 

TESLIĆ 

G BULETIC 

1610400007540092 

1435. 

NARCIS SZCR VL. MARIC VLADO 

ŽIVINICE 

MARSALA TITA BB 

1610250008430026 

1436. 

NARODNO GRIJANJE DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

TUKOVI 64 B 

1610000034010054 

1437. 

NARODNO GRIJANJE ENERGSIS DOOPROZORRAMA 

PROZOR RAMA 

KOVACEVO POLJE 14 

1610200046220016 

1438. 

NASA STVAR STR VL ZARKO SANTIC 

SIROKI BRIJEG 

S RADICA 1 

1610200022130066 

1439. 

NECKAR CO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 50 

1610000023440061 

1440. 

NECKO STR VL. IDRIZOVIC SADIJA 

SARAJEVO 

RUDJERA BOSKOVICA 254 

1610000010610065 

1441. 

NEDIM STR VL HUSIC HUSEIN 

VISOKO 

SMSNICA BR 27 

1610150003770054 

1442. 

NEES UR CAFFE BAR VL.BEGOVIC KASIM 

SANSKI MOST 

FAJTOVCI BB 

1610350012290039 

1443. 

NEHAM PROMET DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

VREOCA 63 D 

1610000010760027 

1444. 

NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE SKEND BAZAR BB 

1610000022330090 

1445. 

NEOPLAN SERVICE CENTAR BIH DOO TEŠANJ 

TEŠANJ 

JELAH BB 

1610400004040041 

1446. 

NERMA KOM DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

ŽELEĆA BB 

1610750004340093 

1447. 

NEVZET PROMET DOO VISOKO 

VISOKO 

VISOKO 

1610150001470087 

1448. 

NF TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HALILOVICI 6 

1610000009120048 

1449. 

NIAGARA DOO ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

1610550000870025 

1450. 

NID KOMERC DOO OSINJA DERVENTA 

DERVENTA 

OSINJA 

1610400003040068 

1451. 

NIKOL HOLDING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG MERHEMICA BB 

1610000013770034 

1452. 

NIKOLIC SZTR VL NIKOLIC DRAGO 

TESLIC 

ZANATSKI CENTAR OBJEKAT E 

1610450023380044 

1453. 

NIMFA SOUND DOO TUZLA 

TUZLA 

LIPNICA BB 

1610250006420089 

1454. 

NIN KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

1610550001460076 

1455. 

NINA STR VL.ZVONKO VINCETIĆ ORAŠJE 

ORAŠJE 

XXIII ULICA 11 

1610800001820079 

1456. 

NINE PROM DOO VISOKO 

VISOKO 

MULICI BR 40 

1610150003200082 

1457. 

NINO CAFFE BAR VL. LJERKA JURKOVIĆ 

ČAPLJINA 

ĆAPLJINA BB 

1610200015470046 

1458. 

NIPROM DOO ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

B RADIĆA BR 1 

1610200015480037 

1459. 

NISAL DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

III ULICA BR 96 

1610250005830038 

1460. 

NISAL DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

III ULICA 96 

1610800001830070 

1461. 

NO NAME STR RADNJA BR 2 VL DUSICA VASIC 

BIJELJINA 

MESE SELIMOVIC 17 

1610850003240011 

1462. 

NO NAME STR VL DUSICA VASIC BIJELJINA 

BIJELJINA 

GAVRILA PRINCIPA BB 

1610850003280072 

1463. 

NOOK 3 SUR VL TOLIMIR OGNJEN BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PETRA PECIJE 77 

1610450027220080 

1464. 

NORDKOP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VRAZOVA 8 

1610000020970053 

1465. 

NOVA LINIJA DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1610750001850006 

1466. 

NOVITAS DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

BRACE GAVRIC BROJ 26 

1610850003520050 

1467. 

NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 40 

1610700002630034 

1468. 

NOVOTEX AD TREBINJE 

TREBINJE 

NASELJE TINI BB 

1610200012110063 

1469. 

NT IGM FAB ZA PRER PRIR KAMENA DOO 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE 1 

1610000002970054 

1470. 

NTS METAL DOO GRAČANICA 

GRACANICA 

TULEG 10 

1610250002010081 

1471. 

NUKIC TRANS DOO VISOKO 

VISOKO 

DONJE MOSTRE BB 

1610150002450078 

1472. 

O KLIMAT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

OBILAZNICA BB 

1610200026190098 

1473. 

OAZA UGOSTITELJ. RADNJA BIFE BAJRIC JASMIN 

PRIJEDOR 

M STOJANOVICA BB KOZARAC 

1610450022220021 

1474. 

OBRT COMMERCE DOO TESANJ 

TESANJ 

CEROVAC BB 

1610400007330087 

1475. 

OBUĆA STIL STR VL.NOGOLICA DINKA 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA B.B. 

1610200015530089 

1476. 

OBZORI DOO TUZLA 

TUZLA 

TZC SJENJAK 10 

1610250009010086 

1477. 

ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU 

SEBRENICA 

CRNI GUBER BB 

1610000035510062 

1478. 

ODISEJ SUR VL BANJAC DRAGAN BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SRPSKIH PILOTA BR 30 

1610450034200006 

1479. 

ODMOR SUR VL MARIO SLISKOVIC SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200029230078 

1480. 

OKTAN DOO SIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

1610200022210091 

1481. 

OLD STAR 5 DOO VITEZ 

VITEZ 

HRVATSKI BRANITELJA 9 

1610700001670025 

1482. 

OLIMPIC DOO MOSTAR 

 MOSTAR 

BIJELI BRIJEG III NIZ 2A 

1610200035320029 

1483. 

OM SISTEM TRANSPORT COMPANY DOO 

SREBRENIK 

VAHIDA IBRICA BB 

1610500003330093 

1484. 

OMAR AKCIONARSKO DRUSTVO KNEZEVO 

KNEZEVO 

GAVRILA PRINCIPA 19 

1610450004110024 

1485. 

OMEGA COMPUTERS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAKIJE KULENOVICA 16 

1610000012100082 

1486. 

ONE GROUP DOO TUZLA 

TUZLA 

PETRA KOČIĆA 8 

1610250004380082 

1487. 

ONEX COMERCE DOO ILIDŽA 

SARAJEVO 

ILIDŽA -A. BOJOVIĆA BRKE 1 

1610150001520042 

1488. 

ONKEL DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200022230073 

1489. 

OPSKRBA TP JP LIVNO 

LIVNO 

LIVNO 

1610200018830029 

1490. 

OPTIMUM INZINJERING DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

CARA DUSANA 23 BANJALUKA 

1610450015460091 

1491. 

ORA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

1610200030180096 

1492. 

ORAH DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

PUT ZA BUCINE BB 

1610200033030053 

1493. 

ORAŠJE TRANS DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

III ULICA 37 

1610800001950059 

1494. 

ORBIT STR VL. MIRKO KRIŠTO VITEZ 

VITEZ 

HRVATSKIH BRANITELJA BB 

1610700001710086 

1495. 

ORGANIZACIJA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA 

MOSTAR 

S.LOGOR BB 

1610200001950089 

1496. 

ORHIL DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 27 

1610000025050067 

1497. 

ORIOMETAL PTUD DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

AHMETA DŽANIĆA BB 

1610500002330023 

1498. 

ORLIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPASINA BB 

1610000009620083 

1499. 

ORTGRAB DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SEDRENIK BB 

1610000005660058 

1500. 

OSCAR SUR VL. ŠLJIVO RASKA 

SARAJEVO 

MERHEMIĆA TRG 14 

1610000028000031 

1501. 

OSKAR DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

SERGEJA JESENJINA BR 25 

1610850001480043 

1502. 

OSKOVA TR VL. MEŠIĆ ENVER 

ŽIVINICE 

DONJA VIŠĆA BB 

1610250002430091 

1503. 

OSOJE PERADARSKA FARMA POSUŠJE 

POSUŠJE 

OSOJE BB 

1610200022300010 

1504. 

OŽAJ PP KRUŠKOVO POLJE 

ŠAMAC 

KRUŠKOVO POLJE BB 

1610250005980097 

1505. 

P T G MAKIC DOO BOS.KRUPA 

BOS.KRUPA 

UNSKA BR 40 

1610350004130011 

1506. 

P V H S ALPLAST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ILIJAŠ- BOSANSKI PUT 134 

1610000029560082 

1507. 

P&M DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

KALIBUNAR GROZD 7 B 

1610000006600085 

1508. 

PAAM AUTO DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

STUBLJANSKA 2 

1610250003000063 

1509. 

PAAM AUTO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 27 

1610000025820053 

1510. 

PAAM AUTO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNICKA 27 

1610200012310077 

1511. 

PACO SUR VL. HADROVIĆ SENADA 

SARAJEVO 

BRANILACA GRADA 21 

1610000011620029 

1512. 

PAD AUTO KUĆA NOSSE DOO 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB 

1610000019960089 

1513. 

PADRINO DOO CITLUK 

CITLUK 

MEDJUGORJE BIJAKOVICI BB 

1610200008160029 

1514. 

PAGANINI SUR VL DRAGAN GELIĆ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700003310004 

1515. 

PAHOLZ DOO USORA 

USORA 

ZABLJAK BB 

1610700003000089 

1516. 

PAHOLZ DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA BB 

1610700000120062 

1517. 

PALADIJUM SUR PICERIJA VL MULIC MUFID 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 33 

1610000032110018 

1518. 

PALLADIUM SUR DRAGUN RADIC KUPRES 

KUPRES 

KUPRESKE BOJNE 19 

1610200017240005 

1519. 

PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ 

VITEZ 

J PLAVCICA 1 

1610700001720077 

1520. 

PAN KOMERC DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MACVANSKA 45 

1610850004060049 

1521. 

PANAFLEX AD BIJELJINA 

BIJELJINA 

SREMSKA 4 

1610850004580066 

1522. 

PAPIR TRADE DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200022330080 

1523. 

PARADISO NO 1 VL. BEGANOVIĆ MUSTAFA 

SREBRENIK 

KULINA BANA BB 

1610500001250025 

1524. 

PARADIZO CAFFE SUR VL. UŠTOVIĆ MIRSAD 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 47 

1610000020710093 

1525. 

PARALELE DOO LIVNO 

LIVNO 

DUBROVACKA 46 

1610200033360047 

1526. 

PARFIMERIJA MILENIUM STR VL KOLJANIN M. 

GRADISKA 

VOJISLAVA CICICA 31 

1610450017210068 

1527. 

PARK BUREGDZINICA VL AMETI BEKIM 

V.KLADUSA 

SULEJMANA TOPICA BB 

1610350011190059 

1528. 

PARK PRIRODE HUTOVO BLATO JP CAPLJINA 

CAPLJINA 

KARAOTOK BB 

1610200015590035 

1529. 

PARKETAR VL. ČELIKOVIĆ RASIM 

VISOKO 

SINANAGIĆA BR.8 

1610150000790020 

1530. 

PASAGE UR KONOBA VL.KAVGIĆ REFIJA 

SREBRENIK 

ZTC FAZA 2 

1610500000680053 

1531. 

PATRIOT PRES DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

STEVANA MOKRANJCA 18 

1610450006230056 

1532. 

PAVLOVIC DOO VITEZ 

VITEZ 

SOSE MAZARA 79 

1610700001730068 

1533. 

PČELICA MAJA STR VL. KNEZEVIC MARIJA 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA 

1610200015610017 

1534. 

PECA CAFFE VL ZDRAVKO PECIREP 

KISELJAK 

KRALJICE MIRA BB 

1610700004680032 

1535. 

PECINA SUR VL OLIVER MANDIC 

SIROKI BRIJEG 

BRANIMIROVA BR 1 

1610200027760043 

1536. 

PEGAZ DOO VISOKO 

VISOKO 

SEBILJ II ZANATSKI CENTAR 

1610000012530083 

1537. 

PEGO I OGO DOO TREBINJE 

TREBINJE 

LUKE VUKALOVIĆA 56 

1610200027030021 

1538. 

PEKARNA SZR VL. MILENKO FALETAR VITEZ 

VITEZ 

KAMENJAČE BB 

1610700001770032 

1539. 

PEKOTEKA KLAS SZTR VL IVASTANIN DRAGAN 

GRADISKA 

KOZARSKIH BRIGADA 14 

1610450020350055 

1540. 

PELENGIĆ TRADE DOO KNEŽEVO 

KNEŽEVO 

VLATKOVIĆI BB 

1610450019460080 

1541. 

PENAL DOO LIVNO 

LIVNO 

VIDOSI 

1610200018880081 

1542. 

PENALTI UR KAFFE BAR VL LJUBIJANKIC 

BIHAC 

POLIKLINIKA BK 1 

1610350014250021 

1543. 

PERISTIL DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200032510036 

1544. 

PERKOVIĆ DOO BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

POLJE BB 

1610700003030062 

1545. 

PERNA DOO BOSANSKI PETROVAC 

BOS. KRUPA 

PRVOMAJSKA 26 

1610350004500066 

1546. 

PETICA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 

1610200012450048 

1547. 

PETICA PLUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

DUBROVACKA 100 

1610200026410094 

1548. 

PETRIC DOO BRCKO 

BRCKO 

12 BEBA BB 

1610600004510093 

1549. 

PETROCHEM DOO GRADISKA 

GRADISKA 

CEDE KOVACEVICA BB 

1610450005980087 

1550. 

PETROMAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 4 

1610000032090036 

1551. 

PEZIC TRANSPORT DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

KLOKOT BB 

1610350002530093 

1552. 

PICCOLLO MONDO CAFFE SLAST ABDIJI IBRAIM 

TUZLA 

TRŽNI CENTAR SJENJAK BB 

1610250012990093 

1553. 

PICOLLO MONDO SUR VL MUJANIC SEAD 

VOGOSCA 

IGMANSKA 23 

1610000031100054 

1554. 

PIGEON DJL ŽEPČE 

ŽEPČE 

GOLUBINJA 41 

1610750002000065 

1555. 

PIKAN PYNKI DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

DRACEVO BB 

1610200037850080 

1556. 

PIKO AD PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

BOZE TATAREVICA 16 

1610450009810035 

1557. 

PIKOLO SUR VL KOSTADIN SUSIC GACKO 

GACKO 

STOJANA KOVACEVICA 1 

1610200034950071 

1558. 

PIL DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BUNA BB 

1610200012480021 

1559. 

PILE SUR TIP FAST FOOD VL. REIZBEGOVIC 

HADZICI 

BIJELASNICKA 68 

1610000040710058 

1560. 

PINK STR VL HOTIĆ SAMELA 

TEŠANJ 

JELAH 

1610400003220003 

1561. 

PIRAMIDA DD MOSTAR 

MOSTAR 

K. TOMISLAVA 18 

1610200008180011 

1562. 

PIRAMIDA SUR VL. PLAKALO SANIN 

GORAŽDE 

ALIJE HODŽIĆA 1 

1610300000630011 

1563. 

PISAK DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

RASTOVAČA BB 

1610200029680061 

1564. 

PISTOLATO & CO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POFALIĆKA 7 

1610000023790037 

1565. 

PITARELLO DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTICA BB 

1610200022400017 

1566. 

PIZZA NEW YORK SUR VL. KRSTANOVIĆ BORIS 

SARAJEVO 

KOŠEVO 28 

1610000018140078 

1567. 

PIZZETA PARADISO SUR VL ZEC ZELJKO 

BANJA LUKA 

JEVREJSKA 38 LOKAL 20 

1610450024080093 

1568. 

PLAMEN DOO BRČKO 

BRČKO 

DUBRAVE JABUČIK BB 

1610600002350097 

1569. 

PLAMENIK PTP NOVI GRAD 

NOVI GRAD 

PIONIRSKA 5 

1610450005130076 

1570. 

PLANJAX DOO TESANJ 

TESANJ 

BOBARE BR 22 

1610400000140059 

1571. 

PLANTAZE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA BB ILIDZA 

1610000038980043 

1572. 

PLASTEKS DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMICA 219 

1610200036110094 

1573. 

PLAVA RUŽA STR VL. TOMAN ZORAN 

GRAČANICA 

AHMET PASE BUDIMLIJE 

1610250001150079 

1574. 

PLESNO DOO GRUDE 

GRUDE 

PUT KRSTELICA BB 

1610200008190002 

1575. 

 PLUS TRADE DOO PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

MILOSA TODICA BB 

1610400005640056 

1576. 

PODBORJE RIBNJACI VL DZELO 

KAKANJ 

PODBORJE BB 

1610650001260057 

1577. 

PODRUG DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRADA BAKUA 3 VI 

1610000021630041 

1578. 

POGY DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IVANA FRANJE JUKIĆA BB 

1610350003580021 

1579. 

POIN ENTERIJERI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZAIMA SARCA 48 

1610000024460016 

1580. 

POINT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 31 

1610200012560046 

1581. 

POINT STR PULJIC VEDRAN 

ČAPLJINA 

MATE BOBANA BB 

1610200015670060 

1582. 

POLARIS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000028160081 

1583. 

POLETARAC DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

BANA JELACICA 3 

1610200022440078 

1584. 

POLIETILENKA DD BIHAC 

BIHAĆ 

PRILAZ JABLANSKOJ 45 

1610350006750078 

1585. 

POLIMAC SZR AUTOPRAONICA SERVIS VL.P.H. 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 121 

1610000023680039 

1586. 

POLJOPREM DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KOCERIN BB 

1610200022460060 

1587. 

POLO SUR VL. DRAGICA ŽELJKO 

ŠIROKI BRIJEG 

KRANJČEVIĆA 2 

1610200026250044 

1588. 

PORT DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DUDAKA BUNTIĆA 27 

1610200022470051 

1589. 

PORTA URBIS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 145 

1610000049930082 

1590. 

PORTORIKO XXL DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VOJVODE ŽIVOJINA MISICA10 

1610450001180042 

1591. 

POSAVINA ĆEVABDŽINICA VL.EDHEM KRPIĆ 

ORAŠJE 

V ULICA 14 

1610800002060057 

1592. 

POSAVINA GRANIT DOO ODŽAK 

ODŽAK 

REDZE POROBICA BB 

1610800004880041 

1593. 

POSAVINA MILK STR VL. ILJO ORKIĆ 

DONJA MAHALA 

FRANJEVAČKA 54 

1610800003510013 

1594. 

POSAVLJAK DOO KISELJAK 

KISELJAK 

GROMILJAK BB 

1610000008050041 

1595. 

POSAVLJE PROM DOO SAMAC 

SAMAC 

KRALJA A KARADJORDJEVICA BR 2 

1610450036410054 

1596. 

POSLOVNI KONTAKT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TITOVA 7 

1610000017060080 

1597. 

POSTOJNA DOO ZENICA 

ZENICA 

GOLUBINJA 50 

1610550001480058 

1598. 

PRESTIGE MODE DOO BIHAC 

BIHAC 

OZIMICE I LAMELA 1 

1610350007430048 

1599. 

PREVOZ ZADRUGA SAMOSTALNIH PREVOZNIKA 

KAKANJ 

ZGOSCANSKA NIZ C 

1610650000300048 

1600. 

PRIJATELJI HUMANITARNA ORGANIZACIJA 

ŽIVINICE 

OML. RADNIH BRIGADA 180 

1610600000100085 

1601. 

PRIJATELJI HO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

OMLAD RADNIH BRIGADA 180 

1610500001880040 

1602. 

PRIJATELJI HUMANITARNA ORGANIZACIJA 

ŽIVINICE 

OML RADNIH BRIGADA 180 

1610250006780056 

1603. 

PRIMO DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADIĆA BB 

1610700000130053 

1604. 

PRIMUS S DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOSCANSKA P 4 M 

1610650000500062 

1605. 

PRINCIP DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMIĆA 88 

1610200017260084 

1606. 

PRINTART DOO BRČKO 

BRČKO 

M.IBRAHIMBEGOVIĆA 16 

1610600003400025 

1607. 

PRIZMA GRADING SGR VL S. MURSELOVIC 

BRCKO 

GORNJI RAHIC BB 

1610600005430041 

1608. 

PRLJACA STR VL PRLACA ELMEDIN 

SARAJEVO 

MILINKLADSKA 28 

1610000009970059 

1609. 

PRO BEST PRO DJL SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

STJEPANA RADICA BB 

1610200022510015 

1610. 

PRO IZBOR DOO VITEZ 

VITEZ 

SANTICI BB 

1610700001810093 

1611. 

PRODAJA NAOCALA STR VL. PEJIC PETAR 

BANJA LUKA 

BANA MILOSAVLJEVICA L B 

1610450011710071 

1612. 

PRODEX ZZ NOVA TOPOLA GRADISKA 

GRADISKA 

VIDOVDANSKA 40 

1610450000350013 

1613. 

PRODUCT BETON DOO BUGOJNO 

BUGOJNO 

CAUSLIJE BB 

1610000043430015 

1614. 

PRODUKT CO DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BRACE PISTELJIC 1 

1610450012330095 

1615. 

PROIZVODNJA OBUCE B M AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BRONZANI MAJDAN 

1610450013200088 

1616. 

PROMET JASMIN TR VL JASMIN MUJADZIC 

CAZIN 

ALAGICA OGRADE BB 

1610350019150073 

1617. 

PROMIK DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

DUZICE BB 

1610200022530094 

1618. 

PROMO TEL DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

PODORASJE BB 

1610500001770042 

1619. 

PROMTES TESLIC DD TESANJ 

TESANJ 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610400000360055 

1620. 

PROTOKOL DOO BRČKO 

BRČKO 

DUBRAVE BB 

1610600005220036 

1621. 

PROZORGLASS DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

TINJA POTPEC BB 

1610500000360050 

1622. 

PRVA DJECIJA AMBASADA HO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VELESICI 55 

1610000019240058 

1623. 

PTT TELEFONIJA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000016440056 

1624. 

PUB KAFE BAR VL DEDIC SELIM BRCKO 

BRCKO 

OBILICEVA BB 

1610600001370009 

1625. 

PUCC AGENCIJA VL. MIRELA KOZUL 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

1610200027940075 

1626. 

PURIŠEVIĆ DOO VISOKO 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ 

1610150004690002 

1627. 

PUTNIK UR BISTRO VL.SEHIĆ REFIK 

BIHAĆ 

SULEJMANA VELIČANSTVENOG 

1610350028640068 

1628. 

PVC ZOVKO DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

OKLAJI BB 

1610200022570058 

1629. 

QUO VADIS DOO LIVNO 

LIVNO 

BILA BB 

1610200018950018 

1630. 

R&S BISTRO SUR VL. KURTOVIĆ RIFAT 

SARAJEVO 

JAHIJELA FINCIJA 59 

1610000010960041 

1631. 

RAD AD BIJELJINA 

BIJELJINA 

MEŠE SELIMOVIĆA 39 

1610600002430025 

1632. 

RAD DD CAZIN 

CAZIN 

IZETA NANIĆA BB 

1610350002480041 

1633. 

RAD SZR VL. KEVILJ ALIJA KAKANJ 

KAKANJ 

PODBREZANI BB 

1610650001000097 

1634. 

RADIMLJA FAST FOOD VL NEVZETA SEJTANIC 

MOSTAR 

SRC H HUJKA 

1610200002480097 

1635. 

RADIO ALFA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HISETA 6 

1610000055410097 

1636. 

RADIO STANICA BOSTON DOO 

SANSKI MOST 

KLJUCKA BR 7 

1610350005450084 

1637. 

RADIO TELEVIZIJA BIHAĆ JP BIHAC 

BIHAĆ 

VJEKOSLAVA ČUBELIĆA 

1610350006260034 

1638. 

RADOST UG. RADNJA VL PUCAR NEVENKA 

LAKTASI 

CARA DUSANA BB TRN 

1610450020450062 

1639. 

RAGUZA SUR VL HEBIB SULEJMAN 

SARAJEVO 

 FERHADIJA 10 B 

1610000011540004 

1640. 

RAINBOW AGENCIJA VL. ARNEL ELEZOVIĆ 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 77 

1610200004760082 

1641. 

RAJH KOMERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRCANSKA 5 

1610000011760097 

1642. 

RAKICAK SUR SB MARIO MILICEVIC 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200022590040 

1643. 

RAKIP DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

211 OSLOBOD. BRIGADE 

1610500002090045 

1644. 

RALDO TR VL MURIC ISMIRALD CAZIN 

CAZIN 

TRZACKA RASTELA BB 

1610350013760074 

1645. 

RALEX STR VL. MURATSPAHIĆ MALKA 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE BB 

1610300002540038 

1646. 

RAMA DUS DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKIH KRALJEVA BB 

1610350002880069 

1647. 

RAMINA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

USTANIČKA 21 

1610150003760063 

1648. 

RAMIZ KALJANAC DOO SARAJEVO 

HADZICI 

MISEVICI 200 

1610000021690084 

1649. 

RAMOVIĆ DOO GORAZDE 

GORAŽDE 

PARGANI BB 

1610300001770052 

1650. 

RAMPART DOO VISOKO 

VISOKO 

TOPUZOVO POLJE 82 

1610150000130032 

1651. 

RANČER BEG DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SREBRENIK BB 

1610500001670035 

1652. 

RAPSODI TRAVEL DOO ZENICA 

ZENICA 

TALICA BRDO 9 

1610550002480031 

1653. 

RASO STOLARSKA RADNJA VL RASID DJOGO 

MOSTAR 

JUZNI LOGOR 46 

1610200001470036 

1654. 

RATAR OP ZZ PO VELIKA KLADUSA 

V.KLADUSA 

MARIJANOVAC BB 

1610350015880009 

1655. 

RATARKA DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 81 

1610850001560068 

1656. 

REBAC BETON SZR REBAC SILVANA 

CAPLJINA 

KLEPCI 

1610200015750085 

1657. 

REDZAN KOMERC DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ĆAMILA SIJARIĆA 6 

1610000026270036 

1658. 

REFAN BH DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARČEVOĆA 48 

1610200012740078 

1659. 

REISE SERVICE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

DUBROVACKA 6 

1610200012750069 

1660. 

REME COMERC DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKOG STANKA 5 

1610350015360089 

1661. 

REN M DOO GRADACAC 

GRADACAC 

HUSEINA KAPETANA 

1610250013480040 

1662. 

REVSAN DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

STANICNA BB 

1610350011870029 

1663. 

RH SALONI DOO ŽIVINICE 

ŽIVINICE 

II KRAJIŠKE BB 

1610250006180014 

1664. 

RIJEKA DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA BB 

1610700002420029 

1665. 

RIJEKA STR VL. DRAGICA JURKOVIĆ VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADIĆA BB 

1610700001880030 

1666. 

RIM STR VL. RUŽICA ŠUMIĆ ŽEPČE 

ŽEPČE 

111 XP BRIGADE HVO 

1610750002270016 

1667. 

RIMES S DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

IV KRAJIŠKE DIVIZIJE 4 

1610350004040092 

1668. 

RIO CAFFE VL PERO RADOS LIVNO 

LIVNO 

ZELENA TRZNICA BB 

1610200029590045 

1669. 

RIPI DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

HUMAC I 

1610200034930089 

1670. 

RISTANIC DOO LONCARI 

LONCARI 

LONČARI BB 

1610800003560065 

1671. 

RISTORANTE SUR VL. ŠUŠKIĆ FERID 

SARAJEVO 

HUSREFA REDŽIĆA 14 

1610000009990041 

1672. 

RM KOMERC DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

TABANCI 

1610850004390043 

1673. 

RMK INZINJERING DD ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE BB 

1610550002090091 

1674. 

RODNA GRUDA KSD ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200022640092 

1675. 

ROLEX CAFFE BAR VL MIRELA TALIĆ 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA 

1610350010140034 

1676. 

ROMANSA SUR VL TOMISLAV LIVANCIC 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700003070026 

1677. 

RONHIL STR VL IVANKOVIC VESNA CAPLJINA 

CAPLJINA 

VISICI BB 

1610200015820022 

1678. 

RR COMPANY DOO KISELJAK 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELACICA BB 

1610700003920037 

1679. 

RS STR ROZIĆ SLAVICA ČAPLJINA 

ČAPLJINA 

ZRINSKOFRANKOPANSKA BB 

1610200015830013 

1680. 

RTV LIVNO JP LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA 29 

1610200018990079 

1681. 

RUDANKA PROMET DOO VELIKA BUKOVICA 

DOBOJ 

VELIKA BUKOVICA 

1610400005790018 

1682. 

RUDNICI BOKSITA DOO ŠIROKI BRIJEG 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTIĆA BB 

1610200022680056 

1683. 

RUDNICI ZELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 1 

1610450000020019 

1684. 

RUDNIK BOKSITA DD BOS. KRUPA 

BOS. KRUPA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610350006140045 

1685. 

RUDNIK MRKOG UGLJA BREZA 

BREZA 

BRANILACA GRADA BB 

1610150003890043 

1686. 

RUFKO OBJEKT BRZE PREHRANE VL SEFEROVIC 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

1610350020670063 

1687. 

RULLMO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200012880049 

1688. 

RUZA SZR CVJECARA VL IVAN HRKAC 

ŠIROKI BRIJEG 

TRG A STARCEVICA BB 

1610200024670011 

1689. 

RVI NBA DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 92 

1610550000990014 

1690. 

S LIEN DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

EL GAZALIJE 

1610350012940036 

1691. 

SA GRADITELJ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RAKOVIČKA CESTA 118 

1610000027850069 

1692. 

SAAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PEĆINA 21 

1610000031790015 

1693. 

SABA SZR VL SABIC SALIH VISOKO 

VISOKO 

MOKRONOSKO PILJE BB 

1610150004710081 

1694. 

SABIĆ COMERCE DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

VIKTORA BUBNJABB 

1610350015950043 

1695. 

SABIX DOO HADZICI 

HADZICI 

PC ZUJEVINA BB 

1610000064570098 

1696. 

SADIKOVIĆ FARID SUR ĆEVABDŽINICA VL.S.F. 

SARAJEVO 

MAGLAJSKA 8 

1610000021440018 

1697. 

SADO VATRENA LJULJA LUNA PARK VL.REKIĆ 

V.KLADUSA 

ORCEVA LUKA BB 

1610350017710011 

1698. 

SAFET MERDZANOVIC SZMR MESNICA VL.S.M. 

HADZICI 

HADZELI BB 

1610000039160075 

1699. 

SAGITTARIUS EI DOO VISOKO PJ BIHAĆ 

BIHAĆ 

BOSANSKOG STANKA 5 

1610350006190097 

1700. 

SAHAND CO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000016950082 

1701. 

SAILAS DOO BANOVIĆI 

BANOVIĆI 

HUSINSKE BUNE 15 

1610250014550047 

1702. 

SALARIJ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 117 

1610000004080025 

1703. 

SALIS DOO ORAŠJE 

ORAŠJE 

VI ULICA 9 

1610800002200028 

1704. 

SALON NIKOLO STR VL. PERIŠIĆ NOVICA 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA 

1610200015850092 

1705. 

SALONI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DOLINA 2 

1610000026420095 

1706. 

ŠALUNG DOO ČELIĆ 

ČELIĆ 

ČELIĆ BB 

1610600000950096 

1707. 

SAM TR VL.COKOJA SANELA MOSTAR 

MOSTAR 

SALAKOVAC BB 

1610200002080069 

1708. 

SAM.VODOINST.RADNJA VL.FERID MUSTEDANAGIĆ 

BOS.KRUPA 

M.BALAĆA 26 

1610350016610031 

1709. 

SAMIR SUR FAST FOOD VL. MAREVAC MEJRA 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

1610000017220033 

1710. 

SAMIS TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KRANJCEVICA 33 

1610000010740045 

1711. 

SAMMERS AG DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

MUHSINA RIZVIĆA 23 

1610350004080056 

1712. 

SAMOBORKA KOMCEL DOO DONJI VAKUF 

DONJI VAKUF 

770 SLAVNE BR BRIGADE BB 

1610000006510069 

1713. 

SAMOSTALNA AUTOPRAONIČKA RADNJA VL.B M 

SARAJEVO 

BENTBASA 3 

1610000014180053 

1714. 

SAMPER DOO CITLUK 

CITLUK 

RUDARSKA 105 

1610200008240054 

1715. 

SAN & MELI SUR VL STEFICA CAVAR 

ŠIROKI BRIJEG 

TRG RATNIH ŽRTAVA 

1610200022720020 

1716. 

SAN BUTIK STR VL. LONDRC HASAN 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000014670097 

1717. 

SAN IT DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVIC BB 

1610450009390025 

1718. 

SAN MARINO SUR VL. DASMIR MEHDIJA 

ORAŠJE 

VI ULICA 11 A 

1610800002210019 

1719. 

SAN REMO STR VL. HERCEGLIC NERMIN 

SARAJEVO 

KOTUROVA 2 

1610000046990012 

1720. 

SANA MARLES DOO TRN LAKTASI 

LAKTAŠI 

CARA DUŠANA 106 

1610450010510084 

1721. 

SANA STR VL. HOMARAC SANEL 

SARAJEVO 

VITKOVAC 214 

1610000014820059 

1722. 

SANDRA DOO POSUSJE 

POSUSJE 

FRA GRGE MARTICA BB 

1610200022730011 

1723. 

SANELA KOMERC DOO VELIKA KLADUŠA 

V.KLADUŠA 

IBRAHIMA MRZLJAKA BB 

1610350013970079 

1724. 

SANELA TR VL PALAVRIC NERMIN TUZLA 

TUZLA 

4 JULA 22 

1610250017870066 

1725. 

SANIK DOO ROGATICA 

ROGATICA 

PREOBRASENSKA BB 

1610300003700061 

1726. 

SANOINVEST DOO BIHAC 

BIHAC 

MALI LUG 182 

1610350012860011 

1727. 

SANSAN DOO BIHAĆ 

BIHAC 

HAZIABDICA MAHALA 26 

1610350005300025 

1728. 

SAPOLI MI DOO POSUSJE 

POSUSJE 

BATIN KAMENICA BR 1 

1610200022750090 

1729. 

SARA 2 STR VL.SILVIJA FISIC VITEZ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700001920091 

1730. 

SARAJ UR AŠČINICA VL. ZURAP BAJRAMI 

GORAŽDE 

KULINA BANA 3 

1610300001430067 

1731. 

SARAJEVO OSIGURANJE DD FILIJALA MOSTAR 

MOSTAR 

ALEKSE SANTICA 11 

1610200001440063 

1732. 

SARAJEVSKI MUZICKI FORUM UG 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000022710039 

1733. 

SARANDA ZDRAVLJAK VL ABDIJI ABDI RAIF 

TUZLA 

MARŠALA TITA 88 

1610250014020039 

1734. 

SARIĆ MESNICE DOO ZENICA 

ZENICA 

LONĐA 92 

1610550001600047 

1735. 

ŠARM STR VL. MEHINOVIĆ DŽEVAHIRA 

TEŠANJ 

KRAŠEVO 

1610400003160057 

1736. 

SARTEKS DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

A MIHANOVICA BB 

1610200026460049 

1737. 

SAS COMMERCE DOO GRACANICA 

GRACANICA 

GRACANICKI SKVER 5 

1610250001190043 

1738. 

SATEX DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

BISTRIK 9 

1610000045760052 

1739. 

SATIMA SZR VL SABIC VERA PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

VOJVODE STEPE BB 

1610450023880079 

1740. 

SAVA DD ORAŠJE 

ORAŠJE 

VIII ULICA BR.29 

1610800003000084 

1741. 

SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG 

SARAJEVO 

PEHLIVANUSA 6 

1610000036360073 

1742. 

SAVIC DOO MRKONJIC GRAD 

MRKONJICGRAD 

TRG KRALJA PETRA 

1610450005850010 

1743. 

SAZZD & ING DOO USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

CVILIN BB 

1610300003620036 

1744. 

SCARLETT DOO BRČKO 

BRČKO 

STOJANA SINĐELIĆA 

1610250005020088 

1745. 

SCHNEIDER DOO POSUSJE 

POSUSJE 

RASTOVACKO POLJE BB 

1610200025920050 

1746. 

SEAT INTERNATIONAL DOO TUZLA 

TUZLA 

TUSANJ BB 

1610250018770032 

1747. 

SEAVICO EXIM DOO VISOKO 

VISOKO 

HADJIJINA VODA BR3 

1610150004180073 

1748. 

SEBASTIAN SUR VL. BRANKO MARKOVIĆ VITEZ 

VITEZ 

KRALJA PETRA KREŠIMIRABB 

1610700001930082 

1749. 

SEC CAFFE BAR VL MARIO PAVKOVIĆ 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200022790054 

1750. 

SED DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DALMATINSKA 3 

1610000023510095 

1751. 

SEH INŽINJERING DOO ZENICA 

ZENICA 

ŽELJEZNIČKA 13 

1610550002980066 

1752. 

SEHA S DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVIĆI 119 A 

1610350001290045 

1753. 

ŠEIK INŽINJERING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

F.REVOLUCIJE 85 

1610000005090086 

1754. 

SEKA STR MILJENKA KOLOBARIC 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN 35 

1610200022800045 

1755. 

SEL&LAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPASINA BB 

1610000016350040 

1756. 

SELAM I RAHMET DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ULICA 4 JULI BB 

1610650000960036 

1757. 

SEMCO DOO BIHAĆ 

BIHAĆ 

MUSTAFE OMEROVICA BB 

1610350005860006 

1758. 

SEMPRE DOO TUZLA 

TUZLA 

DŽAFER MAHALA 24 

1610250004180068 

1759. 

SENA UR KAFE KUHINJA VL.SAIMA BICEVIC 

GORAŽDE 

MARŠALA TITA 2 

1610300001190089 

1760. 

SENIK DOO OLOVO 

OLOVO 

SARAJEVSKA BR. 91 

1610000036910063 

1761. 

SERVIS JUKA SZR VL JURE BUBALO 

ČAPLJINA 

TREBIZAT 

1610200014080036 

1762. 

SFINGA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARSALA TITA 9A III 

1610000023430070 

1763. 

SGM CEMENT DOO GRADACAC 

GRADACAC 

SARAJEVSKA BB 

1610250019410038 

1764. 

SHARK DOO TUZLA 

TUZLA 

STUPINE B 8 28 

1610250010050023 

1765. 

SIĆA DOO GRAČANICA 

GRAČANICA 

DONJA ORAHOVICA BB 

1610250011790009 

1766. 

SICILIJA CAFFE BAR SUR VL. SULJIĆ ZIJAD 

VISOKO 

KADIJE UVEJSA 11 

1610150004280080 

1767. 

SIDRO DOO NEVESINJE 

NEVESINJE 

NEVESINJSKI USTANIKA 13 

1610200039960024 

1768. 

SIEMA DOO TUZLA 

TUZLA